Dossier:

COLUMN - Hallo Twitter.
Ik heb er een tijdje over nagedacht, en er een hoop over gelezen, en ik wil toch wat kwijt over de motie van @SylvanaBIJ1.

Waarschuwing: ik ga de genuanceerde lul uithangen. En omdat ik dit medium een beetje ken, snap ik dat dat betekent dat iedereen en zijn moeder tot elkander komt en zegt “o ja, zo kun je het ook bekijken.” Het zij zo.

De inhoud:
In grote lijnen is het een prima motie: de strategie van het kabinet deugt niet, sturen op IC-capaciteit i.p.v. het voorkomen van besmettingen zorgt voor onnodig verlies van levens en onnodig (chronisch) zieken. Dit is in lijn met een eerdere motie van BIJ1 en VOLT, die ook door een aantal andere partijen werd gesteund (behalve BIJ1 en VOLT stemden ook PvdA, SP, GroenLinks, BBB voor die motie). Die steun ontbrak nu.

De angel? Ik kan niet in de hoofden van anderen kijken, maar volgens mij zit die er in dat deze motie impliceert dat alle 30k+ doden en zieken gevolg zijn van de gevoerde strategie. En dat is natuurlijk niet zo. Ook een land als Nieuw-Zeeland dat vol inzet op voorkomen van ziekten kan niet voorkomen dat er toch mensen ziek worden, en sterven.

Zorgt een strategie die zich richt op het voorkomen van besmettingen voor minder zieken en doden? Ja, dat is gewoon een feit. Mag (zelfs: moet) de Kamer de regering daar op aanspreken? Ja, wat mij betreft wel. Maar vanwege bovenstaande snap ik heel goed dat partijen huiverig zijn hun naam onder deze motie te zetten, i.v.m. overdreven cijfers. Dat is best verdedigbaar.

Waar het mis gaat is hoe vervolgens iedereen van alles wordt aangewreven hier op Twitter. Dat gedaan wordt (ook door Rutte trouwens) dat @SylvanaBIJ! hier iets verschrikkelijks en onbeschaafds doet. Ga toch weg, het ergste waar je haar van kan betichten is een stukje overdrijving.

En dan de andere politieke partijen, die nu niet steunen, die zouden laf zijn, of uit zijn op de macht, of ingekapseld, niets “mogen” van de politieke leiding i.v.m. de formatie, weet ik wat. Of ze hadden gewoon geen zin om een motie te steunen vanwege bovengenoemde overdrijving?

Ondertussen leidt dat allemaal af van waar het om gaat: de corona-strategie van deze regering is beroerd en zou veel meer gericht moeten zijn op preventie. Overigens kun je ook dan nog een discussie voeren hoe streng je dat door voert. Volksgezondheid moet leidend zijn. Maar we zien ook dat door de lockdown depressies, zelfmoorden en kindermishandeling toeneemt.  Dat is óók volksgezondheid. Die belangen moeten tegen elkaar worden afgewogen. Ik ben blij dat ik dat niet hoef te doen: hoeveel mishandelde kinderen zijn het voorkomen van een chronische long-covid waard?

Ik heb echter weinig illusies over de mate waarin dit soort vraagstukken leidend zijn voor het beleid. Ik heb eigenlijk nog zelden dit soort gezondheidsafwegingen voorbij zien komen, hoogstens in de discussie rondom de heropening van de scholen. Terwijl het hierom zou moeten gaan, in plaats van wat nu uit de regering komt: hoera, iedereen kan op vakantie, mondkapjes kunnen af (inclusief deerniswekkend liedje) en ga allemaal maar lekker de club in de dag na je prik.

Anyways, mijn 2 cent. Laten we ons niet te veel afleiden van de kern: 1) het Covidbeleid in Nederland is beroerd, en 2) Rutte leidt de aandacht af van zijn falen door weer te zeuren over de toon.
Trap er niet in.

Nog 2 dingen.
1: de framing van Rutte, dat Sylvana ook de medewerkers in de zorg aanviel, was smerig. Dat is op geen enkele manier het geval.

2: het zou super interessant zijn als een wetenschappelijk onderzoek wat scenario’s uit zou kunnen werken: het huidige beleid, helemaal indammen, en wat dingen daar tussenin. En dan kijken naar aantal doden, chronisch zieken, maar ook andere zaken zoals zelfdodingen, psychische klachten, negatieve kanten van een (langdurige en heel strenge) lockdown. The good and the bad.

Niet als stok om nu iemand mee te slaan, maar om een volgende keer betere beslissingen te kunnen nemen, bij een pandemie.


Deze column is een hier en daar aangepaste versie van dit eerder verschenen Twitter-draadje.

Voor de volledigheid: hierboven werden twee moties genoemd. De motie waar de ophef over ontstond luidde:

MOTIE VAN HET LID SIMONS, Voorgesteld 14 juli 2021
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het kabinet heeft beaamd dat in de beleidsstrategie met betrekking tot corona is gekozen voor het «gecontroleerd laten uitrazen» van het virus;
constaterende dat «gecontroleerd laten uitrazen» betekent dat het virus zich dient te kunnen verspreiden zolang als de ic-capaciteit dit toelaat, met groepsimmuniteit als bijgevolg;
constaterende dat niet het zo veel mogelijk indammen en het voorkomen van besmettingen het doel van de beleidsstrategie is;
constaterende dat deze strategie de volksgezondheid ernstig heeft geschaad, meer dan 30.000 doden tot gevolg heeft gehad en potentieel honderdduizenden Nederlanders langdurig ziek heeft gemaakt;
constaterende dat deze strategie de economie, werkende mensen, mensen uit risicogroepen, jongeren en vele anderen enorme fysieke, financiële en mentale schade heeft toegebracht;
constaterende dat het kabinet door deze strategie niet in staat is geweest het virus in te dammen en we in een vierde besmettingsgolf zijn beland;
keurt de coronastrategie van het virus laten uitrazen af;
roept de regering op, met deze strategie te breken, en gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd verworpen met 1 stem voor een 148 tegen (Fractie Den Haan – 1 stem – was afwezig)

De motie van 22 april 2021 (in gewijzigde vorm ter stemming gebracht op 29 april), waar geen ophef over was en die ook door andere partijen werd gesteund luidde:
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SIMONS EN DASSEN Voorgesteld 29 april 2021
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat uit Wob-stukken blijkt dat het kabinetsbeleid sterk geënt lijkt op het opbouwen van «kuddeimmuniteit» via zoveel mogelijk infecties;
overwegende dat deze strategie niet heeft geleid tot de gewenste «kuddeimmuniteit», vele (langdurig) zieken en doden heeft gemaakt en de economie juist hard heeft geschaad;
verzoekt de regering, te breken met deze strategie, en indammen van het virus tot doel van het beleid te maken, en gaat over tot de orde van het dag.

De motie werd verworpen met 31 stemmen voor en 119 stemmen tegen.

 

Reacties (25)

#1 Bismarck

“Maar we zien ook dat door de lockdown depressies, zelfmoorden en kindermishandeling toeneemt.”
In de zelfmoordcijfers van het CBS zien we weinig bewijs voor die stelling.

 • Volgende discussie
#1.1 Janos - Reactie op #1

Gelukkig. Uit de media kwam ik dit stuk tegen: https://www.news.com.au/lifestyle/health/mental-health/new-study-reveals-worrying-mental-health-numbers-for-those-stuck-in-lockdown/news-story/f7d739148bae5294a1b956000340087c

En een snelle zoektocht op Google Scholar leidde tot artikelen waarin de lockdown leidde tot verslechterde mentale gezondheid in het UK, Duitsland en Italië.

#2 Bookie

Er was volgens mij geen framing van Rutte omtrent medewerkers van de zorg, maar omtrent adviseurs van het OMT en RIVM e.d.. Die werden met de motie aangevallen, aangezien het beleid grotendeels door hen is geadviseerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Co Stuifbergen - Reactie op #2

Ik denk dat het RIVM ook wel iets te verwijten valt. Het beleid om “groepsimmuniteit” te bevorderen kwam van het RIVM.
Uit de discussie over “opRutten” op Sargasso blijkt dat hij zelf ook aan indamming gedacht had.

Dan nog geldt natuurlijk dat met ieder beleid mensen overleden zijn zouden.

 • Volgende reactie op #2
#2.2 lmgikke - Reactie op #2

Het RIVM zou moeten adviseren. De minister neemt het besluit. Het zieke wat je zag gebeuren, is dat het RIVM ging voorsorteren op besluitvorming en daarmee politiek bedreef.

Dat was precies in het straatje van Rutte. Door dit te doen (en Van Dissel vond het prachtig, die aandacht) kon Rutte zich netjes gaan verschuilen achter het RIVM. Die gingen toch wel adviseren wat hij zelf graag zag.

Rutte neemt het besluit, en is daarmee verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Daarmee richt de motie zich tot Rutte en niet tot al die anderen.

 • Vorige reactie op #2
#3 Jos van Dijk

Te veel ophef over een onhandige move van een beginnend Kamerlid. Voor het beoordelen van het beleid is meer afstand nodig. Het ziet er ‘beroerd’ uit en vooral weinig consistent, maar voor een definitief oordeel kunnen we misschien beter afwachten wat onderzoek later gaat uitwijzen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Frank789

Voor een ieder die graag heldere inzichten en vergelijkingen m.b.t. corona ziet raad ik aan Team Chivo te volgen. Zou Sylvana Simons ook eens moeten doen.

“Team Chivo
Hadden we niet beter naar natuurlijke groepsimmuniteit kunnen streven? Laten we eens 2 landen erbij pakken die dat (onbedoeld deels) hebben uitgeprobeerd, namelijk Zweden (SE) en het Verenigd Koninkijk (UK). 1/n” [ en vergelijken met de NL aanpak ]

https://twitter.com/chivo_tweets/status/1415940761015697409

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 lmgikke - Reactie op #4

Je geneuzel over groepsimmuniteit. Anders gezegd het virus gewoon zijn gang laten gaan, is crimineel. Dat is barbaars en gaat voorbij aan eeuwen wetenschap.

Feitelijk wil je daarmee zeggen: ik wil geen aanpassingen doen om de zwakkere medemens te beschermen, ik ben asociaal.

#4.2 Frank789 - Reactie op #4.1

[ Je geneuzel over groepsimmuniteit. ]

Tegen wie heb je het?
Kan niet tegen mij bedoeld zijn.

#5 Joost

Kan iemand me vertellen waar er in de motie iets stond wat niet waar was? Dat ze Rutte alle 30k doden in de schoenen schuift is ook maar een interpretatie, en eentje die Rutte cs goed uitkomt, zodat ze de hele kwestie zonder inhoudelijk weerwoord kunnen afschuiven. Niet een interpretatie die aannemelijk is, overigens, want iedereen weet dat er overal doden zijn gevallen, ook in Nieuw-Zeeland.

De slechts mogelijke interpretatie wordt hier leidend verklaard, en dat valt me een beetje tegen. Je steunt zo het truukje van Rutte.

En ja, Rutte suggereerde dat dit ‘dood door schuld’ impliceert. Ja dat klopt. Want daar valt nalatigheid ook onder. En veel mensen vinden hem nalatig. Daar mag hij het mee oneens zijn, maar op zijn minst zou hij moeten inzien en toegeven dat zijn keuzes mogelijk extra doden hebben opgeleverd . Dat hij daar weigert verantwoordelijkheid voor te nemen is gewoon laf, en typisch voor alles waar hij en zijn kabinetten voor staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Micowoco - Reactie op #5

Rutte & co waren nochtans vanaf het begin duidelijk in hun mission statement: het virus gecontroleerd laten uitrazen. Maar natuurlijk. Stel, je ziet Tristan van der Vlis met een machinegeweer door een drukke winkelstraat lopen. Wat doe je? Gecontroleerd laten uitrazen! En achteraf de propaganda laten rondzingen dat het niet anders kon. Er zijn genoeg landen met een covidstrategie die dat weerspreekt, maar ja, als we het niet kunnen winnen, mag het geen wedstrijd zijn en blijft het hoofd ferm in de eigen bips.
Kortom, Sylvana Simons heeft volkomen gelijk.

 • Volgende reactie op #5
#5.2 Frank789 - Reactie op #5

[ Kan iemand me vertellen waar er in de motie iets stond wat niet waar was? ]

Nou, ik wil wel wat commentaar leveren dat ik bij “oprutten” al gegeven heb:

Het valt me tegen dat Rutte zich op die 30.000 doden richtte en de rest van de motie onbesproken liet.
Want Simons zegt bijvoorbeeld “gecontroleerd uitrazen”, en uitrazen is volgens mij nul komma nul ingrijpen en ook Marcel Keulemans vat het zo op: https://twitter.com/volkskrant/status/1371745381202198528
Op het eind van de motie is “gecontroleerd” al verdwenen: “keurt de coronastrategie van het virus laten uitrazen af”. Er was geen “uitrazen”.

Ik zou ook nog wel wat kunnen zeggen over “betekent dat het virus zich dient (???) te kunnen verspreiden zolang als de ic-capaciteit dit toelaat,” en “dat niet het zo veel mogelijk indammen en het voorkomen van besmettingen het doel van de beleidsstrategie is”.

Maar dit volgende stukje:

“constaterende dat deze strategie de volksgezondheid ernstig heeft geschaad, meer dan 30.000 doden tot gevolg heeft gehad en potentieel honderdduizenden Nederlanders langdurig ziek heeft gemaakt;
constaterende dat deze strategie de economie, werkende mensen, mensen uit risicogroepen, jongeren en vele anderen enorme fysieke, financiële en mentale schade heeft toegebracht;”

dat stukje zegt mijns inziens min of meer dat Simons een 100% lockdown wilde tegen het uitrazen én tegelijkertijd een 100% opening tegen de economische én mentale schade. Hoe?

Ik heb geen ervaring met het lezen en interpreteren van moties, maar eindigen met “roept de regering op, met deze strategie te breken, en gaat over tot de orde van de dag” vind ik wel ongelooflijk makkelijk. Simons keurt slechts af en draagt in de motie niet een andere oplossing aan die gevolgd zou moeten worden.

Men zegt dat geen enkele partij de motie ondersteunde vanwege de “30.000”, maar waarom zou je een motie steunen die enkel afkeurt en geen enkele nieuwe oplossing (ge)biedt?

https://nl.wiktionary.org/wiki/uitrazen

 • Vorige reactie op #5
#5.3 Co Stuifbergen - Reactie op #5.2

Op zich hoeft een motie niet een alternatief te bieden.

Een motie kan bijvoorbeeld oproepen om geen ballonnen meer op te laten tijdens evenementen, zonder erbij te vermelden wel vermaak daarvoor in de plaats komen moet.
(Veel gemeenten hebben al een dergelijk besluit genomen).

In dit geval is natuurlijk wel handig aan te geven welk beleid dan wel moet worden gevolgd.

Overigens beweert ze dat het beleid 30.000 doden tot gevolg had, en dat vind ik een foute bewering.
Een aantal doden was waarschijnlijk niet te vermijden, en ik weet niet hoeveel doden bij het beste gevallen zijn zouden.

 • Volgende reactie op #5.2
#5.4 Joost - Reactie op #5.3

En we gaan weer mee met het frame. Het is zeer onwaarschijnlijk dat ze dat bedoelt heeft. Ze is geen idioot.

#5.5 Janos - Reactie op #5.4

Nee #5.4 dat is geen frame. Dat staat er letterlijk “constaterende dat deze strategie … meer dan 30.000 doden tot gevolg heeft gehad”. Ik snap de wens dit op een gunstige manier te willen lezen, maar dat doet echt geen recht aan hoe de Nederlandse taal werkt. “het auto-ongeluk heeft 3 doden tot gevolg gehad”, dan zeg je toch echt dat er 3 mensen dood zijn door het ongeluk, en niet 2 door het ongeluk en eentje door wat anders.

Het is uitermate onhandig; ik ben blij met de manier waarop Bij1 standpunt inneemt in de corona-crisis, en vanaf het begin voor een fatsoenlijke strategie heeft gepleit. Maar ze slaat hier door in de formulering, waardoor het gewoon niet klopt. En daarmee geeft ze én Rutte een uitweg doordat hij de gekwetste jongen kan gaan spelen (slecht overigens dat media en andere partijen hem daar mee weg laat komen), én ze zorgt er voor dat andere partijen de motie niet steunen (wat ze indertijd wel deden met een soortgelijke motie zonder die overdrijving.

Als manier om het overton window wat de goede kant op te schuiven werkt dit wellicht, maar om een meerderheid te krijgen de huidige dramatische strategie aan te passen werkt dit niet. Derhalve: onhandig.

#5.6 Joost - Reactie op #5.2

Als ze de eerste keer zegt “gecontroleerd uitrazen” en de tweede keer alleen “uitrazen” dan kan je er *niet* van uit gaan dat ze in beide gevallen het laatste bedoelde. De logische aanname is dat ze in beide gevallen het eerste bedoelde.

 • Vorige reactie op #5.2
#5.7 Frank789 - Reactie op #5.6

Het blijft nog steeds zo dat uitrazen en gecontroleerd tegengesteld aan elkaar zijn.

#6 Bismarck

“Het is zeer onwaarschijnlijk dat ze dat bedoelt heeft.”
Maar het is wel letterlijk wat ze stelt in de motie:
“constaterende dat deze strategie … meer dan 30.000 doden tot gevolg heeft gehad”
Als je dat niet zo bedoelt, moet je echt een andere formulering gebruiken. De enige die hier framet is Sylvana zelf.
(was bedoeld als reactie op #5.4)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Spam - Reactie op #6

De doden zijn een gevolg van het virus EN de wijze waarop we met dat virus omgaan. Een andere strategie had een ander aantal doden opgeleverd. Ik denk dat je wel degelijk kan zeggen dat deze strategie 30.000 doden tot gevolg heeft gehad zonder te beweren dat het er met een andere strategie 0 zouden zijn geweest en zonder te beweren dat de bedenkers van de strategie verantwoordelijk zijn voor al die 30.000 doden.

 • Volgende reactie op #6
#6.2 lmgikke - Reactie op #6

dashboard van onze overheid: 17.760 doden. Alleen de gemelde getelde gevallen. We weten allemaal (o.a. uit de oversterfte) dat dit getal aan de zeer lage kant is. Pakken we de oversterfte erbij, en houden we rekening met het feit dat er geen griep doden waren afgelopen jaar, dan is die 30.000 een zeer reële schatting.

Zet Australië er tegenover (23M inwoners) met 1.000 doden, dan doen we het verhoudingsgewijs zeer slecht. En had het dus beter gekund.

Rutte heeft bewust gekozen voor deze losse strategie (bijvoorbeeld de scholen open tegen beter weten in, de jeugd had er toch geen last van. En zo honderden leraren opgeofferd). Hij heeft zich vaak bewust maar beperkt laten informeren, zodat achter af er geen sprake zou kunnen zijn van moedwil.

En daar zit hem de crux. Al zolang Rutte aan de macht is, is dat zijn tactiek. Schrijf niets op, suggereer het goed, maar laat na om het ook (wettelijk) goed te regelen. Dit zodat achteraf als zijn vrindjes weer eens misbruik van de mazen hebben gemaakt, hij de verloren onschuld kan spelen.

Structureel bewust incompetent, dat is ook laakbaar gedrag. En daarmee is hij dus wel degelijk verantwoordelijk voor honderden zo niet duizenden voorkombare doden.

Als je als monstertruck bestuurder met een ongeluk iemand doodrijd wordt je vervolgd voor dood door schuld. Als je als premier honderden van je burgers de dood in jaagt wordt je herkozen.

 • Vorige reactie op #6
#6.3 Janos - Reactie op #6.2

Eens met de incompetentie, maar punt blijft dat ook in landen met de strengste zero covid strategie doden vallen. De implicatie dat alle doden gevolg zijn van het gevoerde beleid klopt gewoon niet. Tuurlijk hadden het er veel minder kunnen zijn. Wellicht ‘slechts’ enkele honderden, of zo’n 1000 zoals in Australië, maar dit blijft een beetje ‘what if’ history. Daar moet je volgens mij uit willen blijven (en daarom was die motie niet handig).

 • Volgende reactie op #6.2
#6.4 Frank789 - Reactie op #6.2

[ Als je als monstertruck bestuurder met een ongeluk iemand doodrijd wordt je vervolgd voor dood door schuld. Als je als premier honderden van je burgers de dood in jaagt wordt je herkozen. ]

De monstertruck bestuurder heeft vermaak als doel en heeft zijn zaakjes niet op orde wat onbedoeld in doden resulteert.
De ministers hebben als doel te balanceren tussen totale lockdown met een daaropvolgende economische en mentale crisis en laten uitrazen door helemaal niks te doen, met een crisis in de gezondheidszorg en economie en mentale gezondheid van de achterblijvers van de vele doden. Niet als doel mensen de dood in te jagen, integendeel.

Zelfs Trump en Bolsonaro met hun maffe ontkenningen dan wel verkoopstimulatie van hydroxychloroquine e.d. kun je zonder onderzoek in het Pieter Baan Centrum nauwelijks beschuldigen het doel te hebben mensen de dood in te jagen, alhoewel het bij deze laatsten het meest van toepassing lijkt.

 • Vorige reactie op #6.2
#6.5 Hans Custers - Reactie op #6.4

Dood door schuld is niet hetzelfde als mensen doelbewust de dood injagen. Dood door schuld betekent dat er sprake is van roekeloosheid of ernstige nalatigheid met doden tot gevolg.

In het geval van de regering gaat het dan over de vraag of er sprake is geweest van wanbeleid. Wat mij betreft is daar in zeker een geval zeker sprake van, maar dat heeft niet zoveel met de 30.000 overlijdens te maken. Dansen met Janssen was van een ongekende stompzinnigheid, waarmee onverantwoorde risico’s zijn genomen. Niet alleen omdat een vaccin dat je ’s middags krijgt ’s avonds nog niet werkt, maar ook omdat er ongetwijfeld mensen zijn geweest die al besmet waren toen ze hun vaccin gingen halen. En die vervolgens zonder test naar feesten en festivals konden waar de afstandsregels niet meer golden. Het is helemaal terecht dat er jongeren zijn die dat aanleiding vinden om een schadeclaim in te dienen. En in een beschaafd land zou een minister die zo’n beslissing neemt, tegen alle adviezen in, onmiddellijk naar huis worden gestuurd. Als hij zelf zijn koffers al niet had gepakt.

#7 Joost

Ik gooi deze draad erin. Wat mij betreft discussie gesloten. https://twitter.com/mdradvies/status/1416773009495498755?s=21

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Janos - Reactie op #7

Prima draad. Met uitzondering van dat stukje over die 30k.

Ik snap het gedoe hierover niet zo goed. Er staat wat er staat. De implicatie is duidelijk. Hopelijk doet ze het de volgende keer handiger, en krijgt ze de volgende keer meer partijen mee en zelfs een meerderheid.