Actie Open Democratie 1.0 – De brief

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Open to vote?Dank allen voor de inbreng. Het had niet veel gescheeld of we hadden het al gebouwd. Maar zo makkelijk komt de overheid er niet vanaf.
Mede op basis van de inbreng heb ik een brief opgesteld die ik wil versturen (uiteraard electronisch) naar de Tweede Kamer (voorzitter, bedrijfsbureau, voorlichting en de fractieleden die ICT in hun portefeuille hebben).
Gaarne jullie terugkoppeling. De brief moet immers wel “aankomen”. Ze moeten daar begrijpen dat het hier gaat om een serieus initiatief.


Geachte voorzitter, medewerkers en leden van de Tweede Kamer,

Nederland behoort tot de moderne staten. Op sociaal en economisch vlak doen we aardig mee. Ook hebben we al geruime tijd een democratisch bestel.
Het is jammer te moeten constateren dat de openheid van het democratische bestel niet helemaal meer voldoet aan de eisen van de tijd.
Om de burger de kans te geven deel te nemen in het democratische proces, is het wenselijk dat alle documentatie die door onze volksvertegenwoordigers gebruikt worden in de besluitvorming eenvoudig toegankelijk is. En een van de moderne eenvoudige manieren van toegang verschaffen tot informatie is internet. Helaas is gebleken dat uw systeem Parlando niet kan voldoen aan de meest eenvoudige gebruikseisen. Zo is het niet eens mogelijk om documenten direct te linken.

Nu is bekend dat de Tweede Kamer bezig is om een nieuw systeem te (laten) realiseren (Parlis). Om er zeker van te zijn dat dit maal wel de optimale toegang vanaf internet gerealiseerd wordt, is het aan te bevelen gebruik te maken van de uitgebreide ervaring van mensen die actief zijn op internet en afnemers zijn van uw informatie.
Mocht hierin al voorzien zijn, kunt u dan toelichten op welke wijze?

Mocht hier nog niet in voorzien zijn, dan stel ik me bij deze beschikbaar om, mede namens een grote groep actieve mensen op internet, als gebruiker/deskundige mee te helpen bij het opstellen van de specificaties van Parlis.
Als het stadium van opstellen van specificaties reeds gepasseerd is, dan bij deze het verzoek die te toetsen aan hieronder meegegeven wensenlijst. Indien blijkt dat de specificaties op veel punten tekort schieten, is het te overwegen de realisatie van Parlis op te schorten tot de goede specificaties er wel zijn.

Naast dit aanbod wil ik u ook, wederom mede namens anderen, de suggestie meegeven om het nieuwe systeem middels een Open Source constructie tot stand te laten komen.
Al was het maar voor het deel dat de communicatie naar de buitenwereld voorziet.

Met spanning wacht ik, en velen met mij, uw antwoord af.

Met vriendelijke…..

Bijlage 1:
Verwijzingen naar de onderliggende actie:
Start actie.
Verzamelen informatie voor specificaties.

Bijlage 2:
Lijst met wensen/eisen voor een nieuw open systeem van de Tweede Kamer:

 • Alle kamerstukken moeten direct te linken zijn (vaste URL);
 • Alle bij elkaar horende kamerstukken (dossiers) moeten als geheel op te vragen zijn, inclusief eerdere versies van stukken;
 • Video-opnames en audio-opnames van debatten over bepaalde kamerstukken moeten gekoppeld zijn aan die stukken;
 • Van alle voorstellen en moties moet direct te zien zijn hoe er gestemd is (niet zoeken via verslagen);
 • Van alle politieke partijen moet direct te zien zijn hoe hun stemgedrag is;
 • Van alle parlementsleden moet direct te zien zijn hoe hun stemgedrag is;
 • Van parlementsleden moet direct opgevraagd kunnen worden welke vragen en moties ze ingediend hebben of mede ondertekend hebben;
 • Bij kamerstukken moet direct zichtbaar zijn wanneer deze behandeld worden of behandeld zijn;
 • Bij de kameragenda moet het mogelijk zijn direct de bijbehorende kamerstukken op te roepen;
 • Er moet een mogelijkheid zijn om alleen de basis informatie te zien of een meer uitgebreide set;
 • Bij het zoeken op woorden moeten de resultaten in een tijdslijn van bij elkaar horende stukken getoond kunnen worden;
 • Er moet een open API komen waarmee andere partijen in staat worden gesteld om de beschikbare informatie op verschillende manier verder te behandelen of te tonen;
 • Er moet een mogelijkheid komen om middels RSS op de hoogte te blijven van de publicatie van stukken of bepaalde documenten binnen specifieke dossiers;
 • Alle gegevens moeten in een open, standaard formaat gepresenteerd worden. Er mag geen noodzaak zijn om producten van enkele leveranciers te moeten gebruiken om de gegevens te zien/gebruiken;
 • De toegang tot de informatie online moet voldoen aan de eisen van Drempels Weg.

Reacties (41)

#1 Jasper

Je mag ook nog wel even melden dat wij -belastingbetalers immers- voor het geheel de kosten dragen.
En je lijstje zijn functionaliteiten, niet specs. Specificaties komen pas als de functionaliteiten duidelijk zijn. Wellicht kan je mij inhuren ter ondersteuning,. Al vraag ik wel een commercieel salaris, dus kan ik dan niet meer praten met minder verdienende goden als JP en zo.

 • Volgende discussie
#2 Caprio

Herschreven stel ik voor:
Om de burger de kans te geven deel te nemen in het democratische proces, is het wenselijk dat alle documentatie die door onze volksvertegenwoordigers gebruikt worden in de besluitvorming eenvoudig toegankelijk is. Het meest populaire en eenvoudigste moderne medium dat informatie toegankelijk maakt voor burgers is het internet.

Helaas is tijdens de Open Democratie 1.0 actie op Sargasso.nl gebleken dat uw electronisch informatie systeem Parlando niet voldoet aan de meest eenvoudige gebruikseisen. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om documenten direct te linken.

Nu is bekend dat de Tweede Kamer bezig is om een nieuw systeem te (laten) realiseren (Parlis). Om er zeker van te zijn dat dit maal wel de optimale toegang vanaf internet gerealiseerd wordt, is het aan te bevelen gebruik te maken van de uitgebreide ervaring van het Nederlandse weblog netwerk, een brede poule van ervaren professionals die buitengewoon actief zijn op internet en de laatste jaren vele vernieuwende initiatieven ter vernieuwing van bestaande media hebben ondernomen en bovendien zelf ook afnemers zijn van uw informatie.

[hier zou je eerst moeten uitleggen welke concrete maatregelen je voorstelt] Mocht hierin al voorzien zijn, kunt u dan toelichten op welke wijze?

Mocht hier nog niet in voorzien zijn, dan stel ik me bij deze beschikbaar om, mede namens de groep digitale burgers, als gebruiker/deskundige mee te helpen bij het opstellen van de specificaties van Parlis.
Als het stadium van opstellen van specificaties reeds gepasseerd is, dan bij deze het verzoek die in een zo vroeg mogelijk stadium openbaar te maken en zodoende te toetsen aan de eisen van de uiteindelijke gebruiker. Op die manier is een snelle en adequate terugkoppeling gegarandeert, hetgeen het mogelijk maakt in een vroeg stadium vereiste aanpassingen te doen. Natuurlijk is het essentieel dat het systeem zodanig ontworpen wordt dat het eenvoudig en snel aangepast kan worden en gemakkelijk uitgebreid kan worden, om zodoende ook in de toekomst aan nieuwe vereisten tegemoet te komen. Het inschakelen van de burger kan zo een integraal onderdeel worden van de politieke besluitvorming en zo hoort het natuurlijk ook.

Naast dit aanbod wil ik u ook, wederom mede namens anderen, de suggestie meegeven om het nieuwe systeem middels een Open Source constructie tot stand te laten komen. Vele projecten in de Open Source community vormen tegenwoordig de kern van professionele en industriele toepassingen (bijvoorbeeld applicatieservers als Tomcat en JBoss, Operating Systems als Linux, of Database gerelateerde software als Hibernate). Al was het maar omwille van kostenbesparing, ontwerp beginselen, en niet in de laatste plaats omwille van het betrekken van de burger, want de overheid dat zijn wij in de eerste plaats.

Met spanning wacht ik, en velen met mij, uw antwoord af.

Met vriendelijke…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Spuyt 12

Requirements, Funtioneel ontwerp, technisch ontwerp. En wedden dat het nieuwe systeem maar een ietsje beter wordt dan het oude?

Ik las vandaag dat de overheid miljoenen heeft uitgegeven voor een website die moet voorlichten over het nieuwe zorgstelsel. Hij schijnt een stuk slechter te zijn dan een concurrent, welke is ontwikkeld voor “slechts” 3 ton.

Als webbouwer snap ik zowiezo al niet waar al die bedragen aan besteed worden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 mescaline

Louis Seveke indachtig.
Steeph, ik ga het proberen. Van alles wat, schaaf maar bij….

Geachte voorzitter, medewerkers en leden van de Tweede Kamer,

Nederland behoort tot de moderne staten met een democratisch bestel. Openheid van informatie is het belangrijkste instrument waarmee bestuurders en burgers deel kunnen nemen in het democratische proces.

Daarom is het wenselijk dat alle documentatie die door onze volksvertegenwoordigers gebruikt worden in de besluitvorming eenvoudig toegankelijk is. En het internet vormt een belangrijke manier om dit te bereiken.

Helaas is gebleken dat uw huidige document-opvraagsysteem ‘Parlando’ niet kan voldoen aan de meest eenvoudige gebruikseisen van parlementariers en burgers. Zo is het niet eens mogelijk om direct naar een bestaand document door te verwijzen door middel van een hyperlink. Het citeren, becommentarieren, archiveren, zoekbaar maken van essentiele documenten is hierdoor onmogelijk.

Nu is bekend dat de Tweede Kamer bezig is om een nieuw systeem te (laten) realiseren (Parlis). Om er zeker van te zijn dat dit maal wel de optimale toegang vanaf internet gerealiseerd wordt, is het aan te bevelen gebruik te maken van de uitgebreide ervaring van mensen die actief zijn op internet en afnemers zijn van uw informatie.
Mocht hier nog niet in voorzien zijn, dan stel ik me bij deze beschikbaar om, mede namens een grote groep actieve mensen op internet, als gebruiker/deskundige mee te helpen bij het opstellen van de specificaties van Parlis.

Mocht u echter reeds voldoende inzicht hebben verkregen hoe in een optimale toegang via internet te voorzien, kunt u dan toelichten op welke wijze dit inzicht is gevormd ?

Als het stadium van opstellen van specificaties reeds gepasseerd is, dan doe ik gaarne bij deze het verzoek die specificaties op zeer korte termijn te toetsen aan hieronder meegegeven wensenlijst. Indien dan blijkt dat de specificaties op veel punten tekort schieten op de wensenlijst, dan is het te overwegen de realisatie van Parlis op te schorten tot de Kamer het binnen afzienbare tijd eens is over de goede specificaties.

Naast dit aanbod tot ondersteuning wil ik u ook, wederom mede namens anderen, de suggestie meegeven om het nieuwe systeem verplicht middels open standaarden en bij voorkeur niet in een Closed Source-constructie tot stand te laten komen.

Met spanning wacht ik, en velen met mij, uw antwoord af.

Met vriendelijke…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Larie

@Caprio: Ik vrees dat de reactie van je , sluitend, voorstel zoiets zal zijn als….uhhhh? waar is mijn consultancy dame/heer.
My vote is for Steephs brief, kant en klaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 mescaline

@Caprio, u legt wel extra nadruk op de te bouwen software. *De* trend is tegenwoordig om alle gegevens XML-zelfdragend qua interne locica, sorteersleutels e.d. te laten zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Caprio

XML is niet meer hip mescaline, XML is een format, geen toegevoegde waarde, bovendien is het erg duur om XMl te verwerken, beter is platte text of nog beter om geencrypt binair te gebruiken, bij blijven is niet altijd een kwestie van op de wagen springen. Als opdrachtgever zoek je naar toegevoegde waarde van alternatieven, meepraten is duur, maar meewerken is goedkoop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Kalief

“Nederland behoort tot […] een democratisch bestel.”
Die hele begin alinea kan weg.

“Het is jammer te moeten constateren dat de openheid van het democratische bestel niet helemaal meer voldoet aan de eisen van de tijd.”
Helemaal niet jammer, we zijn toch leuk bezig nu? En het zijn niet de eisen van de tijd, maar die van ons. Inkorten dus tot:
“De openheid van het democratische bestel voldoet niet meer aan onze eisen.”

Enzovoort, kort en krachtig, geen rederijkersgelul.

(En ad Caprio, xml veroorzaakt veel overhead doordat elke komma en scheet in een tag worden verpakt. Beleidsteksten zijn geen data met voorspelbare struktuur.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Kalief

En moeten we wel aanbieden mee te denken met te ontwikkelen software? Want hoe die er ook uit komt te zien, het blijft een obstakel tussen ons en de data. Parlando/Parlis is een publicatiemachine (push), waar wij een zoekmachine willen (pull). Wij willen toch zelf bij de data kunnen.

Laat dan de kamer lekker Parlis laten ontwikkelen, maar dan met zo min mogelijk functionaliteit zodat het goedkoop blijft, terwijl tegelijkertijd de database wordt opengesteld voor nuttige toepassingen. En/en ipv of/of.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 HansR

Het heeft geen zin om hele brieven te herschrijven, die verantwoordelijkheid kun je laten liggen bij Steeph. Iedereen zal zo’n brief anders schrijven. Als we daarover gaan praten strandt het project al in de conceptiefase en eindigen we in echt Nederlands poldergeleuter over punten en komma’s. Alleen fundamentele opmerkingen maken. Als de hele brief fundamenteel gewijzigd zou moeten worden ligt er een ander probleem. Dat is volgens mij niet aanwezig. De brief is in essentie goed.

Ik heb wel een opmerking:

Om de burger de kans te geven deel te nemen in het democratische proces

Het kan niet het doel zijn de burger deel te laten nemen aan het proces van het parlement (waar het systeem in eerste instanie voor is bedoeld). Dat werkt afstotend voor de leden van de kamers.

Het gaat om informatieverstrekking en inzichtverschaffing. Niet alleen voor ons gewone burgers maar zeker ook voor de pers en direct belanghebbenden. De directe lobby kent alle ins en outs wel, maar normale mensen hebben daar meer moeite mee. Ook om iets na te zoeken. Ik denk dat daar het echte argument ligt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 HansR

Aanvulling:
Misschien is beroep doen op de wet openbaarheid van bestuur ook niet verkeerd (voor documenten die daar onder vallen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Steeph

@HansR #11: WOB heeft niet zoveel zin. De documenten zijn openbaar. Ga maar naar den haag en je krijgt ze allemaal te zien.
Daar zit het punt niet. Dus ga ik ook niet mee zwaaien (werkt averechts).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 ALO

Hm, ik merk ineens dat nagenoeg alle reaguurders van Sargasso in de IT werkzaam zijn. Ik ook dus.

En met alle respect voor Steeph: eerste lezing van zijn brief gaf mij het gevoel dat een reactionlel opschoning gepast zou zijn. Ik zou dus graag zien dat Weisglas de versie van carlos onder ogen kreeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Steeph

@ALO: de versie van “carlos”?
Ik sta open voor alle suggesties hoor. Als men hier het gevoel heeft dat daarmee het meeste resultaat bereikt wordt tenminste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 ALO

Carlos = Caprio

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 mescaline

ALO, waarom denk je dat Caprio’s toevoegingen beter uitwerken ? Ze zijn niet onjuist of onbegrijpelijk, maar het is nu geen aanbiedingsbrief meer.

Misschien kan er nog wel een toelichting komen naast de wensenlijst en de aanbiedingsbrief. Als dat strikt nodig is tenminste. Ik stem in principe voor Steephs versie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 ALO

Ik vind Steeph geen sterke brievenschrijver. En nogmaals: met all respect. Zoals Kalief al opmerkte kan de eerste alinea gewoon achterwege worden gelaten. Sterker nog, hij benam mij de lust om verder te lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Steeph

Ik moet eerlijk zeggen dat de directere toon van Caprio me wel bevalt….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 mescaline

Steephs opzet: kort, krachtig, hulpbiedend, efficient.
Caprio’s opzet: origineel, krachtig, activistisch, hulpopdringend

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Steeph

Voor ik me suf zoek, wie kent alle ICT specialisten van de verschillende fracties?
Ik weet Szabo (vvd) en Gerkens (SP).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 ALO

Ik ken een dame die al 25 jaar op het bedrijfsburaeu van de tweede kamer werkt. Zij zit in de IT-hoek en was verantwoordelijk voor de website van de 2e kamer. Ik heb haar een link naar deze post op Sargasso gemailed. Ik ben benieuwd naar haar reactie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 mescaline

Het is duidelijk dat de gegevens uit verschillende hoeken moeten komen. Stem-administratie, mm-archief, documenten-archief. En er is een zekere gelaagdheid, ministerie – beleidsveld – wetsvoorstel – agendering – stemmingen – documenten / multimedia. Bij dat er een echt bedrijfsbureau is, die zien meestal redelijk goed hoe iets gemaakt kan worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Steeph

@ALO: Hulde!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 mescaline

Bij = Blij

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Steven Lenos

Hi Steeph,

Wellicht is het handig om een verwijzing op te nemen naar projectleider Andre van der Meer die op de Microsoftsite zegt ernaar te streven dat het systeem tegemoet komt aan de wensen van zowel de Kamerleden als de burgers. Daar staat een mooi aangrijpingspunt. Weisglas zal door de projectleider geadviseerd worden over antwoord op de brief.
Van der Meer is te vinden op: Microsoft
Mijn stukkie over dit alles:
hier

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 mescaline

Van der Meer (Microsoft) heeft het heel duidelijk over Parlis als standaardachtig workflow/document/pushsysteem. Wat Steeph als extra voorstelt: per wetsvoorstel per stemming het gedrag per partij, per kamerlid. Dat is een complexere vraag.

Het aardige is natuurlijk wel dat je twee systemen kunt bouwen. Dan heb je het over Parlis + X (= stemgedrag per wetsvoorstel). En dan doorkliklinks op de juiste plaatsen invoegen.

Is X er ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Steeph

@Steven: Dank voor de link. Ze zijn al een heel eind. Hopelijk kunnen we nog invloed uitoefenen.
Beetje raar dat MS er al zo diep in zit.
En ja, mescaline heeft gelijk. Er moet nog veel meer bij.
Misschien zijn ze bereid de informatie analyse te publiceren….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 mescaline

Even een zijsprong.

Het copyright-spook spreekt hier. “Stel het gaat allemaal niet door. Kleine simpele Partis wel. X wel. Beide geven XML-gegevens uit. Daar zit wellicht copyright op. Het zijn openbare data maar toch, je weet het niet. (De Nederlandse taaldatabanken, de teksten van het Nederlandse recht enz. zijn ook al in commerciele handen, evenals Parlando zelf nota bene). Mag iemand die XML-gegevens van het net plukken en invoeren in een eigen verbeterde geintegreerde applicatie ?”

Ik vraag het maar even van tevoren want stel dat iemand zelf zo’n mooie app bouwt, dan is het sneu om op die manier gestopt te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 wovawi

helemaal mee eens!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Steeph

@Wovawi: waar mee eens? De post in het algemeen of de reactie van mescaline?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Steeph

Brief verzonden:

Geachte voorzitter, medewerkers en leden van de Tweede Kamer,

Om de burger maximaal te betrekken bij het democratische proces, is het wenselijk dat alle documentatie die door onze volksvertegenwoordigers gebruikt worden in de besluitvorming eenvoudig toegankelijk is. Het meest populaire en eenvoudigste moderne medium dat informatie toegankelijk maakt voor burgers is het internet.
Helaas is tijdens de Open Democratie 1.0 actie op Sargasso.nl gebleken dat uw electronisch informatie systeem Parlando niet voldoet aan de meest eenvoudige gebruikseisen. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om documenten direct te linken.

Nu is bekend dat de Tweede Kamer bezig is om een nieuw systeem te (laten) realiseren (Parlis). Om er zeker van te zijn dat dit maal wel de optimale toegang vanaf internet gerealiseerd wordt, is het aan te bevelen gebruik te maken van de uitgebreide ervaring van het Nederlandse weblog netwerk, een brede poule van ervaren professionals die buitengewoon actief zijn op internet en de laatste jaren vele vernieuwende initiatieven ter vernieuwing van bestaande media hebben ondernomen en bovendien zelf ook afnemers zijn van uw informatie.
In de bijlage staan concrete voorstellen voor die toegankelijkheid die uit dit netwerk naar voren zijn gekomen. Mocht hierin al voorzien zijn, kunt u dan toelichten op welke wijze?
Mocht hier nog niet in voorzien zijn, dan stel ik me bij deze beschikbaar om, mede namens de groep digitale burgers, als gebruiker/deskundige mee te helpen bij het opstellen van de specificaties van Parlis.

Als het stadium van opstellen van specificaties reeds gepasseerd is, dan bij deze het verzoek die in een zo vroeg mogelijk stadium openbaar te maken en zodoende te toetsen aan de eisen van de uiteindelijke gebruiker. Op die manier is een snelle en adequate terugkoppeling gegarandeert, hetgeen het mogelijk maakt in een vroeg stadium vereiste aanpassingen te doen. Natuurlijk is het essentieel dat het systeem zodanig ontworpen wordt dat het eenvoudig en snel aangepast kan worden en gemakkelijk uitgebreid kan worden, om zodoende ook in de toekomst aan nieuwe vereisten tegemoet te komen. Het inschakelen van de burger kan zo een integraal onderdeel worden van de politieke besluitvorming en zo hoort het natuurlijk ook.

Naast dit aanbod wil ik u ook, wederom mede namens anderen, de suggestie meegeven om het nieuwe systeem middels een Open Source constructie tot stand te laten komen. Al was het maar omwille van kostenbesparing, ontwerp beginselen, en niet in de laatste plaats omwille van het betrekken van de burger, want de overheid dat zijn wij in de eerste plaats.
Met spanning wacht ik, en velen met mij, uw antwoord af.

Met vriendelijke groeten
Steeph (maar dan mijn eigen naam)

Bijlage 1:
Verwijzingen naar de onderliggende actie:
Start actie: https://sargasso.nl/?p=1502
Verzamelen informatie voor specificaties : https://sargasso.nl/?p=1552.

Bijlage 2:
Lijst met wensen/eisen voor een nieuw open systeem van de Tweede Kamer:
* Alle kamerstukken moeten direct te linken zijn (vaste URL);
* Alle bij elkaar horende kamerstukken (dossiers) moeten als geheel op te vragen zijn, inclusief eerdere versies van stukken;
* Video-opnames en audio-opnames van debatten over bepaalde kamerstukken moeten gekoppeld zijn aan die stukken;
* Van alle voorstellen en moties moet direct te zien zijn hoe er gestemd is (niet zoeken via verslagen);
* Van alle politieke partijen moet direct te zien zijn hoe hun stemgedrag is;
* Van alle parlementsleden moet direct te zien zijn hoe hun stemgedrag is;
* Van parlementsleden moet direct opgevraagd kunnen worden welke vragen en moties ze ingediend hebben of mede ondertekend hebben;
* Bij kamerstukken moet direct zichtbaar zijn wanneer deze behandeld worden of behandeld zijn;
* Bij de kameragenda moet het mogelijk zijn direct de bijbehorende kamerstukken op te roepen;
* Er moet een mogelijkheid zijn om alleen de basis informatie te zien of een meer uitgebreide set;
* Bij het zoeken op woorden moeten de resultaten in een tijdslijn van bij elkaar horende stukken getoond kunnen worden;
* Er moet een open API komen waarmee andere partijen in staat worden gesteld om de beschikbare informatie op verschillende manier verder te behandelen of te tonen;
* Er moet een mogelijkheid komen om middels RSS op de hoogte te blijven van de publicatie van stukken of bepaalde documenten binnen specifieke dossiers;
* Alle gegevens moeten in een open, standaard formaat gepresenteerd worden. Er mag geen noodzaak zijn om producten van enkele leveranciers te moeten gebruiken om de gegevens te zien/gebruiken;
* De toegang tot de informatie online moet voldoen aan de eisen van Drempels Weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 mescaline

Zo, dat zal ons leren.

Steeph, goeie aktie !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Steeph

Eerste reactie:

Geachte heer ….,

Hartelijk dank voor uw e-mail bericht van 22-11-2005. Namens voor de
Voorzitter van de Tweede Kamer, aan wie u het bericht onder meer heeft
gericht, wil ik u danken voor uw suggesties.

Momenteel wordt er inderdaad hard gewerkt aan een systeem dat Parlis
heet. Daarnaast is men binnen de Tweede Kamer druk bezig aan de
ontwikkeling van een nieuw internet. In uw e-mail doet u enkele
suggesties voor de ontwikkeling van beide projecten. Om die reden stuur
ik een kopie van deze e-mail aan de contactpersonen van beide projecten.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en dank u
nogmaals voor uw suggesties.

Met vriendelijke groet,

Stafdienst Voorlichting Tweede Kamer der Staten-Generaal

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 HansR

Dat is leuk. Maar wordt je ook op de hoogte gehouden? Ik zou zeker om vervolgcontact vragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Leon

Fijn te lezen dat de Tweede Kamer een nieuw Internet ontwikkeld. Daar zou ik wel een lijntje naar toe willen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Steeph

Ik geef ze nog enkele dagen voor een verdere reactie.
Want alleen “dank u voor de suggesties” is natuurlijk niet voldoende. Er worden een paar concrete voorstellen in gedaan en vragen gesteld.
We wachten af.
En dat van dat internet snap ik niet en ga ik ook navragen (zal wel iets anders mee bedoeld worden).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Leon

Uit het interview met Van der Meer komt het volgende:

Een zeer omvangrijk project is de bouw van Parlis, het nieuwe parlementair informatiesysteem. De informatieanalyse daarvoor is inmiddels afgerond en het gebruik van Microsoft’s SharePoint Portal Server als onderliggende techniek heeft de voorkeur van de Tweede Kamer.

Dat wil in ieder geval zeggen dat gestandaardiseerd wordt op Microsoft Word documenten. Sharepoint is een ‘shared folder’ structuur, waarbij aan een folder eigenschappen worden toegekend. Je bewaart een Word document in zo’n folder, waarna Sharepoint een invulscherm geeft voor de meta-data van het document. Verder kan het wel PDF lezen, maar met moeite.

Is de Informatieanalyse online beschikbaar of te verkrijgen? Het is interessant te zien hoe die er voor de Tweede Kamer uitziet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Leon

Ik kan online de volgende info vinden over het nieuwe systeem …

4. Nader geoperationaliseerde doelstellingen (mei 2005)

Organiseren van de informatieontsluiting, betrekken van burgers bij het bestuur

E-parlement

In 2004 is gestart met het e-parlementprogramma. Doel hier is hetorganiseren van de informatieontsluiting en het betrekken van burgers bij het bestuur (van buiten naar binnen denken). De aanpak in 2004 is er op gerichtgeweestom de interne organisatie op hetgebied van informatisering en automatisering nader op elkaar af te stemmen (eenduidige functionele sturing), een strategische planning te maken en de noodzakelijke projecten te starten.

Daarnaast is gewerktaan de visie en hetdefiniëren van doelstelling op (middel)lange termijn.

In 2004 zijn op beleidsmatig terrein de volgende resultaten bereikt:
– opstellen van concept informatiserings- en automatiseringsbeleidsplan 2005–2008
– opstellen concept informatiserings- automatiseringsarchitectuur 2005–2008
– visie document e-parlement(white paper)
– beheersorganisatie Informatiseringsproject
– opzet redactie onder de websites van de Tweede Kamer

Projectmatig is er in 2004 heel veel ingang gezet en afgerond. De informatieanalyse voor het project PARLIS (Workflow en documentmanagementsysteem) is afgerond. Begin 2005 zal de aanbesteding gaan starten. Er zijn commissiepagina’s op intranet ontwikkeld. Per commissie is de relevante informatie geconcentreerd beschikbaar. Er is gestart met de ontwikkeling en bouw van hetnieuwe intranetdatin april 2005 gereed zal zijn. Ditzal, samen met het in januari 2006 op te leveren nieuwe internet, de toegang tot«de Tweede Kamer» worden. In september is het project eduactieve websites van start gegaan. Samen met de Eerste Kamer wordt gewerkt aan een educatief programma gerichtop de bovenbouw van hetbasisonderwijs. Doel is de werking van hetparlementdicht er bij de jeugd te brengen. Het programma zal te zijner tijd worden uitgebreid naar andere leeftijdsgroepen.

Om beeld en geluid dat via de website wordt uitgezonden beter te ontsluiten zijn de projecten Verslaglegging Ondersteunend Systeem (VLOS) en Duiding Beeld en Geluid (DBG) gestart. Met deze projecten wordt de integratie gerealiseerd tussen de Handelingen van de Kamer, het live of opgeslagen beeld en geluid van plenaire debatten en commissies en achtergrondinformatie als CV’s van de Leden, dossiers, agenda’s etc. Bedoeling is om deze gecombineerde informatie op verschillende media (zoals digitale tv, internet en telefoon) beschikbaar te krijgen. De eerste resultaten zullen in 2005 zichtbaar worden.

Er wordt gestreefd naar behoefteafhankelijke informatievoorziening. Om de flexibiliteit en toegankelijkheid te vergroten is veel aandacht besteed aan het herinrichten van de zoekmachine op de websites. Samen met het nieuwe intranet, komt ook de nieuwe krachtige zoekfunctie beschikbaar.

Deze kan ook zoeken door gescande documenten die tot voor kort alleen op papier toegankelijk waren.

Naar verwachting wordt e-parlementals programma einde 2005 afgerond, de activiteiten gaan daarna als lijnverantwoordelijkheid verder.

###

Integratie Bestanden (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (maart 2005)

In het project Integratie Bestanden is een nieuw parlementair informatiesysteem ontworpen en gerealiseerd.

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft een ruime hoeveelheid informatiesystemen die voorzien in de informatiebehoefte van haar gebruikers (kamerleden, pers, politiek medewerkers en overig personeel). Aangezien deze systemen in de loop der jaren zijn aangeschaft (de oudste was meer dan twintig jaar oud) , was er de behoefte een systeem te ontwikkelen dat voorziet in de integrale informatiebehoefte. Daarnaast is er door de Kamer als eis gesteld dat de nieuw te ontwikkelen architectuur in de toekomst aanpasbaar is, zonder programmeerinspanning.

Dit systeem is een vervanging voor de dan bestaande systemen die het Nederlandse parlement ondersteunen. Binnen dit project is een grootschalige analyse van content en data gedaan, waaronder analyse van: documenten metagegevens, processen en personen en organisaties gedaan, zodat deze later in een flexibel informatiesysteem opgenomen konden worden.

Bijzonder aan het te ontwikkelen systeem is de mogelijkheid het tijdens productie zonder programmering te kunnen aanpassen. Dit geldt voor alle gebruikersfuncties en de gegevensstructuren. Op deze manier ontstaat een systeem dat op maat is voor de toekomst, en aangepast kan worden aan de dan geldende wensen en eisen.

Aan deze opdracht hebben in totaal ongeveer 30 personen geparticipeerd, en heeft Arjen Brienen het gehele project deelgenomen in de rol van systeemarchitect en teamleider.

###

Raming der voor de Tweede Kamer in 2004 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (KST68811)

Budgettaire gevolgen van beleid

Naar aanleiding van een vraag van de leden van CDA-fractie met betrekking tot de budgetstijging bij de Dienst Automatisering, merkt het Presidium op dat het budget van de Dienst Automatisering zich laat verdelen in reguliere exploitatie en projecten. Voor wat betreft de reguliere exploitatie blijven de kosten nagenoeg gelijk. Op verzoek van de Kamer is een aantal projecten gestart dat aanvullende investering verlangt. Het betreft hier:

#1. noodzakelijke vervanging van het parlementaire informatiesysteem Twekis door Parlis, ter verbetering van de informatievoorziening, EUR 1.458.000
#2. ontsluiting van de huidige digitale informatiebronnen middels Autonomy, EUR 90.000
#3. waardering van werkplek, netwerk en apparatuur, EUR 867.500
#4. informatiseringsproject P&O en FEZ, EUR 539.600
#5. vervanging van de geautomatiseerde systemen van het restaurantbedrijf, EUR 294.300

Zo te zien is de analyse niet online beschikbaar en is in 2003 anderhalf miljoen uitgegeven voor die analyse en (waarschijnlijk?) de start van het bouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Steven Lenos

Vorige week donderdag gaf Piet van Rijn, projectmanager van e-Parlement, op een expertmeeting van PolitiekOnline een korte presentatie. Hij is, vermoed ik, de baas van Andre van der Meer. De powerpoint van Van Rijn is, net als een paar andere ppts [ull=http://www.politiekonline.nl/html/index.cfm?t=27&vID=940]hier te vinden[/url]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Steeph

@Steven: wederom dank. De presentaties zijn wel erg globaal, maar hiermee is wel duidelijk wie de spelers zijn.
Tot nu toe zijn er weinig reacties binnengekomen. De volgende ronde zal zich dus naar meer mensen uitstrekken. Anders schiet het niet op.

 • Vorige discussie