Telegraaf komt met ‘vmbo-hoax’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

vmboVMBO-ers krijgen diploma cadeau. Bij het laagste vmbo-niveau helpt 80 procent van de examinatoren de leerlingen tijdens het examen,’ aldus een bericht op de site van de Telegraaf vandaag. Het land is weer te klein: meer dan 100 reacties in de comments. Maar waar de Telegraaf de informatie vandaan haalt? Het verslag van de Onderwijsinspectie komt met heel andere cijfers.

Dat er zorgen over de examens op middelbare scholen zijn, is terecht. Maar die zijn er al zolang het Cito is opgericht eind jaren zestig van de 20e eeuw en sinds de invoering van de mammoetwet in diezelfde periode – en eigenlijk ook al daarvoor. Laten we eerst eens het woord ‘examen’ onder de loep nemen. Ook op het vmbo (dat onderscheiden wordt in vier verschillende niveaus, en de Telegraaf doelt op het laagste niveau BB, dat staat voor Basis Beroepsgerichte Leerweg) wordt onderscheid gemaakt tussen het Schoolexamen en Centraal Schriftelijk Examen. Ook is er een praktisch gedeelte. De Telegraaf vertelt ons niet om welk examen die zogenaamde ‘hulp’ van examinatoren gaat. De Onderwijsinspectie zegt in haar verslag dat het inderdaad schort bij de afname én beoordeling van CSE- en praktische examens. Slechts 4% volgt de examenreglementen volledig op. CSE-examens van vakken zoals de talen, Economie en Wiskunde worden onder strenge eisen afgenomen en, als een school de examens niet digitaal afneemt, altijd door een tweede corrector beoordeeld. Geen docent zal leerlingen antwoorden influisteren en het hele examen doorloodsen, zoals de Telegraaf suggereert.

Als we het dan over eisen hebben, kijk dan ook naar zoiets als onderwijstijd. Scholen voor praktijkonderwijs en vmbo doen het aanzienlijk beter dan scholen voor havo en vwo, die bijna nooit volledig aan de wettelijke vereisten voldoen.

lesgeven

Het Schoolexamen (SE) is van een heel andere orde. Al aan het begin van het derde leerjaar is een leerling bezig met het vergaren van resultaten die meetellen voor dit type examen. Een toets voor wiskunde valt hier bijvoorbeeld ook onder. Wat zegt de Onderwijsinspectie? ‘De vakinhoudelijke en toetstechnische kwaliteit van schoolexamens in het vmbo en havo is meestal wel voldoende, zeker als leraren gebruik maken van toetsen en opdrachten uit methodes of oude centrale examens. Als ze zelf toetsen maken, is de kwaliteit minder goed.’ In de praktijk betekent dat: de docent is te veel afhankelijk geworden van de voorgekauwde methodes van educatieve uitgeverijen. Goede toetsvragen bedenken is een vak apart. In 2003 schreef men in het onderwijsverslag ook al: ‘Het is immers in de meeste gevallen niet duidelijk of hun leraar-examinator (te) gemakkelijke of (te) moeilijke toetsen voorlegt, en of het correctiemodel dat de leraar hanteert, voldoet aan professionele eisen.’

‘Mulo-B’
Het is dus zeker niets nieuws dat docenten zoeken naar juiste manieren om leerstof te toetsen. Door de toenemende werkdruk wordt het er niet makkelijker op. Geef docenten meer tijd om zich te professionaliseren. Maar het Nederlandse publiek en de media slijpen de messen. In een reactie op het betreffende stukje van de Telegraaf schrijft iemand de nonsens: ‘Het onderwijs is zoals wij allemaal weten gedgradeerd tot een bedenkelijk nivo.Het wordt nl. aangepast aan het nivo van de leerlingen die moet nl. dat diplma halen en wat hij of zij kan is onbelangrijk.Ik denk dat het gymnasium het nivo haalt van de vroegere MULO B.’ Voor verontwaardigde reacties vol taalfouten ben ik altijd op mijn hoede, maar de bevindingen van deze poster is een fraaie illustratie van totale onwetendheid.

Dat de Onderwijsinspectie met cijfers komt, is haar taak. Dat doet het al vele jaren. De school is een dynamische omgeving en daarom nooit ‘af’, goed dat de controle wordt uitgevoerd. Dat er een hoop aan moet verbeteren (ook op de mbo’s), zal ik beamen. Maar dat het vmbo-diploma wordt weggegeven is onjuist, en dat beweert ook de inspectie allerminst. Sterker, ze begint haar onderwijsverslag met de bevindingen: ‘Evenals in voorgaande jaren stelt de inspectie vast dat de meeste scholen in 2007/2008 onderwijs van voldoende kwaliteit bieden. Dat wil zeggen dat leerlingen voldoende presteren en dat er geen ernstige tekortkomingen in het onderwijsleerproces zijn.’

Ik nodig u uit om op deze site het CSE-examen Nederlands van vorig jaar op het niveau VMBO-BB te doen. De correcties vind je hier. De score vul je hier in en je hebt je cijfer. Vul maar in in de comments.

Uurtje werk. Toegegeven, het zou maar één derde mee tellen voor het eindcijfer aan het eind van leerjaar 4 van het VMBO-BB, maar toch.

Reacties (14)

#1 Verbal Jam

De Telegraaf is dan ook een krant op het laagste niveau BB.

 • Volgende discussie
#2 dick

Ernstig foute club “Telegraf”. Stijllozen namen het wéér klakkeloos en kritiekloos over.

Jammer dat “genuanceerd denken” voor velen net zo goed niet is weggelegd als “luisteren”. VMBO-demoniseerders = jammerlijk zielig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bianconero

De examenvrees slaat weer toe…is spieken toegestaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph

Ik struikelde al over de eerste vraag. Fuzzy logic failed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Thomas van Aalten

Bart Dirks van de Volkskrant legt het genuanceerder uit dan zijn collega bij de Telegraaf: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1197527.ece/Goede_bedoelingen,_te_goede_cijfers

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 KJ

Die examens, daar denk je ieder jaar van: he, dan kon ik de in de zesde van de lagere school ook. En dan begrijp je weer dat Nederland is opgedeeld in klassen. Dat er mensen zijn die abstracte zaken wel begrijpen, en er mensen zijn die dat niet doen. En dat het de edele roeping is van mensen als meneer Vuijsje om over dat verschil (en voornamelijk; om neuken te gebruiken als instrument om dat verschil te overbruggen) een boek te schrijven. En dat is juist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Thomas van Aalten

@6 Verdomd interessant, maar gaat u verder. Zo van:

‘he, dan kon ik de in de zesde van de lagere school ook.’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 HansR

LOL @ 7

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 ijsbrand

@Steeph. dat was ook mijn probleem; nog daterend van de middelbare school trouwens. Het goede antwoord staat er wel tussen, maar is niet bijzonder ‘goed’.

Voor het overige ben ik van mening dat de leerplicht alleen bestaat om kinderen van de arbeidsmarkt of de universiteit weg te houden. Bezigheidstherapie, op welk niveau ook, meer is het niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 DrBanner

@9
je vergeet ‘van de ouders weg te houden’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 KJ

@Thomas; wij kregen op de lagere school nog geen typen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 okkelokke lokkelokke

Alles voorzeggen op het eindexamen is van alle tijden. Celine schreef erover en op mijn eindexamen hbs in 1969 werd het ook gedaan. Zo waren ze er zeker van dat ik het volgend jaar niet terug zou keren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Lord Flash

het antwoord op vraag 5 volgens de correctiebundel is gewoon fout. Waar in het eerste tekststukje staat een mening van iemand anders?

Joehoe VMBO’er die nu een schadevergoeding wil wegens onterecht zakken: ik weet nog een goede advocaat

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 OBB

@13
“Sommige mensen hebben hun beden-
kingen bij de eindeloze mogelijkheden
die de beelden bieden.”

Ik kan echter nergens een eigen mening van de auteurs vinden, dus ben het met je eens dat het antwoord op vraag 5 volgens de correctiebundel fout is.

 • Vorige discussie