1. 2

  én geen:

  (uit het pdfje)
  In hoofdstuk 5 zijn een aantal bevolkingsgroepen naar voren gekomen waarbinnen de
  prevalentie van psychische klachten relatief hoog is.
  Het gaat om de volgende groepen:
  –– Vrouwen
  –– Personen van 75 jaar en ouder, alsmede personen in de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar
  –– Laag opgeleiden
  –– Personen met een laag inkomen
  –– Niet-westerse allochtonen en dan met name Turken en Marokkanen
  –– Inwoners van zeer sterk verstedelijkte gebieden
  –– Alleenstaanden, al dan niet met kinderen
  –– Arbeidsongeschikten en werklozen
  –– Personen met langdurige lichamelijke aandoeningen
  –– Personen die zeer weinig contact hebben met familie en/of vrienden
  –– Moslims
  –– Niet-drinkers
  –– Personen die iedere dag roken

  Ook veel internationale studies hebben onderzoek gedaan naar sociaaldemografische en
  sociaaleconomische verschillen in geestelijke ongezondheid (Fryers e.a., 2003/2005;
  Power
  e.a.,1997; Umberson e.a., 1999; Hoeymans e.a., 2004; Denton e.a., 2004; Talala
  e.a., 2007). Over een aantal zaken zijn de meeste onderzoekers het eens. Het is gebleken
  dat psychische klachten het meest voorkomen bij vrouwen, personen met een lage
  sociaaleconomische
  status (laag onderwijsniveau, laag inkomen, geen of laaggewaardeerd
  werk), personen zonder partner en personen die de zorg hebben voor thuiswonende
  kinderen.

 2. 4

  Betrouwbaarheidsintervallen overlappen elkaar nogal, dus volgens mij maakt het, wat dit gemeten betreft, geen k*nt uit waar je woont…