Verkiezingscampagne PvdA: strijdbare Samsom

Een strijdbare Samsom: daar moet de PvdA het van hebben in de verkiezingscampagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar bij het Parijsdebat vorige week haalde Samsom zo hard uit naar Wilders dat hij zijn doel faliekant voorbij schoot. Tijdens het partijcongres, afgelopen weekeinde, weigerde hij zijn hoofd te laten hangen naar de desastreuze peilingen. Hij heeft zin in de campagne en hij gaat voor een goed resultaat. Maar dat zal met de gekozen campagnestrategie niet lukken. De PvdA is niet bereid de handschoen in het gezicht van de coalitiepartner VVD te werpen. Daarmee brengt de partij zichzelf in een lastig parket. Right or wrong, my party Voor de kiezers zijn drie politieke thema's van belang: zorg, economie en integratie, immigratie en islam. Daarnaast vinden kiezers de omgangsvormen in de maatschappij erg belangrijk. Op de eerste twee thema's heeft de PvdA eigenlijk geen verhaal, en op het derde thema is de partij tot op het bot verdeeld — evenals de kiezers. Geen makkelijke uitgangspositie voor een heldere boodschap in de campagne. Die is wel hard nodig om Samsom een platform te bieden, want de PvdA staat na twee verkiezingsnederlagen al weken tussen de tien en vijftien zetels in de peilingen. Alleen hardcore sociaaldemocraten overwegen nog een stem op de PvdA. Linkse kiezers wijken teleurgesteld uit naar GroenLinks, SP of Partij van de Dieren en veel Samsomites uit 2012 lijken thuis te blijven. Ze zullen niet terugkeren als Samsom oppositie voert tegen de PVV.

Verkiezingsdebat

Naar aanleiding van een vraag van een vaste reageerder waarom er op Sargasso geen aandacht wordt/werd besteed aan het verkiezingsdebat over de Provinciale Staten ging ik op zoek naar berichten daarover. Want verhip, ik had het ook gemist.

Maar ik was blijkbaar niet de enige, want bijna alle linkjes die ik vond gingen over de aanloop naar het debat of eerdere debatten. De media blijkt niet erg onder de indruk. En uit de stukken die wel over het debat gaan bleek vervolgens waarom: zinloos geblaat over of je Syriëgangers wel of niet mag doodwensen. Oh ja, en Geert Wilders had de griep.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Zetelschuiver, the day after

Het ontstond uit frustratie over het ondoorzichtige systeem waarmee de Eerste Kamer gekozen werd. Maar het groeide uit tot een instrument waarmee het spel zelf beïnvloed werd. Het kan raar lopen.
De Zetelschuiver werd door tenminste drie partijbureau’s gebruikt om vooraf scenario’s te simuleren. Het CDA kwam er openlijk voor uit. En waarom niet? Waarom zelf iets verzinnen als je zo’n fantastisch tooltje tot je beschikking hebt?

Het drong door tot de wereld van de omroepen. De NOS vond het een link waardig op hun aparte pagina’s over deze verkiezingen, net als Nieuwsuur. De Belgische omroepen hadden het nodig om wijs te worden uit de Nederlandse mystiek.
Maar ook andere mensen uit de media gebruikten het. En last but not least bleek zelfs cijferkoning Maurice de Hond een fan.

Maar het leukste van alles was nog wel dat al snel duidelijk was dat een meerderheid voor de coalitie zo goed als onmogelijk was, terwijl de media daar nog steeds naar op zoek was.
Hoewel het er alle schijn van had dat de coalitie bezig was die meerderheid wel te verkrijgen, lijkt dit toch vooral ingegeven te zijn door de noodzaak om juist niet een zetel te verliezen.
We hebben heel veel scenario’s voorbij zien komen en zelf ook uitgeprobeerd, maar daaruit bleek dat de mogelijkheden voor de oppositie iets groter waren dan die voor de coalitie. Maar wat vooral bleek was dat je daar heel veel voor nodig had en dat de “tegenpartij” dan vooral niets moest doen (onwaarschijnlijk). En dus was een verschuiving onwaarschijnlijk.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Rood blanco blauw

Een gastbijdrage van GB van Publiekrecht & Politiek.

Kan D66 nog wat? Alleen ten koste van de heldere toepassing van het kiesrecht of ten koste van de waardige reactie van Wim Cool.

Het relevante staatsrecht begint bij artikel T8 lid 3 Kieswet: Voorts is ongeldig de stem die niet als blanco wordt aangemerkt, maar waarbij de kiezer op het stembiljet niet, door het geheel of gedeeltelijk rood maken van het witte stipje in een stemvak, op ondubbelzinnige wijze heeft kenbaar gemaakt op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt, of waarbij op het stembiljet bijvoegingen zijn geplaatst waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd.

Wie met een blauwe pen stemt, heeft zijn keuze wel op ondubbelzinnige wijze kenbaar gemaakt, maar heeft dat niet gedaan ‘door het geheel of gedeeltelijk rood maken van het witte stipje in het stemvak’ en heeft dus een ongeldige stem uitgebracht.

Juridisch zou je er nog wel een mouw aan kunnen passen door zogenaamd ‘teleologisch te interpreteren’. Dat wil zeggen: interpreteren met het oog op het doel van de bepaling. In plaats van ‘rood maken’ lees je dan ‘inkleuren’, of zoiets. Dat staat er weliswaar niet, maar we kunnen afspreken dat het dat wel betekent. Om succes te hebben moet D66 een bevoegde instantie vinden die deze noviteit wil volgen en wil constateren dat er een geldige stem op D66 is uitgebracht.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

PVV-kandidaten Provinciale Staten krijgen kregen spreekverbod

EDIT: Oeps: oud bericht uit 2011.

De Gelderlander:

Meer dan honderd PVV-kandidaten voor Provinciale Staten hebben een spreekverbod gekregen van Geert Wilders. In alle provincies mogen alleen de lijsttrekkers het woord voeren.

Andere partijen vinden het maar vreemd:

De Gelderse CDA-lijsttrekker Jan-Jacob van Dijk zegt: “Als Geert Wilders zijn eigen kandidaten al niet vertrouwt, waarom zou de kiezer hen dan moeten vertrouwen?” […]

PvdA-leider Co Verdaas: “Als je hoort dat in Egypte of Saudi-Arabië toekomstige volksvertegenwoordigers een spreekverbod hebben, denk je: dat is geen echte democratie. Nu gebeurt het in Nederland.”

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Censuur

Nederland anno 2006. Hoogleraar Nieuwe Testament prof. dr. Pieter van der Horst wordt door het universiteitsbestuur onder zware druk gezet om een vlammend betoog over het virulente antisemitisme in de islamitische wereld uit zijn afscheidsrede te snijden, omdat anders boze moslimstudenten wel eens aanslagen zouden kunnen plegen.

Met name de zinsnede dat de islamitische wereld “de fakkel van het antisemitisme van de nazi’s heeft overgenomen” zit de bestuurders dwars. Ze hadden zopas nog wel zo’n fijne conferentie gehad, waar joden, christenen en moslims het erover eens waren dat de drie abrahamitische godsdiensten naar vrede en saamhorigheid streven.

Het land was te klein. Dit was censuur! De wetenschappelijke vrijheid werd hier aangetast! Dat het gewraakte deel van de lezing van Van der Horst niets met wetenschap van doen had, maar een eenzijdig ronkend zionistisch verhaal was, viel nauwelijks iemand op – al had de gloeiende bijval van het CIDI hint genoeg moeten zijn. Wie nam nu de moeite om de voetnoten (of het gebrek daaraan) even na te lopen? Van der Horst werd als martelaar van het vrije woord overladen met bloemen en bedankbrieven, na uitvoerige berichtgeving door Trouw en NOVA. Geert Wilders stelde kamervragen over deze “ongepaste aantasting van de academische vrijheid”.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Waarom doet het CDA het zo slecht?

Nu het stof van de Provinciale Statenverkiezingen optrekt en de contouren van de zetelverdeling in de Eerste Kamer zich beginnen af te tekenen, wordt het tijd voor enkele vaststellingen en analyses. De VVD wordt de grootste, de PVV wint het meeste; en het CDA wordt in de provincie (en dus straks ook in de Eerste Kamer) bijna gehalveerd.

De VVD wint en daarmee zet de trend van de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen jaar zich door. Logisch wel, want de rechtse kiezer is in de tussentijd niet weggelopen. Men kiest voor de eigen portemonnee, en los van wat rechtse kinderspeeltjes realiseren, heeft het kabinet Rutte nog niets gedaan wat mensen in hun portemonnee voelen. Rechts heeft een nipte, zij het fervente meerderheid.

Zoals we bij de vorige verkiezingen ook zagen, lopen de CDA-kiezers echter massaal over naar de PVV. Hoe kan dat?

Cultureel conservatisme

Waarom doet het CDA het zo slecht? Om die vraag te beantwoorden, moeten we kijken naar waar het CDA voor staat, waarin de overlap ligt met de PVV en hoe het komt dat de laatste dit gedeelde selling point beter smoel weet te geven. Dat de PVV en het CDA nu in dezelfde vijver blijken te vissen, maakt ook iets duidelijk over waar de aantrekkingskracht van het CDA in heeft gelegen: de christendemocraten bedienden als normen-en-waarden-partij blijkbaar decennialang succesvol een gematigd cultureel conservatisme van haar achterban. Religieus-christelijk was haar electoraat immers allang niet meer.

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Uitslag verkiezingen Provinciale Staten 2011

DATA - Hier treft u alle uitslagen van de Provinciale Staten verkiezingen, landelijke en per provincie. Let op, zetelverdelingen zijn onder voorbehoud. Calculatie zetels Eerste Kamer is van eigen hand en restzetels kunnen per Provincie soms nog wijzigen op het laatste moment.

Laatste update 26 juli 2011, 16:00 uur.

Uitslagen elders:
NOS
RTL
Novum uitslagencentrum
Volkskrant
NuIn

Landelijk beeld (virtuele zetels Eerste Kamer)
Laatste update: 13:20 uur
Percentage geteld: 100%

2007 2011 Zetels Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil VVD 14 18,09% 16 19,60% 2 PvdA 14 17,93% 14 17,30% 0 PVV 0 0,00% 10 12,40% 10 CDA 21 24,98% 11 14,20% -10 SP 12 14,82% 7 10,20% -5 D66 2 2,56% 6 8,30% 4 GroenLinks 4 6,15% 5 6,30% 1 ChristenUnie 4 5,47% 2 3,60% -2 SGP 2 2,39% 2 2,40% 0 PvdD 1 2,55% 1 1,90% 0 50Plus 0 0,00% 1 2,40% 1 Overigen 1 5,06% 0 1,40% -1

 
 
Landelijk totaal zetels Statenleden per partij
Laatste update: 12:30 uur
Percentage geteld: 100%

2007 2011 Zetels Partij Zetels Aandeel zetels Zetels Aandeel zetels verschil VVD 101 17,91% 113 19,96% 12 PvdA 114 20,21% 108 19,08% -6 PVV 0 0,00% 69 12,19% 69 CDA 151 26,77% 86 15,19% -65 SP 83 14,72% 57 10,07% -26 D66 9 1,60% 42 7,42% 33 GroenLinks 32 5,67% 33 5,83% 1 ChristenUnie 38 6,74% 23 4,06% -15 SGP 14 2,48% 12 2,12% -2 PvdD 9 1,60% 6 1,06% -3 50Plus 0 0,00% 9 1,59% 9 Overigen 13 2,30% 8 1,41% -5

 
Per provincie (alfabetische volgorde)
 
Drenthe
Laatste update: 09:20 uur
Percentage geteld: 100%

2007 2011 Zetels Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil VVD 8 16,75% 9 18,90% 1 PvdA 13 27,20% 12 26,40% -1 PVV 0 0,00% 4 9,80% 4 CDA 10 21,22% 6 14,70% -4 SP 5 12,27% 4 9,70% -1 D66 0 1,91% 2 6,20% 2 GroenLinks 2 4,72% 2 5,30% 0 ChristenUnie 3 7,56% 2 5,50% -1 SGP 0 0,35% 0 0,50% 0 PvdD 0 1,88% 0 0,00% 0 50Plus 0 0,00% 0 1,80% 0 Overigen 0 6,14% 0 1,20% 0

 
 
Flevoland
Laatste update: 09:40 uur
Percentage geteld: 100%

2007 2011 Zetels Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil VVD 9 22,75% 9 22,92% 0 PvdA 7 17,00% 6 15,94% -1 PVV 0 0,00% 6 14,96% 6 CDA 8 18,95% 4 10,60% -4 SP 6 14,02% 3 8,69% -3 D66 0 2,14% 3 6,57% 3 GroenLinks 2 5,54% 2 5,70% 0 ChristenUnie 5 11,15% 3 5,89% -2 SGP 1 3,53% 1 3,28% 0 PvdD 1 3,23% 1 2,29% 0 50Plus 0 0,00% 1 2,54% 1 Overigen 0 1,70% 0 0,62% 0

 
 
Friesland
Laatste update: 09:15 uur
Percentage geteld: 100%

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Vorige Volgende