Begroting 2002 vs Begroting 2012

Foto: copyright ok. Gecheckt 11-03-2022

DATA – Met de uitspraak “in 1 jaar verandert er niets, in 10 jaar alles” in het hoofd leek het me wel aardig om de begroting van 10 jaar geleden tegen die van vandaag te houden. Hoe groot zijn dan de verschuivingen.

De begroting van 10 jaar geleden was immers van 18 september 2001, een week na 9/11. In die begroting zat de veranderde wereld nog niet verwerkt. Zou je nu kunnen zien dat zaken als veiligheid en buitenland een groter deel van de koek pakken?
Mijn veronderstellingen werden gelogenstraft. Ja, veiligheid (eerst bij BZK en nu bij Justitie) legt iets meer gewicht in de schaal. Maar schokkend is het niet. En nee, Buitenland is niet belangrijker geworden, integendeel. De grootste krimp zit bij Buitenlandse Zaken. Met name de afdrachten richting Europa die gekrompen zijn, spelen daarbij een rol zo te zien.
Hier de twee begrotingen op hoofdlijnen:

De groei van de “sociale” kant valt op. Sociale Zaken en Zorg bij elkaar nemen 5 procentpunten meer van de totale begroting in nu. En helaas loopt Infrastructuur en Milieu terug. Maar dat verbaast me dan minder.
Maar al met al zijn de verschuivingen dus kleiner dan ik had verwacht. Of dat nou een goed of een slecht teken is, ik weet het niet.

Ter info: bij “Rest” in 2002 zit nog een stevige post voor het Fonds Economische Structuurversterking.

Bron 2012
Bron 2002 (pdf)

Reacties (19)

#1 Bismarck

Waar hoort “Economische Structuurversterking” nu bij?

Verder is 2% van defensie overgeheveld naar veiligheid, dat lijkt me op zich behoorlijk cosmetisch.

 • Volgende discussie
#1.1 Cracken - Reactie op #1

interne en externe veiligheid lijken me toch wel twee wezenlijk verschillende dingen.
Een peloton infanterie is toch niet echt helemaal te vergelijken met een peloton ME.

#2 Carlos

BuZa ging van 8% naar 6% dat zijn o.a. de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en het sluiten van ambassades?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 JSK

Blast from the past. Leuk!

Maar, twee opmerkingen:
1). de totale Rijksuitgaven zijn met ruim 50% gegroeid tussen 2002 en 2012 (van 111 miljard tot 180 miljard). Dus zelfs als je de uitgaven aan Buitenlandse Zaken voor inflatie corrigeert (want minder dan 50% denk ik zo), neemt het aandeel in de totale uitgaven af. Aangezien er weinig nieuwe landen zijn bijgekomen, zie ik weinig reden waarom Buza in reële termen had moeten groeien.
2). Rijksbegroting negeert sociale premies. Als je die meeneemt zie je dat de Zorg de echte slokop van de collectieve sector is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Steeph - Reactie op #3

(bij 1) Maar deel van budget buitenland is EU afdracht. En volgens mij groeit die mee met BBP.

Even zoeken wat groei BBP is tussen 2002 en 2012.

 • Volgende reactie op #3
#3.3 JSK - Reactie op #3.2

Volgens de Begroting van 2001, was de afdracht aan de EU 6,2 miljard, tegenover 6,8 miljard nu. Reëel is dat een flinke daling, dat klopt.

#3.4 Steeph - Reactie op #3.3

En dus waarschijnlijk verantwoordelijk voor het grootste deel van de relatieve daling van het aandeel BuZa in de begroting.

#3.5 Bismarck - Reactie op #3

Volgens het CBS bedroeg de inflatie van 2001-2010 dik 21%.

 • Vorige reactie op #3
#3.6 JSK - Reactie op #3.5

Dat is toch minder dan 50%. Daar heb ik geen beta voor nodig hoor!

#3.7 Bismarck - Reactie op #3.6

Eh ja? Vind je het niet fijn als uit de cijfers blijkt dat je veronderstelling klopt? Of boeit je dat eigenlijk niet en ga je maar gewoon van aannames uit zonder ze gecheckt te willen hebben?

#3.8 JSK - Reactie op #3.7

Nou, nou, nou. De rekening bij het restaurant reken ik ook niet na. En als ik zeg 5 kilometer te hebben hardgelopen, kan het ook 4,5 of 5,5 zijn geweest.

#4 Bismarck

@10: Ik hoop toch dat je als het over overheidsuitgaven gaat iets meer nauwkeurigheid verlangt. Bovendien is 49% of 21% wel even een andere orde van verschil dan 5 of 5,5 (formeel natuurlijk 6 ;) kilometer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 zmmco

Ik zou wel graag een inflatiegecorrigeerde variant zien waarin bovendien in 2002 een “hap” zit voor niet-uitgegeven geld wat in 2010 wel is uitgegeven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Steeph - Reactie op #5

Was nog van plan om realisatie 2000 vs 2010 te maken. Tijd ontbreekt even. Als iemand dat doet, plak ik ze erbij.

#6 eli

FES (aardgasbaten) zijn een relevante factor en loopt (als ik het goed heb) buiten de begroting om. Wel belangrijk om mee te nemen voor zich op de rijksfinanciën.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Bismarck - Reactie op #6

Ik mag het hopen, want anders lopen we zonder drastische bezuinigingen binnen twee decennia tegen een enorm begrotingstekort aan.

 • Volgende reactie op #6
#6.2 JSK - Reactie op #6

Volgens mij gaat maar de helft van de aardgasbaten naar FES; de rest wordt gewoon bij de algemene middelen gestort.

 • Vorige reactie op #6
#6.3 Steeph - Reactie op #6.2

Als ik het goed begrijp worden de FES gelden voor onderwijs afgebouwd tot 2015.
Dus dan alles in algemene middelen.
http://www.scienceguide.nl/201109/verhagen-wil-sterker-talentbeleid-.aspx