Toegankelijkheid open data overheid blijft achter

ONDERZOEK - De Nederlandse overheid lijkt geen gebruik te maken van de open data die zij zelf beschikbaar stellen, blijkt uit onderzoek van de Open State Foundation

De onlangs gelanceerde upgrade van het open dataportaal van de overheid (data.overheid.nl) bestaat voor een groot deel uit verwijzingen naar datasets van het Centraal Bureau voor de Statistiek (3.623) en het Nationaal Georegister (2.560). De kwaliteit is ten opzichte van vorig jaar weliswaar verbeterd maar nog steeds werken van de datasets naar het Nationaal Georegister 888 (34,6%) links niet. Het Centraal Bureau voor de Statistiek scoort het best in de kwaliteit, alle links werken. Van de 345 overige datasets hebben 31 datasets geen enkele werkende link (8,9%). Uit het onderzoek van de Open State Foundation blijkt dat 14% van de opengestelde datasets niet toegankelijk is doordat zij geen één werkende link hebben.

Er zijn weinig tot geen datasets te vinden van de grootste ministeries. Ook decentrale overheden hebben de weg naar het dataportaal van de rijksoverheid nog niet gevonden. Uitgezonderd 16 datasets van de Europese Commissie, zijn er op het portaal 329 datasets van ministeries, gemeenten en een aantal andere overheidsorganisaties te vinden. Hiervan bestaat iets minder dan de helft uit datasets van ministeries en zijn 141 datasets van 13 gemeenten te vinden.

Van de ministeries voert net als vorig jaar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (61%) de lijst aan. Dat komt vooral door de 46 datasets van Dienst Uitvoering Onderwijs. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ten opzichte van vorig jaar 10 datasets toegevoegd aan het portaal. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft slechts 6 datasets vindbaar op het open data portaal. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie hebben geen enkele dataset op het portaal.

Decentrale overheden

Van slechts 13 gemeenten die datasets hebben aangemeld via het portaal, hebben Nijmegen (23%), Amsterdam (16%) en Den Haag (13%) de meeste datasets. Er is slechts één provincie, Noord-Holland, met (6) datasets op het portaal. Daarnaast hebben vijf ZBO’s bij elkaar 13 datasets aangemeld, waarvan meer dan de helft van het Kadaster. Daarnaast hebben Agentschap Telecom, Stichting ICTU, Informatiehuis Water, NDW, Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM een of meerdere datasets aangemeld via het rijksportaal.

Tekortkomingen

Het onderzoek van de Open State Foundation laat verder zien dat er nog steeds belemmeringen zijn bij het gebruik van de overheidsdata die publiek toegankelijk zijn. Minder dan een derde van de datasets is beschikbaar gesteld onder CC0 en kan door iedereen voor alle doeleinden worden hergebruikt.

De onderzoekers vinden dat het dataportaal kan worden verbeterd door duidelijk de link naar de API van het portaal voor gebruikers vindbaar te maken en enkele gebruiksvoorbeelden van te geven (bijvoorbeeld het ophalen van de lijst met alle datasets).

Wat verder nog opvalt is dat datasets van verschillende overheidsorganisaties niet volledig zijn of structureel worden bijgewerkt. Zo biedt de Kiesraad wel de verkiezingsuitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van 2011, de gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 maar niet alle historische uitslagen. Ook andere relevante data van de Kiesraad zoals open kandidatenlijsten ontbreken. Een ander voorbeeld van onvolledige data is een dataset over aangekondigde aanbestedingen van het Expertisecentrum Inkopen Pianoo van het Ministerie van Economische Zaken. De dataset verwijst slechts naar de 25 meest recente aankondigingen maar biedt geen historische data of informatie over gegunde opdrachten.

Er is, kortom, nog een hoop te doen. Eind vorig jaar kondigde de minister van Binnenlandse Zaken een rijksbrede data-inventarisatie aan. Maar het tempo waarin de overheid aan open data werkt lijkt omgekeerd evenredig aan de toegenomen snelheid en de technische vooruitgang in de digitale communicatie.  Ten bewijze hiervan enkele artikelen uit het Sargasso-archief uit 2005, 2007 en 2013.

De test resultaten van de Open State Foundation zijn te vinden via deze link – https://github.com/openstate/CKAN-Link-Checker/tree/master/results_data.overheid.nl_2015-04-11_13:15:20

Dit bericht is grotendeels overgenomen uit het persbericht van de Open State Foundation.

 

Reacties zijn uitgeschakeld