Support your local dealer

Foto: Dave H (cc)

OPINIE - Met de wietpas en de coffeeshopsoap in Maastricht in het achterhoofd, heeft gastschrijver Provo een revolutionair idee voor softdrugs: vooral niet legaliseren! Dat is beter voor iedereen.

Drugs zijn volgens de gangbare mening een probleem. Niemand durft in deze tijd op te staan om te verkondigen dat drugs gewoon lekker zijn en dat sommige drugs zelfs zo lekker zijn, dat  sommige mensen de mogelijkheid dat je door het gebruik ervan wat korter leeft, maar op de koop toe nemen.  En dat dit een beslissing is die elke burger in staat geacht moet worden om gewoon zelf te nemen. Stel je voor!

Het is dan ook niet de bedoeling om deze volkswijsheid ter discussie te stellen. Integendeel,  laten we er van uitgaan dat het gebruik van drugs verboden of gereguleerd moet worden. Nu zijn er nogal wat soorten drugs en nog meer wetten en regels die daar betrekking op hebben, maar deze bijdrage gaat over cannabis: een drug waarvan de consumptie zowel voor de consument als voor de maatschappij minder risico’s met zich meebrengt als welke andere drug dan ook.

Anders dan andere

Cannabis is in veel opzichten een buitenbeentje onder de drugs. De uitwerking van cannabis op de zintuiglijke waarnemingen is behoorlijk heftig, maar het verslavingsrisico ligt niet veel hoger als dat van bijvoorbeeld chocolade. Cannabis is het middel bij uitstek om je te ontspannen, om lol te trappen of om je over te geven aan schitterende esthetische ervaringen,  zoals het beleven van muziek.  Om problemen te verdringen zijn er andere middelen, zoals  alcohol. Middelen met die eigenschap worden vaak worden gezien als de oorzaak van veel problemen, omdat ze  bij sommige mensen een verslavende bijwerking blijken te hebben. Deels ten onrechte, want  overmatig gebruik is bijna altijd een symptoom van problemen en zelden de oorzaak.

Hoe kun je nu recht doen aan de uitzonderingpositie van cannabis?  Of gaat de overheid in de toekomst, behalve wiet ook koffie, tabak en alcohol verkopen?

De oplossing

De oplossing is verbijsterend simpel: cannabis moet vooral niet gelegaliseerd worden. Wie wil er nu dat zoiets moois in handen komt van dezelfde internationale criminele organisaties die ook tabak verkopen?  Zitten we nou te wachten op spannende races tussen Red Bull, Super Skunk en Johnny Walker?  En wie wil nu 500% belasting betalen aan de Nederlandse staat over een product dat je gewoon in je achtertuintje kunt kweken?

Nee,  zoals wel vaker ligt de oplossing in het vereenvoudigen van de wet- en regelgeving. In dit geval kan met een (1) regel worden volstaan:

het is verboden om meer dan 30 gram (1 ounce) cannabis en/of cannabisproducten die kennelijk voor consumptie zijn bedoeld, in de openbare ruimte te bezitten, transporteren, verhandelen (etc.)

Klaar, dat is alles!

De consequenties

Je kunt op je vingers natellen wat de gevolgen zullen zijn. Natuurlijk zullen er talloze  liefhebbers zijn die in hun achtertuintje of op hun balkonnetje iets gaan aanplanten voor eigen gebruik. Maar bovenal zullen er aan de rand van elke stad of grotere gemeente kassen verrijzen, waar mensen hun dertig gram kunnen gaan kopen. De prijzen zullen dan kelderen tot het niveau dat noodzakelijk is om rendabel te kunnen telen en geen mens zal het er (dus) voor over hebben om van Groningen naar Maastricht te rijden om daar die dertig gram te gaan kopen. Het moge duidelijk zijn dat er voor de georganiseerde criminaliteit op die manier geen droog brood meer te verdienen valt.

De  commerciële telers zullen natuurlijk een boekhouding moeten voeren en over de opbrengst  inkomstenbelasting betalen, zoals elke kweker dat moet. Zo valt ook vrij gemakkelijk te controleren of ze niet telen voor de groothandel. Bovendien kan zo controle worden uitgeoefend op de inzet van bestrijdingsmiddelen, voor zover die een gevaar zou vormen voor de volksgezondheid. En het mooie is dat voor de handhaving niets nieuws in het leven geroepen hoeft te worden, want al de instanties die voor dit soort zaken verantwoordelijk zijn bestaan al.

Natuurlijk is de grens van dertig gram arbitrair gekozen en ongetwijfeld zullen er stemmen opgaan van mensen die bijvoorbeeld vijf gram als limiet willen. De overheid kan beter afstand nemen van deze kruideniersmentaliteit, omdat het gevaar bestaat dat er zo een overlastprobleem wordt gecreëerd, op dezelfde wijze als die nu bij de coffeeshops is veroorzaakt door ondoordachte regelgeving.

Het ei van Columbus

Aangezien het verbod op cannabisproducten, weliswaar in afgeslankte vorm, gewoon blijft bestaan, terwijl de voordelen met betrekking tot het handhaven van regels in verband met de volksgezondheid en het tegengaan van de georganiseerde criminaliteit evident zijn, lijkt het me dat een dergelijke wetswijziging in overeenstemming zou zijn met de verdragen die door Nederland zijn afgesloten in internationaal verband.

Kortom, mijn voorstel is zo praktisch dat ik niet aarzel om het te presenteren als het beroemde ei van columbus. Zonder veel hoop dat het ooit door iemand zal worden overgenomen overigens, want het gaat lijnrecht in tegen alle gevestigde belangen.. Justitie moet afslanken, de politiek mist een stemmenvanger, de multinationals worden buitenspel gezet en de coffeeshops zullen moeten sluiten

Dat wordt dus niks.

Reacties (31)

#1 gbh

Probleem is nu dat de woningbouw iemand uit zijn huis kan zetten omdat deze 4 plantjes in zijn achtertuin heeft. Iemand mag in zijn achtertuin wel tabak, graan en druiven kweken.

Legaliseren dus.

 • Volgende discussie
#2 Kalief

Je mag je woonhuis alleen maar gebruiken voor wonen. Commerciële en agrarische activiteiten zijn verboten! Maximaal 5 planten geldt nog als ‘voor eigen gebruik’, meer wordt gezien als commercieel. En of je nou commercieel wiet, tabak, graan, druiven of tuinkers kweekt maakt niet uit. Behalve dan dat het een wel actief wordt opgespoord en het ander niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 gbh

@2: Dat heeft wel een hoog Befehl ist Befehl! gehalte.

Je mag vanuit een huurhuis gewoon een eigen bedrijf beginnen en dat lijkt mij vrij commercieel. Zie mijn buren hun tuin van 5 bij 5 meter ook nog niet met de tractor omploegen.

Heb zelf salvia, tijm, rozemarijn en nog meer lekkers voor op de bbq in mijn tuin staan, dat mag dus volgens jou niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Oud Zeikwijf

Zelfs met die 5 plantjes ben je niet veilig, ook niet als koppel kankerpatiënten: http://www.at5.nl/podium/81432/inval

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 rrustema

Ha, iets dergelijks bepleitte ik in januari 2011 al. Ook op Sargasso! Geen Wietpas maar Drugsverenigingen

Mijn insteek is ook dat je niet moet bevorderen dat het bedrijven worden, want dan hebben producenten een belang bij het vergroten van de afzet. Dan krijg je weer de Red Bull en Johnny Walker marketing. Maar verenigingen hebben geen ingebouwde motivatie om te groeien. Wel tot op zekere hoogte om een fijne schaal te bereiken, maar daarna gaat het vooral om het tevreden houden van de leden. Niet om meer consumenten voor zich te winnen. Dat is de beste garantie dat de liefhebbers voor weinig geld een superieur product kunnen krijgen, terwijl het openbare orde probleem er niet door groeit. Want dat is toch het grootste probleem in dit verband?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Kalief

@4 Die actie verbaast me. Is bekend waarom de politie daartoe overging en wat vond de rechter er uiteindelijk van?

@3 Van mij mag een hoop, maar van anderen niet. Zo mag het gebruik van je pand niet afwijken van het bestemmingsplan, je mag niet wonen in een bedrijfspand en vice versa. Werken vanuit huis is dan ook een soort gedoogsituatie. Zelfs een webshop runnen kan problematisch zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Klokwerk

Dus de kassen aan de rand van de stad voor hen die geen balkon hebben zijn als ik het goed begrijp legaal: dat heet legaliseren. En er wordt gecontroleerd op het gebruik van bestrijdingsmiddelen: dat heet reguleren.

Daarbij komt op alles wat verhandeld wordt nu eenmaal BTW en dat lijkt me meer dan logisch. De controles moeten immers ergens van betaald worden.

Ik ben het wel eens met de strekking maar het lijkt me op zich niets nieuws.

Voor gemeentewiet ben ik ook wat huiverig maar dat is nu eenmaal de manier waarop in het huidige politieke spanningsveld doorbraken kunnen worden geforceerd op dit dossier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Gladiool

Gewoon ALLE drugs legaliseren, liefst over de hele wereld, maar te beginnen in Nederland. Dan kun je het reguleren en de kwaliteit garanderen. Tevens kun je de gebruikers goed informeren.
Maar ik durf gerust te verkondigen dat veel drugs erg lekker zijn, maar dat dat tevens een kwestie van smaak is, en voor verschillende gelegenheden verschillende voorkeuren kunnen zijn. Terwijl een dagje geen drugs ook zo zijn waardering vermag. Waarom zo omslachtig allemaal? Waarom komen we maar niet van al die spoken af? Waarom repressie? Waarom die krampachtigheid? Waarom die angst?
Drugs zijn van alle tijden en hebben mijns inziens ook een functie n.l. cultuur, lering en vermaak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Yevgeny Podorkin

Je moet gemeenten een vet bot voorhouden ze moeten zich scheel bezuinigen in deze tijden. Zijn er data te vinden wat het voor een gemeente als b.v. A’dam R’dam totaal per jaar kost aan opsporingseenheden, politie-inzet/ deurwaarders, en invallen & opruimen drugspanden in huurhuizen e.d.? Dan een schatting van de kilo’s wietgebruik p.j. maken…en dat idee van zelf kweken erop losgooien

Maak je er vervolgens een mooie offerte van met netto opbrengsten in staafdiagrammen en taartpunten…mooie strik er omheen et voila.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Andy Cap

Als het planten niet langer verboden is, dan heeft de woningbouwvereniging ook geen handvat meer om iemand uit zijn huis te zetten, lijkt me. En het bestaan van een commerciele activiteit moeten ze eerst aantonen. Overigens kan een goede teler met “5 plantjes” 2,5-3 kilo opbrengst halen.

@5: Een vereniging heeft als nadeel dat je er lid van moet zijn en dus ook dat je geregistreerd wordt. Waarom zou je je daar aan onderwerpen?

@7: Tabak is nu legaal en kun je dus overal krijgen. Zou je daar dezelfde regel op toepassen, dan zou dat enorme gevolgen hebben voor de productie, distributie en consumptie van tabak. Dus jouw stelling dat het de facto gaat om legalisatie klopt niet.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen hoef je niet te reguleren, dat is al gereguleerd. Alleen ontbreekt nu het toezicht.

Ik weet niet precies wat je bedoelt met “gemeentewiet”. De huidige (internationale)wetgeving laat in ieder geval de betrokkenheid van de overheid bij de productie van cannabis voor recreatief gebruik niet toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 zcm

Ik kan me steeds minder vinden in de rozengeur-maneschijn beschrijving van cannabis.

een drug waarvan de consumptie zowel voor de consument als voor de maatschappij minder risico’s met zich meebrengt als welke andere drug dan ook

Hoewel het zonder meer waar is dat het gebruik van cannabis niet direct tot problemen leidt, wordt vrijwel altijd uitsluitend gekeken naar de effecten op korte termijn, zeg een paar uur. Cannabis werkt echter nog veel langer door en veel problemen doen zich juist voor als de duidelijk herkenbare effecten al lang weg zijn, pak hem beet gedurende een week na het gebruiken van cannabis. Varierend van concentratiegebrek (verkeersongevallen) tot verhoogde agressie (geweldsmisdrijven) tot snelle irritatie en een afkeer van sociaal contact (relatieproblemen?) en nog veel meer moeilijk te onderzoeken gekkigheden.

het verslavingsrisico ligt niet veel hoger als dat van bijvoorbeeld chocolade

Het risico dat je verslaafd raakt is dan wel vrij klein (je moet erg je best doen en langdurig veel gebruiken), maar als je het eenmaal bent is het een buitengewoon hardnekkige verslaving die niet onder doet voor een tabaksverslaving. Groot risico om verslaafd te raken zijn festivals; na 3, 4 dagen blowen kun je in een gigantisch dagendurend psychisch gat vallen dat zich enkel laat vullen met meer cannabis.

Edoch, geen reden om het dan maar te verbieden. Maar laten we niet net doen alsof cannabis volkomen onschuldig is; dat is het niet en daar kunnen we maar het best zo open mogelijk over zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 zcm

@Gladiool, #8 Gewoon ALLE drugs legaliseren

Ik denk dat je onderschat hoe verslavend en krachtig sommige harddrugs zijn. Met name crystal meth, crack, heroine en cocaine zijn niet te stoppen. Voorlichting helpt nauwelijks tegen verslaving; het is volstrekt onmogelijk om de irrationele kracht die bepaalde drugs op je vrije wil uitoefenen over te brengen zonder het zelf te ervaren. Legalisering van voornoemde drugs zou in no-time tot significant meer verslaafden leiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 gronk

@zcm: heb je die drugs zelf wel eens gebruikt, of blaat je maar wat na?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 gbh
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Aesir

@zcm “Met name crystal meth, crack, heroine en cocaine zijn niet te stoppen.”

1: Crystal meth en crack komen in Nederland vrijwel niet voor.
2: Vrijwel niemand onder de gemiddelde harddrugsgebruikers haalt het in z’n kop om heroine te gebruiken.
3: Cocaine hoort niet in dat rijtje thuis.
4: Wat @Gronk zegt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 rrustema

@10: De ledenadministratie van een vereniging is geen openbare informatie. Als je de rest van je vereniging kent en vertrouwt dan heb je dat echt liever dan die ‘wietpas’ nu lijkt mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Matthijs

In je plan wordt, als ik het goed begrijp, grootschalige teelt en bezit en verkoop van minder dan 30 gram gedoogd.
Waarom zou georganiseerde criminaliteit zich in je voorstel hun handen van cannabis aftrekken? Waarom vallen de commerciele telers die dan ontstaan niet onder een van de twee vormen georganiseerde criminaliteit die je beschrijft? (tabaksindustrie en georganiseerde criminaliteit rond cannabis)

En wil je koffie, tabak en chocola dan ook gaan verbieden, maar grootschalige productie en kleinschalige verkoop en bezit gedogen?

https://www.facebook.com/pages/Drugs-in-Debat/567116363307331
https://twitter.com/DrugsInDebat

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 ed

@12 :
Verzekeraars weten tegenwoordig beter wat goed voor je is als artsen en psychiaters .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 gbh

[img]https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/375580_474019019353122_955463844_n.png[/img]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Andy Cap

@17: Als ik het plan goed begrijp, dan is ook het bezit van honderdduizend kilo niet langer verboden. Je mag er alleen de deur niet mee uit.

Als iets niet verboden is, wordt het dan gedoogd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Matthijs

@20: Als het niet gelegaliseerd is, maar het wordt niet aangepakt, is het gedecriminaliseerd, oftewel gedoogd.
Of productie wordt gelegaliseerd, maar handel en bezit in de openbare ruimte niet. Maar goed, weet niet hoe zinvol het is om deze optie nu al helemaal juridisch uit te pluizen ;)

Ik vind persoonlijk dat het nogal vreemd is om plantjes of plantmateriaal te verbieden en alleen om die reden al zou ik zelf voor legaliseren en reguleren gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Andy Cap

@21: Toen het niet mogelijk bleek om cannabis te legaliseren (rond 1976), aangezien Nederland aan een verdrag gebonden zag om dat niet te doen, werd een noodsprong toegepast. In Nederland kennen we het opportuniteisbeginsel, dat het OM de mogelijkheid biedt van vervolging af te zien, in het geval er geen openbaar belang bestaat. Dat heet tegenwoordig in de volksmond “gedogen”.

Daarvan is in dit geval geen sprake, zoals je eigenlijk ook wel toegeeft.

Deze situatie is nog steeds niet veranderd, dus het zou best wel eens nuttig kunnen zijn om dit verder uit te zoeken. Temeer daar die “gemeentewiet” van Klokwerk er nooit zal komen.

Opium (opiaten) en cocaine vallen ook onder de categorie plantjes of plantmateriaal en daar zijn toch wel de nodige problemen mee geweest. Nou ben ik de laatste om daar paniekerig over te doen, maar om dat verbod “vreemd” te vinden, omdat het plantjes zijn, dat kan ik niet volgen.

Een verbod werkt niet, of werkt zelfs contra-productief, dat wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Matthijs

@22:
Natuur verbieden vind ik vreemd. Chemische drugs verbieden overigens ook. En er zijn inderdaad genoeg plantjes die wel degelijk schadelijk kunnen zijn, maar juist wanneer een middel risico’s heeft is regulering belangrijk – en regulering is onmogelijk bij een verbod.
Coke is trouwens wel een flink bewerkt plantje. Coca is wel echt heel wat anders dan coke.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Andy Cap

@23: En zo babbelden we nog uren voort…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Matthijs

@25: Met minder dan 6 planten, buiten zonder lampen, zal het erg lastig zijn om een serieuze zaak tegen iemand te beginnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 gbh

@25: Valt nog mee, jij mag alleen binnen niet kweken, bij mij is het buiten ook verboden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Oud Zeikwijf

@26: ze beginnen dan ook geen zaak, ze sturen de politie op je af die de boel komt ransacken (zie link op @4)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Kalief

@25 Stadgenoot formuleert het nog vager en eigenaardiger: U mag uw huurwoning alleen gebruiken om in te wonen en niet voor illegale activiteiten zoals hennepteelt of prostitutie.

Zij beschouwen zelfs prostitutie als illegaal. Blijkbaar doet de wet er voor hen niet toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Matthijs

@29: Prostitutie mag geloof ik alleen op plaatsen die daarvoor bestemd zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Henk van S tot S

Godsodeluja, het zoveelste artikel + commentaren over het beleid van de regering.
N.B.
Deze regering is niet tegen alle joints
Ze omarmen de Joint Strike Fighters ;-)

Verder wil ik nog eens herhalen wat ik eerder onder @49 van
https://sargasso.nl/politiek-kwartier-achterdeurbeleidsmakers/
en wel:
In de (drugs)economie geld dat schaarse goederen duurder worden.
Dit is interessant voor producenten en vervelend voor gebruikers.
Het vervolgen/belemmeren van wiet en andere drugs maakt het dus alleen maar interessanter voor de maffia e.d.
Gevolg de harde misdaad neemt toe en omdat de prijzen stijgen gaan ook steeds meer gebruikers een scheve schaats rijden.
Goed voorbeeld hiervoor:
“Drooglegging V.S.”
De beste manier om welke drugs dan ook te bestrijden is ze niet te bestrijden, maar pakweg 25% van het budget te gebruiken voor hulp aan verslaafden.
Dit zou iedereen moeten kunnen snappen.

Nou ja iedereen behalve Don Quichot dela Mancha, pardon Donkey-Shot Opstelten

 • Vorige discussie