Voor de provincialen en hoogheemraden

U gaat vandaag ter stembus voor de verkiezingen der Provinciale Statenverkiezingen en der Hoogheemraadschappen. Of niet? Evenals bij de vorige regionale verkiezingen kunt u hier uw ei kwijt. Waarbij we vooral zijn geïnteresseerd in wat er al stemmende zo gebeurt. Heeft u een indruk van de opkomst in uw omgeving? Is het een beetje goed georganiseerd? Of bent u de eerste wantoestanden al tegengekomen? Opvallende kandidaten gespot? Merkwaardige statements en bijzondere uitspraken vernomen? Worden de stemmen wel goed geteld? En hoe gaat de uitslag er in uw provincie uitzien? Wij kunnen wel van hot naar her rennen om de verkiezingen te verslaan, maar u bent ter plaatse, dus doe hier kond van uw bevindingen. Mocht u daarover nog een mening hebben, ach vooruit dan, voor deze keer....

Door:
Foto: Eric Heupel (cc)

Stemadvies: Water Natuurlijk

Logo Water Natuurlijk

Natuurlijk moet u bij de waterschapsverkiezingen stemmen op wie u wilt. Zo lang u maar gáát stemmen want, zoals hier eerder betoogd, elke niet uitgebrachte stem is er feitelijk één voor het CDA. Maar mocht u er nou ondanks de steun van het kieskompas niet uitkomen dan hebben wij wel een stemadvies voor u: Water Natuurlijk.

Waarom Water Natuurlijk? Omdat het feitelijk een belangenorganisatie voor recreatieorganisaties en milieu is. En die is hard nodig in het waterschap. Bij het besturen van waterschappen is namelijk een gebalanceerde afweging nodig van alle verschillende belanghebbenden: boeren, ondernemers, recreanten en milieuorganisaties. De eerste twee groepen krijgen echter automatisch zetels in het waterschap, los van de verkiezingen. In feite is dat een vorm van zetelroof.

Voor een goede balans is het echter ook nodig dat de laatste twee groepen vertegenwoordigd zijn, wat alleen via de verkiezingen kan. En omdat de boeren en ondernemersbelangen ongetwijfeld alleen maar verder zullen worden gesteund door de kandidaten van CDA, VVD, Christenunie en SGP, en omdat de meeste lokale lijsten niet de professionaliteit van Water Natuurlijk hebben, is dat eigenlijk de enige logische keuze voor een fatsoenlijk waterbeheer.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Foto: Eric Heupel (cc)

Waterschapsverkiezingen: vraag en antwoord

Water (Foto: Flickr/slinky2000)

Op de drempel van de waterschapsverkiezingen zullen velen nog door twijfels gegrepen zijn: niet alleen over welke partij te stemmen, maar vooral ook of stemmen enige zin heeft en, zo ja, hoe dat te doen. Daarom komt GeenCommentaar de dag voor de verkiezingen met een handig vraag en antwoord overzicht.

V: Wanneer zijn die verkiezingen dan eigenlijk?
A: Van 13 tot en 25 november.

V: Wat kiezen we? Het waterschapsparlement?
A: Wij kiezen algemeen bestuursleden voor de verschillende waterschappen, en die algemeen bestuursleden kiezen uit hun midden weer een dagelijks bestuur. Maar let op! Wij kiezen niet àlle bestuursleden. Anderen worden benoemd vanuit bepaalde belangengroeperingen, met name boeren en ondernemers. In de praktijk betekent dat dus dat LTO en VNO-NCW bestuurders leveren. De verhouding tussen belangenvertegenwoordigers en direct verkozen leden verschilt nogal per waterschap. Deze wordt bepaald door de provincie(s) waar het waterschap deel van uit maakt.

V: Dus de provincie bepaalt hoeveel invloed mijn vertegenwoordigers hebben tegenover belangenorganisaties? Is dat logisch?
A: Nee.

V: Ik woon niet in een waterschap maar in een hoogheemraadschap. Mag ik nu niet stemmen?
A: Nee, hoogheemraadschappen zijn hetzelfde als waterschappen, maar in Holland noemen ze ze zo omdat ze daar nu eenmaal graag interessant willen doen. Gewoon negeren.

Foto: Eric Heupel (cc)

KvK wil minder aandacht voor milieu

Water (Foto: Flickr/slinky2000)

De Kamer van Koophandel Noordwest-Holland voert campagne voor de partij Meer met Water bij de plaatselijke waterschapsverkiezingen. Een volle pagina krijgt deze partij in het blaadje van de KvK (doorklikken naar ‘waterschapsverkiezingen’). Je mag dus aannemen dat de KvK achter de boodschap van deze partij staat.

En wat is die boodschap? Lijsttrekker Inico Geels: “Alle toeters en bellen zijn leuk, maar het mag geen cent extra kosten. De econo­mische motieven zijn leidend. Niet de ecologische. Het is perfect als beide zijn te combineren. Maar wij voeren beleid in die volgorde. (…) Van mij mogen de kik­kervisjes overal terugkeren. Als dat het hoogheemraadschap maar geen cent extra kost.”

Nou wordt de KvK helemaal gefinancierd door ondernemers, dus die mogen campagne voeren, net zoals de ANWB zich mag roeren in de asfaltlobby. Dan krijgt de ANWB last met haar groene leden, die weliswaar een auto hebben, maar het milieu wel degelijk een warm hart toedragen. In het mailcircuit roeren groene Hollandse ondernemers zich inmiddels. Zij willen niet dat de KvK namens hen de centen boven het milieu stelt.

In het geval van de KvK speelt nog iets meer. Van de ANWB word je vrijwillig lid. Inschrijving bij de KvK is wettelijk verplicht voor ondernemers. Er zijn ook subsidies die je via de KvK moet aanvragen. Kortom, de KvK is voor een aanzienlijk deel een privaat gefinancierd verlengstuk van de overheid. En daarvan kun je je met recht afvragen of die politiek campagne mag voeren.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Eric Heupel (cc)

Waterschap zoekt vrouw

Water (Foto: Flickr/slinky2000)

Hoewel de Waterschapsverkiezingen nog maanden weg zijn, is het eerste grote verkiezingsthema van wat toch wel hét evenement van de Nederlandse politiek in 2008 zal zijn bekend: de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de Waterschappen.

En ondervertegenwoordiging is er. Slechts zo’n twaalf procent van de Waterschapsleden is vrouw. Daarmee doen de Waterschappen het qua vertegenwoordiging slechter dan -pak hem beet- het bestuur van de Christenunie. En dat is een beetje treurig. Geen wonder dus dat de Nederlandse Vrouwenraad een speciale campagne is begonnen om het aantal vrouwen te vergroten.
Dan is het natuurlijk aan de deelnemende partijen die handschoen op te nemen. En terwijl de gevestigde politiek nog van het julizonnetje geniet hebben de twee nieuwkomers in de waterschapspolitiek er een speerpunt van gemaakt. De Algemene Waterschapspartij claimt alvast maar liefst 35% vrouwelijke kandidaten (.pdf), terwijl grote concurrent Water Natuurlijk nu al beweert de meeste vrouwelijke kandidaten van alle partijen te hebben. Aangezien de lijsten met kandidaten pas in september worden ingediend wellicht wat voorbarige claims, maar de wil lijkt er te zijn.

Wordt 2008 het jaar waarin vrouwen voor het eerst in 800 jaar eindelijk grootschalig doorbreken in de Waterschappen? En, zoals altijd de hoofdvraag bij deze verkiezingen: interesseert dat eigenlijk wel iemand?

Foto: Eric Heupel (cc)

Waterschapsverkiezingen nu al lek

Rop Gonggrijp voelt nattigheid bij de waterschapsverkiezingen (Foto: Flickr/slinky2000)

Helaas, het had allemaal zo mooi kunnen zijn. De waterschapsverkiezingen in november zouden revolutionair worden. Voor het eerst allemaal tegelijk. Voor het eerst op politieke partijen stemmen. En voor het eerst zou het via internet kunnen. Maar helaas, hacker en plaaggeest van de overheid Rop Gonggrijp heeft nu al gaten in het speciaal door de Waterschappen ontwikkelde systeem gevonden.

Dit roept een aantal vragen op:

In de eerste plaats: waarom hebben de Waterschappen, die zich hopelijk doorgaans met andere zaken bezighouden dan informatietechnologie, in vredesnaam zélf een systeem ontwikkeld? Waarom hier niet gewoon een kundig bedrijfje in de hand genomen? Of, nog beter, net als GeenCommentaar gewoon de boel voor een paar honderd google-advertentie-click-dollars aan een Roemeense uitbesteed?

In de tweede plaats: wat heeft dit voor gevolgen voor de verkiezingen in november? Kunnen die nog wel doorgang hebben? Moeten we nu weer net als vroeger gaan werken met stembiljetten die worden opgestuurd en ingevuld weer worden teruggestuurd (een garantie voor een lage opkomst). Gaan we gewoon met stemmachines werken? Kunnen we die dan wél vertrouwen? Is er behoefte aan VN-waarnemers?

In de derde plaats: misschien nog wel het meest belangrijke, kan het daadwerkelijk iemand schelen als de Waterschapsverkiezingen niet geheel betrouwbaar verlopen?

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.