Stel weigergemeenten onder curatele

Dossier:

COLUMN - Wethouders in Castricum en Zandvoort hadden een beroerde Goede Vrijdag. Ze voelden zich overvallen door het COA dat 80 statushouders tijdelijk onderbrengt in het Van der Valkhotel Akersloot en 30 statushouders in het NH Hotel Zandvoort.

Het COA liet afgelopen vrijdag weten dat “het Rijk na overleg met de commissarissen van de Koning en de VNG, het COA de opdracht gegeven om zoveel mogelijk vergunninghouders in hotels te plaatsen”. Dat is nodig m de druk op Ter Apel te verlichten, waar het maar niet lukt minder dan 2000 mensen op te vangen. En zo sloom als gemeenten als Castricum en Zandvoort al tijden zijn bij de opvang van asielzoekers, zo snel handelde het COA. Zaterdag 30 maart werden de statushouders ontvangen in het Zandvoortse hotel.

Het Zandvoortse college van B&W dacht misschien weg te komen door in januari, op een spoedverzoek van staatssecretaris Eric van der Burg,  fier te roepen dat het niet van plan is om op korte termijn extra noodopvang te bieden aan statushouders en minderjarige alleenstaande asielzoekers. Dat pakt nu dus wat anders uit.

In Castricum worden niet alleen de statushouders, het COA en de staatssecretaris gepiepeld, ook de gemeente Alkmaar voelt zich, zeg maar ‘overvallen’ door B&W van Castricum.
Alkmaar vangt sinds 2022 statushouders op die in Castricum gehuisvest horen te worden.

Per 1 april zou dat een feit worden. Maar Castricum is wat traag met de bouw van flexwoningen en het in gereed brengen van tijdelijke kamer op tussentijdse locaties. De statushouders werden hiervan op de hoogte gesteld in een mail van het Castricumse bestuur, dat er aan toevoegde dat ze op de Alkmaarse locatie mogen blijven tot de kamers wel klaar zijn.

Het Alkmaarse bestuur wist van niets en heeft nu besloten de groep zelf te huisvesten: “Burgemeester en wethouders hebben dit besloten nadat duidelijk is geworden dat Castricum zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden.” De extra kosten die Alkmaar nu maakt, zal het college op Castricum verhalen.

De verantwoordelijke wethouder in Castricum mag dan van 56 statushouders af zijn, hij broedt nu op plannetjes om het COA aan te pakken, dat stelt dat “er geen vergunning van de gemeente nodig is omdat het gaat om mensen die in Nederland mogen blijven en ook zelf een hotelkamer zouden kunnen huren”.

‘Wat nou kamerhuur!’, roept de wethouder in Castricum. “Als ze langer blijven wordt het bewoning. Dan wordt het hotel op een andere manier gebruikt dan de bedoeling is. En dan moeten we kijken hoe we dan gaan handhaven.” (in artikel van de NOS).

Normaal gesproken worden gemeenten alleen onder curatele gesteld als er sprake is van financieel wanbeleid. Misschien een idee om gemeenten ook onder curatele te stellen als ze democratisch tot stand gekomen wetten, overeengekomen internationale verdragen en humanitaire verplichtingen saboteren?

Reacties (8)

#1 Co Stuifbergen

Zo’n vorm van curatele kan natuurlijk ook gebruikt worden als gemeenten de bijstandsgerechtigden niet hard genoeg aanpakken, of te weinig verkeersboetes uitdelen, of demonstranten niet oppakken.

Ik denk wel dat gemeenten forse boetes krijgen mogen.
Dan komt die financiële curatele vanzelf.

#2 Co Stuifbergen

Overigens is opvang in hotels volgens mij niet ideaal.
Bij een goede opvang hoort ook onderwijs voor kinderen, taalcursussen voor volwassen enzovoorts.

Dat vluchtelingen zelf een hotelkamer zouden kunnen huren, is dus geen argument om geen opvang te bieden.
(en vermoedelijk kan het COA een betere prijs afspreken dan een individu, dus het zou ook een duurdere oplossing zijn).

#2.1 P.J. Cokema - Reactie op #2

Opvang in hotels, cruiseschepen en vakantieparken is zeker niet ideaal. Dat geldt ook voor bedrijfspanden en voormalige school- en kantoorgebouwen, waarvan sommigen ook nog eens op de nominatie voor sloop staan. En wat dacht u van sport- en evenementenhallen?

Overigens: er zijn gemeenten die het argument ‘hotels zijn niet geschikt’ gebruiken om verzoeken van COA en staatssecretaris Van der Burg af te wijzen. Ze trekken daarbij hun zogenaamde humane gezicht, want “niet goed voor de asielzoekers”.

#3 Hans Custers

Castricum, Zandvoort, Westland. En dan laten hele volksstammen zich nog steeds wijsmaken dat de weerstand tegen de opvang van asielzoekers typisch is voor minder welgestelde deel van de bevolking. Zo langzamerhand moet je wel concluderen dat die volksstammen gewoon niet willen weten hoe het werkelijk zit.

#3.1 Anoniem - Reactie op #3

Is toch al heel lang bekend dat de blanken die op racistische partijen stemmen veelal in wijken wonen waar weinig diversiteit is?

#4 Anoniem

Laten we castricum tot voorbeeld stellen: onder curatele stellen, hele dorp ontruimen, onteigenen, bewoners op straat gooien (dat wensen ze de asielzoekers immers ook toe) en volledig gebruiken voor de opvang van asielzoekers. Dan zijn we klaar voor de rest van het jaar en denkt de volgende gemeente er wel twee keer over na voor ze weigeren mee te werken aan de opvang van asielzoekers.

#4.1 P.J. Cokema - Reactie op #4

Als die Castricummers dan maar niet gaan zwerven en in mijn achtertuin terecht komen….

#4.2 Joop - Reactie op #4

Hahaha, daar loopt toch die gekke Paul Slettenhaar rond. Wethouder zelfs. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*