Studeren voor alle Turkse vrouwen?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Studeren met hoofddoekjes (Foto: Flickr/chrisschuepp)

Het Turkse Constitutionele Hof heeft gisteren besloten dat het dragen van hoofddoekjes op universiteiten in strijd is met de scheiding van kerk en staat. Begin dit jaar werd dit al lang geldende verbod door de regerende Turkse AK-partij opgeheven. Het constitutioneel hof is tegelijkertijd bezig met een verbod op de regerende AK-partij (AKP). Veel Turken beschouwen die partij als gevaarlijk, omdat ze denken dat premier Erdogan van Turkije, dat sinds 1923 door de vergaande hervormingen van Atatürk strikt seculier is, een moslimstaat wil maken. De AKP komt namelijk voort uit de islamitische Welvaartspartij, maar heeft zich omgevormd tot een gematigd-conservatieve, pro-Europese partij. Veel seculieren geloven echter dat de partij nog steeds een verborgen, islamitische agenda heeft. Gedacht wordt dat het opheffen van die partij door de hoofdoekjes-uitspraak dichterbij komt.

Nu klinkt zo’n hoofddoekjesverbod voor de westerse voorstander van scheiding van kerk en staat misschien best positief. Turkije wapent zichzelf tegen een mogelijk dreigende Islamitische staat, tegen teveel invloed van religie, het houdt zo zicht op aansluiting bij Europa en lijkt de ‘goede’ kant op te gaan.

Maar hoe moet het nu met al die Turkse meisjes die, al dan niet van huis uit gedwongen, een hoofddoek dragen en nu niet meer kunnen studeren? Hoe moeilijk die hoofddoek ook ligt als mogelijk symbool van onderdrukking en hoe vreemd het voor ons misschien ook lijkt is, zulke jonge meisjes zullen zich vaak naar de wil van hun vader schikken en dan maar thuis blijven. De hoofddoek afdoen is niet zo eenvoudig als het klinkt. Is het voor de emancipatie van deze vrouwen niet beter dat ze doorleren en zo de wereld buiten hun familie en de islam leren kennen? Zou niet een (groot) aantal van hen op die manier later beter kunnen beslissen over de rol van de vrouw, de eigen toekomst en hun religie? Het doel van deze maatregel is misschien goed, maar is het middel niet rampzalig voor veel jonge vrouwen en heeft het zo juist niet een tegengesteld effect?

Reacties (47)

#1 Joost

Leuk punt, en je hebt gelijk. Ik ben ook helemaal niet tegen hoofddoekjes op de universiteit. Dan zouden zichtbare kruisjes ook niet meer mogen.

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

@1: En Judas-Priest T-hirts. Het is inderdaad een wat frappant verbod, dat bijvoorbeeld geen weerslag kent in Nederland. Wat mij betreft is het goed genoeg als de universiteit zelf geen religie uitdraagt (weg met de katholieke en vrije universiteiten!) en dito voor scholen geldt (niks geen school met de bijbel!), zodat tenminste godsdienstneutraal onderwijs gegarandeerd is. Hoe de studenten zelf over religie denken is verder hun zaak, zolang ze maar niet op de campus zieltjes gaan lopen winnen, of het onderwijs belemmeren (dus geen gezichtsmaskers of hardop lopen bidden onder de les).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

Om even een ander (belangrijker) aspect betreffende Turkije aan te snijden, je ziet toch dat er nog erg krampachtig om wordt gegaan met zaken als democratie en rechtstaat. Als een democratisch gekozen partij niet in het straatje past van de elite/het leger, wordt ze op deze manier geloosd. Ik denk dat dat uiteindelijk geen goed gaat doen. Daar werk je extremisme alleen maar mee in de hand (als de meerderheid niet meer op democratische weg iets kan afdwingen, dan loop je het risico dat ze andere wegen gaan bewandelen). Met een beetje pech komt daar nog een burgeroorlog van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Christian

@2 “zolang ze maar niet op de campus zieltjes gaan lopen winnen”

Hoor ik je daar nou pleiten voor een inperking van hun vrijheid van meningsuiting?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Domino

Is het niet beter de slavernij te handhaven en zo de slaven de wereld buiten de plantage te laten kennen en verkennen?

Er moet gewoon een eind komen aan de dracht van die godsdienstslavinnen. Dat permanent etaleren van je geloof leidt uiteindelijk tot afzondering en uitsluiting. Niet alleen het geloof hangt ermee samen, maar ook vrouwen- en meisjesonderdrukking, verplichte uithuwelijking, eerwraak en al die andere vreselijke zaken waar vrouwen mee te maken hebben in islamitische landen. Wat dat betreft zouden we een voorbeeld kunnen nemen aan dit element (niet aan de rest) van de Turkse staat.

Uit alles hierboven in je artikel blijkt dat het gaat om dwang, dwang van de vader, van de broers. Menige vrouw zonder hoofddoek wordt door deze achterlijke zielen bestempeld als hoer, ook de niet-islamitische vrouw. Dat hele hoofddoekgebod is een mannenzaak met op de achtergrond de enige wens een maagd te huwen en de vrouw levenslang te onderdrukken. Zelfs kleine kinderen lopen hier al met hoofddoekjes, om maar vooral afstand te nemen tot de nederlandse samenleving en om ze later uit te huwelijken aan iemand die op die manier hier een verblijfsvergunning kan krijgen. Niks vrije keuze. Het bevordert alleen de afstand tussen de geslachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Caoran

@1 da’s alleen de symboliek van de zogenaamde religieuse kant. (eigenlijk sociaal cultureel). Het is ook het uitdragen van sexuele discriminatie. En als ik symbolen van dicriminatie mag uitdragen….. dan weet ik er nog wel een te bedenken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Kropotkin

Eens met #5 argument slavernij. Met argumentatie van Anne kan je elke vorm van onderdrukking goedpraten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Cerridwen

De hoofddoek wordt door vrouwen in Turkije niet gezien als onderdrukking. het is net zo goed een onderdeel van hun eigen geloof als dat van hun vaders of broers. Onderdrukking van vrouwen los je niet op met een verbod op hoofddoekjes, maar juist met onderwijs en emancipatie van vrouwen. Een verbod op hoofddoekjes op de universiteit werpt juist een drempel op voor de vrouwen die het het meest nodig hebben. Het seculiere Turkije is discrimerend naar vrouwen met hoofddoeken; als religieuze lerares kom je niet aan de bak (alle docenten moeten in Turkije solliciteren bij de overheid, ook van prive instellingen).

Het zijn interessante tijden in Turkije. Hoeveel macht heeft de traditionale elite nog? Kunnen ze nog een coup plegen? Of pikt de samenleving het deze keer niet meer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Caoran

Bednek me dat we recent nog hebben gezien waar dit toe leidde. Een moslimmeisje werd thuis door haar neef verkracht en kon nergens heen. Kreeg zelfs ve westerse imam het advies hem te vergeven en de oorzak bij zichzelf te zoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Martijn

“Niks vrije keuze.”

Soms niet, soms wel. (Ik moest trouwens vroeger ook wel eens kleren aan van mijn moeder die ik niet wilde dragen. Dat had niks met godsdienst te maken en alles met gedane investeringen en verschil in kledingsmaak tussen ouder en kind.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Martijn

“Een moslimmeisje werd thuis door haar neef verkracht en kon nergens heen.”

Kan je een oorzakelijk verband aantonen met het hoofddoekje?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Dramklukkel

@10: Jij moeste de kleren van je moeder aan?
Ik zou d’r aanklagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Caoran

@11 pshychology for dummies:

en neme mannetjes en giet ze met de paplepel vol met t idee dat dhet hoogst haalbare (hemel) 79 maagden voor jou alleen zijn. Leer ze dat vrouwen zonder doekjes en chapperone hoeren zijn. Voeg daaraantoe extra hormonale activiteit ttv de puberteit. En je hebt t risico aanzienlijk verhoogd.

Had je er een knip in de opvoeding tussen gevoegd. Een vrouw met/zonder hoofddoek heb je te respecteren en met je poten moet je eraf blijven totdat zij instemt. Dan had je een andere situatie gehad. Want ja ik zie geen redelijkheid erin om sex en hormonale activiteit te verbieden dus moet je iets doen aan het respect.

En dan begint er een QI gewouwel over oorzakelijk verband alsof hij een rechtzaak kan gaan voeren op een blog. Dit is statistiek en een benadering van grote groepen op individueel niveau kan je algemeenheden nooit tot wetmatigheid verheffen. Dus of benoem de vrouw op uni als je oorzakelijk verband wil of behoud je op groepen en accepteer algemeenheden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Anne

@7

Dus als een argument voor iets anders misbruikt kan worden, mag het nergens meer voor gebruikt worden? Lijkt mij een drogreden.

Hoofddoekjes zijn ook niet mijn favoriete uitvinding (religie helemaal niet trouwens), maar ze zijn er en ik denk dat een langzame, niet gedwongen emancipatie het meest realistisch is. Zo sluit je een groep vrouwen die die emancipatie het hardst nodig heeft juist uit van deelname aan een essentieel deel van de maatschappij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Joost

Het is ook grappig te zien dat de AKP voor toetreding tot Europa is en de oppositie tegen.

Een deel van de uitleg zal zijn dat Europa gewapend ingrijpen na democratische overwinningen van moslimpartijen niet zal tolereren, en de AKP ziet in Europa juist de mogelijkheid om meer Islam de politiek in te brengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 zmooc

Wij zouden op onze achterste benen staan als onze nonnetjes de universiteit niet meer in zouden mogen. En terecht.

De turken zijn gek geworden, ze hebben volstrekt verkeerd begrepen wat scheiding van kerk en staat betekent, want dit heeft er niets mee te maken. Sterker nog, als het secularisme een kerk was, was dit een schoolvoorbeeld van het tegenovergestelde. Thomas Jefferson zou zich omdraaien in zijn graf als er niet zo’n zware steen op had gestaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Martijn

@13:
“En dan begint er een QI gewouwel over oorzakelijk verband alsof hij een rechtzaak kan gaan voeren op een blog. Dit is statistiek en een benadering van grote groepen op individueel niveau kan je algemeenheden nooit tot wetmatigheid verheffen.”

Oh, je wilt dus de kern van het recht, dat iedereen voor de wet gelijk is en als individu wordt behandeld opzij schuiven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 bougeluk

@5 daar gaat Dom(in/b)o weer: hoofddoek, eerwraak, verkrachting, vrouwenonderdrukking, slavernij, en ga zo maar door? Weet je dom(in/b)o, jij doet hier als of je begaan bent met het lot van die vrouwen, ik geloof geen barst. Jij bent evenmin betrokken bij het lot van de turkse vrouwen als de Kemalistische rechter die het hoofddoekverbod. Het zelfde rechtelijke macht die het hoofddoek verbied, doet niks aan eerwraak waaraan de vrouwen onderworpen zijn, om maar iets te zeggen. Het militaire regime in Turkije, incl. het kemalistische hof, wil eigen wil opleggen aan de meerderheid van de Turkse bevolking om eigen belangen te beschermen. Zo iets zou je zelf ook graag doen, schat ik zo in

@ topic: ik geloof niet dat het hoofddoekverbod meisjes van het onderwijs zal uitsluiten. Het zal zo zijn dat meisjes het hoofddoek buiten collegezalen gaan dragen en als zijn binnen zijn, die af zullen doen. in het verleden gebeurde het zo, in Frankrijk gebeurt het zo en zal dus ook nu zo gaan in Turkije.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Kropotkin

@14 Anne; Dus als een argument voor iets anders misbruikt kan worden, mag het nergens meer voor gebruikt worden? Lijkt mij een drogreden.

Ik vind zo’n argument in alle gevallen fout. Onrecht/misstanden/racisme/onderdrukking etc laten bestaan omdat het ooit misschien positief zal uitpakken voor de ‘onderdrukte’ is onzin en getuigt volgens mij zelfs van een vorm van minachting. Eddy Terstall, een van de weinige PvdA’ers die zijn partij nog probeert te ‘redden’, heeft het aardig verwoord: oud links is intens racistisch

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Joost

Je doet een aanname, namelijk dat de hoofddoek in alle gevallen onderdrukkend is en ook zo wordt ervaren.

Op basis daarvan probeer je iets compleet te verbieden, terwijl allerminst vaststaat dat je aanname correct is.

Ook voor wetgeving die dwingt dat minstens 40% van de leidinggevenden in een bedrijf vrouw moet zijn, en minstens 10% allochtoon? Dat is toch ook een misstand?

Ook voor wetgeving die het verbied Christelijke meisjes in rokken tot op hun enkels te lopen? Nog zo’n teken van onderdrukking.

Terstal doelt overigens op de tendens in de ‘linkse’ partijen dat ze allochtonen een bepaalde hoek in willen drukken, en dat die hoek gebaseerd is op racistische ideeën, een betuttelend soort racisme dus.

En jij doet hier precies hetzelfde. Jij denkt ook voor die vrouwen, zonder ze te vragen wat ze er nou zelf van vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Kropotkin

@20: Ik heb in dit geval geen mening gegeven over het wel/niet dragen van hoofddoekjes, maar over de – volgens mij – foute argumentatie om onrecht te laten bestaan omdat het misschien ooit positief zal uitpakken.

Over hoofddoekjes gesproken,
Nahed Selim: Het is niet slechts een kledingstuk. Er zit een concept achter over de ongelijkwaardige plaats van de vrouw in de maatschappij. De hoofddoek is het politieke spandoek van de fundamentalisten geworden, evenals de boerka.

Als de enkellange rokken zo’n betekenis (zouden) hebben als hierboven beschreven dan moet er zeker iets aan gebeuren.

Ook voor wetgeving die dwingt dat minstens 40% van de leidinggevenden in een bedrijf vrouw moet zijn, en minstens 10% allochtoon? Dat is toch ook een misstand?

Jazeker, complete onzinwetgeving maar waarom dit voorbeeld?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Martijn

“Je doet een aanname, namelijk dat de hoofddoek in alle gevallen onderdrukkend is en ook zo wordt ervaren.”

Weet je wat pas onderdrukkend is? Als je mensen gaat vertellen dat ze onderdrukt worden die dat zelf helemaal niet vinden en ze vervolgens gaat dwingen zich daarom anders te gedragen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Joost

Beste Kropotkin, een quote van Selim verandert niets aan de situatie. Dat is zijn mening, geen feit.

Ik gebruik dat voorbeeld om deze zin in perspectief te plaatsen:
“Onrecht/misstanden/racisme/onderdrukking etc laten bestaan omdat het ooit misschien positief zal uitpakken voor de ‘onderdrukte’ is onzin”

Met het argument dat het langzaamaan wel goed gaat komen wordt wetgeving tegengehouden die gelijke behandeling van vrouwen forceert. Dat is in mijn ogen exact hetzelfde.

@22: Waarom quote je mij? Ik ben het nogal met je eens :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Martijn

Het was ook geen aanval, maar een aanvulling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Kropotkin

@22; weet je wat pas onderdrukkend is?
-200 jaar geleden tegen slaven zeggen: bevrijd jezelf?
-150 jaar gelden tegen de arbeiders zeggen: kom op voor je rechten?
-100 jaar geleden tegen vrouwen zeggen: jullie zouden moeten opkomen voor vrouwenkiesrecht?
-70 jaar geleden tegen joden zeggen: laat je niet vergassen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Joost

@25: Allemaal rookgordijnen, en je verbreedt de discussie steeds verder.

Over je voorbeelden,
-200: Slaven hadden geen rechten en mochten vermoord worden. Dat heb ik nog niet gezien om het niet dragen van een hoofddoekje.
-150: Die rechten zijn door lang vechten verkregen door de arbeiders.
-100: Vrouwen hebben lang gestreden voor kiesrecht.
-70: Dat is inderdaad iets wat historici zich afvragen. Waarom hebben de joden zich naar de slachtbank laten leiden.

Verandering kan dus wél door de groep zelf worden afgedwongen. Je eigen voorbeelden illustreren dat maar al te goed. Alleen in het geval dat er buitenproportioneel geweld tegenover stond werkte dat niet. En je wil hoofddoekjes toch niet gelijkschakelen aan slavernij en de holocaust?

Want dat is dan een Godwin, en daarmee verlies je de discussie formeel.

Maar je gaat totaal niet in op de punten waarop ik en Martijn je aanvallen. Je quote Terstal, maar je bestempelt vooral jezelf daarmee als racist.

En je gaat niet in op mijn voorbeeld, terwijl ik nog zo aardig ben het toe te lichten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Kropotkin

@23: Nahed Selim > haar mening.
Wat ze schrijft is haar ervaring/mening. Ja en? Schrijf jij feiten?

Het voorbeeld dat je geeft (wetgeving die dwingt dat minstens 40% … ) is een vorm van discriminatie, het verbieden van hoofddoekjes is het voorkomen van discriminatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Simon

Om Anne een beetje te steunen: Vraag aan een vrouw die leeft in het grensgebied tussen Afganistan en Pakistan waarom ze een hoofddoek om heeft, en ze zal antwoorden: “Ik ga toch niet zonder bescherming in deze stoffige omgeving rondlopen.”

Roep nu niet meteen dat ik onderdrukking goed praat, maar ga eens na of er andere (positieve) kanten aan de situatie zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Domino

@28 Ik wist niet dat bij Albert Hein achter de kassa en bij de apotheek achter de balie en in de straten van Istanboel laat staan binnen de universiteiten zulke barre omstandigheden heersten!

Optie 1.
Morgen besluiten alle moslimvrouwen hoofddoeken te gaan dragen en zich te hullen in alles bedekkende kleding. Effect: er zullen wat protesten zijn van verlichte geesten, maar meer ook niet.

Optie 2.
Morgen besluiten alle moslimvrouwen GEEN hoofddoeken meer te gaan dragen en geen rokken en broeken, lange jassen en wat dies meer zij. Effect: vrouwenmishandeling binnen het gezin, uitgaansverboden, echtscheidingen, moordpartijen, totale ontwrichting van de samenleving in Moslemistan, woedende menigten moslims die eisen dat de hoofddoek en de rest van de bedekkende kleding weer wordt ingevoerd en zoniet dan de knuppel erover.

Vrouwen hebben altijd al in de verdrukking gezeten. In de vrije wereld lukt het ze steeds beter hun recht te halen, in Moslemistan is dat nog lang niet het geval. Daar is het niet dragen van een hoofddoek nog steeds een daad van verzet in plaats van een eigen manier van leven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 bougeluk

De redenering van Kamaradsky Kropotkin komt op neer: ik vindt het dragen van hoofddoek vrouwenonderdrukkende (dat zegt mw Selim) daarom moet het verboden. Je bent geen moslim en houdt andere opvatting na over hoofddoek, dan ben je intens racistisch (dat zegt dhr. Terstall), (ben bewust dat ik nu zelf toevoeging ga doen, maar deze redenering is niet nieuw) ben je moslimvrouw en je zegt dat je hoofddoek wil dragen dan ben je dom en je weet niet wat goed is voor jou zelf(dat zegt Hirsi ali). Beste kamaradsky, ik vind jou redenering en aangedragen voorbeelden ijzersterk, daarom vind ik dat jij moslim moet worden, dat zegt Allah en mohammed. ik zou zeggen ga nou morgen naar moskee dan kun je worden besnijden en begint nieuwe leven die strookt met jou ijzersterke redenering

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Joost

@27: Nee, ik schrijf geen feiten, maar ik zie de realiteit waarin een groot deel van de dragers van een hoofddoek dat niet ziet als onderdrukking.

Nahid Selim’s situatie is vergelijkbaar met die van de vader van de verkrachte dochter die de doodstraf eist voor de dader. Te persoonlijk betrokken om een objectieve mening te geven. Voor haar zal het best zo zijn dat de hoofddoek een dwingeland was, maar dat wil niet zeggen dat dat voor alle vrouwen geldt.
Naar de kerk gaan was dat vroeger voor mij ook. Daarom al het kerkgaan maar verbieden?

Daarbij, het verbieden van hoofddoekjes is ook discriminatie, zeker als je kruisjes ongemoeid laat.

Maar misschien is het wel goed het te verbieden, zodat oud-linkse, intens racistische mensen zoals jij deze moslimas niet betuttelend in een hokje proppen.

Want als er al sprake is van discriminatie, dan komt die op dit moment denk ik vooral van de autochtone medemens, die zijn opinie over het kleinood niet voor zich kan houden en het luidruchtig en beledigend meedeelt (voorbeeld, zie 4.5).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Joost

@Domino:

Over je optie 1: Een hoofddoek én alles bedekkende kleding? Je zal er trouwens verbaasd over zijn hoe weinig moslimvrouwen er dan opeens nog zijn.

Over je optie 2: En al die moslimvrouwen die op dit moment geen hoofddoek dragen? Zelfs in slotervaart kon ik constateren dat moslimmeisjes met en zonder hoofddoek gewoon met elkaar omgingen, en dat de groepen qua grootte elkaar niet echt ontliepen.

Ik zag ook bar weinig bewijs voor je stelling dat dit het gevolg zal zijn van geen hoofddoek dragen: “vrouwenmishandeling binnen het gezin, uitgaansverboden, echtscheidingen, moordpartijen, totale ontwrichting van de samenleving”

Wederom, wat een dramaqueen ben je. Moordpartijen? Waar zijn ze, want in Slotervaart zou het schering en inslag moeten zijn. De samenleving aldaar zou nu al totaal ontwricht moeten zijn!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Arend

Ik denk dat die Turkse rechters de islam beter begrijpen dan sommige reaguurders hier. De islam is voortdurend bezig anderen haar wil op te leggen, en het toestaan van hoofddoekjes leidt uiteindelijk tot het verplichten van hoofddoekjes, door de “sociale omgeving”.

In Frankrijk werd enige jaren geleden ook een hoofddoekjesverbod op scholen ingevoerd, omdat meisjes zonder die hoofddoekjes in bepaalde wijken voortdurend werden geïntimideerd. Door die hoofddoekjes te verbieden hadden meisjes een “excuus” om er geen een te dragen. Heel politiek correct werden natuurlijk ook kruisjes en keppeltjes verboden, maar iedereeen snapt dat die geen problemen opleverden. Net zo min als Judas Priest T-shirts.

We moeten gewoon eens stoppen met die appel/peer vergelijkingen, en kijken wat het probleem is.
De islam leert dat vrouwen minderwaardig zijn, en dat ze zich moeten verstoppen. Dat probleem verhelp je niet door hoofddoekjes te verbieden of juist toe te staan.
Maar een verbod zorgt er wel voor dat vrouwen en moslima’s zonder hoofddoek zich vrij kunnen bewegen. En moslima’s met hoofddoek kunnen dat ook, als ze alleen op school even die hoofddoek afdoen. Dat maakt hen niet gelijk “hoeren”, lijkt me.
Dat de steeds heftiger ingepakte moslima’s uit zichzelf gaan emanciperen is onzin, kijk maar naar de “meiden van halal”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Domino

sorry Joost, maar het gaat om de theoretische reactie en ik ben er van overtuigd dat de hel losbreekt in Moslemistan als vrouwen besluiten hoofdoeken en andere bedekkende kledij van de ene op de andere dag aan de wilgen te hangen. Nu mogen vrouwen soms al niet de deur uit met hoofddoek, zelfs in Nederland komt dat voor. In het parlement van Koeweit brak al een kleine pleuris uit. Moslemistan is overal waar moslims zijn. Vrouwen worden voor minder vermoord of gestenigd.

De vrouwen die in jouw Slotervaart nu zonder hoofddoek lopen behoren wellicht tot de weinige verlichte zielen. Mijn voorbeeld behelst het eigenmachtige zelfstandige besluit van de moslimvrouw waar ook ter wereld al die attributen af te leggen. Je moet gewoon je fantasie wat laten werken.

Het geweld zal niet tussen de dames zijn, maar van de muzelmannen naar de dames. Zoals dat nu ook al is als meisjes/vrouwen in Moslemistan hun eigen weg willen gaan. De blijf van mijn lijf huizen zitten nu al vol met dat soort gevallen.

En anders loop je toch even langs de moskee om te vragen wat die imaaam van het idee vindt, dan kan je een indruk krijgen wat de reactie zal zijn in de rest van Moslemistan. Vraag ook even naar de gevaren waaraan een vrouw zich blootstelt als ze geen hoofddoek meer draagt en een rokje tot de knieën. En vijfmaal per dag kruipt dat rokje verder omhoog tijdens de gebedsrituelen….. Sterkte!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Domino

Het dragen van kruisjes heeft trouwens een heel andere reikwijdte dan hoofddoeken, net zoals katholiek zijn een veel geringere impact heeft als moslim zijn. Het dragen van een kruisje is ook geen teken van afzondering, vaak zijn de draagsters geeneens gelovig.

Naast het tegenvallende niveau is de islam wel de grootste domper van degenen die naar hier zijn gekomen om hun persoonlijke welvaart te verbeteren, iets wat in het land van oorsprong niet wilde lukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Joost

@34: Ik wil het graag bij de Nederlandse situatie houden, Domino. Ik weet niet waar moslemistan licht, maar het is vast niet in de buurt.

Want Slotervaart wordt elders al 020-gaza genoemd, en jij schuift dat gewoon terzijde?

“De vrouwen die in jouw Slotervaart nu zonder hoofddoek lopen behoren wellicht tot de weinige verlichte zielen.”

Je lult jezelf flink klem, hier. Ik zeg de helft, in één van de grootste islam-bastionnen van Nederland. Of is het probleem misschien wat minder groot dan je denkt?

En sinds wanneer is het dragen van een hoofddoek een teken van afzondering? Waar slaat dat op? Ik zie ze overal rondlopen, in het gezelschap van mensen met én zonder hoofddoek. Als het een teken van afzondering zou zijn dan zouden ze niet buiten komen, toch? Of weigeren om te gaan met niet-gehoofddoekten.

Klaag dan ook eens over de joden die vooral omgaan met joden, en zich daarmee ook afzonderen, de chinezen, die onder elkaar blijven, enzovoort, enzovoort.

Holle retoriek in het kwadraat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 attila

@16
nee ezel als hoofdoekvrouwen universitair studeren dan worden zij na het behalen van een diploma. als enige toegelaten tot overheidfuncies en ambtenaren dan zal in de toekomst susters politie jufrouws met een hoofdoek funcioneren een 2e saoedi arabie. daarna gaan ze beginnen met een burka (de door islam landen gefincieerd ak partij) en geduldig stapje voor stapje komt er een sharia. liever het niet laten beginnen dan later na er bloedige rellen vallen door de leger met een staatsgreep beeindigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Joost

@37: praat geen poep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Domimo

@36 Dat betekent dat er ook die andere helft is. Moslemistan ligt ook in Slotervaart, Amsterdam-Westjordaanland, whatever. Het dragen van een hoofddoek is HET teken, de banner van ik ga niet met mannen om, de banner van de plaatselijke imam, de banner van de zogenaamde deugdzaamheid, bescherming tegen het uitgescholden worden voor hoer door de moslimjeugd enzovoorts.

Waarom zou ik klagen over joden en chinezen als het over moslims gaat? Waarom altijd die mist?

Die hoofddoekkwestie speelt in heel Moslemistan, wereldwijd. En in Nederland, op GC, wordt gedaan of die niet bestaat, niet mag bestaan…. en in Türkije voeren ze er zelfs rechtszaken over die het wezen van de staat treffen.

Zet dan ook dat onderwerp niet hier, dan hoor je ook niet wat anderen en ik ervan denken! Kan je gewoon lekker verder dromen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Joost

@39: Rot toch op met dat we hier ontkennen dat er problemen zijn.

We zien wel degelijk problemen, maar niet de apocalyptische die jij ziet.

Nogmaals: Dat wij het niet eens zijn met jou betekent niet dat we het eens zijn met het omgekeerde. That we’re not with you does not mean that we’re against you.

Hoe moeilijk dat misschien ook aan je verstand te brengen is, Domino, de wereld is niet zwart-wit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 bougeluk

@40 ag, het is tekenend voor dit soort figuren. eerste allerlei kretologische onzin verkondigen en als je op het tegendeel wijst en daar ook argumenten voor aandraagt, komen ze vervolgens met nog meer kretologische onzin: je ontkent probleem, je bent softie, je bent dhimmi en ga zo maar door. Is dom(in/b)o een discussie met Joost, roept ie in eens dat op GC gedaan wordt als het probleem niet bestaat. Wie wordt met GC bedoeld, redactie. Beheerders, bezoekers, Joost (of dom(in/b)o mag te weten. Elke kreet waarvan zo’n dom(in/b) denkt dat het gaat werken wordt in de strijd gegooid, in de verwachting dat de rest wel in trapt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 bougeluk

@ 34,waarom vragen naar de bekende weg. wat de imam vindt van het niet-dragen van hoofddoek, dat weten we al. de vraag is of jij het antwoord van in staat bent om een moslims met hoofddoek te vragen naar haar motieven en of je dan het antwoord aan kunt? ik schat in dat je beide niet aankunt: de vraag stellen niet en aan horen van antwoord ook niet. daarvoor ben je te bang voor moslimas met hoofddoek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 bougeluk

@33 Jaloers op meiden van halal zeker

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Arend

@Bougeluk (43),

“Jaloers op de meiden van halal, zeker”

Waarom zou ik?
Ik zou niet graag als dom en intolerant omschreven willen worden, zoals genoemde dames.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Domino

Het waren toch de tuthola’s van halal?

Van zulke hoofddoeken word ik gelijk onpasselijk en niet bang. Maar als de argumenten falen komt het spelen op de persoon, komen de toespelingen, de zwartmakerijen, de schuttingwoorden en uiteindelijk het tikkende geweld als compensatie van het niet-mogelijke fysieke geweld.

De mooiste hoorde ik vandaag als tegenwerping tegen een vrouw wier man was omgebracht door het mullahregine in Iran, die 10 jaar ondergedoken had gezeten in een Koerdisch kamp met haar kinderen uit lijfsbehoud en uiteindelijk kon vluchten naar Duitsland, waar ze nu ook weer bedreigd wordt, maar gelukkig goed beschermd is:

‘het is niet de Islam, maar degenen die uit naam van de Islam de mensenrechen vertrappen’, aldus de eveneens uitgenodigde hoofddoek 1e klasse.

En zo hoef je je nooit af te vragen waar al dat geweld en die indoctrinatie vandaan komt, niet van de Islam, maar van degenen die het ‘namens’ de Islam uitdragen….

Mijn conclusie: de islam heeft op een verderfelijke invloed op teveel mensen. De politieke islam is er een gevolg van en een regelrechte bedreiging voor onze westerse levenswijze en een ramp voor die landen die er nu al onder lijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 attila

Gelukkig praat jij zo zinvol waarvan iets te leren valt.

Jij praat voor de rechten van hoofdoekdragers en dat is erger dan poep praten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Joost

@attila: Hoe realistisch schat jij je opmerking uit #37 dan? En als je dat een realistisch scenario vindt, door welke mug zijn je hersenen uit je hoofd gezogen?

 • Vorige discussie