Voor je geestelijke gezondheid kan je maar beter niet in Noord-Holland of Limburg wonen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (6)

#1 Quartz

TL,DR, maar, basically, I’m fucked. Opgegroeid in L., woonachtig in N-H.

  • Volgende discussie
#2 Stickmeister

én geen:

(uit het pdfje)
In hoofdstuk 5 zijn een aantal bevolkingsgroepen naar voren gekomen waarbinnen de
prevalentie van psychische klachten relatief hoog is.
Het gaat om de volgende groepen:
–– Vrouwen
–– Personen van 75 jaar en ouder, alsmede personen in de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar
–– Laag opgeleiden
–– Personen met een laag inkomen
–– Niet-westerse allochtonen en dan met name Turken en Marokkanen
–– Inwoners van zeer sterk verstedelijkte gebieden
–– Alleenstaanden, al dan niet met kinderen
–– Arbeidsongeschikten en werklozen
–– Personen met langdurige lichamelijke aandoeningen
–– Personen die zeer weinig contact hebben met familie en/of vrienden
–– Moslims
–– Niet-drinkers
–– Personen die iedere dag roken

Ook veel internationale studies hebben onderzoek gedaan naar sociaaldemografische en
sociaaleconomische verschillen in geestelijke ongezondheid (Fryers e.a., 2003/2005;
Power
e.a.,1997; Umberson e.a., 1999; Hoeymans e.a., 2004; Denton e.a., 2004; Talala
e.a., 2007). Over een aantal zaken zijn de meeste onderzoekers het eens. Het is gebleken
dat psychische klachten het meest voorkomen bij vrouwen, personen met een lage
sociaaleconomische
status (laag onderwijsniveau, laag inkomen, geen of laaggewaardeerd
werk), personen zonder partner en personen die de zorg hebben voor thuiswonende
kinderen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Bullie

Eigenlijk zijn alleen Sargasso-lezers geestelijk helemaal GODVWERREDFBFZGN

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 DC

Betrouwbaarheidsintervallen overlappen elkaar nogal, dus volgens mij maakt het, wat dit gemeten betreft, geen k*nt uit waar je woont…

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 trialanderr0r

“you don’t have to be crazy to live there, but it helps”?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 Bismarck

@4: BI’s verlappen elkaar nogal? Ik zou nog eens goed kijken, er zijn nauwelijks overlappende BI’s.

  • Vorige discussie