Hang op! Click weg! Bel uw bron!

Potdicht zat de formatie van 2017. Journalisten meldden zich keurig bij verschillende woordvoerders, maar die hielden gedisciplineerd te kaken stijf op elkaar. Philip van Praag kan er nog steeds niet over uit en komt, na een lange tirade tegen de professionele woordvoerder en spindoctor tot de conclusie dat die ‘weg’ moeten. Tegenover deze formatie staat nog altijd die fameuze van 1977. Die voltrok zich eerder in de kolommen van kranten dan in het Catshuis. Zoals alles in die tijd was ook de transparantie radicaal, wat overigens leidde tot een veroordeling van de PvdA, met tien zetels winst tot de oppositiebanken. Om maar even het belang van informatiemanagement in een politieke omgeving aan te geven. Het idee dat wat van belang is (zoals de vorming van een kabinet) los te laten in de veronderstelling dat dat beter is, is natuurlijk naïef. Los van de vraag of vrije informatie kwaliteitswinst oplevert (ik ben overigens geneigd te denken van wel), heeft de overheid een intrinsieke drive om te reguleren.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Kajs oorlog tegen Sinterklaas

Ook de satirische site the Onion levert haar bijdrage aan de war on christmas (Flickr/dansays)

Heel Nederland keek met enige verbijstering toe hoe Rita Verdonk begin april in haar toespraak stelde dat “zelfs Sinterklaas ter discussie staat” in Nederland, als bewijs van de verdrukking van onze cultuur. Het bleek geen misplaatste aprilgrap, want begin deze week zei ze hetzelfde bij Pauw & Witteman. Die beide heren probeerden met man en macht van haar te horen te krijgen wìe dan precies Sinterklaas ter discussie stellen, maar het mocht niet baten. Verder dan “bepaalde groepen autochtonen” kon Rita niet komen. “Quatsch”, stelde de aanwezige burgemeester Leers dan ook terecht.

Blijft de vraag hoe Verdonk aan dit absurde campagnespeerpunt komt.

En daarvoor hoeven we niet ver te zoeken. Hier zien wij zonder twijfel de hand van zelfbenoemd “spindokter” Kaj van de Linde, die naar verluidt zijn campagne-ervaringen in de VS heeft opgedaan (al schijnt niemand precies te kunnen zeggen wàt Kaj daar nu eigenlijk heeft gedaan). En als Kaj inspiratie nodig heeft, neemt hij een element uit de Amerikaanse politiek, verdraait dat enigszins en lanceert het in Nederland.

In de VS heeft Kaj goed gekeken naar de aartsconservatieve commentator John Gibson (ook bekend om zijn flatteuze columns over Nederland). In de VS startte Gibson een hysterische campagne tegen mensen die volgens hem een “War on Christmas” voeren, omdat ze kerstmis zouden willen verbieden. Nu is er vrijwel niemand in de VS die kerstmis wil verbieden, maar het bekt natuurlijk wel lekker. Waar Gibson zich in eerste instantie druk over maakte was dat sommige bedrijven, zoals Wal-Mart hun employees in plaats van “vrolijk kerstfeest” “prettige feestdagen” lieten wensen. Dit vanwege het vrij redelijke argument dat een fors deel van hun klanten (joden, moslims, atheisten) geen kerstmis viert.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.