De echte grote heroverwegingen voor het kabinet

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

schatkistDit kabinet laat het aan haar ambtenaren over om de echte voorstellen te doen voor de aanpak van het enorme begrotingstekort dat de komende jaren aanwezig zal blijven. De voorspelbare hints worden gegeven onder de noemer “alles is bespreekbaar”. De AOW leeftijd omhoog en de hypotheekrente kan weg.
Maar dat zijn de onderwerpen waar me al jarenlang over neuzelt en voordat het besloten is en tot resultaat leidt, zijn we zo vijf jaar verder.
Echt creatieve ideeën zullen we zelf moeten verzinnen. Eens kijken of alhier de wisdom of the crowds goed in staat is heftig out-of-the-box te denken en wat goede voorstellen komt.
Eentje geef ik alvast mee: legaliseer alle drugs. Hef er BTW en accijns op en bespaar de kosten van criminaliteitsbestrijding en gevangenissen. Besteedt de verkoop van harddrugs uit aan de apotheken, krijgen die ook nog wat compensatie voor al dat gemangel van de laatste tijd.

Het woord is aan u.

Reacties (31)

#1 ian

Het probleem van Nederland is niet dit kabinet. Oorzaak probleem is de waarde van een stem voor dit kabinet. Zolang stemmen niet verplicht is en niet gewogen wordt naar achtergrond, zal er niets veranderen. Een gevaarlijk voorzetje dan maar: “Ontneem mensen die niet aan het arbeidsproces meedoen of in het verleden meerdere malen met de rechtspraak in aanraking zijn geweest het stemrecht.”

 • Volgende discussie
#2 Crachàt

Arbeidsleefttijd enorm verlagen.
53 maximum.
Enkel studiejaren tellen, + 25 jaar werken.

Verplicht opleiden van jongere voor jouw beroep.

Veel luieren op de bank, en enkel TV voor bejaarden en peuters.

Studeren radikaal omgooien en veel gerichter maken op opbrengst.

Verplichte inburgeringscursus voor blanke en hier geboren Nederlanders: “JA! HET IS SCHITTEREND VERTOEVEN IN NEDERLAND. HET BELOOFDE LAND IS BEREIKT, IDIOOT!”

Verplichte en exuberante hoeveelheden corrigerende tikken voor CDA-politici.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jack Random

Defensie outsourcen. Een klein landje als Nederland kan toch niks met een klein leger, als het aangevallen zou worden. Besteed de landsdefensie uit aan b.v. Duitsland, voor een fixed price, die (veel) lager is dan wat we nu aan defensiebudget kwijt zijn. En hou wat speciale eenheden achter de hand voor gijzelingen e.d.

En verder natuurlijk de obligate dingen:

-Exit koningshuis
-Afschaffen provincies
-Zorgstelsel nationaliseren. Marktwerking en winst maken in de zorg, hoe verzin je het?
-AOW als sociaal vangnet, niet voor iedereen. Pensioenpremie-aftrek maximaliseren.
-Hypotheekrenteaftrek beperken tot huizen van max 350k WOZ en huishoudinkomens van max. 100k.

Wie vult aan? :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Jack Random

@1: Onzin. Democratie werkt gewoon niet. Groepen met bepaalde kenmerken uitsluiten kan iedereen wel. Zo zou ik iedereen die een denkbeeldig vriendje heeft, het stemmen wel willen verbieden. En iedereen met een IQ lager dan 120. Of een leeftijd van boven de 55.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 anderS

-Hypotheekrente aftrek; binnen 5 jaar een cap op >1 Mln huizen, en binnen 25 (20?) jaar geheel afbouwen
-Drugslegalisering, precies zoals omschreven (preventie en verslavingszorg niet vergeten te bekostigen)
-Zorgkorting: Mensen (boven een grens, zeg 80) mogen kiezen of zij een operatie/zorg willen, of 25% van die kosten in het studiefonds van hun kleinkinderen willen storten
-Samenvoegen provincies (Randstad, Brabant, Noord, Zuid en Oost)
-Verkiezingen om de 6 jaar (kun je nog eens iets uitvoeren)
-Schoon het arbeidsrecht op; Er wordt gepraat over verplicht doorwerken, nu is er in veel beroepen nog verplicht stoppen doordat bijv. lesbevoegdheid na 65 vervalt…
-Schoon belastingwetten op. Vergaand simplificeren die handel. Alle complexe troep voor belangengroepen eruit slopen en naar een bijna flat tax (3 niveau;s mag, maar ingewikkelder mag niet)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 gronk

Verkiezingen om de 6 jaar (kun je nog eens iets uitvoeren)

De meeste kabinetten zijn na 2 — 2.5 jaar wel uitgeregeerd qua beleid. Vanaf daar is het afwachten wat de olietanker doet. Plus dat na 4 jaar de klad d’r wel in zit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Loupe

Jammer dat de discussie niet verder komt dan ’t roepen van lijstjes losse maatregelen. Zonder visie waar we in 2020 willen staan als samenleving te midden van allerlei convergerende globale crises, blijft het navigeren in de mist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 gronk

–schimmige clubjes als brein, sont, buma, etc. opheffen en de inkomsten eenmalig toevoegen aan de staatskas. Voordeel voor bedrijven is dat ze geen buma-heffing meer hoeven te betalen ($profit$); de time-warners en sonys komen toch wel aan hun geld, en anders gaan ze maar failliet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 gronk

Nou loupe, presenteer eens een totaalvisie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Loupe

Lijkt me beter om eerst de crises duidelijk in kaart te brengen, om vervolgens een zinnige koers uit te zetten en daarna de maatregelen om die koers te verwerkelijken erbij bedenken.

Zolang die crises zelf nog onbespreekbaar zijn in het publieke en politieke debat, kan je ook geen rationele koers door de woelige baren van de komende decennia uitzetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Jack Random

Daar moeten we eerst even een ambtelijke commissie voor instellen, de visie-commissie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jack Random

Maar serieus, willen we visie, dan moet het staatsbestel anders. Politieke partijen behartigen enkel de belangen van hun achterban, en willen zetels. Ze zijn er niet om de belangen van alle burgers te dienen.

Hoe het dan wel moet, weet ik ook niet. Verlichte dictators? Commissie van wijze mannen/vrouwen met een breed mandaat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 anderS

@Loupoe:

Niet mee eens. Totaalvisie is niet afhankelijk van aan rationele analyse van de crisis, en ook geen gecalculeerd verhaal.

Visie is kijken waar we vandaan komen, waar we goed in zijn, waar we warm van worden en wat we beter kunnen doen dan de rest.

Hier een voorzetje:

NL 2030: “Where great minds choose to live”

NL 2030 is Zelfstandig, Vrijdenkend, Duurzaam, Ondernemend, Innovatief, internationaal met hoge kwaliteit van leven

Zelfstandig:
*Laagste staatsschuld EU
*Onafhankelijk in voedselproductie

Vrijdenkend
* Hoogste mate van positieve vrijheid
* Hoogste bescherming voor negatieve vrijheid

Duurzaam
* Voortrekkersrol nemen in duurzame energie, bouw en consumptie

Ondernemend
* #1-5 in de lijst voor competitive business environments

Innovatief:
* Hoogste aantal patenten per capita
* hoogste omzet per patent per capita

Kwaliteit van leven
* #1-5 in de lijst ‘best places to live’

Internationaal
* Hoogste aantal MNC en INt. instellingen binnen EU

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Loupe

Ik denk dat het van levensbelang is om het logge schip dat onze samenleving nu is, bij te kunnen laten sturen door een kapitein of liever een groep van kapiteins met een visie die verder reikt dan de eigen herverkiezing of carrière.

De laatste decennia zijn ongekend stabiel geweest, waarbij het enige wat aan het schip gedaan hoefde te worden is het buitenwerk een keertje overschilderen of te bakkeleien over de aankleding van de eetzaal.

De komende decennia beloven heel anders te gaan worden, boekhouders zullen vervangen moeten worden door kapiteins, wil het schip niet op de klippen lopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Jack Random

@Loupe: Noem eens 1 of meerdere van die kapiteins. Ik kan namelijk geen enkele naam bedenken.

Buiten mezelf natuurlijk, maar dat spreekt voor zich… :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

Werkloosheid afschaffen. Iedereen die werkloos is van overheidswerk voorzien (tegen minimum-inkomen) of gratis (maar verplicht) opleiden/herscholen in een beroepsveld waar krapte geldt (en gedurende die periode van een uitkering voorzien < minimumloon).

Meer geld in onderwijs steken, uitval verbieden (uitvallers opvangen in internaten met bijzondere aandacht), iedereen verplicht minimaal 15 jaar onderwijs geven. Alle scholen op openbare leest, geen religieus geïnspireerde scholen meer.

Defensie afschaffen, uittreden uit de NAVO en andere militaire samenwerkingsverbanden. Voor VN-missies een elite politiegroep opleiden (met uitsluitend lichte bewapening, die alleen voor politietaken wordt ingezet) en een geniecorps voor ontmijning, bouw van infrastructuur etc.

HRA afschaffen, woningbouwverenigingen nationaliseren en/of kapitaal uitsluitend gebruiken voor woningbouw (zowel koop als huur) zonder winstoogmerk. Gemeentes dwingen om woningbouw te stimuleren (oa. grond goedkoop verkopen aan woningbouwcorporaties). Stimuleren om dicht bij werk te wonen of gebruik te maken van OV (meer belasting op benzine/auto's), waardoor OV ook weer rendabel kan zijn voor kleinere dorpen (waar de bus nu leeg of niet heen rijdt omdat vrijwel iedereen een auto heeft). Overheidssubsidie voor OV via gratis jaarkaarten voor mensen in opleiding, 65+ers en eventueel nog andere groepen (op voorwaarde van voldoende bestemmingsbereik, indien niet door marktpartijen te realiseren, OV nationaliseren?).

Nationale energiemaatschappij oprichten, die zich volledig richt op schone duurzame energievoorziening (wind, zon, water).

Koningshuis afschaffen, AIVD en vergelijkbare diensten afslanken, archieven openbaar maken (voor degenen die erin zitten), Donnerwetten terugdraaien, geld van justitie gebruiken voor rechtspraak in plaats van volks-spionage.

Universele staatsgezondheidszorg met verplichte collectieve verzekering, orgaandonatie met opt out (evt. overschot aan gezonde organen aan buurlanden verkopen, of een uitwisselingsregeling treffen), gezondheidszorgwerkers in overheidsdienst nemen (tegen niet marktconforme salarissen, net als alle overheidsdienaren, de overheid is niet de markt).

Ik heb vast nog wat dingen vergeten, maar dit is wel een beginnetje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 anderS

Kapiteins:
Mensen die bewezen hebben het te kunnen, maar het voor hun eigen ego en carriere niet meer hoeven te doen (geen belang in herverkiezing zeg maar)

Zij moeten verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van een plan ; een zakenkabinet dus

-Herman Wijers
-Bert Heemskerk
-Neelie Smit Kroes
-Eelco Brinkman
-Alexander Rinnooy Kan
-Jeroen van der Veer
Annemiek ventener van Vlissingen

Daarnaast/daarvoor heb je een politiek leider nodig die de visie uitdraagt en de keuzes blijft uitleggen / verantwoorden aan het volk.

Bos, Pechtold, Halsema … of toch een nieuwkomer..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 gronk

@Jack: Geeeeert natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Loupe

@15:
Dan hebben we er al 2 :)

Maar zonder dollen: er zijn genoeg wijzen. De spotlichten staan helaas vaker op de schreeuwers en graaiers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 ReinoutS

Laten we eens beginnen met niet langer geld over de balk smijten bij overheids-ICT-projecten. Zie bijvoorbeeld dit artikeltje voor een idee hoe het beter kan: Overheid maakt ICT onnodig complex.
Aanvulling: VWS overschrijdt inhuurnorm door mega-ICT-klussen/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 anderS

@12:

Daarom ben ik voor 6 jaar termijn. Dan kan je, mits je niet valt, een echte wijziging op gezond tempo doorvoeren.

(Of koppel TK los van Regering, a la VS.
Regering(sleider) voor 6 jaar, TK elke 2 jaar 1/3)

@18:

Er is alleen nu niemand aan wie het is om die wijzen vriendelijk te vragen om het staatsschip enige tijd te sturen. Elke politieke winnaar geeft daarmee teveel macht uit handen.
Beatrix dan??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Erenst

Doel: hoger besteedbaar inkomen. Met dit inkomen moet dan wel meer betaald worden dat nu uit de overheidspot komt: AWBZ, hypotheekaftrek, huursubsidie of zichzelf verzekeren of sparen.
– 1 belastingschijf: 30%
– belastingvrije voet tot 25K
– basisinkomen = bijstandsuitkering, mag met werken aangevuld worden tot 25K
– nationaal de grondprijs omlaag zodat huizen vooral tegen bouwkosten worden verkocht en nieuwe en oude huizen concurrerend worden
– weg met hypotheekaftrek boven 500K, evt later helemaal weg
– BTW omlaag tot 6%
– kerosine belasten
– AWBZ reorganiseren: laat mensen die dankzij hoger inkomen zelf verzekeren of betalen
– schaf iedere markt af die onnodig is maar die wel extra kosten en burocratie, maar geen goede service oplevert, zoals openbaar vervoer, zorginstellingen
– laat voetbalclubs betalen voor politieoptreden en schade
– reductie van publieke omroep tot 2 neutraal geleide reclameloze zenders. Meer commerciele, niet-gesubsidieerde kanalen mogelijk. Omroepverenigingen worden productiemaatschappijen, die commercieel mogen werken, alleen hun gesponsorde werk niet op de publieke zenders mogen uitzenden.
– speciale innovatiebelasting voor bedrijven (die aftrek krijgen als ze innovatief werken)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Jack Random

@16: Allemaal mensen met een partij-politieke achtergrond. Daar zou ik nou juist van af willen. En die Shell-topman? Brrrrrr…
Alhoewel ik Wijers een paar weken geleden hele zinnige dingen hoorde zeggen in Buitenhof. Maar het blijft een CDA-man…

En ook geen zakenkabinet dus. Nederland is geen BV die je wel ‘ff kan managen’. Ik wil mensen met sociaal gevoel in hun donder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 paul

-legaliseren drugs (hennep, paddo´s, xtc, coke, ghb, ibogaine, lsd)
-lineair progressief belastingstelsel (niet met schijven)
-eiland in de noordzee bouwen, met windmolens getijde-energie en voedsel productie
-zalm terug in de rivieren
-hypotheekrente aftrek over max 250k, loopperiode 30 jaar
-bankierstax, deze mensen mogen max 300k verdienen
-kwartje van Bos op elke liter kerosine
-legaliseren prostitutie
-ov-fietsplan installeren (minder auto´s, meer treinen; fietsen vanaf station naar bestemming)
-de gezondsheidsindustrie, met name de pillenboeren en gifmengers inperken (bijv. hpv-vacinatie en tamiflu rommel niet meer kopen. Minderen gaat ook op voor ritalin en prozac, etc)
-gezondsheidszorg nationaliseren
-gas water licht sowieso in handen overheid
-ambtenaren beter opleiden en betalen
-onderwijs zwaar stimuleren
-minder ontwikkelingssamenwerking
-gedwongen arbeid voor gevangenen
-omzetbelasting voor bedrijven iets verhogen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 anderS

@22:

Heemskerk van der veer en van vlissingen ken ik niet vanwege hun politieke achtergrond.

Bij Wijers bedoelde ik eigenlijk Wijffels trouwens…

En wat betreft zakenkabinet. Ik doel vooral op een scheiding van de bedenkers van Het Plan en de uitvoerders van Het Plan. Lijkt mij handig.

En als je mensen wil met (aantoonbaar) sociaal gevoel in hun donder, kom je al snel weer op mensen met politieke achtergrond. Da’s niet mijn bezwaar, maar dat van jou.

Oftewel, doe maar een tegenvoorstel in deze criteria:

Mensen met aantoonbare relevante ervaring
Mensen die het niet (meer) voor zichzelf hoeven te doen
Mensen met voldoende energie
Mensen met sociaal gevoel
Mensen zonder politieke affiliatie

Lijkt me een beetje lastig.

Shell topman brrr ? zal wel. Hij heeft ervaring met een grote olietanker succesvol van koers te laten veranderen. Goede uitvoerder dus. Geef hem Het Plan en ik geef je meer kans op succes dan met een Eurlings (no offence) aan het roer..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Steeph

Eens met het punt dat een analyse van de oorzaken van de crisis en de gevolgen daarvan (mn in de economische verhoudingen) van belang zijn in het bepalen welke maatregelen je gaat nemen.
Ook eens met de stelling dat zonder visie het een beetje random schieten is.
Maar dat vind ik de vraag niet in de weg staan. Het gaat nu even meer om het vinden van creatieve oplossingen. Het kiezen van welke oplossingen zal mede gedreven worden door die andere twee factoren.

Vind het idee van gronk wel aardig. Maar daar gaan natuurlijk geen honderden miljoenen mee gewonnen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Steeph

Reacties 16 en 24 zaten even in het spamfilter (sorry paul en bismarck). Nu dus niet meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Niels

90% van de voorstellen hier ben ik het helemaal mee eens.. Waarom lees je toch overal dat men af wil van defensie, meer geld voor onderwijs, burocratie de deur uit, groene innovatie en gebeurd het in de politiek totaal niet??

Met al die gelijk gestemde en intelligente mensen hier moeten we een eind komen.. De Sargasso Partij? Ik meld me bij deze aan.. :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 su

– Loonslavernij afschaffen.
– Invoeren van een 4-urige werkdag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Yevgeny Podorkin

Een Duurzaam Energie (zee/land: zon/water(stof)/wind) Delta projectplan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 nanne

Het begrotingstekort is helemaal niet te groot.

Men had eerder meer in de stimuleringsmaatregelen moeten steken, dan was de economie eerder teruggeveerd (zie Frankrijk, Duitsland). De rente die Nederland betaalt op de staatsschuld staat nu op een historisch dieptepunt, dus het ligt nog steeds voorhanden om meer uit te geven op korte termijn. Als er dan weer groei en inflatie is kost de lening vrijwel niets. Een aantal uitgaven zouden daarbij slim zijn, onder meer 0-1% financiering van renovatie van woningen via de banken (in het bijzonder voor betere isolatie) en een geld voor oude koelkasten programma.

 • Vorige discussie