Begroting 2002 vs Begroting 2012

DATA – Met de uitspraak “in 1 jaar verandert er niets, in 10 jaar alles” in het hoofd leek het me wel aardig om de begroting van 10 jaar geleden tegen die van vandaag te houden. Hoe groot zijn dan de verschuivingen.

De begroting van 10 jaar geleden was immers van 18 september 2001, een week na 9/11. In die begroting zat de veranderde wereld nog niet verwerkt. Zou je nu kunnen zien dat zaken als veiligheid en buitenland een groter deel van de koek pakken?
Mijn veronderstellingen werden gelogenstraft. Ja, veiligheid (eerst bij BZK en nu bij Justitie) legt iets meer gewicht in de schaal. Maar schokkend is het niet. En nee, Buitenland is niet belangrijker geworden, integendeel. De grootste krimp zit bij Buitenlandse Zaken. Met name de afdrachten richting Europa die gekrompen zijn, spelen daarbij een rol zo te zien.
Hier de twee begrotingen op hoofdlijnen:

De groei van de “sociale” kant valt op. Sociale Zaken en Zorg bij elkaar nemen 5 procentpunten meer van de totale begroting in nu. En helaas loopt Infrastructuur en Milieu terug. Maar dat verbaast me dan minder.
Maar al met al zijn de verschuivingen dus kleiner dan ik had verwacht. Of dat nou een goed of een slecht teken is, ik weet het niet.

Ter info: bij “Rest” in 2002 zit nog een stevige post voor het Fonds Economische Structuurversterking.

Bron 2012
Bron 2002 (pdf)

 1. 3

  Blast from the past. Leuk!

  Maar, twee opmerkingen:
  1). de totale Rijksuitgaven zijn met ruim 50% gegroeid tussen 2002 en 2012 (van 111 miljard tot 180 miljard). Dus zelfs als je de uitgaven aan Buitenlandse Zaken voor inflatie corrigeert (want minder dan 50% denk ik zo), neemt het aandeel in de totale uitgaven af. Aangezien er weinig nieuwe landen zijn bijgekomen, zie ik weinig reden waarom Buza in reële termen had moeten groeien.
  2). Rijksbegroting negeert sociale premies. Als je die meeneemt zie je dat de Zorg de echte slokop van de collectieve sector is.

 2. 9

  Eh ja? Vind je het niet fijn als uit de cijfers blijkt dat je veronderstelling klopt? Of boeit je dat eigenlijk niet en ga je maar gewoon van aannames uit zonder ze gecheckt te willen hebben?

 3. 12

  @10: Ik hoop toch dat je als het over overheidsuitgaven gaat iets meer nauwkeurigheid verlangt. Bovendien is 49% of 21% wel even een andere orde van verschil dan 5 of 5,5 (formeel natuurlijk 6 ;) kilometer.

 4. 15

  FES (aardgasbaten) zijn een relevante factor en loopt (als ik het goed heb) buiten de begroting om. Wel belangrijk om mee te nemen voor zich op de rijksfinanciën.