Steeds minder hardwerkende Nederlanders?

DATA - Als argument voor zijn plan om meer mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen droeg staatssecretaris de Krom het volgende aan:
Het ondergraaft volgens de staatssecretaris ook de solidariteit bij de steeds kleiner wordende groep mensen die wel werken en de uitkeringen betalen.
Nu doelt hij daarvoor deels op de toekomst (2040), maar tegelijk wekt hij ook de indruk dat dit een trend is die reeds gaande is.
Tijd om in de data te duiken dus. Hieronder het resultaat op basis van de gegevens van het CBS:


Afgezien van de lichte daling de laatste twee jaar als gevolg van de crisis gaat de lijn vooral langzaam omhoog. Ook in absolute getallen loopt het aantal werkende mensen op. In 1996 (niet in de grafiek) waren het er 6,185 miljoen (40% vd bevolking). Eerste kwartaal 2011 waren het maar liefst 7,359 miljoen (44% van de bevolking).

Staatssecretaris de Krom is dus onterecht bezig de mythe van de zielige, steeds kleiner wordende groep hardwerkende Nederlanders te versterken. Ja, zo help je de solidariteit wel om zeep.

 1. 2

  Los van enig solidariteitsargument lijkt het me gewoon goed om mensen uit de bijstand aan het werk te helpen. Dus in zoverre hoeft de Krom niet te argumenteren.

  Ik vraag me wel af waar de discrepantie tussen de grafiek (ongeveer 65% werkzame beroepsbevolking) en de tekst (44% werkende mensen) vandaan komt.

 2. 5

  @Bismarck: Eens met de eerste zin. Maar dan moet je dat proces wel aangaan op basis van de juiste feiten.
  De discrepantie komt doordat je in de grafiek geen rekening houdt met bv jongeren en gepensioneerden. Dus de tellingen zijn niet hetzelfde.

 3. 8

  laten we de lijn maar even doortrekken dan.. hoe zit het met werkeloosheid onder allochtonen? Maw, van die club mensen die nu werkeloos zijn, wat is daar het percentage allochtonen?

  Zou me niet verbazen als dat meevalt (en dus meer aandacht verdiend)

 4. 9

  @7 Mart, wat Nederlanders zo bijzonder maakt is dat ze met relatief weinig arbeidsuren enorm veel werk blijken te verzetten. Hoge arbeidsproductiviteit per persoon. Daarom hebben we tijd te reaguren.

 5. 10

  Ik heb een paar maanden geleden een uitvoerig artikel aan gewijd, maar dan gericht op het verschil tussen autochtonen en allochtonen.

  In dat artikel het volgende figuur:

  De totale arbeidsparticipatie is gestegen van 70% naar 75%. Ik heb de cijfers genomen van alle werkenden.
  Ook in het artikel dat het percentage bijstand is gedaald van 4,1% naar 2,9%

  Dat de druk groter wordt op de beroepsbevolking is logisch, maar dat komt door de vergrijzing.

 6. 12

  @2 eens. Maar wel jammer dat de Krom om die mensen aan het werken te helpen bezuinigt op alle stimulerende maatregelen die daarvoor zijn. Daarvoor in de plaats komt slechts één nieuwe vorm van stimuleren: de uitkeringen omlaag om de motivatie te verhogen.

 7. 13

  @1: Dat hoeft niet, want iedereen weet dat het CBS werkt met een linkse agenda.

  Behalve als het rechtse punten ondersteunt, uiteraard.

 8. 18

  Precies Prediker, maar aan de Hemelpoort zal Petrus mij met open armen ontvangen. Paul de Krom wordt eerst op bijles gestuurd voordat hij überhaupt naar binnen mag.

 9. 21

  Ehm, het aantal parttimers is toch flink toegenomen? Van 20% tot ongeveer 28%?

  @18: Haha, okee. “Maar ik ben een beter persoon” Carlos? Als ik het geld mag hebben, dan heb ik geen probleem met jouw gelijk.

 10. 22

  @zmmco en @jsk: Ja, maar dat zijn dus mensen die geen uitkering ontvangen maar wel werken.
  Dus als de Krom had gezegd dat ze minder geld opbrachten, dan hadden we wat dieper moeten graven. Maar nu gaat het alleen om de verhouding.
  Je kan in de cbs link zien wat het effect is op het aantal gewerkte uren per week. Is nog te overzien.

 11. 24


  De belangrijkste cijfers van het CBS
  over de arbeidsdeelname 2000 en 2010.

  De potentiële beroepsbevolking is toegenomen met 2,7% naar 11 miljoen.
  Totaal werkzame personen met 6,5% gestegen en de beroepsbevolking (incl. werklozen) met 8,8%

  De grootste stijging bij mensen die tenminste 12 uur werken: +6,9%

  De gemiddelde arbeidsduur is gedaald met 3,4%

  Houd er ook rekening mee dat in 2000 de werkloosheid 1,6 procentpunt lager was. De situatie is dus eigenlijk nog gunstiger.

 12. 25

  Overigens zouden de meesten hier voor een (verdere) toename van de arbeidsdeelname moeten zijn. De kosten van de vergrijzing zullen namelijk gefinancierd worden met bezuinigingen op o.a. onderwijs, wetenschap en cultuur.

 13. 26

  Feit blijft wel dat door de vergrijzing de beroepsbevolkings zal gaan krimpen. Kosten en baten zullen daardoor verder uiteenlopen. Het gaat op alle fronten pijn doen…

 14. 27

  @25 JSK, Mee eens. Maar voor het langer doorwerken (later met pensioen gaan) is het wel nodig dat werkgevers meer oudere werknemers in dienst houden, en is voor iedereen in het werkzame leven het nodig dat de arbeidsomstandigheden zodanig zijn dat je ook daadwerkelijk langer mee kan in het arbeidsproces. En dat zijn wel forse en moeilijke processen.
  Een andere optie is overigens dat we genoegen nemen met minder welvaart.

 15. 28

  @JSK: Maar er wordt toch ook nergens beweerd dat ik (we) daar niet voor zijn?

  @John: Ja. Maar voer dat dan aan zonder de indruk te wekken dat we al in een steeds schevere situatie zitten waarbij de arme werkende man steeds meer handenophouders moet voeden.

 16. 29

  Er wordt wel veel gehaat op Paul de Krom die er de geesten rijp voor maakt.

  Een andere optie is overigens dat we genoegen nemen met minder welvaart.

  Of hogere belastingen. Maar ik zie dat niet gebeuren.

 17. 30

  @5 Ik herhaal: ik ben voor toename van de arbeidsdeelname.
  Het zou fijn zijn als het beleid daar ook op gericht was. Stimuleren van arbeidsdeelname dus. investeren in opleiding, en ondersteunende maatregelen voor mensen die willen gaan werken en de bedrijven die ze willen laten werken. Dit kabinet bezuinigt alleen maar op dat soort zaken. De enige ‘stimulerende’ maatregel van dit kabinet is het verlagen van de uitkeringen met het idee dat mensen wel gaan werken als je ze hun gratis geld afpakt.

 18. 31

  @25

  Volgens mij gaat de discussie niet over ‘houd meer mensen in de bijstand’?
  Maar het goochelen met cijfers door een politicus ten faveure van de eigen politieke ideologie.

  Dan nog, arbeidsdeelname moet wel nuttig werk zijn en leiden tot een volwaardige baan.
  Niet zoals sommige vvd’rs van mening zijn om hun straatje sneeuw vrij te houden.
  (of ander werk waar ze zelf geen trek in hebben)

 19. 33

  En in navolging van @32, dit kabinet laat ook zien dat ze niet zo van correcte cijfers houden. Dat is “handig”, dan kunnen ze niet worden aangesproken op falend beleid zo vlak voor de volgende verkiezingen. Zijn toch maar linkse cijfers.

 20. 34

  Maar linkse politici gaan ook aan de haal met allerlei cijfers. Dat is politiek ben ik bang: kiezers laten zich niet overtuigen door de complexe realiteit.

 21. 35

  Meer werken stimuleren zou zeker helpen. Een hele goede zou het geheel of gedeeltelijk afschaffen van subsidie op thuiszitten (ook wel aanrechtsubsidie genoemd).
  Maar ja kom daar maar eens mee met een kabinet met CDA en SGP.

  Minimum bedrag invoeren dat je aan AOW moet betalen helpt ook heel erg.

  Ipv echt stimuleren bezuinigd dit kabinet ook nog eens een keer op de kinderopvang.

 22. 36

  @JSK: Dat is politiek. En het is aan de media om zoveel mogelijk zichtbaar te maken waar de politici het niet zo nauw nemen met de feiten.
  Daar ontbreekt het tegenwoordig nog al eens aan (ongeacht de kleur). Tijd/geld om dingen uit te zoeken ontbreekt.
  Maar journalisten zijn ook wel lui als ze uitspraken van politici maar gewoon zonder tegenspraak of vraagtekens als nieuws brengen. (net als flutonderzoekjes van bedrijven via persberichten die de krant halen, zucht)

 23. 37

  Er valt bij allochtonen nogal wat te halen. Allereerst hebben zij 175.000 te veel uitkeringen tussen 15 en 65 jaar (dat wordt meer dan gecompenseerd doordat ze 240 duizend minder mensen in de AOW hebben lopen, maar daar gaat het hier niet om).

  175.000 op een totaal aantal uitkering (incl. AOW) van 4 miljoen is niet zoveel, maar 175.000 minder in de uitkering en meer aan het werk scheelt natuurlijk wel.

 24. 38

  Ik snap eigenlijk niet wat Paul de Krom met zijn uitspraak bedoeld. Wat is de betekenis van ‘kunnen’ in het interview?

  Bedoeld hij met ‘kunnen’ dat deze mensen fysiek en geestelijk in staat zijn om te werken? Zo ja, dan lijkt mij dat niet zo’n rare veronderstelling. Bijstand is tenslotte het afvoerputje van uitkeringsland. Niet specifiek bedoeld voor arbeidsongeschikten toch?

  Of bedoeld hij dat er werk is voor deze mensen? Zo ja waar dan? 135.000 vacatures tegenover 1.2 miljoen uitkeringen is nog steeds grofweg 1 op 9. Daarnaast, van de vacatures waar ik weet van heb zijn deze toch vaak op HBO / HBO+ niveau. Niet veel vacatures waar de gemiddelde bijstandstrekker onmiddelijk in past volgens mij.

  Ik ben er helemaal voor dat zo weinig mogelijk mensen van een uitkering bestaan en waar mogelijk (zinvol) werk hebben. Is voor de personen in petto ook wel zo aangenaam. Stimulering en subsidiëring (mits aantoonbaar werkend) vind ik dan ook prima. En ja, van uitkeringsgerechtigden mag best verwacht worden dat zij zich inspannen om EN werk te vinden EN waar mogelijk zich verdienstelijk te maken voor de maatschappij. En ja opsporing en bestraffing van misbruik, helemaal voor!

  Echter, daarvoor moet wel iets gebeuren. Beetje lopen droeftoeteren over gemeentewerken en tegelijkertijd bezuinigen op zaken als re-integratie is niet alleen populistisch, het is gewoon goedkoop.

 25. 39

  Er valt bij de autochtonen nogal wat te halen. Allereerst hebben zij 100.000.000 te veel geld (vanaf 15 jaar al significant maar 65+ heeft een factor 10 meer geld dan allochtonen, maar daar gaat het hier niet om)

  Vanaf 2020 is een derde van de autochtone bevolking 65+. Dit lijkt niet veel maar als alle werkeloze autochtonen meer belasting gaan betalen scheelt het natuurlijk wel

 26. 40

  @38: “Bijstand is tenslotte het afvoerputje van uitkeringsland. Niet specifiek bedoeld voor arbeidsongeschikten toch?” Er heeft een opruiminsgsoperatie plaatsgevonden onder WAOers d.m.v. herkeuringen. Die zijn grotendeels in de bijstand geraakt. Hoewel goedgekeurd willen de werkgevers ze niet hebben.

 27. 41

  Niet iedere arbeidsongeschikte komt in de arbeidsongeschiktheidsregelingen.
  Een belangrijke groep voldoet niet aan de voorwaarden en is dus aangewezen op de bijstand.

  We hebben nu twee regelingen: WIA voor werknemers en de WAJONG voor vroeggehandicapten. Als je AO wordt na je 18e en je werkt op dat ogenblik niet, dan kom je voor beide uitkeringen niet in aanmerking en ben je dus aangewezen op de bijstand.

 28. 42

  @5: Misschien een wat domme vraag, maar wie zijn dan in die grafiek de gele 30% (niet beroepsbevolking), als dat geen jongeren en gepensioneerden zijn?

 29. 47

  Wat denkt hij van ‘aanrechtmoeders’ of ‘bijstandsmoeders’ met 1 of meer gehandicapte kind(eren)? Ga werken, stop die nutteloze kids in een of andere instelling – hetgeen de samenleving ongelooflijk veel kost – maar Iedereen Aan Het Werk is altijd beter ?! Je zou wensen dat een heleboel politici zelf (of hun familieleden) geconfronteerd zouden worden met een akelige ziekte/handicap. Walgelijk, al die rechtse prietpraat.

 30. 49

  @48 Dat klopt. Ik had het niet vermeld bij mijn linkje @24 maar het aantal gewerkte uren is tussen 2000 en 2010 gestegen van 13,15 naar 13,52 miljard en dan moet je dus ook nog bedenken dat de werkloosheid nu 1,6 procent hoger is.

 31. 50

  @44: Ah bedankt. Een beetje een vage definitie. Hoe weet je van iemand of die wil werken? Misschien is die vrouw achter het aanrecht wel veroordeeld tot aanrechtarbeid bij een rijke hubbie, terwijl ze eigenlijk liever had willen werken? En hoeveel mensen werken minder dan 12 uur, terwijl ze best meer willen werken, maar niet de gelegenheid krijgen? Ik begrijp dat deze definitie gunstig is ivm. werkloosheidsstatistiek, maar het lijkt me ook heel vatbaar voor statistische trucage.

 32. 51

  @47 Uiteraard zit daar ook een probleem bij, maar je moet het niet overdrijven. Dit zijn de cijfers over de verdeling van de bijstand. 25% is eenoudergezin en die hebben echt niet allemaal een gehandicapt kind.

 33. 52

  @50 Naast natuurlijk gegevens van DWI en andere bronnen, houdt het CBS een permanente enquete onder de Nederlandse bevolking.
  Dus die vrouw achter het aanrecht kan dus aangegeven dat ze wil werken, maar het moet dan wel 12 uur of meer zijn en ze moet direct beschikbaar zijn.
  Ook degene die minder dan 12 uur werkt en meer wil werken komt in die statistiek.

  Het CBS hanteert 3 cijfers.
  Het cijfer berekend zoals hier boven, een cijfer van het aantal werklozen in de uitkering en een EU-cijfer.

  Het eerste cijfer wordt door het CBS altijd genoemd en dat is 5,2%. Het tweede hoor je nooit maar is 3%. In internationale vergelijkingen wordt het EU-cijfer gebruikt en dat is, dacht ik, 4,2%.

  Het is dus niet zo dat er een te laag cijfer wordt gebruikt.

 34. 54

  Het probleem is dat De Krom best wel gelijk heeft, maar waarom de bijstand? De ww ligt toch veel meer voor de hand? Gisteravond bij K&B had hij het ook alleen over de bijstand (overigens hoe slecht waren de heren journalisten weer geïnformeerd).

  Uiteraard omdat dit Kabinet natuurlijk de allochtonen wil aanpakken.

 35. 56

  niet om het een of ander maar de WW is de laatste jaren ook gewijzigd, de periode dat men WW ontvangt is steeds korter geworden, het aantal jaren dat iemand werkt wordt eigenlijk steeds onbelangrijker, dus mensen komen sneller in de bijstand. En nu is de bijstand weer aan de beurt om aangepakt te worden (de mensen die bijstand ontvangen dus). In utrecht doet de gemeente al veel om mensen in de bijstand aan het werk te helpen. Toch ken ik mensen die dan aan het werk zijn geholpen, maar na een bepaalde periode (de werkgever kreeg volgens mij ook subsidie om iemand uit de bijstand aan het werk te helpen) werd die persoon toch weer werkloos. En hoe vaak zou dat wel niet gebeuren? Dat geldt ook voor mensen die bijvoorbeeld een WW-uitkering ontvangen, en dan tijdelijk werk vinden. Dan is het niet zo gek ook dat mensen vaker werkloos zijn, want je hebt immers minder werkzekerheid.

  uit deze tabel : http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80724NED&D1=0,4-5&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0,12,24,36,48,60,72,84,96,108,120,132,144,156&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4&VW=T

  blijkt dat het aantal mensen dat bijstand ontvangt tussen 1998 en 2010 (ik heb 1 januari als tijdstip genomen van elk jaar) met zo’n 100.000 is gedaald (van 337.530 januari 1998 naar 256.700 in jan. 2011). En het aantal mensen dat langer dan een jaar bijstand ontvangt is ook gedaald, maar deze groep is wel het grootste overigens. Het aantal mensen dat minder dan een jaar bijstand ontvangt varieert tussen de 111.480 in 1998 en 51.690 (januari 2008!). Na januari 2008 stijgt dit aantal tot 91.360 in januari 2011.

  Hoe vaak horen we niet van een minister dat het aantal mensen dat bijstand ontvangt aan het werk geholpen moet worden?

  Lees ook dit commentaar op het besluit van de Krom in de VK :http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2846641/2011/08/12/Geen-werk-in-overvloed-voor-bijstandstrekkers.dhtml

  “De aanwas betreft vooral jongeren, blijkt uit cijfers van het CBS. De verklaring is vermoedelijk de verkorte looptijd van de ww-uitkering. Vanwege hun korte arbeidsverleden zijn vooral jonge werklozen daarvan de dupe. Wie geen recht meer heeft op ww, belandt automatisch in de bijstand. Ook de toegang tot de wajong, de in principe levenslange uitkering voor jonge arbeidsongeschikten, is vorig jaar al drastisch ingeperkt”.

  Laat de regering eens wat doen aan de werkgevers! die hebben ook een arrogante houding naar werklozen vaak en ook jegens arbeidsongeschikten die weer aan de slag moeten. Laat ze ook eens wat doen jegens werkgevers die steeds vaker mensen een tijdelijk contract aanbieden, of zelfs dat nog niet eens. Maar nee, het zijn weer de mensen die daar de dupe van zijn, die aangepakt worden! Over de werkgevers zelf horen we de Krom niet praten!

  En over vrijwilligerswerk horen we de Krom ook al niet praten!

 36. 57

  @52: Nouja, niet te laag… Eigenlijk is de werkloosheid ruim 30%, maar omdat die niet willen werken (volgens de enquêtes), telt het niet als zodanig.

 37. 58

  @55 Ik ga wat dieper in die cijfers duiken. Ik denk echter dat het vooral (oudere) vrouwen zijn. Kom er op terug.

  @56 Er is inderdaad een groep die kort in de uitkering zitten en dat er weer uit, erin. Draaideuruitkeringen. Ik heb me daar vroeger, zo’n 15 jaar geleden, heel veel mee bezig gehouden door bijvoorbeeld uit te rekenen hoe groot die groep was. Mensen konden kort aan het werk zijn, maar bijvoorbeeld ook door detentie uit en in de uitkering raken.
  In de statistieken van het arbeidsbureau en CBS leek het dan net alsof ze maar kort werkloos waren of in de uitkering zaten.
  In die groep korter dan een jaar zullen er best veel draaideuren in zitten, maar als ik het totaal cijfer zie denk ik dat het er minder zullen zijn dan -pakweg- 15 jaar geleden, maar het zou ook kunnen dat het aantal ouderen in de bijstand is verminderd. Dat vrouwen veel zelfstandiger zijn dan 15 jaar geleden kan ook een oorzaak zijn: bij echtschieding komen ze mindere snel in de bijstand.

  Ik zal eens kijken of ik met de cijfers van het CBS daar wat meer duidelijk over kan krijgen.

  Inderdaad is het zo dat jongeren en allochtonen een extra probleem hebben dat hun arbeidsverleden zo kort is dat zij maar kort of helemaal niet in aanmerking komen voor WW.

 38. 59

  @57 30% is zonder werk en daarvan is een zesde werkloos. Zijn jouw studenten zonder werk of werkloos?

  Nederland doet het heel netjes met de cijfers: vragen aan mensen of ze werkloos zijn. In de VS kijken ze alleen naar mensen die ingeschreven staan en roepen dan 9%. In werklijkheid is dat 16%, ruim 3x zo hoog als in Nederland.
  Het CBS heeft er wel cijfers van de reden van niet werken, maar die kan ik zo snel niet vinden.

 39. 60

  Gave discussie voeren jullie! Een iets ruimere definitie van “werk” en “welvaart” geeft een ander perspectief op de zaak. Werk = dat wat de één doet, waar de ander baat bij heeft. En “welvaart” = de mate waarin behoeften vervuld zijn. De gangbare definities van werk zijn namelijk helemaal afgestemd op het model van de arbeidsorganisatie en de geldelijke beloning van werk. Volgens mij belemmert dit ons denken over werk en welvaart.

  In mijn opvatting is bijv. huishoudelijk werk ook werk, dat welvaart creëert. Evenals het (al dan niet betaald) helpen van je buurman om een bankje naar boven te tillen, en uiteraard (bijna) al het (georganiseerde) vrijwilligerswerk. (Aardigheidjes, zoals het schrijven van deze reactie, laat ik er even buiten.)

  Als ondernemer achter de applicatie Workpatch (in ontwikkeling) probeer ik ook deze vormen van werk en welvaart te bevorderen. Waarbij jij makkelijk een betrouwbaar iemand vindt die iets in je huishouden wil en kan overnemen, en jij zelf makkelijk ontdekt dat er een buur is die jij kunt helpen. Ik heb het niet enkel over burenhulp, en ook niet enkel over onbetaald, maar gewoon over al die arbeid die buiten arbeidsorganisaties plaats kan vinden.