Springt u maar voor de trein! – Inkomensgebonden doodslag

De nieuwe Miljoenennota is gebruikt om vast een stel forse bezuinigingen door te voeren, zodat het aanstaande kabinet-Wrok I dat niet meer hoeft te doen. Er is bij de linkse partijen hoop gedoe over de kinderopvang - terecht -, maar een nog veel belangrijker punt lijkt onder te sneeuwen. Chronisch zieken en gehandicapten worden onevenredig zwaar getroffen - zie ook dit persberichtvan de CG-raad met koopkrachtcijfers voor een aantal groepen - maar dat is nog peanuts vergeleken bij wat een specifieke groep te wachten staat. Blijkens de Miljoenennota moet je voortaan een bovenmodaal inkomen hebben om depressief te kunnen worden. Naast allerlei hogere eigen bijdragen wordt namelijk de vergoeding van antidepressiva volledig geschrapt (al snel 50 tot 100 euro per maand) en geldt er voortaan een eigen bijdrage van 400 euro per maand bij opname in een instelling.

Door: Foto: Eric Heupel (cc)

Closing Time | Nirvana

Op 5 april was het 27 jaar geleden dat de 27-jarige Kurt Cobain een einde maakte aan zijn leven. Een ‘mooi’ moment om een zogenaamde lost tape uit te brengen. Lost tapes zijn in de muziekindustrie nummers die om wat voor reden dan ook nog nooit zijn uitgebracht door een artiest. Dat kon valse bescheidenheid zijn, maar ook omdat de nummers *kuch* eigenlijk helemaal niet zo goed waren.

In welke categorie dit nummer valt, daar zullen de meningen over verschillen. Maar de reden om juist nu dit nummer uit te brengen is een goede: aandacht vragen voor geestelijke gezondheid van artiesten. Artiesten worden namelijk relatief vaak getroffen door onder andere depressie, en doen meer dan twee keer zo vaak een poging tot zelfdoding. Dit is dus stiekem geen ‘lost tape’ in de traditionele zin, maar ‘lost’ omdat dit muziek zou kunnen zijn die we hadden gehad als de artiest er nog was geweest. Het nummer is dan ook niet echt door Nirvana gemaakt, maar met behulp van AI. Nou ja, de losse riffs, hooks, ritmes en melodieën. Daarna is er nog wel een mens aan te pas gekomen om er iets coherents van te maken, met dit als resultaat. De organisatie erachter vat het doel als volgt samen:

Foto: Eric Heupel (cc)

Rouvoet en de gelukkigste kinderen

Op Sargasso bieden we regelmatig ruimte voor gastbijdragen. Vandaag een bijdrage van Dimitri Tokmetzis, freelance journalist te New York. Het artikel is ook op zijn eigen blog te lezen.

kopfueber_170Het is geen verrassing, maar het gaat Rouvoet dit jaar niet lukken om de wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken. Er is 115 miljoen euro uitgetrokken, maar steeds meer ouders kloppen aan bij de overbelaste jeugdvoorzieningen. Volgende week gaat de evaluatie van de wet op de jeugdzorg naar de Kamer. Ik heb het idee dat daar een belangrijke oorzaak van de problemen ontbreekt. Die wachtlijsten zijn de schuld van de overheid en zorgsector zelf en ze zullen alleen maar langer worden door de invoering van het Elektronisch Kind Dossier en allerlei systemen voor vroegsignalering en risicodetectie.

Want, wie problemen zoekt, zal ze vinden. En dat terwijl er helemaal niet zoveel problemen zijn.

De verhalen van het Rowena en Rochelle Rikkers, Savanna de Jong (alweer vijf jaar geleden) en het Maasmeisje suggereren van wel. Ook de volgende cijfers zijn schrikbarend. Ze zijn afkomstig van Jo Hermanns, deeltijd hoogleraar opvoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam en bijzonder hoogleraar van de prestigieuze Kohnstammleerstoel.

Voorzieningen en toename

Aanmeldingen Bureaus Jeugdzorg: 58% sinds 2004
Geïndiceerde Jeugdzorg: 104% sinds 1997
Contacten Advies- en Meldpunt Kindermishandeling: 48% sinds 2004
Jeugd GGZ: 16% sinds 2003
Kinderen met een Jeugdbeschermingsmaatregel: 64% sinds 2004
Geïndiceerd speciaal onderwijs: 14% sinds 2000
Politiecontacten jeugdigen: 35% sinds 2002
Verblijf in Justitiële jeugdinrichting: 11% tussen 2003-2007

Foto: Eric Heupel (cc)

Zinvolle depressie?

depressieOver depressie zijn karrenvrachten literatuur geschreven. Weinig onderzoekers bekijken de positieve kanten van een depressie. Dat lijkt logisch, want heeft een depressie dan positieve kanten? Volgens evolutionair psychologen wel. Volgens hen heeft al ons gedrag namelijk een ‘positieve kant’. Preciezer geformuleerd: een evolutionair gezien voordelige kant. Veel voorkomend gedrag moet zin hebben, anders zou het gedrag de evolutie niet overleefd hebben. Dat aannemende: wat is precies de zin van een lange periode van slapeloosheid, een sombere stemming, minder energie en nog zowat van die vervelende eigenschappen? Een recente studie van Paul W. Andrews laat de ‘zonnige zijde’ van een depressie zien.

Vroeger geen depressies?

Er zijn deskundigen die aan het bestaan van depressie in vroegere tijden twijfelen. Zij gaan uit van een recente “depressie epidemie”: gepromoot en in stand gehouden door de farmaceutische industrie. Zomergast Trudy Dehue is een van de bekendste voorvechters van die stelling. Als zij en anderen gelijk hebben dat depressie een relatief nieuw verschijnsel is, dan haalt dat het onderzoek van Andrews onderuit. Andrews zoekt namelijk een evolutionaire basis voor het verschijnsel depressie. Het is wel opvallend dat hij vanuit zijn evolutionair psychologische uitgangspunt, tot dezelfde conclusies komt als Dehue. Die conclusie is dat pillen vaak een depressie in stand houden, verlengen en zeker niet oplossen.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Foto: Eric Heupel (cc)

U bent geestesziek

Lees rustig eens de volgende beschrijving van een geestelijke aandoening door:
Een Cyclothyme Stoornis is een milde vorm van depressie die gepaard gaat met chronische stemmingswisselingen die variëren tussen lichte opgetogenheid tot lichte depressie. De stemmingswisselingen kunnen enkele maanden per keer duren en in een stabiele stemming veranderen, maar dan kan de stemming veranderen. Lijders aan Cyclothyme Stoornis kunnen ook veranderingen in eetlust, zelfvertrouwen, activiteiten en sociabiliteit vertonen.

Bij een cyclothyme stoornis is men meer vatbaar voor de invloeden van buitenaf: opgewekt bij successen en down bij tegenslagen. Elke periode duurt maar kort en is niet bijzonder intensief.

Zeg nu zelf, dat is toch van toepassing op de helft van hardwerkend Nederland?
Maar dat is dus best problematisch:
Door de mildheid van de stemmingswisselingsymptomen kan een persoon die aan Cyclothyme Stoornis lijdt de symptomen veronachtzamen, denkend dat ze zijn veroorzaakt door de spanningen en lasten van het leven, in plaats van door een identificeerbare ziekte, en als gevolg daarvan niet op zoek gaan naar medisch advies.

Oei, oei, u moet zo snel mogelijk hulp zoeken en het liefst aan de therapie of medicijnen. Anders gaat het mis!

Of misschien toch niet? Voor u uw huisarts of personal mental coach belt, lees eerst een andere beschrijving van dezelfde stoornis even:
Een cyclothyme stoornis is een psychische aandoening die gekenmerkt wordt door wisselende stemmingen, waarbij hypomane episodes afgewisseld worden met periodes van uitputting met depressieve symptomen. Men spreekt van een hypomane episode, wanneer iemand door een tomeloze energie gedreven wordt en nooit naar bed gaat. In de daaropvolgende periode van uitputting is de persoon een tijdlang uitgeput en zeer mismoedig.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Quote du Jour – Gestoorde parlementariërs

We look forward to the day when MPs from all political parties with experience of mental illness are able participate fully in our democracy.” (Paul Jenkins, BBC News, 15 juli 2008)

In het Britse parlement blijkt een kwart van de leden problemen te hebben met hun geestelijke gezondheid. Een aantal al van voor hun politieke carrière, een aantal juist door hun politieke carrière. Maar de wet zegt daar dat als je zes maanden “under the mental health act” uit de roulatie bent geweest, je uit het parlement moet. Dus houdt iedereen het angstvallig verborgen.
De parlementariërs vragen om meer openheid en aanpassing van de wet. Ze zijn immers ook maar mensen.
Maar bovenstaande quote zet wel aan tot nadenken. Is het niet juist voor volksvertegenwoordigers, die soms beslissingen nemen met verstrekkende gevolgen, van het grootste belang dat ze met hun volle verstand kunnen functioneren? En mag je daarom dan niet hogere eisen stellen aan een volksvertegenwoordiger dan aan iemand met een willekeurige kantoorbaan?

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.