Verkeersboetes stijgen volgend jaar opnieuw 5%

Minister Opstelten zegt net als vorig jaar dat er alleen inflatiecorrectie wordt doorgevoerd op verkeersboetes, een verhoging van ongeveer 2,8%. Maar opnieuw blijken de boetes, uitgezonderd snelheidsovertredingen, met meer dan 5% te stijgen. Bij de op Prinsjesdag gepresenteerde begrotingsstukken zit altijd het voorstel voor de verkeersboetes van het volgende jaar. In de toelichting schrijft de minister van Justitie en Veiligheid dat alles voor inflatie gecorrigeerd wordt. Dat was over de referentieperiode 2,8%. Overigens zit in die inflatie ook de btw-verhoging, dat is wel een beetje dubbel. Net als vorig jaar hebben we boete voor 25 snelheidsovertredingen vergeleken met die van het jaar ervoor. De stijging is 2,4%. Meer dan de 2,2% van vorig jaar, maar wel minder dan de inflatie dus. Niet heel spannend. Echter, we hebben ook opnieuw 50 verkeersovertredingen die niets met snelheid te maken hebben, zoals door rood licht rijden, opnieuw vergeleken. En dan blijkt de stijging 5,5% te zijn. Ruim boven de inflatie dus. Vorig jaar gaven we aan dat dit mogelijk werd veroorzaakt door de gehanteerde methodiek van afrondingen. Maar daar we dezelfde steekproef hebben gedaan, is dit nu een zwak argument geworden. De minister heeft dus iets uit te leggen. Kamervragen, iemand? En misschien hebben Kamerleden of journalisten nu wel zin om alle beweringen in de miljoenennota 2014 eens na te rekenen op correctheid?

Door: Foto: FaceMePLS (cc)

Begroting 2002 vs Begroting 2012

DATA – Met de uitspraak “in 1 jaar verandert er niets, in 10 jaar alles” in het hoofd leek het me wel aardig om de begroting van 10 jaar geleden tegen die van vandaag te houden. Hoe groot zijn dan de verschuivingen.

De begroting van 10 jaar geleden was immers van 18 september 2001, een week na 9/11. In die begroting zat de veranderde wereld nog niet verwerkt. Zou je nu kunnen zien dat zaken als veiligheid en buitenland een groter deel van de koek pakken?
Mijn veronderstellingen werden gelogenstraft. Ja, veiligheid (eerst bij BZK en nu bij Justitie) legt iets meer gewicht in de schaal. Maar schokkend is het niet. En nee, Buitenland is niet belangrijker geworden, integendeel. De grootste krimp zit bij Buitenlandse Zaken. Met name de afdrachten richting Europa die gekrompen zijn, spelen daarbij een rol zo te zien.
Hier de twee begrotingen op hoofdlijnen:

De groei van de “sociale” kant valt op. Sociale Zaken en Zorg bij elkaar nemen 5 procentpunten meer van de totale begroting in nu. En helaas loopt Infrastructuur en Milieu terug. Maar dat verbaast me dan minder.
Maar al met al zijn de verschuivingen dus kleiner dan ik had verwacht. Of dat nou een goed of een slecht teken is, ik weet het niet.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Foto: Eric Heupel (cc)

KSTn | Wet op de tekortreductie

Logo kamerstukken van de dagEigenlijk is het nog geen kamerstuk. Het is een wetsvoorstel dat door de regering is opgesteld en eerst naar de Raad van State gestuurd is. Daarna komt het pas in de Tweede Kamer. Maar hij is te interessant om daarop te wachten.
Het betreft hier een wetsvoorstel waarin vastgelegd wordt dat iedere regering verplicht is ieder jaar het tekort op het EMU-saldo (nu nog negatief) met minimaal 0,5% te verminderen. Nu ben ik persoonlijk voorstander van het in de wet verankeren van het niet mogen begroten met een negatief saldo en dit is in ieder geval een stap in de goede richting. Maar in dit geval voel ik toch wat nattigheid. Het heeft niet zozeer met het voorstel zelf te maken (ik moet de werkelijk tekst eerst nog lezen voor ik daar een oordeel over kan geven), maar meer met de timing.
Dit kabinet is bezig de schuld enorm op te laten lopen. En nu komen ze met een wet die dat in de toekomst onmogelijk maakt. Maar die toekomst is nu net het jaar dat er nieuwe verkiezingen zijn. Oftewel, een volgend kabinet heeft er mee te leven.
U kunt vast wel zelf uitrekenen wat de politieke consequenties zijn. Ik vind het in ieder geval jammer dat ze het niet aandurven deze wet al in te voeren voor komende prinsjesdag.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Foto: Eric Heupel (cc)

De echte grote heroverwegingen voor het kabinet

schatkistDit kabinet laat het aan haar ambtenaren over om de echte voorstellen te doen voor de aanpak van het enorme begrotingstekort dat de komende jaren aanwezig zal blijven. De voorspelbare hints worden gegeven onder de noemer “alles is bespreekbaar”. De AOW leeftijd omhoog en de hypotheekrente kan weg.
Maar dat zijn de onderwerpen waar me al jarenlang over neuzelt en voordat het besloten is en tot resultaat leidt, zijn we zo vijf jaar verder.
Echt creatieve ideeën zullen we zelf moeten verzinnen. Eens kijken of alhier de wisdom of the crowds goed in staat is heftig out-of-the-box te denken en wat goede voorstellen komt.
Eentje geef ik alvast mee: legaliseer alle drugs. Hef er BTW en accijns op en bespaar de kosten van criminaliteitsbestrijding en gevangenissen. Besteedt de verkoop van harddrugs uit aan de apotheken, krijgen die ook nog wat compensatie voor al dat gemangel van de laatste tijd.

Het woord is aan u.

Bestel je boeken bij Bazarow

Bazarow is een verkopende boekensite, waar je ook recensies, nieuws, een agenda en een digitaal magazine kan vinden. Nog niet alles is af, maar veel boeken zijn al te vinden en er komt de komende maanden steeds meer bij.

Het doel van Bazarow is om een site te vormen die evenveel gemak biedt als de online giganten maar die wél teruggeeft aan de boekensector. Tegen roofkapitalisme, en voor teruggeefkapitalisme, bijvoorbeeld door te zorgen dat een flink deel van de opbrengst terug naar de sector gaat en door boekhandels te steunen.

Foto: Eric Heupel (cc)

Gemeenten en provincies hebben genoeg vlees op de botten

Een paar handjes vol gemeenten, provincies en wat aanpalende instellingen is waarschijnlijk hun in IJsland geparkeerde spaartegoeden kwijt. Minister Bos lijkt niet genegen deze risico’s ook nog voor zijn rekening te nemen en de Tweede Kamer zal hoogstens op een soort ‘vangnet’ aansturen. Maar geen nood, de lagere overheden hebben over het algemeen voldoende vlees op de botten. De relatief kleine verliezen zullen alleen de reserves hier en daar min of meer gevoelig aantasten.

Het betreft voornamelijk deposito’s die voor meerdere jaren, veelal vijf of tien jaar, zijn vastgezet. Dat zijn dus niet de bedragen waarmee zij hun jaarlijkse kosten financieren. Hoogstens gaat het om geplande investeringen, die erdoor vertraging kunnen oplopen. Gerelateerd aan de jaarlijkse inkomsten uit belastingen en het Gemeente- en Provinciefonds (de pot waarmee het rijk de vele miljarden uit de rijksbegroting onder provincies en gemeenten verdeelt) zijn de nu bekende verliezen dus peanuts.

Slappe was

Reserves die worden weggezet in langlopende deposito’s zijn niet zelden het eigen vangnet van gemeenten en provincies, om de fluctuaties in de rijksbijdragen op de lange termijn op te vangen. Want de omvang van de rijksbegroting van een bepaald jaar is bepalend wat gemeenten, provincies en waterschappen uit de rijksruif krijgen. Bij bezuinigingen is het pech hebben, bij extra uitgaven profiteert men mee. Voor 2009 is dat laatste het geval, dus de slappe was is al binnen.