Geen wietpas maar drugsverenigingen

Deze gastbijdrage is van Reinder Rustema, docent nieuwe media aan de Universiteit van Amsterdam en bestuurslid van BendeBurgers.nl

De huidige regering wil een wietpas invoeren om problemen met coffeeshops te bestrijden. De oppositie roept helaas nog steeds, ook op Sargasso, dat de legalisatie van drugs de enige oplossing is, ondanks dat internationale verdragen dat onmogelijk maken. Beide oplossingen voldoen niet.

De wietpas-oplossing lost het probleem van de criminaliteit aan de achterdeur niet op. Mogelijk is er wat minder toerisme bij de coffeeshops, maar het ligt in de lijn der verwachting dat na het invoeren van de wietpas menig Nederlander via Facebook benaderd wordt met een vriendschapsverzoek en een vervolgvraag om een wietpas te nemen en wat drugs in te kopen. Voor studenten een handige manier om de studiefinanciering wat aan te vullen. Criminelen zullen van de schaarste in de markt vast ook dankbaar gebruik maken door meer buiten de coffeeshop om te gaan handelen. Iets duurder (meer winst voor de crimineel), maar geen wietpas nodig. Niets nieuws onder de zon, terug naar af.

Een vrije markt voor gelegaliseerde drugs is ook geen oplossing, want zodra handel mogelijk is zorgen arbeidsdeling, specialisatie en schaalvergroting voor efficiënte grootschalige productie en distributie. Ook als de productie door de staat wordt georganiseerd met ‘staatskwekerijen’, maar de distributie commercieel blijft via coffeeshops, voorkom je dit niet. De coffeeshops blijven op een markt opereren. Ondanks allerlei inperkingen zoals een reclameverbod blijven ze de aandacht van jongeren en toeristen trekken. De staatskwekerijen kunnen of willen de vraag dan nooit bijbenen en de prijs in de coffeeshops zal omhoog gaan, wat een stimulans zal zijn voor een zwarte markt.

Het gaat erom de vraag zoveel mogelijk weg te nemen in de concurrentie met de criminele markt in drugs. De juridische uitzonderingsregel voor een bescheiden productie voor eigen consumptie biedt de oplossing. Het is niet in conflict met de internationale verdragen die alleen over de handel in drugs gaan. Het is een variant op de wietpas, maar dan met de angel van de commercie eruit getrokken. Maak het juridisch mogelijk om in verenigingsverband de individuele quota bij elkaar opgeteld te mogen produceren en ‘de achterdeurproblematiek’ verdwijnt. Sterker nog, er is ook geen voordeur meer. De bulk van de vraag naar drugs verdwijnt omdat de consumenten zelf tegen kostprijs aan de drugs kunnen komen. De kwaliteit ervan heeft de consument-producent volledig in eigen handen en toezicht op gezondheid, milieubelasting en criminele invloeden zijn uitstekend te organiseren. Daar kunnen criminelen niet tegenop concurreren.

Coffeeshops worden dan door drugsverenigingen vervangen; naar binnen gekeerde en discrete genootschappen zoals schietverenigingen. Net zoals wapenbezitters met schietverenigingen hun liefhebberij willen beschermen zorgen ze er voor alle eisen voor de vergunning goed na te leven, met een strenge controle in eigen kring op gedrag en kwaliteit. Consumptie en niet winst is het motief. Als drugsverenigingen op anonieme en verscholen locaties hun productievergunning beschermen, zal elke (ver)koper of dief waar ze over horen uit eigenbelang gelijk verklikt worden bij de politie. Het is een legale zelfregulerende sector met een ingebouwd motief om aandacht van de politie te voorkomen door hun zaakjes goed te regelen. Niet langer op klantvriendelijke locaties waar ook jongeren en toeristen in de verlokking worden gebracht, maar op een kwartiertje buiten de stad in een loods op een industrieterrein, een kas op het land of een volkstuintjes complex. Behangen met bordjes ‘artikel 461, verboden voor onbevoegden’. Zonder wachtwoord, pincode of vingerafdruk gaat de zware ijzeren deur niet open: ‘alleen voor leden’.

Bij toerbeurt helpen leden mee bij de productie en bewaken ze de kas tegen criminelen en andere ongenodigden. Omdat alleen kleine hoeveelheden over straat mogen consumeren de leden de oogst voornamelijk ter plekke. In beslotenheid, volgens eigen afspraken. Iedereen die het onderlinge vertrouwen schendt wordt geëxcommuniceerd. Voor de wetshandhaving wordt het overzichtelijk: volg het geld. Zodra er geld wordt verdiend met wiet moet het crimineel zijn. De productie, consumptie en het onderling delen is een privé-kwestie (“geef die joint eens door”) en daarmee per definitie beperkt in schaal en zichtbaarheid. Het neemt de vraag voor de concurrerende criminele productie weg. Ze hebben hogere kosten en willen ook nog eens winst maken.

Toeristen kunnen blijven komen, maar moeten eerst bevriend worden met een lid van de drugsvereniging die een joint wil delen. Dat gaat ten koste van diens eigen quotum en echte vrienden en kennissen krijgen natuurlijk voorrang. Handel zit er niet in, want de productie schaalt niet en het brengt de vergunning van de hele vereniging in gevaar. Een student die als lid wat bijverdient door zijn deel te verhandelen wordt geroyeerd. Zodra handel is te herleiden tot een bepaalde vereniging is het immers einde vereniging. De toerist is dan uiteindelijk beter af op de eigen zwarte markt in Duitsland, Frankrijk, Engeland of België. In eigen land kunnen ze voor dezelfde oplossing gaan lobbyen.

Reacties (48)

#1 Bismarck

Welke internationale verdragen?

 • Volgende discussie
#2 hanedop

Blijft het probleem van de jongere gebruikers. Lidmaatschap van een wietvereniging kun je niet openstellen voor minderjarigen, dus zullen 12- t/m 17-jarigen alsnog een markt voor illegale drugs creeeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joop

@2.

Dat is ook hèt argument van coffeeshophouders wanneer gesproken wordt over beperking van openingstijden.

“Mijn zaak later open, dan staan de dealers op de andere tijden voor de deur, en gooien hun kofferbak open met de echte troep.”

Evenals de coffeeshops bij scholen. Iedereen zonder zijn ogen in de broekzak heeft op de middelbare school al de louche figuren zien rondlopen die de stuff kwamen verkopen.

Wat ik denk dat terecht gedacht kan worden: de coffeeshof kan een uitvalsbasis voor criminaliteit zijn – (hard)drugsdealers, verkopen onder de toonbank. Dat kan ik niet hardmaken, maar dat leeft wel bij omwonenden die ik ken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bjorn

Deze alinea:

<>

is onbegrijpelijk. Zodra handel mogelijk is zorgen arbeidsdeling, specialisatie en schaalvergroting voor efficiënte grootschalige productie en distributie (kan je over twisten of dit werkelijk zal gebeuren, maar vooruit), en ?dus? is een vrije markt voor gelegaliseerde drugs geen oplossing. Hoe volgt het één uit het ander?

Waarom kunnen drugs, afgezien van internationale dragen die dat kennelijk bemoeilijken, niet op dezelfde manier gelegaliseerd worden als alcohol?

En als je de productie dan uit handen wil geven aan de overheid (wat me overigens niet verstandig lijkt), waarom zou de overheid dan niet aan de grote vraag willen of kunnen voldoen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bjorn

De derde alinea is onbegrijpelijk. Er staat geen enkel argument in waarom de vrije markt niet zou kunnen functioneren.

En waarom zou de overheid, in geval van nationalisering van de drugsmarkt, minder willen of kunnen produceren dan de vraag? Ook daarvoor is geen argument te vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bob

Ik vind het wel erg omslachtig voor als je gewoon een joint wil roken. En als zowel liberalisering als verbod leiden tot meer criminaliteit, is het huidige systeem dan niet een prima compromis?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bjorn

De oplossing van deze blog zal overigens ook niet werken; er blijft vraag bestaan naar iets dat niet legaal te verkrijgen is. Op het moment dat je mensen (toeristen, lastpakken, etc.) uitsluit van ‘drugsverenigingen’ of mensen zelf geen geen trek hebben om deel te nemen aan zulke ‘geef die joint eens door’-clubjes ontstaat er dus weer een illegale markt.

Je lost het alleen op als je de vraag naar illegale drugs wegneemt, en dat kan alleen met volledige legalisering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Olav

Reinder: De oppositie roept helaas nog steeds, ook op Sargasso, dat de legalisatie van drugs de enige oplossing is,

Maar dat is het ook. Dat kan je “helaas” vinden, maar dat verandert er niets aan. Het verbod is gewoon moreel fout en moet daarom verdwijnen.

(Dit vanuit de gedachte dat de overheid niet het recht zou moeten hebben om vrije, volwassen burgers voor te schrijven wat zij zoal consumeren, als daarmee anderen tenminste geen overlast wordt bezorgd. En als er overlast is dan moet men dáár tegen optreden, niet tegen de consumptie.)

ondanks dat internationale verdragen dat onmogelijk maken.

Dat is zó opgelost. Zeggen we die verdragen toch gewoon op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 ReindeR Rustema
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 ReindeR Rustema

@hanedop @Joop Jongeren mogen nu al niet in de coffeeshops. Die zijn voor 21 jaar en ouder en daar wordt in de coffeeshop streng op gecontroleerd volgens een conrector van een school naast het Leidseplein in Amsterdam. Dus nu moeten ze het via een ouder iemand kopen.

In de hier voorgestelde constructie kunnen ze het gratis krijgen mits ze iemand kennen in zo’n vereniging. Dat is een veel hogere drempel voor de meeste scholieren. Zodra je de transactie met geld kan afhandelen dan is er geen relatie, anonimiteit, het kan schalen, een enkel individu kan veel klanten bedienen en heeft een motivatie om zijn handeltje te laten schalen. Meer omzet, meer winst. Maar een lid van zo’n drugsvereniging deelt alleen met wat vrienden en heeft geen enkel motief om het met meer mensen te delen. Dat schaalt niet en is makkelijker te doorbreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 InvertedPantsMan

De wietpas kunnen we afschrijven omdat deze niets toevoegt boven de uber-liberale identificatie plicht voor volwassenen buiten de mogelijkheid voor de regering om specifiek drugsgebruikers te registreren.

De schrijver schrijft ook legalisatie af als optie en geeft hiervoor een aantal redenen die allen ook van toepassing zijn op: drank, tabak, gokken &c. Dan blijft alleen de toorn van onze buren over, of zoals Bismarck zegt: “Welke internationale verdragen?”

Ik denk niet dat het betoog zonder waarde is maar we komen nergens zolang we continu om de hete brij heen blijven draaien. Ja ook gelegaliseerd softdrug gebruik zal een bepaalde overlast op blijven leveren, maar als dit geen reden is tot een verbod op alcohol &c waarom zou het dit dan wel moeten zijn voor softdrugs? Het is prima dat mensen op ideologische basis een verbod willen beargumenteren. Ik heb daar al lang vrede mee en kan er nog net een minimale hoeveelheid respect voor opbrengen.

Laten we echter niet gaan doen of deze meningen gebaseerd zijn op feiten of niet voorkomen uit banale angst en vooroordelen en laten we helemaal niet gaan doen of je tegelijk voor een verbod op softdrugs kan zijn en je zelf een liberaal noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 ReindeR Rustema

@Bjorn Ik beschrijf de huidige praktijk rondom softdrugs met: arbeidsdeling, specialisatie en schaalvergroting voor efficiënte grootschalige productie en distributie. Criminelen die het produceren op een zo efficiënt mogelijke manier, waarbij ze gebruik maken van gespecialiseerde kennis over het kweken van het spul. Ze staan niet zelf plantjes te bewerken, dat is gerationaliseerd waarbij goedkopere krachten productiewerk doen. Soms hoeven ze de productiewerkers niet eens te betalen omdat ze eerder schulden hebben gemaakt die ze al werkend kunnen aflossen. De distributie gaat via een landelijk dekkend netwerk van coffeeshops. Waar de meeste vraag is zijn de meeste coffeeshops, hoewel lokale gemeenten dat aan het indammen zijn. Er zijn plekken in Nederland waar coffeeshops ver weg zijn, daar kan je ook wel weer tussenhandel verwachten.

Als je het met alcohol vergelijkt zie dat een vrije markt inderdaad heel efficiënt is om veel consumenten te bereiken. In combinatie met de sociale acceptatie van die drug kunnen multinationals alle beproefde marketingmiddelen toepassen. Werkt heel goed om zoveel mogelijk drugs te verkopen. Ook tieners kan je er heel goed mee bereiken, ze hoeven alleen maar een ouder iemand de supermarkt in te sturen om de inkopen te doen. Maar het uitgangspunt van dit voorstel is nu juist dat het onwenselijk is om zoveel mogelijk mensen van drugs te voorzien. Dat is ook het doel van de overheid, dus die zal de productie ook nooit zo ongelimiteerd laten zijn als die van een Heineken.

Met dit voorstel wordt het de liefhebbers niet onredelijk moeilijk gemaakt, hun liefhebberij wordt zelfs legaal, maar de handel wordt gecriminaliseerd. Als het niet je doel is om de consumptie van drugs te beperken tot de liefhebbers dan is dit een waardeloos voorstel natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Weerman

Het probleem van wiet is dat het 4000 euro per kilo oplevert als je het verkoopt aan een coffeeshop en 8000 euro per kilo als je het aan de consument verkoopt. Deze opbrengsten blijven ook in verenigingsverband ontzettend aantrekkelijk. Sterker nog: ze worden alleen maar aantrekkelijker aangezien coffeeshops verdwijnen en je niet meer 4.000 per kilo krijgt maar 8.000 euro (consumentenprijs).

Om een voorbeeld te geven: je mag nu 5 plantjes per persoon hebben. Als ik met 5 vrienden een loods huur waar ik 30 plantjes in kwijt kan kweken we per kwartaal ongeveer 50.000 euro aan wiet (per plantje kweek je ongeveer 200 gram * 30 plantjes * 8.000 euro/kg consumentenprijs aangezien er geen coffeeshops meer zijn). Legaal, want in verenigingsverband. Die wiet verkopen we aan mensen die geen zin hebben om in verenigingsverband te kweken of gewoon aan straatdealers. Als de autoriteiten vragen waar de wiet gebleven is zeggen we dat we het allemaal hebben opgerookt. Minus kosten verdienen we p.p. ruim 1.600 euro per maand met deze hobby.

Het enige dat IMO werkt (en wat per direct zou moeten gebeuren) is de hele boel legaliseren en de staat wiet laten produceren. De prijzen van wiet dalen, criminaliteit neemt af en volwassen mensen die gewoon een joint willen roken worden niet als criminelen behandeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bob

@13

Dat prijzen dalen als de overheid gaat produceren lijkt me sterk. Er zullen torenhoge accijnzen worden geheven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 ReindeR Rustema

@Bjorn (7) Ja, er blijft vraag naar het illegale goedje. Maar het probleem van de achterdeur van het huidige coffeeshopbeleid is wel opgelost. De criminaliteit die hoort bij de productie van drugs vermindert minstens. Er is immers concurrerende productie waar de criminelen het tegen afleggen: legale teelt tegen kostprijs door de liefhebbers zelf. Geen distributie en marketing nodig.

Voor drugstoeristen wordt dit land een veel minder aantrekkelijke bestemming omdat er geen fysieke coffeeshops meer zijn. Vergelijkbaar met de buurlanden. Nou, dan kunnen ze het evengoed thuis kopen. Blijft alleen de eigen inwoners over als klanten. De volwassenen mogen lid worden van een vereniging of moeten goed bevriend worden met iemand die hen af en toe meeneemt als introducé in het verenigingsgebouw. Dat is alleen voor de liefhebbers.

Blijft over die categorie mensen die geen toegang krijgt tot die volledig legale clubs. Voor hen blijft de zwarte markt over. Die zal je inderdaad gerust houden, maar het gros van de bevolking zal daar niets mee te maken willen hebben. Het zal dus klein en te controleren zijn en niet maatschappij ontwrichtend met grote winsten die witgewassen moeten worden.

Elke brave burger die interesse heeft in incidentele consumptie zal wel iemand in zijn of haar vriendenkring hebben die een lidmaatschap heeft. Prima, ieder zijn eigen keuze. Consumptie blijft beperkt en criminelen maken geen grote winsten met drugs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 ReindeR Rustema

@Olav Internationale verdragen zijn niet zomaar op te zeggen. Alles kan natuurlijk, maar dan wordt Nederland volstrekt ongeloofwaardig en onbetrouwbaar. Je kan wel als groep landen zo’n internationaal verdrag proberen te veranderen. Dat is alleen een optie als je een concreet alternatief hebt. Bijvoorbeeld de ruimte voor productie door eindgebruikers in een gecontroleerde, door de staat gesanctioneerde situatie in die verdragen te verruimen om daarmee de markt voor de criminelen ‘te bederven’.

En zo krijg je toch een soort legalisering zodat individuele burgers wel de vrije keuze hebben om drugs te consumeren. Alleen de commerciële productie en distributie blijft dan wel verboden. Maatschappelijk probleem opgelost en burger heeft zijn vrijheid om drugs te consumeren terug (wel onder wat voorwaarden, maar die zijn niet onredelijk).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 ReindeR Rustema

@weerman En zodra er ook maar 1 koper is die een paar gram weet te herleiden tot die bepaalde vereniging, dan is het niet alleen afgelopen met de productie, alle leden van de vereniging zijn allemaal schuldig aan de handel in drugs. De spelregels zijn heel duidelijk, je mag produceren wat je wilt, maar je mag er niet in handelen. Doe je dat wel dan wordt je gewoon als crimineel veroordeeld. Dus als je een joint deelt dan zie je erop toe dat die helemaal in vuur opgaat en niet verhandeld wordt.

Bedankt voor de aannemelijke cijfers overigens, het geeft een beetje houvast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 ReindeR Rustema

@Bob (14) In mijn voorstel kan er eenvoudigweg geen accijns worden geheven op de productie omdat er geen handel is. De drugsvereniging betaalt wel BTW over de lampen, de kunstmest en de schuur waar ze het produceren. Gefinancierd uit de lidmaatschapsgelden van leden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 su

Los van of ik geloof heb in de oplossing (niet dus), vind ik de constructie an sich interessant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Olav

Reinder: @Olav Internationale verdragen zijn niet zomaar op te zeggen. Alles kan natuurlijk, maar dan wordt Nederland volstrekt ongeloofwaardig en onbetrouwbaar.

Goed zo, prima, helemaal niets op tegen.

Als je alleen maar “geloofwaardig” en “betrouwbaar” kunt zijn door je aan een volstrekt verwerpelijk verdrag te houden dan is het een eer om ongeloofwaardig en onbetrouwbaar te zijn.

Ik geloof er trouwens niets van dat we internationaal geïsoleerd komen te staan. Men zal misschien schrikken dat Nederland zo’n stap zet, maar als er één schaap over de dam is…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bjorn

@ReindeR Rustema, 13.08: als reclame je enige bezwaar is tegen de vrije markt kan je ook alleen de reclame verbieden. (Als alternatief kan je uiteraard ook gewoon de ouders verantwoordelijkheid geven over hun eigen kinderen, maar goed.)

@13:21: ja, de criminaliteit zal wel iets verminderen vermoedelijk. Maar zou pas volledige verdwijnen als je het helemaal zou legaliseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Wanko

Het enige argument tegen legalisatie in het artikel dat enigszins hout snijdt is het bestaan van de beruchte internationale verdragen, maar dat is hoogstens een teken dat we internationaal de boer op moeten, niet dat het nooit kan werken (verder wat Olav hierboven zegt). De rest van de onderbouwing bestaat vooral uit moralisme; Rustema lijkt vooral uit te zijn op een systeem dat cannabisgebruik zoveel mogelijk ontmoedigt.

Daar zit ook het grootste probleem, want legalisatie heeft niet als primair doel het gebruik van cannabis te ontmoedigen. Een verminderde vraag kan hoogstens een mooi meegenomen nevenefect zijn van regulering. Als de overheid een lagere vraag naar cannabis wil forceren, dan leidt dat direct weer tot de ongewenste neveneffecten die je wilde tegengaan met legalisering, zoals de zwarte markt en het bijbehorende criminogene milieu.

Dat is dan ook direct het grootste bezwaar tegen het voorstel om productie en distributie van cannabis te regelen via wietverenigingen. Het is eerst en vooral een geforceerde constructie om het gebruik van cannabis zo onaantrekkelijk mogelijk te maken: kleinschalig en beperkt assortiment, afgelegen gebruikslocaties, registratie, gebruiksquota en verplicht vrijwilligerswerk voor de vereniging. Dat klinkt niet bepaald aantrekkelijk.

Reken dus maar dat criminelen met dergelijke wietverenigingen kunnen concurreren. De transacties met criminelen zijn wellicht iets riskanter, maar op het gebied van locatie, assortiment, echte anonimiteit en gebruiksgemak scoren ze veel beter. Daar wil de consument best een paar euro meer voor betalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bismarck

@9: Onder de eerste valt makkelijk uit te komen met een grondwetswijziging (of zelfs afhankelijk van de interpretatie van de bestaande grondwet) en de tweede blokkeert legalisatie van drugs in het geheel niet.

Daarnaast kunnen internationale verdragen ook gewijzigd worden (ik lees in je links dat EU daar ook voorstander van is) en als dat geblokkeerd wordt, kan de EU (of desnoonds Nederland alleen) de verdragen ook gewoon opzeggen of omzeilen. We hebben het hier niet over onoverkomelijke obstakels.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 ReindeR Rustema

@Bjorn 21 Reclame voor coffeeshops is nota bene al verboden. Ouders de verantwoordelijkheid geven kan beter als er geen product op de vrije markt bestaat, geen coffeeshops dus. Bevriende ouders met tienerkinderen vinden de lonkende coffeeshops met bijbehorend subcultuurtje om die reden niet fijn. Zeker omdat er bij staat ’21 jaar en ouder’. Erg aantrekkelijk voor tieners, verboden vruchten. Als het onzichtbaar is in het openbare leven maar er wel voorlichting over gegeven kan worden (alleen de handel is immers illegaal) moeten tieners veel meer moeite doen. Ook is het geen product om te kopen, maar een gunst van vage vrienden. Dat maakt het voor ouders veel makkelijker om het te controleren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 ReindeR Rustema

@Wanko Inderdaad, de moraal van het voorstel is om cannabisgebruik te ontmoedigen, maar wel toegankelijk te houden voor de liefhebbers en ondertussen de criminelen de wind uit de zeilen te nemen. Als je zoveel mogelijk Nederlanders toegang wil geven tot cannabis dan moet je het natuurlijk via de slijterij verkopen. Helemaal mee eens. Alleen ik ga uit van een moralistische overheid (welke is dat niet?) die beleid maakt op basis van wat goed is voor maatschappij en individuele burger. Dit voorstel geeft maximale vrijheid aan individuele burgers, maar beperkt de schadelijke maatschappelijke consequenties.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Wanko

@25 En zoals ik al betoog zal dat vooral het criminele circuit versterken vanwege de slechte concurrentiepositie van de wietverenigingen. Je schiet dan je doel voorbij met al je goede bedoelingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Olav

Reinder: Alleen ik ga uit van een moralistische overheid (welke is dat niet?) die beleid maakt op basis van wat goed is voor maatschappij en individuele burger.

Aha, u is een gelovige. Dan is verdere discussie helaas zinloos.

“Wij weten wat goed voor u is.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 ReindeR Rustema

@Olav (27) Voor wat betreft “Wij weten wat goed voor u is.” Die ‘wij’ ben je natuurlijk zelf voor een deel. De Tweede Kamer bestaat uit 150 volksvertegenwoordigers waarvan minstens één jou vertegenwoordigt. En wat precies goed of niet goed is staat altijd ter discussie in een democratie. Geen dogma’s maar rationele en pragmatische afwegingen wat mij betreft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 [email protected]@

Wanko ziet het goed. Overigens het verenigingsidee is achterhaalde nep-romantiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 ReindeR Rustema

@29 Verenigingen achterhaald als rechtspersoon in de maatschappij of in dit voorstel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Sil

@28 En als je Rita Verdonk gestemd hebt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 music_animal

Volgens mij is de coffeeshop 18 jaar en ouder? Zie hier dat 21 genoemd wordt als minimumleeftijd. Verder denk ik ook: legalisatie icm voorlichting. Of het zo laten, is voor de consument prima, slechts voor de shops heel vervelend. Ook zuur dat gemeenten coffeeshops zomaar kunnen sluiten nadat er een ‘teveel’ aan wiet is gevonden. Het is een shop for gods sake.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 ReindeR Rustema

@32 “voor de consument prima”, maar indirect voor de burger niet. De winsten voor criminelen zijn ontwrichtend voor de maatschappij. Dat is nu het grootste probleem. Met legalisering stimuleer je een zwarte markt als de staat de productie in toom houdt met staatskwekerijen of wat dan ook. Zo niet, dan ontstaan er grote multinationals die zoveel mogelijk willen produceren en verkopen als het ongereguleerd vrijgelaten wordt. Dan zal er zeker meer geconsumeerd worden dan nu met de coffeeshops door prijsdalingen door efficiëntie (arbeidsdeling en internationale expansie) en door slimme, professionele marketing. Nee, dan liever lokaal gebonden en per definitie beperkte productie. Onzichtbaar en gecontroleerd met vergunningen, niet gericht op expansie, maar alleen voor de behoefte van liefhebbers. Er blijft vast nog een schil zwarte markt omheen, maar iedereen die serieus is met consumptie kan met een heel klein beetje moeite voor weinig krijgen door lid te worden van een vereniging. De scholieren en toeristen komen niet in de verleiding en zoeken een andere oplossing. Misschien nog een beetje zwarte markt voor hen, maar echt groot opschalen kan het niet. Niet langer ontwrichtend voor de maatschappij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 ReindeR Rustema

En de gemeente Utrecht gaat het proberen! Zouden ze door deze blogposting op het idee gebracht zijn? Of toen ik het als ingezonden brief naar Het Parool stuurde? Verschenen op zaterdag 26 juni 2010.

Amsterdam, Enschede en Eindhoven kijken met veel interesse naar het experiment volgens de NOS.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Olav

Reinder, je laat je nogal meeslepen door je eigen idee. Best mogelijk, denk je niet, dat een ander hetzelfde idee had.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Harm

Wat zijn eigenlijk “5 plantjes”? Bij intensieve teelt onder lampen kun je tot ca. 50 kloontjes kwijt op een vierkante meter, maar de opbrengst zal, ongeacht het aantal, niet veel hoger zijn dan 350 gram (gedroogde toppen)/m2. Die opbrengst staat namelijk in relatie tot de hoeveelheid licht en niet tot het aantal plantjes (zei de vakman).

Maar in de tuin heb ik al planten gezien die bijna 8 ons opbrachten. Per stuk.

Aan legalisatie kleeft het nadeel dat de teelt dan in handen komt van de industrie en dat kan moeilijk de bedoeling zijn. Verder is handel niet zo zeer het probleem, maar grootschalige handel.

De oplossing ligt misschien wel in de eenvoud:

a) Geef het telen en het bezit binnenshuis en op het erf vrij, tot een maximum van (ik doe maar een gooi) 12 planten. cq 1 kilo van het eindproduct (gedroogde toppen).
b) Geef bezit en handel in de openbare ruimte vrij tot een maximum van 30 gram.

Dat laatste is nodig, omdat nu eenmaal niet iedereen tijd, plaats en groene vingers heeft en (kleinschalige) handel dus onvermijdelijk, ja zelfs noodzakelijk is.

Het gevolg zal zijn dat de prijzen dusdanig zullen dalen en de kwaliteit zodanig zal verbeteren, dat er voor de criminele grootschalige handel geen droog brood meer te verdienen valt.

Behalve met export naar het achterlijke buitenland dan, maar die valt onder het verbod onder (b).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 su

Aan legalisatie kleeft het nadeel dat de teelt dan in handen komt van de industrie en dat kan moeilijk de bedoeling zijn.

Effectief is dat allang zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Harm

Aanvulling: De hele discussie wordt gedragen door het misverstand, dat er een relatie zou bestaan tussen, verbod, sancties en consumptie. Het is al decennia duidelijk dat dit niet zo is, aangezien in landen die hoge straffen kennen die consumptie niet lager is.

Het feit dat cannabis na alcohol de meest gebruikte drug op deze aarde is, zou bovendien te denken moeten geven over de effectiviteit van (anti-)reclame. Reclame heeft mogelijk invloed op het marktaandeel, maar niet, of maar heel beperkt, op de omvang van de markt.

De consumenten van cannabis zijn daarbij over het algemeen vrij bewuste consumenten. Mensen die alcohol drinken beweren vaak dat ze dat doen voor de smaak, maar de enige wereldburger die ooit heeft beweerd dat hij een joint rookte zonder te inhaleren, was Bill Clinton.

Conclusie: Het enige waarop je invloed kunt uitoefenen zijn de geldstromen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Harm

@37 – Klopt, maar dat is het gevolg van het stompzinnige vervolgingsbeleid van de overheid, die als eerste Henk en Igrid in de Vogelaarswijk hebben aangepakt, die alleen maar hun hongerloontje/uitkering een beetje wilden aanvullen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 ReindeR Rustema

@35 Harm “Best mogelijk, denk je niet, dat een ander hetzelfde idee had.” Dan heeft mijn posting op zijn minst voorspellende kracht gehad. Zelf vermoed ik dat de gang van zaken heel banaal is. Iemand heeft mijn idee ofwel uit mijn Parool-stuk of deze posting hier opgepikt en dat doorverteld. Misschien is het nog een paar keer doorverteld en ondertussen is de bronvermelding gesneuveld. Zeker als je als ambtenaar of fractie-assistent een wethouder wil overtuigen zeg je er natuurlijk niet bij “ik las op het web een voorstel…” maar zeg je “als we nou eens…”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Olav

Whatever, Reinder, leg het maar uit zoals het je zelf het leukste lijkt.

Ik mag ondertussen hopen dat dit experiment gaat falen. Het is gewoon een slecht idee, maar dat hebben we al besproken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Harm

Overigens begrijp ik niet waarom iedereen er zo aan hecht om binnen de grenzen van de wet te blijven en een politieke oplossing lijkt niet te bestaan binnen onze “democratie”.

Je kunt de wet het best aan zijn einde helpen door hem zo vaak mogelijk te overtreden. Het is buitengewoon nuttig om een beetje illegaliteit te oefenen, daar blijf je wakker van.

Turn on, tune in, drop out!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 ReindeR Rustema

@41 Olav, je vond het destijds een slecht idee omdat het moralistisch is en legalisatie van drugs is beter volgens jou. Mijn voorstel is vooral een reactie op neveneffecten van de huidige praktijk. Het drugstoerisme en het achterdeurprobleem. Ook mooi meegenomen is dat het mogelijk ook minder aantrekkelijk wordt voor jongeren (want minder zichtbaar en aanwezig).

Legalisatie van drugs is theoretisch misschien wel beter, maar daar gaat dit niet over. Dit is het uitbouwen en benutten van datgene wat al legaal is, de eigen teelt. Kortom, we hebben het over andere zaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Olav

Reinder: Olav, je vond het destijds een slecht idee omdat het moralistisch is en legalisatie van drugs is beter volgens jou. Mijn voorstel is vooral een reactie op neveneffecten van de huidige praktijk.

En dat is dus in mijn ogen fout. Als ik toch eens een soort Godwin mag maken: in ’40-’45 waren we er ook niet geïnteresseerd om de “neveneffecten” van de bezetting aan te pakken of te mitigeren. Die Moffen moesten gewoon weg, oprotten. Zo is het nu ook met de functionarissen die voor anderen willen bepalen wat ze wel en niet mogen gebruiken voor hun eigen plezier.

Door je op “neveneffecten” van het beleid te richten legitimeer je het verbod.

R: Het drugstoerisme en het achterdeurprobleem. Ook mooi meegenomen is dat het mogelijk ook minder aantrekkelijk wordt voor jongeren (want minder zichtbaar en aanwezig).

Dat is dus dat moralisme van je. Wat mij betreft hoeft het roken van een jointje helemaal niet zo nodig minder aantrekkelijk gemaakt te worden. En vooral ook omdat dat zo niet werkt.

R: Legalisatie van drugs is theoretisch misschien wel beter, maar daar gaat dit niet over.

Wat mij betreft wel, hoor.

R: Dit is het uitbouwen en benutten van datgene wat al legaal is, de eigen teelt. Kortom, we hebben het over andere zaken.

Jij wil verenigingen gebruiken als middel om mensen in de gaten te houden. Ohne mich, danke schön. Blowen moet gewoon anoniem mogelijk blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Rob

“De wietpas-oplossing lost het probleem van de criminaliteit aan de achterdeur niet op. Mogelijk is er wat minder toerisme bij de coffeeshops, maar het ligt in de lijn der verwachting dat na het invoeren van de wietpas menig Nederlander via Facebook benaderd wordt met een vriendschapsverzoek en een vervolgvraag om een wietpas te nemen en wat drugs in te kopen. Voor studenten een handige manier om de studiefinanciering wat aan te vullen. Criminelen zullen van de schaarste in de markt vast ook dankbaar gebruik maken door meer buiten de coffeeshop om te gaan handelen. Iets duurder (meer winst voor de crimineel), maar geen wietpas nodig. Niets nieuws onder de zon, terug naar af.”

Afgezien van dat dit gespeculeer van de bovenste plank is, heeft het helemaal niks te maken met criminaliteit aan de achterdeur waar de eerste zin naar verwijst. Reinder, je faalt nogal in de argumentatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 nol van schaik

“Als je het met alcohol vergelijkt zie dat een vrije markt inderdaad heel efficiënt is om veel consumenten te bereiken. In combinatie met de sociale acceptatie van die drug kunnen multinationals alle beproefde marketingmiddelen toepassen. Werkt heel goed om zoveel mogelijk drugs te verkopen. Ook tieners kan je er heel goed mee bereiken, ze hoeven alleen maar een ouder iemand de supermarkt in te sturen om de inkopen te doen. Maar het uitgangspunt van dit voorstel is nu juist dat het onwenselijk is om zoveel mogelijk mensen van drugs te voorzien. Dat is ook het doel van de overheid, dus die zal de productie ook nooit zo ongelimiteerd laten zijn als die van een Heineken.”

Ja, de zegeningen van alcohol zijn welbekend……
En de jeugd komt er haast niet bij, alleen in de 1500 zuipketen die ons land rijk is( ruim 2 x zoveel dan coffeeshops). Die worden ook gedoogd door deze regering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Bismarck

@45: “Afgezien van dat dit gespeculeer van de bovenste plank is”

Meen je dit serieus? Het lijkt me dat toch inmiddels vaak genoeg in cijfers is uitgedrukt dat landen zonder gedoogbeleid aanmerkelijk meer criminele handel in drugs en drugsgerelateerde problematiek kennen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 L.Brusselman

Ik denk dat alle publicaties die er de laatste jaren over dit onderwerp zijn verschenen aan Nol voorbijgegaan zijn.

 • Vorige discussie