1. 1

  Petitie getekend, ongekende armoede dat de Universiteit iets met zoveel maatschappelijke en wetenschappelijke waarde wil opheffen.

 2. 2

  Hmmm, daar ben ik als kind nog wel eens geweest. Zou er zonde zijn als ze dat sluiten; alleen de vraag, wat is de context van dit besluit van het CvB?

 3. 3

  De UU is sowieso vreemd bezig laatste tijd. Ik gok er op dat de sluiting vooral te maken heeft met algemeen geldtekort bij de faculteit Biologie – daar hoor ik de laatste tijd meer over van een medewerker van de faculteit.

 4. 4

  Faculteit Biologie? voormalige faculteit zou u bedoelen. Is samengegaan met Natuurkunde en Wiskunde in Faculteit betawetenschappen.
  .
  Binnen de voormalige faculteit Natuurkunde speelt ook zo’n discussie, over sluiting van faciliteiten zoals 14C datering op de deeltjesversneller (die ze aan nobelprijswinnenend onderzoekstijd uit de jaren 70 overhielden).
  .
  Het probleem voor de Betawetenschappen faculteit is: (1) alles wat ze altijd deden kost steeds meer geld – omdat CvB zaken als huisvesting is gaan omslaan op de faculteiten. (2) er is een hang naar concentreren op onderzoek waar het snelst en hoogst mee gescoord kan worden – ten koste van alle andere activiteiten.
  .
  Faculteitsafdelingen die in de praktijk vooral faciliterend zijn aan andere onderzoeksgroepen binnen en buiten de faculteit, worden als eerste afgestoten. Dit soort afdelingen bedruipen zichzelf vaak best redelijk (ze zijn gegroeid uit een lange traditie, veel ervaring – veel werk verzetten in heel weinig tijd, helft van de medewerkers was toch al met pensioen en vrijwilligt een beetje) maar dit is veranderd omdat sinds een jaar of wat ook de huisvestingskosten voor faciliterende afdelingen om niet te worden weggesneden voortaan door die afdelingen zelf moeten worden opgebracht. Als er meer betaald moet worden voor huisvesting – wordt er minder gedaan.
  .
  ‘Focus en Massa’ heet dat in Utrecht.
  ‘Fuck’us en-masse’ is de praktijk.

 5. 5

  Operatie Kaalslag, thema dat steeds terugkeert, OEWIE.

  “In mijn antwoord aan den Minister gaf ik derhalve eene beknopte geschiedenis van het Rijks museum, schetste de groote diensten daardoor aan den wetenschap bewezen, noemde het eene der weinige inrichtingen waarop het vaderland trotsch mogt zijn,en toonde tenslotte aan hoe het wel verre van besnoeid te kunnen worden, integendeel in den tegenwoordigen tijd nog gewichtige diensten aan de wetenschap kon bewijzen, mits zijn ruimte en het daaraan verbonden personeel de verseischte uitbreiding ondergingen”. P. Harting, Mijne Herinneringen.