Democratische goede voornemens

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Open brief

Geachte mevrouw de voorzitter van de Tweede Kamer,

Allereerst alsnog gefeliciteerd met uw benoeming. En uw benoeming is ook gelijk een mooi moment om opnieuw aandacht te vragen voor vernieuwingen die kunnen helpen bij een levendige democratie in Nederland.

Het vertrouwen van de bevolking in het politieke systeem staat al een tijd onder druk. Een van de mogelijke oorzaken hiervoor is het gebrek aan inzicht in het politieke proces. Het is voor burgers eigenlijk zo goed als onmogelijk om werkelijk te volgen welke vraagstukken in de Tweede Kamer behandeld worden en hoe hier op gestemd wordt. Het is wat dat betreft tekenend dat een vrijwilligersorganisatie als Politix.nl nodig is om met veel handarbeid de voorstellen en het werkelijke stemgedrag van de partijen inzichtelijk te maken.
Eens in de vier jaar krijgen burgers de kans om te bepalen wie hen gaan vertegenwoordigen. Maar in de tussenliggende tijd is de burger bijna volledig afhankelijk van media die alleen in staat zijn oppervlakkig verslag te doen van wat er in het parlement gebeurt. Hoe kan men dan oprecht een keuze maken of werkelijk betrokken raken bij een onderwerp?

Recent werd pijnlijk duidelijk hoe hard het nodig is om deze informatie direct toegankelijk te maken. Bij het debat over een generaal pardon voor asielzoekers was er lange tijd onduidelijkheid over de exacte inhoud van de motie. Pas een dag later toen weblogs en kranten de letterlijke tekst van de motie gingen publiceren, kon het publieke debat ook goed gevoerd worden.
Ruim een jaar geleden hebben we bij uw organisatie al aangegeven dat we graag zouden zien dat de informatievoorziening van het parlement, nu nog middels Parlando, een modern en open karakter zou krijgen. Momenteel is het bijvoorbeeld niet eens mogelijk om direct te koppelen naar kamerstukken en is het vrijwel onmogelijk om uit te vinden hoe partijen gestemd hebben.
Dat het niet mogelijk is voor burgers om mee te kijken met de feitelijke informatie waar de kamerdebatten om draaien of zich eenvoudig te abonneren op de stukken die hun interesse heeft, geeft aan dat de parlementaire organisatie nog in de vorige eeuw leeft.

Een open, directe en eenvoudige ontsluiting van alle parlementaire informatie via het internet met alle mogelijkheden die er tegenwoordig zijn, is dan ook zeer wenselijk.
Bij de vorige oproep kregen we als antwoord dat er spoedig een nieuw systeem zou komen, Parlis. Tot op heden blijft het echter opvallend stil.
Aan u de schone taak om mee te helpen het parlement de 21ste eeuw in te krijgen en de democratie op die manier nieuw leven in te blazen. Wij zullen er dan alles aan doen om zoveel mogelijk mensen actief te betrekken bij de nieuwe mogelijkheden.
Dat zijn toch goede voornemens voor 2007 om als kamervoorzitster een goede start te maken.

Vandaag per e-mail verstuurd met een cc aan de fractievoorzitters

Reacties (42)

#1 EVH

Heel goed, Steeph.
Ik heb er ooit een technisch systeem voor ontworpen dat het stemgedrag zou ontsluiten, verzamelen en direct analyseren. De griffie heeft me toen duidelijk gemaakt op korte termijn op XML over te gaan en van dat vervloekte Parlando. Dat was twee jaar geleden…

 • Volgende discussie
#2 mescaline

Prima eerste zin als smalltalk. En cut the crap als tweede. Een onbeleefdere brief had je niet kunnen schrijven Steeph.

*zet van verbazing afgevallen tulband weer op*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Willem Bever

En toch heb-die gelijk, die Steeph. En nu maar wachten op antwoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph

@mescaline: brieven schrijven is niet mijn sterkste punt. zeker niet als het ook nog hier gepubliceerd moet worden. Maar ik moest het ff kwijt en heb me dus maar niet aan mijn remmingen overgeleverd.
De kamervoorzitters zou een directe zijn. Dus dan maar directe taal geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jasper

Het signaal is duidelijk Steeph. Helaas heb je met politici te maken, en dus zullen zij om de volgende redenen het schrijven naast zich neer leggen.

De voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal, wordt gekozen door haar leden, en niet benoemd. Wij -de politici- vinden dat in het kader van de inburgeringseisen iedere ingezetene van Nederland een goed begrip van het Staatsrecht dient te hebben. Ingezetenen die een direct beroep doen op ons orgaan, en blijk geven van een slecht of nonexistent begrip van het Staatsrecht, dienen ten alle tijden genegeerd te worden.

Politix.nl is zo verouderd, dat wij -de politici- in het kader van het in de waan van de dag syndroom zo een internetorgaan niet serieus meer nemen.

Overigens, een open toegang tot de stukken van de Tweede KAmer Der Staten-Generaal is een eis die is afgedwongen door de EU. Aangezien het volk, dat is u, in tegenstelling tot ons -de oneindig veel wijzere politici- het grondrecht van de EU massal heeft afgewezen, zien wij ons niet meer gebonden aan regels van de EU die ons -de ook nog zeer arrogante politici- functioneren inzichtelijker maken voor het plebs. U begrijpt toch ook wel, want ondanks uw slecht begrip van het Staatsrecht en het regelement van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal spreekt uit uw stukken welke onder andere via de computer tot ons -de digiwijze politici- komen een hoge intelligentie, dat wij ons eigen disfunctioneren voor een veel te hoge vergoeding, niet publiek makkelijk toegangkelijk gaan maken. Juist de ondoorzichtigheid van ons handelen rechtvaardigt ons bestaan als Teede Kamer Der Staten-Generaal.

Ten slotte kunnen wij uw schrijven niet in behandeling nemen, daar de benodigde veertigduizend handtekeningen, van veertigduizend verschillendekiesgerechtigde personen welke geen van lid zijn van een door het stemvee gekozen orgaan, ontbreken.

Wij hopen u hiermee voldoende hebben ingelicht, en wensen u verdond weinig succes bij uw pogingen om ons werk te controleren,

NAmens de Voorzitter van De Tweede Kamer Der Staten-Generaal,

mw. R. Verdonk

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Willem Bever

haha zielig

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Emile

Richt je oproep ook aan de hoogste informatiseringsbobo ter plaatse, Peter Branger. Hij is nog niet zo lang in functie en spreekt in ieder geval een zekere ambitie op dit punt uit. Een mailadres van betrokkene heb helaas ik niet voor je.

http://www.tweedekamer.nl/over_de_tweede_kamer/jaarverslag/dbv/index.jsp

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Steeph

@Emile: Thx. De mailadressen van de tweede kamer hebben allemaal een vaste opzet. Dus ik heb gewoon de te verwachten combinatie genomen.
En aan de out-of-office melding te zien heb ik juist gegokt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Frans Groenendijk

@2 Niks mis met deze brief Steeph.
Je hoeft toch niet kruiperig te doen.
Goed ook dat je politix.nl nog eens in het zonnetje zet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 mescaline

@Frans Groenendijk Je begrijpt niet al te veel van tulbanddragers hey ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Peter

Zolang er nog vooral op mensen en gezichten wordt gestemd bij verkiezingen stel ik nog een aanpassing voor.
Laat men in het parlement niet mee bij hand opsteken stemmen maar met stemkastjes- of knoppen. Vebindt de computer die de stemmen verzamelt met het internet. De stemmen zouden dan op verschillende manieren zichtbaar gemaakt kunnen worden: het totaal, de stemverdeling gebonden aan partijen, maar het liefst een overzicht per kamerlid. Zo krijg je ook informatie waarop je je voorkeurstem kunt bepalen.
Nog mooier wordt het als het stemmen volledig anoniem verloopt. Niemand weet meer welk parlementair individu bij welke stem hoort. Dat kan tot leuke interne taferelen leiden binnen de partijen, maar een individueel partijlid blijft beschermd door de anonimiteit.
Elke parlementariër krijgt at random een letter of nummer waarop zijn/haar stemkeuzes worden verzameld. De kiezer kan dan het vlak voor de verkiezing het nummer aanklikken dat het stemgedrag heeft vertoond waar zij/hij zich het beste bij voelt en zien welk kamerlid de voorkeur heeft.
Voor de nieuwe kandidaat-kamerleden blijven we dan aangewezen op de site van Politiek C.V., mits die zo snel is dat die c.v’s vlot op internet staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Frans Groenendijk

@10 Weinig hoofddeksels kunnen mij bekoren inderdaad

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Mutsiemuts

Inhoudelijk gezien hele sterke brief met goede verzoeken!

Als je hem nou met suiker had overstrooid in plaats van met ongebluste kalk, zat er nog wat meer kans in dat er iets mee zou gebeuren.

iig goed dat je hem gestuurd hebt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

@11: We stemmen toch vooral op de partijleider en een eventueel ander kopstuk, al die andere kamervulling boeit de meeste mensen niet zoveel (afgezien van het smullen van de schandalen). Vervolgens stemt de partijvulling dan ook altijd braaf mee met de leider.

Ik betwijfel of anonimisering echt gaat helpen, daarnaast dien je als politicus je stem toch te verantwoorden, dus ik zie het niet zo zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 larie

Op deze plek wordt het politiek doen en laten in de VS immer met dedain en bovenal met negatieve bril op bekeken, alsof Bush Amerika is.

Dacht, ik weet niet veel van die dingen, laat me eens kijken hoe dat in de VS gaat met de senatoren in het congres.

Binnen een minuut had ik een staat voor me welke senator ja/nee heeft gestemd van elke sessie en dat jaren terug tot gister en waren de dossiers ook te lezen.

Daar kan de VS-bashers nog wel een punt aan zuigen. Doen ze niet want dat strookt niet met de vooringenomenheid.

http://www.citizen.org/congress/voting/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@15: In de VS is dat natuurlijk ook een stuk belangrijker, met die districten. Ik denk dat de heren senatoren er zelf ook belang bij hebben, om aan te kunnen tonen wat ze voor hun district gedaan hebben. In nederland is die lokale binding geen onderdeel van het kiessysteem, dus is dat belang ook kleiner (naast de al eerder genoemde reden).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 JSK

@Larie:
Go larie, hehe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 larie

Volkomen gelijk in @Bismarck maar het stemgedrag en dossiers zijn wel beschikbaar en dat is toch de kern van het “verzoek zal ik maar zeggen” van Steeph aan onze vertegenwoordigers in het ‘congres”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Steeph

@larie: hoewel ik het met je eens ben dat de toegankelijkheid tot de gegevens in de VS op een aantal punten beter is dan die alhier (en dus voor de verandering als voorbeeld kunnen dienen) is het toch ook niet helemaal je van het.
De site waar je naar verwijst werkt bijvoorbeeld weer met pdf-jes.
En recent nog heb ik geprobeerd de historie van een wettekst te achterhalen om te zien wie wat wanneer gewijzigd had. Nou, dat was geen pretje, dat kan ik je wel vertellen.
Dus daar waar de senatoren er baat bij hebben zullen ze wel iets doen aan de informatievoorziening, maar voor de rest valt ook daar nog een wereld te winnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Steeph

@larie: Overigens geldt mijn opmerking voor het federale niveau. Sommige staten zijn inderdaad veeeeel verder.

Overigens gaat de vraag om beschikbaarheid wel iets verder dan alleen de mogelijkheid tot actueel kunnen meelezen.
Een politiek besluitproces is ingewikkeld. Kunnen zien in welk stadium een voorstel zit, wat de historie is, wie wat er over gezegd heeft en welke stappen er nog volgen, is ook gewenst.
En om de betrokkenheid te vergroten zou je bijvoorbeeld een rss moeten kunnen hebben per onderwerp. En zo voort en zo verder. Zie de historie van de link naar de brief van ruim een jaar geleden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 larie

Beste, wat zeg ik, allerbeste Steeph..Koop een Mac dan weet je niet eens of het beeld gevormd wordt door een pdf, het staat er gewoon ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Steeph

@larie: Een Mac koop ik graag. Maar dan ben je nog niet van het probleem af dat er soms meerdere stemmingen in 1 pdf document zitten. Het is dan vrijwel onmogelijk om zowel een voorstel, de bespreking als de uiteindelijke stemming bij elkaar te beschouwen. Dat kan alleen als je van het ene pdfje naar het andere springt en iedere keer opnieuw zoekt waar het stukje staat dat voor jou relevant is.
Heeft niks met de pdf te maken dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 larie

Maar zonder dollen, ik vrees dat de inzichtelijkheid die je nu schetst, volledige realtime inkijk in de besluitvorming, een Talpa maakt van dit proces.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 larie

Ik moet zo iemand wegbrengen maar ik gaf slechts een voorbeeld site, er zijn beslist betere (waar is Caprio) Deze b.v. heeft de rsss feeds etc..

http://www.govtrack.us/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 mark

@larie: “alsof Bush Amerika is”.

Dat doet u dus. U bent in de war. Want het is Bush die in vrijwel alle gevallen wordt gebashed, en niet Amerika.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Steeph

@larie: Dat laatste voorbeeld komt al meer in de buurt. Maar ook hier geldt dat dit een losse organisatie is die met veel energie de beschikbare informatie beter presenteert.
Waarom niet de zaak bij de bron aanpakken.

Verder denk ik niet dat het nodig is om talpa in te schakelen bij het inzichtelijk maken. Dat kan ook op andere wijze. Dat gaat alleen wat ver voor deze discussie.
Ik denk alleen niet dat het zo simplistisch gepresenteerd kan worden dat zelfs John de Mol het altijd snapt. Het blijft immers een complex proces. Een zekere drempel zal er altijd zijn.
Maar als er meer mensen in staat zijn die drempel te nemen, wordt de discussie in ieder geval breder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Ronald

Gelul, weg met die achterlijke democratie, we gaan gewoon weer terug naar de dorps raad van oude en wijze mannen.

Kan je gewoon naar de oude eik op het dorpsplein wandelen om te horen waar ze over soebatten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 eli

Zelfs de EU – toch geen wonder van doorzichtigheid – doet het beter met Prelex, waarbij het proces door de instituties kan worden gevolgd. Niet zo goed als die Amerikanen, maar het geeft toch te denken. In een nieuw systeem zou je per wet het hele traject, inclusief de relaties met EU-wetgeving, moeten kunnen volgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Steeph

@eli: die is inderdaad al wat beter dan wat we nu hebben. Dank voor de link (had alleen bij landen en nog niet bij de EU gekeken).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 larie

Goh, bedankt eli..die gaat bij mijn s’avondsheellaatevendewereldvoelen rijtje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Isaac

@larie

Ik denk inderdaad dat al die “VS-bashers” die hier ronddwalen zich nu op zitten te vreten dat er iets positiefs wordt gemeld over iets in de VS. Ja, dat was sarcastisch bedoeld, ik zeg het er maar even bij omdat het af en toe lijkt alsof tekstbegrip met name wordt toegepast om te kijken hoe een tekst op een verkeerde manier geïnterpreteerd kan worden. Als iemand generaliseert is de kans groot dat die persoon het niet zo bedoeld, maar daar kan men altijd overheen vallen als men dat wil. Vaak heeft men iets specifiekers in gedachten, maar heeft het misschien geen duidelijke naam, of is het niet makkelijk om die aanduiding te gebruiken. Maar dat is vaak wel af te leiden uit de tekst. We kunnen ook doen alsof we niet snappen wat er bedoeld wordt en suggereren dat de schrijver iets anders bedoeld, maar dat vind ik wel vermoeiend worden.

Ik wil u vragen welke VS-bashers u in gedachte had, dan kunnen we ze vragen of ze ook iets positiefs te melden hebben over iets/iemand in/uit de VS om te kijken hoe dat zit met die vooringenomenheid. Ik heb namelijk sterk de indruk dat het niet bedoeld is als een aanval op “de VS”, maar dat het zo door u wordt ervaren. Uw post daarentegen lijkt mij wel bedoeld als een aanval op die personen. Ik zou dus graag wat meer duidelijkheid van u krijgen, want volgens mij loopt u (en mogelijk anderen) zich hier al langer mateloos aan te ergeren en ik (en mogelijk anderen) begin me te ergeren aan dit soort beschuldigingen. Was er een tijdje geleden ook niet een dergelijk voorval, waarbij u bijna vertrok? Gaat het om: “Jullie hebben altijd commentaar op mij [Amerika], ik [Amerika] kan ook nooit iets goed doen, zeg ook eens een keer iets positiefs over mij [Amerika]”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 richard

Goed initiatief, Steeph.

Wat je vervolgens kunt doen is: Ga een afspraak met Mevr. Verbeet maken. Bel haar gewoon op. Een half uur op bezoek, ik denk dat je dat voor elkaar kunt krijgen. Zeker als je het ont-politiseert (of hoe zeg je dat). Vertel wat je wilt en hoe dat eenvoudig kan (Mevr. Verbeet is geen technisch geschoold iemand), ik denk dat ze het op prijs stelt als iemand dat ‘ns duidelijk voor haar uiteen zet.

Trek een pak aan, doe een das om, even langs bij de kapper en poets de schoenen: Gaat allemaal goed komen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 eli

Mee eens. Er gaat niets boven persoonlijk contact. Ik heb van horen zeggen dat mw. Verbeet heel vriendelijk is en praktijkverhalen op haar meer indruk maken dan parlementaire papierhandel. Kruip eens samen met haar achter de compu en laat zien wat je bedoelt. Liefst met Peter Branger erbij. Moet lukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 DWizzy

Parlando zuigt!
Maar de samenvattingen op Politix.nl vind ik toch veel te kort door de bocht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Steeph

@DWizzy: Politix.nl wordt door een paar vrijwilligers gedaan. Dat levert zo zijn beperkingen op. Maar ik heb in ieder geval heel veel respect voor wat ze doen. Dat maakt de drempel al een stuk lager.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 larie

@Mark & Isaac,

Zwak das zeker maar de behoefte om mij te verweren ontbreekt. Wellicht lopen wij op hetzelfde pad, ik denk van wel, maar om duidelijk te maken, dat navelstaren een Nederlandse eigenschap lijkt te zijn en de schuld dus elders gevonden moet worden met Amerikanen als zondebok, wat u ook moge beweren, en dat in tegenstelling tot BELGIE b.v., ontbreekt me de tijd en zin. De kachel moet roken.

Ooit, ten tijde van verscheidenheid en dynamische tijden alhier verwoorde Caprio gedachten die in overeenstemming waren met mijn gevoel maar dan breder en dieper dan wat binnen mijn vermogen ligt.
Ik mis hem.
Ik ben een eenvoudige boerenlul waarbij emoties mijn vingers soms doen dansen en..hoppa enter. Zoiets als een goed gesprek aan de tap of onderuitgezakt op een versleten bank met opgetrokken knieën.
Sargasso in zijn algemeenheid is mijnsinziens wat verschraald qua topics en reacties, wellicht een groeistuip.. Ik vind dit heel spijtig, een beter log bestaat er niet, maar besef dat dat ook wel met mij te maken heeft, soort van weblog vermoeidheid en tevens een teleurstellend gevoel van wat ik verwachtte.

Kom, scheld me maar verrot, in fraaie bewoordingen welliswaar maar toch..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 mark

@larie: algoed… Vroeger was alles uiteraard ook beter. Sowieso.

En dat België Satan zelf is, spreekt vanzelf. Nu nog wat politieke macht en een premier die redeloos obv (in theorie fraaie, maar in de praktijk) hypocriete politieke pretenties aan de slag gaat, en het Verhofstadtbashen kan beginnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Steeph

@larie: tijd voor een nieuw woord. Na tennisarm en muispols (veroorzaakt door chronisch reperteergedrag) moet het nu toch tijd zijn voor iets als een blogoog of zo.
Dat alles steeds meer op elkaar gaat lijken na het te lang en te vaak lezen van dezelfde blogs ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 mescaline

Klein protestje tegen de #38, want ik wou even gezegd zien dat ons – die blogogen hier – zich collectief heel netjes koest houden als een Waantje van de Dag niet zo heel veel voorstelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 larie

@Mark, komaan vroegah was niet alles beter, dat bedoel en denk ik niet. Toen ik klein was zag je pubers die op hun pa leken die op hun opa leken. Nu is die farce eindelijk gebroken..dank dank wellicht heeft de grijze golf hier iets van doen.

Ik mag dan bijna bejaard zijn maar surf op de golf van 2007. Dat is spannend en ook confronterend.
Als de jaren zich opstapelen heb je niet in de gaten dat het stof zich opstapelt in je brein…oh oh wat ben ik modern denk je dan.
In de collegebanken 90/94 heb ik van studiegenoten die mijn kinderen konden zijn een aantal frisse schoppen onder de kont gehad..hulde, de pijn is over.

Ik druk me ook te vaak wat vaag uit, Ik vind dat Belgie een stap verder is dan “ons” land en een paar stappen achterloopt wat Zwitserland aangaat. Maar dat terzijde.

Maar wat Steeph aantipt, blogarm is wellicht mijn probleem.
Misschien een te hoge verwachting wellicht..ik weet het niet maar wat ik wel weet is dat bij het noemen van twijfel, zoals Mescaline, Snap en ik onlangs te berde brachten, er el iets te snel heftig wordt gereageerd.

That’s all.. Sargasso steent en ik ben geoloog o.a. wat wil ik nu nog meer dan stenen??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Isaac

@Larie
Wellicht heb ik ook te hoge verwachtingen van u, af en toe lijken we net mensen ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Steeph

Reactie ontvangen uit naam van Alexander Pechtold (D66):

Geachte heer x,

Hartelijk dank voor het doorsturen van uw mail aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. D66 is zich terdege bewust van het feit dat het nieuwe systeem Parlis nog steeds niet operationeel is, daar waar er al lang geleden sprake was over deze verbetering in de informatievoorziening. Dit is een zeer slechte zaak, want voor D66 is het zeer belangrijk dat mensen op een goede manier inzicht kunnen hebben in het politieke proces in het algemeen alsmede inzicht in het parlementaire werk in het bijzonder. Digitalisering kan en hoort daarbij een belangrijke rol te spelen. Wij hopen dan ook dat de door u en D66 zo gewenste moderne en toegankelijke informatievoorziening snel een feit zal zijn.

Uw mail is ook onder de aandacht gebracht van de betreffende beleidsmedewerkers van D66.

Met vriendelijke groet, mede namens Alexander Pechtold,…

En veel later (7 feb) van de voorziter:

Dank voor uw e-mail bericht van 7 januari jongstleden.
Vanwege de grote hoeveelheid correspondentie die mij dagelijks bereikt, heeft de
beantwoording van uw e-mail enige tijd op zich laten wachten. Excuses hiervoor.

U vraagt in uw e-mail aandacht voor de informatievoorziening van het parlement. U
heeft in het verleden (vorig jaar) hier ook via een e-mail aandacht voor gevraagd.
Toen is u reeds de informatie verstrekt over het nieuw op te zetten systeem, Parlis.

Als Voorzitter hecht ik er waarde aan dat de Tweede Kamer over een toegankelijk en
modern informatiesysteem beschikt.

Aan het project Parlis is het afgelopen jaar hard gewerkt, het bevindt zich nu in
een afrondende fase. Binnen afzienbare tijd zal het resultaat in gebruik worden
genomen.

Pas op dat moment is de ‘back-office’ van de Tweede Kamer geautomatiseerd.

De volgende stap zal zijn om de gegevens uit deze ‘back-office’ publiekelijk
toegankelijk te maken op de internetsite http://www.tweedekamer.nl.
Dit zal gefaseerd gaan plaatsvinden in nauw overleg met de webredactie van de Tweede
Kamer.

Ik hoop dat ik hiermee u vraag voldoende heb beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Gerdi A. Verbeet
Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

 • Vorige discussie