Uitkeringsgerechtigden aan het werk zetten

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

De gemeentes Maastricht en Dordrecht willen bedrijven die overheidsopdrachten uitvoeren dwingen om langdurig werkelozen aan te nemen en hen zodoende ervaring te laten opdoen.
Ik denk niet dat dit specifieke idee zal werken aangezien het hier vaak gaat om redelijk gespecialiseerd werk, zoals de ondertunneling van de A2. De mensen behouden in het plan tevens de uitkering, en hun onervarenheid zorgt er waarschijnlijk voor dat het project langer gaat duren en extra geld kost. Dus kost het geld en levert het misschien wel niks op, want wie zegt dat deze mensen na dat beetje ervaring opeens wel aangenomen zullen worden?
Maar het idee om werklozen aan het werk te zetten voor hun uitkering vind ik goed, ze worden immers onderhouden door de staat. Alle reden om er iets voor terug te vragen. Laat ze voor een paar euro per uur bijvoorbeeld drie dagen per week werken met behoud van uitkering, en kort ze als ze dat weigeren. Drie dagen zodat er ook nog tijd overblijft om te solliciteren naar een echte baan. Maar dan moet wel eerst het uitkeringssysteem aangepast worden. Op dit moment is het vaak zo dat je er op achteruit gaat als je weer aan het werk wilt. Zorg ervoor dat mensen zonder baan er altijd op vooruit gaan als zij een baan aannemen, dan lost een gedeelte van de problematiek zichzelf waarschijnlijk al op.

Reacties zijn uitgeschakeld