Quote van de Dag: gebroken beloftes

[qvdd]

Neem als kabinet alsjeblieft een voor Zeeland acceptabel, ondubbelzinnig besluit, zoals ik dat – mag ik blijven (?) hopen – op 23 mei j.l. ook heb gedaan.

Johan Robesin, Statenlid van de Partij voor Zeeland, herinnert Mark Rutte per brief aan het inmiddels roemruchte Torentjesoverleg van 14 april – waar ook Geert Wilders bij aanwezig was – en de belofte om niet te ontpolderen in Zeeland. Rutte beloofde Robesin toen maximale inzet om ‘het ontpolderspook eens en voorgoed uit Zeeland te verjagen’. Voor Robesin was dat reden om bij de Eerste Kamerverkiezingen op de regeringscoalitie te stemmen.

Robesin is bezorgd over ‘een mogelijk kabinetsbesluit dat Zeeland opscheept met een onmogelijk dilemma’. Ons kabinet moet, conform Europese richtlijnen en verdragsafspraken met onze Zuiderburen, de Hedwigepolder onder water zetten ter compensatie van het natuurverlies door uitdieping van de Westerschelde. Staatssecretaris Henk Bleker is echter van plan om in plaats daarvan gronden bij het natuurreservaat Rammekenshoek op Walcheren onder water te zetten. Hij komt daarmee onder meer CDA-dissident Ad Koppejan tegemoet, voor wie de ene polder kennelijk de andere niet is.

Het probleem is alleen dat de provincie Zeeland die gronden nu juist heeft aangekocht om de aanleg van de Westerschelde Container Terminal bij Ritthem te compenseren. De provincie heeft weinig fiducie in de suggestie van Bleker dat hier wel een mouw aan te passen valt. In Zeeland wordt nu al twaalf jaar gediscussieerd over de nieuwe terminal, die de Zeeuwse economie van de broodnodige impulsen moet voorzien en nieuwe banen moet scheppen. De terminal heeft dan ook een prominente plaats in het programma van de nieuwe Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Het plan van Bleker brengt ook de verkiezingsbeloftes van de PVV Zeeland in gevaar. Die schreef namelijk in haar verkiezingsprogramma dat ze de ontwikkelingen rondom Zeeland Seaports steunt en ruim baan wil geven aan de voorgenomen ontwikkeling van containerterminals. De PVV: ‘Er is, zeker in economisch moeilijke tijden, een sterke werkgelegenheid nodig en wij willen daarop in Zeeland inzetten’. Eens kijken hoe Wilders zich hier uit gaat kletsen. Robesin heeft daar kennelijk getuige zijn brief ook niet al te veel fiducie in.

  1. 1

    Beste Johan Robesin,
    Mark heeft in mei al ondubbelzinnig duidelijk laten weten dat er geen afspraken zijn gemaakt en dat hij jou dus niets verschuldigd is.

  2. 3

    @2: ja, die Robesin heeft zich in mei met een kluitje het riet in laten sturen, en hij moest zelfs van Rutte ook zeggen, dat er geen afspraken waren gemaakt, zodat Rutte voor de bühne vol kon blijven houden, dat er geen sprake was van achterkamertjespolitiek. Johan Robesin is gewoon een niet al te slimme en / of heel erg onervaren politicus.