Springt u maar voor de trein! – Inkomensgebonden doodslag

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De nieuwe Miljoenennota is gebruikt om vast een stel forse bezuinigingen door te voeren, zodat het aanstaande kabinet-Wrok I dat niet meer hoeft te doen. Er is bij
de linkse partijen hoop gedoe over de kinderopvang – terecht -, maar een nog veel belangrijker punt lijkt onder te sneeuwen.

Chronisch zieken en gehandicapten worden onevenredig zwaar getroffen – zie ook dit persberichtvan de CG-raad met koopkrachtcijfers voor een aantal groepen – maar dat is nog peanuts vergeleken bij wat een specifieke groep te wachten staat.

Blijkens de Miljoenennota moet je voortaan een bovenmodaal inkomen hebben om depressief te kunnen worden. Naast allerlei hogere eigen bijdragen wordt namelijk de vergoeding van antidepressiva volledig geschrapt (al snel 50 tot 100 euro per maand) en geldt er voortaan een eigen bijdrage van 400 euro per maand bij opname in een instelling.

Depressiviteit leidt vaak tot sociale en maatschappelijke problemen (echtscheiding, verlies van werk en/of inkomen) vóór iemand de stap maakt naar hulp in de geestelijke gezondheidszorg. Velen zullen dan ook op het dieptepunt juist geen riant inkomen hebben, terwijl dit kabinet hen vrolijk 50 tot 100 euro per maand extra aan medicijnen wil laten betalen, of 500 euro (inclusief medicijnen) bij een opname. En vergeet niet dat in het laatste geval lasten als huur en dergelijke gewoon doorlopen. Over gezinnen met meerdere personen met depressiviteitsklachten en/of andere chronische klachten heb ik het dan nog niet gehad. In de praktijk zal dit betekenen dat mensen gevaarlijke uitwegen gaan zoeken (bijvoorbeeld de goedkoopste medicijnen online proberen te vinden, zonder deugdelijke controle op de kwaliteit) of simpelweg niet behandeld zullen worden, met alle maatschappelijke kosten van dien.

Dat is misschien nog wel het wrangste van al: deze botte bezuiniging zal op termijn alleen maar méér kosten. De enige manier waarop dit een besparing oplevert is die waarbij iedereen onder modaal die deze medicatie of behandeling nodig heeft voor de trein springt.

Mag hier dan helemaal niet op bezuinigd worden? Jawel hoor, maar niet op deze manier. Ik ben zelf een van die mensen die al jaren antidepressiva slikt. Nee, dat is niet erg, het praten is al jaren geleden succesvol afgesloten en wat ik nu slik vult simpelweg aan wat mijn lichaam te weinig aanmaakt. Juist daardoor functioneer ik en voel ik me in het geheel niet ziek. Een diabeet heeft insuline nodig, ik antidepressiva. Dat geldt overigens voor heel veel mensen. Lees maar eens het boek Pil van cabaretier Mike Boddé voor een nuchtere kijk daarop.

Ik heb inmiddels een inkomen waardoor ik de (in mijn geval) 80 euro per maand prima kan betalen. Ik voel het wel, maar ik hoef nergens op essentiële zaken te bezuinigen. Maar op het dieptepunt – zoals gezegd, jaren geleden – had ik het niet kunnen betalen. Maar er zijn heel veel mensen die al jaren aan het knokken zijn om er bovenop te komen, die het inderdaad niet kunnen betalen. Dát zijn de mensen die nu aan hun lot worden overgelaten.

Blijkbaar zijn levens onder modaal niet de moeite waard om gered te worden. O zo veel moeite met euthanasie en abortus, maar geen enkele moeite hebben met een bezuiniging die geheid tot doden gaat leiden.

Een hele groep mensen wordt domweg afgeschreven op basis van hun inkomen. Protest tegen cultuursubsidies of bezuinigingen op kinderopvang? Sorry, maar die bezuinigingen vallen in het niet bij deze inkomensgebonden doodslag van sociaal-christelijk Nederland.

Reacties (54)

#1 Taco Zip

In sociaal-christelijke kringen heerst de overtuiging dat werken en bidden de beste medicijnen tegen depressie zijn.

 • Volgende discussie
#2 Dimitri Tokmetzis

En dit komt nog eens bovenop eerdere bezuinigingen op de ggz. Psychotherapie is uit het basispakket gehaald. Als je in de afgelopen jaren antidepressiva hebt geslikt of therapie hebt gehad en je stapt over op een andere verzekeraar, kun je er niet meer voor verzekeren. Als je nog wel verzekerd bent, krijg je maar een beperkt aantal sessies vergoed.

Het is zoals Taco Zip hierboven zegt inderdaad een sociaal-christelijke reflex om problemen als depressie maar half serieus te nemen. Men ziet het als een welvaartsziekte of als een morele zwakheid.

Nu de druk op alle burgers wordt verhoogd, de risico’s steeds meer op het individu worden afgewenteld, zou het juist mogelijk moeten zijn voor mensen om laagdrempelige hulp te krijgen. Therapie en antidpressiva zijn een uitstekende manier om erger te voorkomen. Maar ook geluk, mag blijkbaar niets meer kosten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Cor

Toch zijn het in mijn omgeving, vooral mensen uit die kringen die het vaakst een beroep lijken te moeten op dat soort hulp. Er is zelfs een psych. praktijk die zich speciaal op deze doelgroep richt. Bidden alleen helpt blijkbaar toch niet.

(nu zijn er weliswaar bovenmatig veel orthodoxe christenen in mijn omgeving, maar dan nog. )

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Share

Al geen reaguursels meer over kinderopvang omdat JK reeds liet doorschemeren dat dit via de belasting wordt gecompenseerd. Je kunt je natuurlijk afvragen wat je wilt. Maar even wachten totdat alle bezuinigingen zijn toegelicht kan weinig kwaad. En als remedie tegen ondermodale depressie kun je voorschrijven om een baksteen door je TV te keilen :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Eric

Share: kijk eens naar het persbericht van de CG-Raad. Er zal flink gecompenseerd moeten worden. Er wordt flink gecompenseerd voor grote gezinnen via het kindgebonden budget (voor de CDA- en CU-achterban), maar je kunt er donder op zeggen dat de rest van de compensatie vooral naar werkenden zal gaan. Maar ook dan moet voor iemand met pakweg 1500 euro, na belastingaftrek – die voor hogere inkomens bij dezelfde kosten ook weer hoger is – netto 2 tot 5 % procent gecompenseerd worden voor alleen de medicijnen. En dan is de persoon in kwestie nog niet opgenomen…

De Jager bleef gisteren op een vraag hoe het kon dat AOW’ers zo achteruit zouden gaan alleen maar herhalen dat er een gemiddelde koopkrachtdaling van 0,1 % zou zijn. Verwijzen naar vermeende compenserende maatregelen is een leuke manier om kritiek zonder controleerbare cijfers terzijde te schuiven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 vander F

Ach, we zien wel wat er gebeurt,
als het enorm tegenvalt is het zo weer aangepast.
Net als met die medicijnknaken en andere mislukte ‘bezuinigingen’ bij de apotheek.

Overigens is het ook niet verkeerd de idioot gestegen medicijnconsumptie in dit land eens tegen het licht te houden.
Onlangs is de vergoeding voor slaapmedicatie en andere pammetjes afgeschaft, dat was even slikken (sic) voor die 300.000 benzodiazepine junks in dit land maar daar hoor je ook niemand meer over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Eric

In dit verband is ook de column van Eveline Tonkens in de Volkskrant van vandaag aardig: Klink heeft gezegd dat mensen die het niet kunnen betalen “bij de gemeente kunnen aankloppen”. Wat alleen kan voor minima. Kortom: je drukt iemand lekker de schuldhulpverlening in – die je vervolgens waarschijnlijk vertelt dat je het niet kunt betalen- of je schuift het op het bordje van de gemeente die er geen geld voor heeft en zelf ook nog eens enorm moet inleveren. Klink vertelt dus eigenlijk dat anderen het gaan compenseren, maar vertelt er niet bij dat ze er geen budget voor hebben of krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 gronk

De Jager bleef gisteren op een vraag hoe het kon dat AOW’ers zo achteruit zouden gaan alleen maar herhalen dat er een gemiddelde koopkrachtdaling van 0,1 % zou zijn.

Als ik een krat bier in het weekend opdrink drink ik per dag gemiddeld 3 a 4 flesjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Eric

vanderF: ik zeg niet dat medicijngebruik niet beter tegen het licht gehouden zou kunnen worden, ik zeg ook niet dat niemand een extra bijdrage zou kunnen leveren. Sterker nog, ik zeg dat ik het prima kan betalen en doe daar niet moeilijk over.

“We zijn wel wat er gebeurt” is echter veel te makkelijk bij een groep in acute nood. Bovendien denk ik dat deze groep weinig te verwachten heeft van het komende kabinet.

Zelden was een maatregel zo letterlijk levensbedreigend voor een groot aantal mensen. De vergelijking met de medicijnknaak gaat bovendien mank door de bedragen die hier spelen voor individuele patiënten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Hugo

Wat vander F zegt. Helemaal gelijk.
Net zoals pammetjes en ritalin worden antidepressiva heel veel aan mensen voorgeschreven die er geen baat bij hebben.
Eric, het is ook zwaar overtrokken om het levensbedreigend te noemen. Het is vervelend, maar ook niet meer dan dat. Als men er toch per se aan moet volstaan de generieke antidepressiva ook. Die kosten echt bijna niks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bookie

De vraag is hoe gaan verzekeraars het opnemen in de aanvullende verzekeringen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Eric

Bookie: zie 2. Niet. Als je het waagt over te stappen weigeren ze doodleuk de aanvullende verzekering als ze bij voorbaat zien dat ze er verlies op lijden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Eric

Hugo: “het is vervelend, maar niet meer dan dat?” Nee, dat is het als je een tijd somber en verdrietig bent. Een depressie kun je niet oplossen door even wat leuke dingen te doen, “jezelf een schop onder je kont te geven” of nog erger “gewoon wat wilskracht te tonen”. Het niet kunnen betalen van deze medicijnen is voor een deel echt letterlijk levensbedreigend, daar zit geen jota overdrijving bij.

Wil je me dan ook de prijzen van die generieke antidepressiva aanwijzen, want je hebt werkelijk geen idee. Kijk hier eens: de lichtste tablet paroxetine – Seroxat, maar generiek -, kost bij één enkel pilletje per dag al 15 euro per maand. Of hier: mirtazepine (Remeron), lichte variant, een pilletje per dag: 15 euro.

En ook als je ze nog iets goedkoper vindt (maar allesbehalve “bijna niks”) moet je je bedenken dat vaak hogere doseringen worden voorgeschreven, zelfs meerdere tabletten of combinaties van tabletten per dag.

Een reactie is welkom, maar doe dan wel de moeite om je erin te verdiepen in plaats van een paar loze én onjuiste kreten het net op te slingeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Migchiell

@11 je kunt je niet verzekeren voor aandoeningen die je al hebt op het moment van verzekeren. In verzekeraarskringen bekend als een “brandend huis-verzekering”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Eric

Hugo: je hebt werkelijk geen flauw benul waar je het over hebt. “Het is vervelend, maar niet meer dan dat”? Jij bent van de categorie die denkt dat het “een kwestie van wilskracht” is? “Even jezelf een schop onder je kont geven”? Een depressie is niet in alle gevallen levensbedreigend, maar in veel gevallen ook wel. Of denk je dat iedereen die uit het leven stapt, dat doet vanwege een lichamelijke aandoening, of omdat ‘ie even een slechte dag had en dat niet kon relativeren?

Er is een verschil tussen een tijdje verdrietig of somber zijn of een depressie hebben. Die laatste kan jaren, zelfs tientallen jaren aanhouden.

En dan die medicijnen die bijna niks kosten? Heb je dat wel opgezocht? Zoek maar eens op paroxetine (generieke Seroxat), 10 mg, 1 pilletje per dag, of mirtazepine (generieke Remeron) 15 mg, 1 pilletje per dag. Beide veel voorgeschreven. Je zit al snel op 15 euro per maand voor elk. Als je erbij bedenkt dat je al snel zwaardere doseringen en/of combinaties van tabletten hebt ben je ook met de generieke medicijnen 50 tot 100 euro kwijt.

Sorry, maar je zwiept wat loze kreten online terwijl je er niets vanaf weet, niets van snapt en zelfs niet de moeite hebt gedaan om eens het een en ander op te zoeken. Door die makkelijke oordelen is deze bezuinigingsmaatregel er gekomen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 mango

Eric, hear hear

Er zit de impliciete volkwijsheid achter dat mensen “psychische” ziekten – alsof er een onderscheid tussen lichaam en geest bestaat – aan zichzelf en meer bepaald aan hun eigen zwakke/rottige karakter te wijten hebben. Dat is in strijd met alle neurologische ontdekkingen van de laatste tijd. Fijn dat domrechtse volkswijsheden nu tot regeringsbeleid worden verheven.

Iedereen die zich werkelijk wil laten informeren over depressie, leze:
http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/pil/1001004008504267/index.html

Ik ben er best voor iets te doen aan het stoppen met voorschrijven van antidepressiva aan de groep mensen die er niet of nauwelijks baat bij heeft – ik onderken dat probleem – maar met deze “oplossing” misken je de levensbedreigende ziekte die een zware depressie is.

In zijn algemeenheid moet ik echt kotsen van hun “gesundenes Volksempfinden”-beleid wat de onderhandelaars momenteel voorstaan. Ik wens hen van ganser harte een “psychische” ziekte toe, om hun empathie een beetje te ontwikkelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Eric

mango: verwees ik al naar in de tekst. Ook interessant: http://www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/kuiper+depressie/search/true/searchType/qck/N/8299/Ntk/books_all/index.html, van een psychiater die zelf in een depressie belandde.

Overigens zou ik dit geen domrechte volkswijsheid willen noemen. De definitie van depressie is geen ideologisch meningsverschil, tenzij met Scientology. Ik vind het zelfs niet erg en begrijpelijk als iemand het zich niet kan voorstellen. Maar er dan vervolgens zulke makkelijk oordelen aan verbinden is ronduit bot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bookie

@12+13
Als ik dit lees kan het meevallen:

http://www.zorgverzekering-actueel.nl/weinig-zorgverzekeringen-met-medische-acceptatie-in-2010/

Dat het duurder wordt staat natuurlijk wel vast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 mango

Van Verhagen wisten we al dat ie bereid is zijn moeder te verkopen voor een zak aardappelen, maar met name Rutte valt me echt smerig tegen. Het lijkt wel alsof sinds het woord “bezuinging” gevallen is begin dit jaar, hij al zijn liberale opvattingen van daarvoor vergeten is. Want dat is hoe je “daadkrachtig” overkomt.

“Een partij voor iedereen die iets van zijn leven wil maken” blijkt dus niets meer dan een slogan. Ik heb tijdens het vorige kabinet lange tijd overwogen VVD te stemmen omdat ik vond dat het onder Rutte de goede kant op ging en ik de PvdA veel te laf vindt en vond betreffende de vrijheid van meningsuiting (met name bedreigd door Ernst Hirsch Ballin).

Nu gaat ie regeren dankzij de f**king SGP en gaat de VVD als vanouds weer alleen maar om het dienen van de clientele met het instandhouden van de hypotheekrenteaftrek als enige werkelijk belangrijke standpunt. Met liberalisme heeft het allemaal weinig te maken. Met conservatisme des te meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Eric

Bookie: lees de voorwaarden voor vergoeding maar eens na. Die zijn in veel gevallen heel beperkt of domweg gekoppeld aan het vergoedingensysteem van de overheid. En dat staat nog los van acceptatie-eisen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Em

VanderF:

Zelf gebruik ik sinds een paar maanden citalopram om een depressie door langdurige whiplash klachten te behandelen. Als gevolg daarvan heb ik moeten stoppen met mijn studie en heb ik momenteel een uitkering, dus minimum inkomen.

Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat deze middelen een lifechanger kunnen zijn. Ze bieden je de mogelijkheid om uit een staat van totale verlamming weer boven water te komen. Een depressie is niet iets waar je je wel even over heen kan zetten. Een anti-depressiva is geen gelukspil of een easy way out. Dat vooroordeel had ik ook, waardoor ik er eigenlijk veel te laat mee ben begonnen. Het gaat om een serieuze ziekte waar gewone psychologishe begeleiding voor mij geen uitkomst heeft kunnen bieden.

Anti-depressiva stellen je in staat om weer boven water te komen, ze geven je de ruimte om de onderliggende oorzaken aan te pakken. Het heeft mij een betere kwaliteit van leven geboden. En het heeft me in staat gesteld om met een intensief whiplash-revalidatietraject te beginnen en in februari hopelijk verder te gaan met mijn studie. Dát is wat deze middelen kunnen betekenen.

Om anti-depressiva nu voor eigen rekening te laten komen betekent wel degelijk een scheiding naar inkomen. Ik gebruik bijvoorbeeld een high-tech versie van citalopram omdat ik bij de gewone versie vervelende bijwerkingen krijg. Ik kan je verzekeren dat ik niet in staat ben deze van mijn inkomen volledig te betalen.

Is het verstandig of moreel verdigbaar de toegang tot een belangrijk laatste redmiddel te ontzeggen of op zijn minst te bemoeilijken op basis van inkomen? In mijn geval zou het wel eens het verschil kunnen maken tussen een uitzichtloze, dure wajong uitkering of een studie politicologie afronden. Is dat zinvol bezuinigen? De letterlijk levensredende werking die het kan hebben voor treingevallen laat ik hier nog buiten beschouwing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 mango

@ Eric

Het stoort me gewoon behoorlijk als het “gesundenes Volksempfinden” – van links of van rechts – doorslaggevender blijkt voor regeringsbeleid dan wetenschappelijk onderzoek.

Rechts, Boekestijn bijvoorbeeld, heeft bijvoorbeeld best een punt met zijn kritiek op ontwikkelingssamenwerking.

Het verhaal van Em bijvoorbeeld:

“In mijn geval zou het wel eens het verschil kunnen maken tussen een uitzichtloze, dure wajong uitkering of een studie politicologie afronden”

Ik raak geirriteerd als (in dit geval rechtse) “mythes” (Wiegel is een koning in het verspreiden ervan) als rationeel worden gepresenteerd. Een goed politicus kijkt daar doorheen. Ik dacht tot voor een paar maaden echt dat Mark Rutte een goed politicus was.

Naief, he?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 mango

Want wedden dat over een x-aantal jaar blijkt dat de rechtse kabinetten altijd meer met geld gegooid hebben dan de linkse? Wedden? Wedden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Bookie

@mango

Met veel en goede begeleiding zijn zowel de wajonger als de student politicologie naar een goede baan te leiden :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 cor mol

Als ik een aantal van bovenstaande bijdragen lees moet ik concluderen dat de wiet, speed en drank de hersenen al op zeer jonge leeftijd aangetast hebben. Het is dan ook terecht dat de medicijnen uit het pakket gaan, de geestelijke toestand is toch al hopeloos daar kan geen psychiater meer wat aan doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Toko_senang

Prima dat AOW’ers eens inleveren. Ze hebben de laagste pensioenpremies betaald, de WAO als luxe WW uitkering gebruikt, waren te beroerd om te werken en haalden Spanjaarden, Portugezen Turken en Marokkanen naar Nederland (met de bekende gevolgen) en hebben bovendien nog een eindloonpensioen.

De vooruitzichten voor mijn generatie zijn dat we meer premie betalen en minder pensioen krijgen. Tijd voor solidariteit van de ouderen met de huidige en toekomstige generaties

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 JSk

@26: ZOu je niet dan voor verlaging van de aanvullende pensioenen moeten zijn? AOW is echt niet zoveel, eerder een soort bijstand voor ouderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Eric

Bookie: behalve dat die begeleiding ook wordt geschrapt of een eigen bijdrage vereist, is het vaak de combinatie van de twee, pillen en praten. De medicijnen geven je weer de energie en de kracht om het – buitengewoon zware – praten voor elkaar te krijgen.

Cor Mol: waaruit concludeer je dat? Ik heb nooit gerookt en drink vrijwel geen alcohol, laat staan dat ik zwaardere middelen gebruikt zou hebben. De enige die niet helder denkt ben jij.

Toko_senang: daar gaat het niet om. Ten eerste betreft het niet alleen AOW´ers, ten tweede beweer ik nergens dat *niemand* een bijdrage zou kunnen betalen. Misschien zou je eerst het stuk eens kunnen lezen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Vander F

Daarbij mag je gezondheid wat kosten,
alsof een sportclub of fitnessclub gratis is.

Een boel mensen met dit soort klachten hebben de kosten er zo uit door te stoppen met roken e.d.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Lammert

@26 Je zou eens paar dagen in een verpleeghuis moeten gaan werken, kan je nog eens iets over die solidariteit leren waar je je mond zo van vol hebt.

Het is echt een schande hoe we in dit land omgaan met ouderen. 1x per week douchen, om 10:00 uur uit bed gehaald worden en er om 18:00 weer terug in. Als je gedurende die 16 uur per dag die je geacht wordt in bed door te brengen eruit moet voor een “boodschap” en toevallig struikelt, dan kan het goed een uur duren voordat er iemand reageert op de alarmknop (want onderbezet). Diegene moet vervolgens iemand anders uit zijn bed bellen omdat hij/zij zelf geen diploma heeft om jou op te tillen. Voordat die er is ben je nog een uur verder en lig je al 2 uur te kreperen. Daarna kan je als gevolg van de complicaties alsnog met de ambulance naar het ziekenhuis, alwaar je komt te overlijden.

Ja, dit verhaal is uit de eerste hand, en nee, het is geen uitzondering meer.

P.S. Ik heb zelf nog zeker 35 jaar te gaan voordat ik tot de doelgroep behoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Vander F

Nou heb ik zelf ook twee keer een periode anti-depressieva geslikt,
Puur existentieele ellende, vrouw bijna dood, ernstig gehandicapped gebleven,
tussendoor nog even werken, studeren en een jong kind opvoeden.

Een paar maanden slikken hield me op de been, genoeg om die fase te doorstaan.
Ik lees ook over whiplash klachten, wat de whiplash de primaire oorzaak van de klachten maakt en dat is toch een ander verhaal dan bij mij.

Ik werk echter in de gezondheidszorg en zie met grote zorgen hoeveel er wel niet wordt voorgeschreven voor de meest uiteenlopende klachten,
dat gaat echt heel ver in dit land, te ver.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Eric

VanderF: je wilt het gewoon niet snappen, he? Depressiviteit is geen luxe-artikel. Nogmaals: ik zeg niet dat niemand er extra voor mag gaan betalen, maar dat er een groep is die het echt niet kan betalen. Denk je nou echt dat die allemaal roken of een andere dure hobby of verslaving hebben waarmee het *poef* opgelost is? En in het geval van opname zal iemand 450 euro per maand moeten bezuinigen op roken. Je moet toch verdomd je best doen om dat in een maand weg te paffen.

Je komt bovendien met het argument van teveel voorschrijven, dat hier volstrekt niet relevant is. Strikter voorschrijfbeleid ben ik best voor te vinden, maar er zijn en blijven mensen die het nodig hebben.

Terzijde: de meeste psychiaters en therapeuten zullen overigens zeggen dat stoppen met roken tijdens een therapie niet handig is. Dat levert extra stress op die contraproductief werkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Vander F

@Eric,
op het moment kunnen benzodiazepes nog wel, ‘kosteloos’ worden voorgeschreven,
echter niet meer door de huisarts, een psychiater/specialist mag dit nog wel,
Omwege medisch moverende redenen.
Het lijkt me niet meer dan billijk dit beleid ook los te laten op AD’s.
Mensen die het werkelijk nodig hebben ontzeg je die zorg dan niet,
het overgrote deel wat gewoonweg iets aan zijn/haar levensstijl moet doen hou je wakker en ‘verdoofd’ ze niet, iets wat bij deze groep juist uit den boze is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 trialanderr0r

@VanderF: existentieel leed en klinische depressie zijn niet hetzelfde. Het een kan het ander veroorzaken, maar beiden kunnen afzonderlijk van elkaar voorkomen. Er zijn velen depressief in gerieflijke condities en er zijn genoeg voorbeelden van mensen die het ergste leed hebben doorgaan zonder dat dit in depressie heeft geresulteerd.

Er bestaan inderdaad voorschrijfovergrage artsen die dit belangrijk onderscheid niet begrijpen, maar hetzelfde punt wordt vaak miskend door de vele ‘onderbuikcritici’van pharmacotherapie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Peter

Het is in dit soort discussies wel eens vaker voorgesteld: een ieder die dit soort bezuinigingen wel ziet zitten en er zelf niet door geraakt wordt, zou zelf eens een jaartje moeten meedraaien bij mensen die er wel last van hebben.

Dat lijkt een emo-argument, maar ik durf te stellen dat velen hun visie dan zullen wijzigen.
Ben ik tegen bezuinigingen? Nee. Wel tegen de keuzes die daarin nu worden gemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 NoName

Luxeprobleem!

Eric, denk je nu echt dat jou lichaam en gebrek heeft aan (voorgeschreven) chemicaliën?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Vander F

@trialanderr0r,
daar komt dus de specialist in beeld,
die mag dat uitzoeken,
zoals ik al voorstelde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 mango

@36

Een zware depressie is ten diepste een grove lichamelijke ontregeling, die maar voor een heel beperkt gedeelte psychisch van aard is, en voor het overgrote deel een fysieke ervaring is (dubbel zien, ruis horen, uitval van lichaamsfuncties).

zie ook
http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/kikker-gaat-fietsen-of-over-leed-dat-leven-heet/1001004006218307/index.html?Referrer=ADVNLGOO0020089295bnn

Het is maar zeer de vraag of een depressie een “psychische” oorzaak heeft.

Mensen met een ernstige depressie niet helpen is hetzelfde als iemand met een andere ernstige ziekte niet helpen: misdadig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 mango

Jammer dat het woord “depressie” zo’n inflatie heeft doorge maakt dat het nu dus in de volksmond niets meer betekent dan een paar dagen niet zo lekker in je vel zitten.

Maar goed, dat is wel met meer begrippen gebeurd. Wie roept?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Em

VanderF:
Die whiplash zorgt er voor dat je permament ontzettend gedesorienteerd/verward/’vaag’ bent, moeite hebt met concentreren, vermoeidheid etc. Steeds meer dingen gaan niet meer of kosten veel meer energie en dat leidt tot het soort neerwaartse spiraal dat tot een depressie kan uitgroeien.

De whiplash symptomen waren weliswaar de aanleiding, maar door de lange duur niet meer het voornaamste probleem. Juist toen die whiplash klachten geleidelijk verminderden liep ik tegen een muur aan: het psychische herstel kwam niet mee. Anti-depressiva kunnen heel effectief zijn om dat te doorbreken.

Het verbaast me eerlijke gezegd dat je er gezien je eigen geschiedenis zo generaliserend over lijkt te praten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Em

Dat ze soms te snel of onnodig worden voorgeschreven kan best zijn. Als dat zo is dan by all means: doe er wat aan. Maar dit is niet van toepassing op de groep waar in het stuk over wordt geschreven. En btw: ik bén al gestopt met roken, o.a. omdat ik sinds dit jaar een stuk meer voor fysiotherapie en moest gaan betalen… Best deprimerend zo, dat chronish ziek zijn ;-)

De levensstijl discussie vind ik bovendien te makkelijk, eng en niet algemeen toepasbaar. Krijg er een beetje een Ernst Hirsch Balin gevoel van. Probeer je nu serieus de in deze discussie besproken zaken te vergelijken met een fitnessabonnement of te relativeren met rookgedrag? Daarnaast ‘verdoven’ veel anti-depressiva juist niet, je hebt verschillende categorieën voor verschillende symptomen.

Mango:
Exact!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Eric

NoName: ja. Ik heb namelijk de medicatie al eens afgebouwd en kreeg prompt weer klachten. Ik slik geen medicijnen omdat ik het zo hip vind staan, mocht je dat denken. Waarom zou het zo´n absurd idee zijn dat je lijf iets niet (meer) in voldoende mate zou aanmaken, zeker na – in mijn geval – tientallen jaren ernstige klachten die dat effect hebben? Je zegt toch ook niet tegen een diabeet dat ´ie gewoon anders moet eten en verder niet moet zeuren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Marian

Je geest/bewustzijn wordt gewoon geproduceerd door je hersenen en in je hersenen zijn vele stoffen actief. En die zijn niet bij iedereen in de juiste verhoudingen aanwezig. Daar zijn die antideprissiva voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 ArkoArko

80 euro per maand? dat is een hoog bedrag.

Volgens het farmacotherapeutisch kompas http://www.fk.cvz.nl/ (tik in sertraline en klik rechts op kostenoverzicht) moet het ook voor rond de 5 euro per maand kunnen. Gebaseerd op een onderhoudsdosis, geen minimale dus.
Er zijn geen duidelijk bewezen verschillen in effectiviteit van SSRI’s, dus je zou kunnen overwegen te kijken of switchen naar een ander, goedkoper SSRI, bv sertraline, paroxetine, fluoxetine etc. een optie voor je is (efexor/venlafaxine even daargelaten).
Je behandelaar is vast bereid hierover mee te denken.

En ik weet niet hoeveel de apotheek hier nog bovenop vangt, dat maakt het natuurlijk ook duurder.

Dit is geen pleidooi voor of tegen een dergelijke maatregel, het is bedoeld als aanvulling voor de discussie.

En natuurlijk beterschap toegewenst aan alle depressieven!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Eric

ArkoArko: zie mijn voorbeeld in 15. De prijzen op deze site hebben weinig te maken met wat een consument gaat betalen. Kijk eens hier: http://www.eurodrugstore.eu/antidepressants__3__nl/paroxetine__20.html 21 euro voor 30 x 10 mg.

En nee, er zijn geen duidelijk bewezen verschillen, maar ik weet uit ervaring dat sommige middelen niet “aangrijpen” en andere wel. Daarnaast kan een ieder in meerdere of mindere mate bijwerkingen hebben. Vanwege een positieve “bijwerking” heb ik zelf bijvoorbeeld een combinatie.

Mijn dosering is een onderhoudsdosis, wat ze ook welke site dan ook daarvoor kiezen. Maar goed, in principe maakt het niet uit. De medicatie moet voor iedereen beschikbaar zijn wanneer noodzakelijk, tegen een prijs die draaglijk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 CiNNeR

@29″Daarbij mag je gezondheid wat kosten,
alsof een sportclub of fitnessclub gratis is.”

Erm? Bij een fitnessclub kan je al aanmelden voor zeventien euro per maand en in nood kan je ook lekker gratis gaan wandelen. Wel eens uitgerekend wat een chronisch zieke kwijt is aan eigen bijdragen, eigen risico en medicatie plus hulpmiddelen die al uit het pakket zijn gehaald?

Gezondheid mag wat kosten maar we staan op het punt dat ziekte een luxe wordt die door volksstammen mensen niet te veroorloven is. De maatregelen schieten daarbij hun doel ruimschoots voorbij. Niet de mensen die te makkelijk naar een arts stappen of naar de pillenpot grijpen worden afgeremd, maar de chronisch zieke die nood kent wordt zorg stukje bij beetje ontzegt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Eric

Triest maar waar, in het alternatief van de linkse partijen worden de bezuinigingen in de zorg volledig ongemoeid gelaten. Of ze hebben niet door wat voor ellende daar staat te gebeuren – wat op zich al triest genoeg is – of ook links is van mening dat chronisch zieken maar even moeten doen alsof zij er niet zijn. Ook ter linkerzijde is er dus sprake van selectieve solidariteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 CiNNeR

@Eric: dat is al langer zo De versobering van bijzondere ziektekostenaftrek was een idee van staatssecretaris Bussemaker (PvdA). Ze kwam er op de dag van de besluitvorming al achter dat het averechts ging uitpakken, vertelde met grote ogen in de camera dat ze ‘dat niet had zien aankomen’ en dus gingen veel chronisch zieken en gehandicapten er vanaf dit jaar honderden euro’s per jaar op achteruit. Ook het niet vergoeden van een scala aan medicijnen is deels uit de koker van linkse partijen gekomen. En absurd genoeg was (en is) Wilders de enige die geen ingrepen in de zorg wenst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 mango

@ 47 ,48

Ik maak me wat dat betreft geen illusies over links hoor. De visieloosheid m.b.t. wat goed, rechtvaardig beleid is, is enorm. Across the board.

Bezuinigen, hervormen, prima, maar met de huidige zuiver economische manier van afwegingen maken worden altijd de “velden” met de makkelijkst aan de kant te zeggen tegenkrachten, gepakt; mensen in een maatschappelijk zwakke positie.

En don’t bullshit me dat het niet anders zou kunnen. Het dienen van de belangen van de bobo’s en lobbyisten van een bepaalde sector is wat anders dan het voeren van goed beleid in de sector zelf.

Dat is de werkelijke oorzaak van de maatschappelijke onvrede in Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Share

@49 Hier lijkt illusies maken mij een indicatie voor depressiviteit ;-)
Mais bon, ter bevordering van de elevatie heb je idd lang niet altijd medicatie nodig. Maar die wordt vaak toch maar voorgeschreven want de arts en de politieke lobbyist gaan ook graag een paar keer per jaar op vakantie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 CiNNeR

@Mango: idd, niets aan toe te voegen.

@Share: zeker waar maar natuurlijk wel anders op te lossen. Nu komen mensen die het nodig hebben zwaar in nood en gaat de arts en de politieke lobbyist nog net zo lekker op vakantie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 mango

@ Share

Met mij gaat het goed. Dank je.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Eric

Antwoord op een mail naar de GL-fractie:
“GroenLinks vindt dat minister Klink van Volksgezondheid moet afzien van
het invoeren van een eigen bijdrage voor tweedelijns geestelijke zorg en
awbz. De rekening mag niet bij de meest kwetsbare mensen gelegd worden.
Linda Voortman van GroenLinks dringt er op aan dat Ab Klink de motie
uitvoert die aangenomen is door de kamer, die de eigen bijdrage
tegengaat.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 mango

Antonie Kamerling, dankjewel

 • Vorige discussie