Spreekbuis

Was het u al opgevallen dat de Telegraaf tegenwoordig het officiële persorgaan van de PVV is? Ik wist het ook nog niet, totdat ik probeerde de bronnen te vinden achter het artikel ‘Sharia al in Nederland‘ (Telegraaf, 11 april 2011). Wat blijkt nu? Die bronnen zijn helemaal niet te vinden. Zonder enige verwijzing naar een persconferentie, interview of bijeenkomst waar Wilders zijn uitspraken dan wel zou hebben gedaan, worden hier de meningen en argumenten van de grote leider over de oprukkende sjariaficering van de Nederlandse rechtspraak opgetekend:

  “In Hollandse rechtbanken bij zaken als echtscheiding, erkenning van kinderen of verdeling van erfenissen, worden steeds vaker regels uit moslimlanden toegepast, meent de PVV. PVV-leider Geert Wilders luidt, na eigen onderzoek van de partij, de noodklok.”

‘Na eigen onderzoek van de partij’. Aha! Is dat onderzoek dan soms ergens gepresenteerd? Nope. Put de Telegraaf dan wellicht uit een persbericht? Op de PVV-site valt dit bewuste bericht echter in geen velden of wegen te bekennen. De enige kamervragen over sjaria-rechtspraak dateren van 2009 en gaan over praktijken binnen de moskee, niet over wat er gangbaar is in de Nederlandse rechtbank.

Partijkrantje

Ik ben bijzonder geïnteresseerd in dat ‘onderzoek’ van de PVV en het precieze karakter daarvan (Google onderzoek, Havo-werkstukje, academisch paper?). Temeer zelfs, omdat het Telegraaf-artikel nergens vermeldt waar de vonnissen die Wilders als voorbeelden bij zijn stelling aanvoert, dan wel te vinden zouden zijn.

Dus ik zoeken op de PVV-site. Wat schetst mijn verbazing dat het enige bericht aldaar over het toepassen van de sjaria door Nederlandse rechters een simpele doorverwijzing is naar het artikel in de Telegraaf zelf.

Zie ik dat nu goed? Wilders wil wat opinies kwijt, en hij belt daarvoor een bevriende Telegraafjournalist, die ze braaf voor hem optekent en publiceert, waarna de PVV de geïnteresseerde lezer voor meer informatie verwijst naar… de Telegraaf? Is ‘de krant van Wakker Nederland’ vandaag de dag al voor de PVV wat de Tribune is voor de SP?

Niet erg, maar zeg dat er dan even bij. Dan weten de lezers óók waar ze aan toe zijn.

De waarheid

Omdat de Telegraaf geen nadere bronnen vermeldt, en de PVV ter nadere informatie slechts verwijst naar het artikel op de Telegraafsite, valt voor de geïnteresseerde lezer nauwelijks na te gaan in hoeverre wat Wilders hier beweert over de Nederlandse rechtspraktijk ook daadwerkelijk klopt. Die informatie is echter bepaald geen overbodige luxe.

Enig speurwerk maakt namelijk duidelijk dat Wilders slechts de korte samenvattingen heeft gelezen van de arresten waar hij over spreekt, en de zaak ofwel totaal niet heeft begrepen (LJN: BK1042), danwel het vonnis moedwillig selectief weergeeft (LJN BN6767); danwel ‘vergeet’ te vermelden dat de rechter niet anders doet dan het toepassen van het Nederlands conflictenrecht t.a.v. het huwelijksvermogensregime (LJN AZ8421).

Wilders’ voorbeelden

Wilders komt in het artikel in de Telegraaf met drie afschuwwekkende voorbeelden, maar die blijken geen van drieën hout te snijden.

1. In het geval van de Somalische vader die – volgens Wilders – het kind van zijn ex-vrouw niet wilde erkennen, blijkt niet de man maar de vrouw de eiser te zijn. Zij wenst dat de rechter een vonnis uitschrijft dat haar kinderen niet van haar ex-echtgenoot zijn zodat ze die op naam van haar huidige vriend kan schrijven. Omdat het huwelijk in Somalië is gesloten is Somalisch recht van toepassing, en dat biedt enige uitkomst, want ook volgens die wetgeving zou in ieder geval haar tweede kind, waarvan haar huidige vriend de verwekker is, onwettig zijn. Kwestie van geboorteakte corrigeren dus, oordeelt de rechter. (LJN: BK1042)

2. In het geval van het Marokkaans-Nederlandse echtpaar dat volgens Wilders door de Nederlandse rechtbank wordt opgedragen eerst een verzoeningspoging te ondernemen omdat de Mudawwana dat voorschrijft, voert de Nederlandse rechter gewoon de Nederlandse Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed uit, zij het met een twist. De verzoeningspoging kan wat de rechter betreft plaatsvinden in briefvorm. Beide partners moeten in een schrijven aan de rechter hun visie uiteenzetten op de mogelijkheid van een eventuele verzoening. Ziet één van beide partners daar geen heil in, of verzuimt een van hen beide überhaupt een brief te sturen, dan zal de rechter, zo kondigt hij in het vonnis aan, daaruit concluderen dat het huwelijk niet meer te redden is en de echtscheiding toekennen. (LJN BN6767)

3. In het geval van de Nederlandse vrouw die in Teheran was getrouwd, en een paar jaar later met haar echtgenoot naar Nederland is geëmigreerd, om er na bijna dertig jaar verblijf in Nederland achter te komen, dat de Iraanse vermogensregels nog altijd van kracht zijn (LJN AZ8421), laat Wilders gewiekst na te vertellen dat de Nederlandse rechter eenvoudig de Nederlandse jurisprudentie toepast t.a.v. met elkaar conflicterende regelgeving over de verdeling van de boedel. Het is wáár dat het vonnis uitermate lullig uitpakt voor de vrouw, maar als je de wetgeving zou willen veranderen, doe je dat niet zozeer ten opzichte van de geldigheid van de sjaria – zoals Wilders suggereert – maar heel in het algemeen over de vraag na hoeveel jaar verblijf in Nederland het Nederlandse echtscheidingsrecht voorrang zou moeten krijgen.

Uit andere voorbeelden blijkt voorts, dat de Nederlandse rechtbank het islamitisch recht eenvoudig wegwuift, indien dit in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, zoals in het geval van de vrouw die buiten haar wil en medeweten om (op grond van haar paspoort) was uitgehuwelijkt aan haar neef (zie 5.5. LJN BD9278).

Het ‘eigen onderzoek’ van de PVV is dan ook net zo weinig waard als de opinies van ‘hoofdonderwijzer’ Richard de Mos over klimaatverandering. Als de Telegraaf journalistiek zou bedrijven in plaats van perscommuniqués van de PVV optekenen, zouden ze dat zelf hebben achterhaald. Maar hé, waar heb je anders bloggers voor?

INVISIBLE_TEXT

Update: De journalist in kwestie, Paul Jansen, is niemand minder dan de chef parlementaire redactie van de Telegraaf. Volgens velen is hij de best ingevoerde journalist op het Binnenhof, met de meeste connecties en een notoir rechtse voorkeur. Geen wonder dat de lijntjes met de PVV-leider zo kort zijn.

 1. 1

  Vroeg me al af wat er waar was van dat mooie telegraaf artikel. Dit dus. Goed stuk.

  Jammer dat feiten geen rol spelen in deze arena.

 2. 7

  Waar gaat het wel om?

  Wat is het doel van een stelling poneren, beweren dat het onderzocht is zonder het onderzoek te tonen, het niet feitelijk juist hebben onderzocht en toch niet terugkomen op de stelling?

  Moet ik het soms vinden ongeacht of het waar is of niet?

  Mij benauwt het.

 3. 8

  Heeft Wouter de Winther dat stukje getypt? Dit zit op schoot bij Greet. En is authentieke ‘binnenhofhoer’. Journalist, dan weer woordvoerder van een minister, dan weer……

 4. 11

  Een PVV-Kamerlid heeft vandaag een spoeddebat aangevraagd over het Telegraaf-artikel. En gekregen, want het CDA hielp hem aan de noodzakelijke 30 zetels.

  Slimme manier om weer eens wat aandacht te trekken. Blijkbaar denkt Geert dat z’n proces er snel op zal zitten.

 5. 15

  Gaat de Telegraaf nu een rectificatie plaatsen? Zo ja, gaat de PVV het debat dan annuleren? Zo nee, gaat de oppositie deze fantastische factcheck van de heer Prediker dan gebruiken om de PVV-mannetjes eens flink voor lul te zetten?

  Vragen, vragen…

  Ohja, nog een vraag: Prediker, bent u op Twitter te vinden?

 6. 16

  Goed, de telegraaf baseert zich blijkbaar op een “onderzoek” van de PVV dat niet is gepubliceerd.

  Maar terwijl het onderzoek niet openbaar gemaakt is interpreteert prediker er toch maar vast op los. Hij verwijt “Wilders” dus wat hij zelf niet nalaat..

  Als dit onderzoek een discussieonderwerp wordt in de kamer, zou het dan niet openbaar worden gemaakt? Je kunt mij niet wijsmaken dat de oppositie over het telegraaf artikel wil debatteren zonder het onderzoek gezien te hebben..

 7. 19

  Scherp gezien! Meestal gaat het een stuk indirecter: bij de Telegraaf wacht men eerst de kamervragen van de PVV af, die vaak zelf weer zijn gebaseerd op een tendentieus Telegraaf artikel. En zo spint het haatzaaimolentje rond.

  Niet dat het me nog verbaast, maar heeft werkelijk niemand van de dodebomenmedia naar dat onderzoek gevraagd?

 8. 21

  Wel eens van propaganda gehoord?
  En van waarheid?
  En hoe die zich tot elkaar verhouden?
  En wat concludeer ik dan?

  Je kunt dit niet winnen met feiten zoeken en publiceren. Ja het moet gebeuren, maar je wint niets. De winst ligt in strijd.

  Aux armes citoyen.
  Doe iets tegen die kongsi.

 9. 22

  @ Steeph: prediker heeft wat betreft het internationaal privaatrecht geen enkel idee waar hij over praat.. dat is gewoon te ingewikkeld voor een niet-specialist..

 10. 27

  @Sikbok @22, dat is irrelevant om de zaak te begrijpen. Als je het desbetreffende vonnis doorleest zie je meteen dat er met geen woord over de sharia wordt gerept, laat staan dat het wordt toegepast. Dàt is waar het hier om draait.

 11. 29

  @27 – Monade; dat zie je toch verkeerd.

  In het geval van die Somalische vrouw die haar huwelijk ongeldig wil laten verklaren en haar ex het vaderschap van de kinderen wil ontzeggen, komt het traditionele islamitische recht wel degelijk even voorbij.

  En in geval van die vrouw die in Teheran is gehuwd en het echtpaar dat volgens de Mudawwana een verzoeningspoging zou moeten ondernemen, is dat buitenlandse recht wel degelijk gebaseerd op de sjaria.

  Maar het punt is hier dat de Nederlandse rechter dat recht als voorrang hebbend accepteert omdat het in die gevallen gewoon bij wet zo geregeld is dat het buitenlands recht daar voorrang heeft. Ongeacht of het nu om Fins huwelijksrecht gaat of om Jamaïcaans recht gebaseerd op Voodoo. Als jij een Voodoohuwelijk sluit op Jamaïca of een traditioneel Indiaans huwelijk in Peru, dan zou wat je daar hebt afgesproken net zo goed geldig kunnen zijn.

  Wilders doet net alsof D66 rechters lukraak besluiten de sjaria te laten prevaleren boven het Nederlands recht. Maar dat is dus niet zo. Ze passen gewoon de diverse wetten conflictenrecht en jurisprudentie daaromtrent toe. Als de uitkomst je niet bevalt (dat kan) dan zou je die dus aan moeten passen. Maar niet stemming gaan maken over sjaria, zoals Wilders doet.

 12. 30

  Sikbock: “@ steeph correct.. ik beoordeel de inhoud meestal al ik die ken, en niet prematuur”

  Maar meneer de *zelfverklaarde* jurist geeft al wel vast een oordeel over het gebrek aan compententie van de auteur van dit stukje.

  Hoezo bevooroordeeld?

 13. 32

  andere mensen hebben mij jurist verklaard prediker.. je stukkie “ruikt” gewoon naar havo-broddelwerk.. ga maar wat beter bij steeph in de leer, misschien wordt het dan nog wat..

 14. 33

  overigens; als je gewoon een paar regels had neergepend waarin je had gezegd dat het IPR soms ook uitspraken uit islamitsch recht erkent (en de vraag had gesteld of dat wenselijk is) hadden we een hele andere discussie gehad..

  jij koos er echter (weer) voor om te politiseren en jezelf te profileren als de grote factchecker.. je bent voor mij dus gewoon een windbuil met te veel ambitie

 15. 34

  @29, je hebt gelijk, dat is wat ik bedoelde te zeggen, maar dan beter en duidelijker geformuleerd. De rechtbanken passen zo te zien vrij automatisch procedures uit.

  (Ik benader het meer zo: Kunnen wij whargharbl! sharia! argumentaties detecteren in de dhimmivonnissen? Nope. Leiden de vonnissen tot mensonterende toestanden waar sharia-hatend Nederland zijn vingers bij af kan likken? Nope, integendeel. Moet je daarvoor expert zijn? Nope. Doet Wilders weer eens aan misselijkmakende stemmingmakerij? Yarp.)

 16. 35

  @prediker: Het is altijd zaak om bij Sikbock dan en slechts dan te reageren als er een inhoudelijk argument voorbij komt.
  En dat is best lastig. Want 9 van de 10 keer is het niet zo. Maar als hij dan een keer wel iets heeft, moet je net even goed opletten.
  Maar de rest vooral negeren en niet op in gaan :-)

 17. 37

  Dus, schrijft de Telegraaf eens een keer de tikker van het ANP gewoon klakkeloos over (net zoals de Volkskrant laatst, toen de rollen omgedraaid waren, in het geval van dat twaalf jarig moedertje), is het weer niet goed!

 18. 38

  Er staat een naam boven dat Telegraaf-artikel, KJ. Het is dus een origineel stuk. Had je gezien, als je even de moeite had genomen om te lezen.

  Er is dan ook geen ANP-artikel dat eraan vooraf gaat. Het Telegraafartikel is de bron, en andere kranten verwijzen allemaal naar die bron. Had je gezien, als je even de moeite had genomen om te Googelen.

  Voortaan je even inlezen voordat je begint te wauwelen/ dwaalspoortjes uitzet.

 19. 40

  In de jaren ’40-’45 de spreekbuis van de bezetter. Nu de spreekbuis van de PVV. Maar voordat mensen mij van een Godwin beschuldigen: Ik noem gewoon de feiten. Die twee hebben wat mij betreft uiteraard niets met elkaar te maken. ;)

 20. 41

  Knap hoe professor Sickbock deze discussie aan de gang heeft weten te houden zonder ook maar iets inhoudelijks te berde te brengen. Zo houdt je met niets de aandacht vast, in de verwachting dat er toch wel iets van twijfel zal blijft hangen.

 21. 45

  Hihi, Sikbock is een jurist die denkt dat “het recht” daadwerkelijk “ingewikkeld” is!

  Sikbock, snaar theorie is ingewikkeld. Het Recht is “soms iets lastiger dan je denkt”.

  Goed stuk Prediker!

 22. 46

  Volgens Wilders worden ‘steeds vaker regels uit moslimlanden toegepast’ en is er sprake van ‘grootscheeps gebruik van islamitisch recht in Nederland.’

  Daar ben ik ook zo benieuwd naar naar dat ‘grootscheeps’ en ‘steeds vaker’. Dat zou dan moeten blijken uit het ‘onderzoek’ van de PVV.

  Juist door het feit dan de (netto) immigratie uit moslimlanden sinds 2002 zo sterk is teruggelopen zou nu juist zeggen dat het veel minder een rol zal spelen. De 2e generatie Marokkanen en Turken halen nog maar voor een heel klein deel hun partner uit hun herkomstland.
  Je zou dan dus zeggen minder buitenlandse huwelijken betekent dan ook minder conflicterende wetgeving.

  Kan de oppositie daar niet alvast vragen over stellen anders verzuipen dat soort dingen in het debat.

 23. 47

  Goed stuk, goed onderzoek. Edoch…

  De uitdrukking luidt “Wie schetst mijn verbazing…” i.p.v. “Wat schetst mijn verbazing…”

  En het meervoud van communiqué is communiqués. Vanwege het accent op de é, kun je de s gewoon vast schrijven. Er is immers geen gevaar voor een verkeerde uitspraak.

  ;-)

 24. 48

  Mooi stuk, het is Prediker die Richteren (Rechters in de moderne vertaling)integreert. Ben toch wel benieuwd wie Prediker is.
  Ik ben vooral van mening dat we Wilders vooral niet teveel een podium moeten geven voor zijn zieke paranoia.

 25. 49

  En als sickbock ons leken nou eens zou uitleggen waarom prediker fout zit, dan is iedereen blij.

  Tot die tijd komt het verhaal van prediker me geloofwaardig over en maakt sickbock vooral een zwakke indruk omdat hij de vinger niet op de zere plek van het stuk legt, terwijl hij claimt dat hij dat wel kan.

 26. 54

  Zeker waar, maar de – volgens sommigen onjuiste – verbinding PVV-NSB is snel gemaakt en kan juist visueel het feitelijk relaas weer onderuit schoppen. Ik had gekozen voor een foto van Juul Paradijs die ligt te slapen of op een andere manier afgeleid is.

 27. 55

  Dom en doorzichtig stukje, al was het alleen maar vanwege de schandalige verbanden tussen de MSM en links. De PvdA vraagt, De Volkskrant, Het Parool, NRC, Vara, BNN, NOS, NTR, etc, etc, draaien. Feit is dat er in Engeland ruim 80 shariarechtbanken actief zijn en we door heel Europa waar links regeert dezelfde ontwikkelingen zien.

  Maar er is nog iets anders aan de hand. En dat brengt ons bij de werkelijke reden van dit stukje. Auteur Prediker is een loopjongen van Peter Breedveld die in een alleraardigste ruzie met de Telegraaf is verwikkeld. Peter Breedveld vraagt, Prediker draait. Waarmee hij zelf doet wat hij Paul Jansen verwijt.

 28. 56

  @sickbock

  Voor de goede verstaander:
  ‘ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid ” [Pr 1,2; 12,8]

  Een prima stuk van Prediker, zolang het tegendeel door U niet bewezen is.

 29. 57

  Als ik Prediker’s argumentatie goed begrijp is het dus zo dat als een krant iets publiceert waarvoor geen bronnen (kunnen) worden aangedragen, dat de krant dan fungeert als spreekbuis voor de partij die het onderwerp is van publicatie? Officieel nog wel…

  Goh…

  Briljant onderzoek inderdaad. En heeft Prediker toevallig ook nog de moeite genomen aan wederhoor te doen, dat wil zeggen, de PVV even een mailtje te doen toekomen?

 30. 58

  @53, Pfff, een beetje een civiel ingenieur gaan zitten vergelijken met een HAVO klantje met een paar HBO blokjes, zeg. Wat dacht je van Quisling?
  @55, en hop! in de jijbakgenerator.
  @57, Inderdaad.

 31. 59

  Ik heb wat rondgekeken omdat ik me afvroeg hoeveel allochtonen die krant eigenlijk lezen. Op veel plekken in Amsterdamse “krachtwijken” is het nog steeds de enig dan wel meest aangeboden krant. Maar vreemd genoeg is daar bij het vele doelgroeponderzoek van de krant geen onderzoek naar gedaan, en dat zou je toch verwachten.

  De boodschappen over zijn lezers zijn erg opportunistisch:
  Over Wakker Nederland: “Volgens hoofdredacteur Sjuul Paradijs voelen veel van zijn 2,2 miljoen lezers zich miskend. Zij vinden Nederlandse politiek en media te links en hebben behoefte aan een omroep met een ander geluid. Over de Telegraaf-lezer zijn meer onderzoeksgegevens beschikbaar dan over lezers van andere kranten. Telegraaf-lezers worden getypeerd als `bezorgde burger`, `maatschappelijk teleurgesteld` of `wantrouwig`. `De` Telegraaf-lezer is een rokende man van 48 jaar uit de lagere sociale klasse met een lage opleiding. Hij kijkt dagelijks vier uur tv, voelt zich niet erg veilig en heeft nauwelijks vertrouwen in de politiek.”

  Daar staat dan dit bericht tegenover:

  “Na een sterke stijging in bereik onder zakelijke beslissers begin dit jaar blijkt uit de nieuwste cijfers van het Decision Makers Survey dat dagblad De Telegraaf wederom het meest geraadpleegde medium is en zelfs blijft groeien. Met 1.000 nieuwe topbeslissers die De Telegraaf lezen is het dagelijkse bereik van de krant onder deze doelgroep nu 26,4% (194.000 topbeslissers). De Telegraaf laat hiermee andere titels ver achter zich.”

 32. 60

  @59 Maar misschien worden met “topbeslissers” bedoeld, wie er thuis mag bepalen naar welk televisieprogramma er wordt gekeken, hoe lang, en welk bier erbij wordt gedronken.

 33. 61

  Goed stuk… Maar!
  @
  “Uit andere voorbeelden blijkt voorts, dat de Nederlandse rechtbank het islamitisch recht eenvoudig wegwuift, indien dit in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, zoals in het geval van de vrouw die buiten haar wil en medeweten om (op grond van haar paspoort) was uitgehuwelijkt aan haar neef (zie 5.5. LJN BD9278).”

  Je kan niet “uitgehuwelijkt” zijn binnen de Islam, een vrouw heeft het recht om zelf te bepalen wie ze trouwt. dat veel mensen het wel doen is meer iets van hun cultuur.

  http://www.islamfortoday.com/ruqaiyyah04.htm

 34. 62

  Als een niet-jurist geen prima stukje over interpretaties van rechtelijke uitspraken mag schrijven, dan wil ik hierbij alle niet-historici graag oproepen hun waffel te houden over alle gebeurtenissen voor eergisteren. Daar gaan wij namelijk over.

  Oja, en geen verhaaltjes over geld door de niet-economen alstublieft. Om een bekend Sargasso-reaguurpseudonimicus te quoten (mag dat, als niet-neerlandicus?): “dat is gewoon te ingewikkeld voor een niet-specialist..”

 35. 63

  @Anthonie; de journalist van de Telegraaf tekent kritiekloos op wat Wilders hem voorhoudt. Er zijn geen wedervragen, er is geen enkele indicatie dat er is nagegaan of wat Wilders beweert ook daadwerkelijk klopt.

  Het zijn niet de vragen van de journalist die bepalend zijn voor de vorm en inhoud van het stuk, maar wat Wilders kwijt wil. Er is ook geen concrete aanleiding voor het stuk, behalve dat Wilders kennelijk iets ontdekt heeft dat hij wil verspreiden, en daartoe de journalist daarover heeft ingeseind.

  Vervolgens verwijst de PVV op de voorpagina van haar website naar dit stuk, en dat is meteen ook de enige manier waarop zij hierover communiceert: via dit stuk in de Telegraaf.

  Dat is dus geen journalistiek artikel, maar een perscommuniqué van de PVV. De auteur (en de krant) is daarmee doorgeefluik geworden van wat Wilders kwijt wil aan het volk / aan ballonnetjes wil oplaten.

  En nee, ik heb geen contact met de PVV gezocht. Dat is ook helemaal mijn taak niet “aan wederhoor te doen”. Ik bedrijf geen journalistiek, ik blog. Weet je wat dat inhoudt, bloggen?

 36. 64

  Om iedereen uit de droom te helpen: de Telegraaf is al een eeuwigheid de spreekbuis van de VVD en de Oranjes. Wie anders dan Prediker de moeite neemt zich te verdiepen in de schrijfsels van een van de meest invloedrijke smaakmakers van de Telegraaf, politiek commentator en adjunct-hoofdredacteur Kees Lunshof (overleden in 2007), weet direct dat het zo is. De Telegraaf was daarom anti-Fortuyn (link met Felix Rhodius) en is beslist anti-Wilders. Wat niet betekent dat nieuwtjes zoals de shariarechtbanken in de prullenbak verdwijnen. Anders dan bijvoorbeeld het totaal gecorrumpeerde NRC, is de Telegraaf niet afhankelijk van een politieke partij.

 37. 66

  Prediker, geef nou maar gewoon toe: jij hebt dit flauwe stukje louter en alleen geschreven om je over z’n ego gestruikelde vriendje Peter Breedveld (frontaalnaakt.nl) een plezier te doen. Zijn ruzie met TMG is ineens ook jouw ruzie. Jammer, want je neemt daarmee de lezer in de maling.

 38. 68

  @57 en @63 Wederhoor veronderstelt dat de te wederhoren partij reageert op je verzoeken. Ik heb de PVV benaderd met de vraag om inzage in hun onderzoek. En toen bleef het stil. Dan hebben we dus niet meer dan een Telegraaf-artikel dat klakkeloos de meningen van Wilders optekent, waar geen bewijzen worden aangedragen, laat staan onderzocht op waarheidsgehalte. Maar toch moeten wij aannemen (ik zou bijna zeggen: geloven) dat Wilders de waarheid spreekt. Het gedachtegoed van Wilders vertoont steeds meer ideologische trekken. Zou Wilders aan taqiyya doen?

 39. 69

  Geert Geel is vriendjes met Berlusconi en probeert met zijn comments de aandacht van zijn strafzaak af te leiden. Nou Geert Geel, dat zal je niet lukken zolang ik hier ook ben!

 40. 70

  JanT, geen idee wat jou allemaal bezighoudt, maar Berlusconi is een smeerlap die Europa opzadelt met nog meer islam. Niet echt een vriendje, dus.

  Verder stem ik ook al geen PVV, ik heb zelfs helemaal niet gestemd, dus je mag Wilders er ook buiten laten.

  Als je toch nog wat zinnigs te melden hebt, lees ik het graag.

  Overigens wacht ik op de ontkenning van Prediker. Zo niet, dan heeft hij zich met dit bedienende prutswerkje afgeserveerd.

 41. 71

  Aynranddebiel, ik zie helemaal geen feiten. Prediker – “is ook helemaal mijn taak niet aan wederhoor te doen” schiet er maar wat op los zonder enige onderbouwing.

  Wat er werkelijk achter dit stukje schuilt heb ik hierboven al aangegeven: armzalige vriendjespolitiek.

  In plaats van naar mij te wijzen, zouden jullie kwaad op Prediker moeten zijn die jullie als lezer helemaal niet serieus neemt.

 42. 72

  @64 We komen lekker in de sfeer van de complotten op deze manier. Waarom noem je Edwin de Roy van Z. niet? En Joris D., die ongetwijfeld nog met Pim F. in een bordeel heeft gezeten. En daarom is het stukkie van Prediker onzin. Yes!
  Overigens schreef reaguurder vandyke ongeveer hetzelfde over de arresten, maar toen hield je je stil.

 43. 73

  @Geert Geel, toon die vriendjespolitiek eerst maar eens afdoende aan en toon en passant ook maar aan hoe dit afbreuk doet aan de waarheidswaarde van het stuk.

  /This opinion was brought to you by Retecool Reaguurders Inc.®. For 14 euros we’ll bring your opinion too!

 44. 74

  Beste Geert Geel,
  jammer dat je het idee van mijn comment niet doorhebt. Ik gebruik namelijk gelijksoortige zinnen als jij maar ik vul andere namen in, om je te laten zien wat voor rare dingen je zegt.

  Om het voor jou begrijpelijk te houden zal ik deze keer de vrolijke noot weglaten.
  Je doet aan niet-onderbouwde verdachtmakingen om Prediker in een slecht daglicht te stellen, waarna je (zonder argumenten) beweert dat hij onzin schrijft. In 2 MAVO kwam je daar misschien nog mee weg, hier niet.

 45. 75

  @Prediker

  de journalist van de Telegraaf tekent kritiekloos op wat Wilders hem voorhoudt. Er zijn geen wedervragen, er is geen enkele indicatie dat er is nagegaan of wat Wilders beweert ook daadwerkelijk klopt.

  Ongetwijfeld. Dat doen kranten wel vaker heb ik de indruk. Ik lees ze dan ook liever niet.

  Dat is dus geen journalistiek artikel, maar een perscommuniqué van de PVV.

  Blijft dus overeind staan jouw stelling dat “geen bronvermelding = partij propaganda”?
  Daaraan toegevoegd de stelling “geen bronvermelding = partijpropaganda = persbericht”?

  Interessant. En dat geldt voor alle kranten, neem ik aan?

  De auteur (en de krant) is daarmee doorgeefluik geworden van wat Wilders kwijt wil aan het volk / aan ballonnetjes wil oplaten.

  Je klinkt als iemand die pas een paar maanden kranten heeft leren lezen en nu ontdekt heeft dat ‘ie belazerd wordt. En dát wilde je zo graag delen met de wereld?

  En nee, ik heb geen contact met de PVV gezocht. Dat is ook helemaal mijn taak niet “aan wederhoor te doen”.

  Gek. Ik was in de veronderstelling dat je voor eens en voor altijd wat zaken boven water ging halen, getuige je eigen uitspraak:

  Ik wist het ook nog niet, totdat ik probeerde de bronnen te vinden achter het artikel ‘Sharia al in Nederland‘ (Telegraaf, 11 april 2011). Wat blijkt nu? Die bronnen zijn helemaal niet te vinden.

  Gevolgd door een vetgedrukt tussenkopje “De waarheid”.

  Maar nu blijk je dus helemaal geen onderzoek te bedrijven of werkelijk “de waarheid” (whatever that may be) boven tafel te willen krijgen. Je wilt gewoon een statement maken, verpakt in wat wollig taalgebruik, kek plaatje erbij en klaar…

  Ik bedrijf geen journalistiek, ik blog. Weet je wat dat inhoudt, bloggen?

  Beste oude man, dat je net google ontdekt hebt wil niet zeggen dat je direkt hoog van de toren hoeft te blazen. In de tijd dat jij de “any button” nog zat te zoeken was ik al wel klaar met het fenomeen bloggen.

 46. 76

  Och, anthonie staat ver boven het gepeupel dat nog kranten leest en blogt, en komt hier even uitleggen hoe het zit.

 47. 77

  @Anthonie; normaliter staat er dan bij “.. dit zei de PVV-leider zondag op de landdag van de Limburgse vereniging van vlaaienbakkers”, of iets in die trant. Dan is het berichtgeving.

  Of men houdt een interview, en dan stelt de journalist een aantal (kritische) vragen die een deel van de lezers ook heeft.

  In dit geval is daar allemaal geen sprake van. De journalist is kennelijk op uitnodiging van Wilders bij de PVV-leider langsgegaan, en heeft uit zijn mond opgetekend wat deze kwijt wilde, en geeft dat zo netjes mogelijk weer.

  Maar dat is dus geen journalistiek – dat is persvoorlichting. Dat stuk van Paul Jansen zou een prima persbericht zijn, of een stuk op de PVV-site. Maar als krantenbericht laat het al z’n journalistieke veren varen.

  Kijk, als er nu daadwerkelijk een onderzoek door de PVV was publiek gemaakt (bijvoorbeeld op de PVV-website) en Jansen had daarvan bericht, dan had ik het niet zo’n probleem gevonden. Dan is het artikel een informatieve ingang om verder te lezen. Maar nu valt het stuk in de Telegraaf gewoon samen met het persbericht van de PVV. Dat vind ik dubieus – en gezien de massale bijval voor dit stuk (zie Twitter) ben ik blijkbaar niet de enige die dat zo beleeft.

  “Gek. Ik was in de veronderstelling dat je voor eens en voor altijd wat zaken boven water ging halen”

  Volgens mij heb ik de zaak heel aardig boven water. Verder verwijs ik je naar #68 van Johanna Nouri. Die legt heel goed uit waarom het geen zin heeft om als kritische blogger aan wederhoor bij de PVV te doen.

 48. 78

  Ernest, alleen voor iemand die van niets weet klinkt het wellicht wat complotterig. Toch zijn het gewoon controleerbare feiten. En – just for the record – leg mij eens uit waarom de door Prediker gesuggereerde relatie tussen PVV en de Telegraaf blijkbaar buiten ‘de sfeer van complotten’ valt? Ik ben reuze benieuwd.

  Monade, doe onderzoek op frontaalnaakt.nl en vertel mij jouw bevindingen.

  JanT probeert het slimste jongetje van de klas te spelen met het vervangen van woordjes. Nog even ik we lezen: ‘vervang het woord moslims door Jood….’

  Wel, vervang jij het ‘Het fascisme’ maar eens door ‘Islam’ onder Definitie op

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Fascisme

  Eens kijken hoe goed je bent in spelletjes voor minderjarigen die zelf niks kunnen bedenken….

  Mijn beschuldiging aan het adres van Prediker is luid en duidelijk, en de onderbouwing vind je terug op frontaalnaakt.nl

  Een beetje dossierkennis is soms best wel handig, jongens.

 49. 82

  vandyke weet hoe het moet! Haha! Wat fijn om Prediker te zijn. Zoveel goede vrienden om je heen. En allemaal haten ze islamhaters.

  Maar goed, vandyke, na al deze beleefdheden, wat denk jij van mijn commentaar op het stukje van prediker?

 50. 83

  @76

  Beter lezen, beter leren onderscheiden wat actie en reactie is…

  @Prediker

  Begrijp me niet verkeerd: Ik vind de Telegraaf een verschrikkelijk slecht blad. Maar wat jij hier beschrijft is niets nieuws, komt voor bij alle kranten en leidt volgens mij niet automatisch tot de door jou nog altijd hoog gehouden stelling: “Geen bronvermelding = partijpropaganda = persbericht”.

  De journalist is kennelijk op uitnodiging van Wilders bij de PVV-leider langsgegaan, en heeft uit zijn mond opgetekend wat deze kwijt wilde, en geeft dat zo netjes mogelijk weer.
  Er bestaat een semantisch verschil tussen kennelijk en schijnbaar. Jouw tussenkopje “de waarheid” impliceerde “kennelijk” waar je “schijnbaar” bedoelde. Je geeft het weer als feit, wat voor ons, als lezer, weer niet te controleren is zonder zelf ook op onderzoek uit te gaan.

  Kijk, als er nu daadwerkelijk een onderzoek door de PVV was publiek gemaakt (bijvoorbeeld op de PVV-website) en Jansen had daarvan bericht, dan had ik het niet zo’n probleem gevonden.

  Een simpel mailtje had je kunnen vertellen of dat onderzoek werkelijk bestaat of niet.

  Verder verwijs ik je naar #68 van Johanna Nouri.
  Nadat jouw “waarheid” al een poosje online heeft gestaan verwijs je naar de pogingen van iemand anders? Huh?

  Die legt heel goed uit waarom het geen zin heeft om als kritische blogger aan wederhoor bij de PVV te doen.

  Dat lijkt mij een aanname te zijn.

  Volgens mij heb ik de zaak heel aardig boven water.

  Als jij denkt dat “geen bronvermelding = partijpropaganda = persbericht”, dan wil ik niet weten waar jij hebt leren zwemmen. Het zijn aannames. Kortom, je zegt “schijnbaar”.

  Dat vind ik dubieus – en gezien de massale bijval voor dit stuk (zie Twitter) ben ik blijkbaar niet de enige die dat zo beleeft.

  Argument ad populum. Niks meer. Wel minder dat je dat er zo nodig bij moet halen.

  En voor je stuk als geheel zou ik zeggen dat je je bedient van een omgekeerde variant op de drogrederning “bewijs door ontoegankelijkheid”.

 51. 84

  Geert Geel: We vragen niet om een onderbouwing van je persoonlijke aanval (dit interesseert niemand iets zoals je misschien al opgevallen was) maar om een onderbouwing hoe dit afbreuk zou doen aan het stuk.

 52. 85

  ok Geert Geel, jou eerste beschuldiging luidt:

  “Dom en doorzichtig stukje, al was het alleen maar vanwege de schandalige verbanden….”

  Hoe moeten wij deze beschuldiging checken op frontaalnaakt.nl?

  Of kunnen we daar soms alleen jouw persoonlijke verdachtmakingen aan het adres van Prediker “checken”?

  In dat geval ga je dus niet in op de inhoud, hoewel je in 54 wel groots verkondigd:
  “Feit is dat er in Engeland ruim 80 shariarechtbanken actief zijn en we door heel Europa waar links regeert dezelfde ontwikkelingen zien.”

  Ten eerste, zowel Prediker als de PVV zeggen niks over Engeland, dus dat is in deze sowieso irrelevant. En “Feit is”? Prediker heeft iig uitgezocht en bewijzen gevonden dat het hiermee in Nederland wel meevalt. Dit is de kern van de zaak, of kunnen we het tegendeel hiervan ook checken op frontaalnaakt.nl?

  Laten we afspreken dat als jij andere aanspoort tot meer dossierkennis, dan wil ik jou graag aansporen tot beter redeneer vermogen.

 53. 86

  Monade, doe onderzoek op frontaalnaakt.nl en vertel mij jouw bevindingen
  @Geert Geel, ik wéét dat de blogosphere een incestueus wereldje is, net als de dodebomenjournalistiek en het literaire wereldje. Maar jij moet de rechtstreekse argumentatie van jouw aantijging leveren en ook waarom dit afbreuk doet aan de strekking van @Predikers artikel, niet ik. Ook bij mij werken truukjes niet.

  Maar wat jij hier beschrijft […] komt voor bij alle kranten en leidt volgens mij niet automatisch tot de door jou nog altijd hoog gehouden stelling: “Geen bronvermelding = partijpropaganda = persbericht”.
  Voor iemand die hoog van de toren blaast en met kreten uit een boekje “Inleiding logica voor beginners” komt aandraven, ben je behoorlijk onnozel, @anthonie. Deze stelling behoort namelijk tot de beginselen van de onafhankelijke journalistiek. Overal en altijd. Punt.

  /En ik kwam hier alleen voor het leuke artikel, furrfu.

 54. 87

  Het is geen persoonlijke aanval, beste aynranddebiel, het is een constatering die overigens duizendeneen maal beter onderbouwd is dan de laster van Prediker. Want om mijn verhaal te checken hoef je alleen maar frontaalnaakt.nl te lezen.

  Zie hier overigens een vorige vuist in het achterwerk van Peter Breedveld. Prediker blijkt een recidivist:

  http://tinyurl.com/6etqt37

 55. 88

  Er is trouwens een verschil tussen shariarechtbanken die als een soort geschillencommissie vanuit de moskee gerund worden en reguliere rechtbanken die zich baseren op de sharia, dus het is dubbel irrelevant.

  Om nog maar te zwijgen over het ontbrekende verband tussen Engeland en “heel Europa waar links regeert” (bestaat dat?).

 56. 89

  @87: I don’t give a shit. Al daalde God in hoogsteigen persoon neer uit de hemel om te vertellen wat er allemaal mis is met Prediker, dat is de niet de onderbouwing waar ik in geïnteresseerd ben.

  Jij bent wel echt zeldzaam traag van begrip.

 57. 90

  Monade, Prediker pretendeert de Telegraaf te hebben ontmaskerd als het schoothondje van de PVV. Wie ook maar iets van de Telegraaf weet kan bevestigen dat deze krant niets ziet in de partij van Wilders.

  De Telegraaf is een brave VVD-krant die tevens de oude rechtsdragende rotten van het CDA hoog houdt en natuurlijk de Oranjes op hun wenken bedient.

  Dat is niks nieuws en het bericht van Prediker die niet eens moeite heeft gedaan zijn laster van zelfs maar de minste onderbouwing te voorzien, kan dus alleen maar bedoeld zijn om zijn grote held Peter Breedveld te behagen.

  Draai de zaak dus niet om. Mijn stelling dat Prediker zijn publiek opscheept met flauwekul en dat alleen doet om @frontaalnaakt te bevredigen, is een stelling die een ieder die deze gasten ook maar een beetje volgt, tot jaknikken dwingt.

 58. 91

  @anthonie.
  Afgezien van je nogal aanmatigende toon heb je trouwens wel gelijk. Prediker had eerst een poging moeten doen om het onderzoek op te vragen bij de PVV, al was het waarschijnlijk tegen beter weten in.

 59. 92

  @Monade

  Interessant journalistiek principe is dat dan:
  Geen bronvermelding staat gelijk aan partijpropaganda staat gelijk aan persbericht.

  Ik neem aan dat jouw reactie óók een persbericht is, dan, aangezien de bronvermelding ontbreekt en ik dat “overal en altijd” principe zo snel niet terug kan vinden.

 60. 93

  aynranddebiel, zou god al bestaan, dan kwam Jezus sowoieso niet terug vanwege het continue weg-met-ons-gelul van de vele valse Predikers op deze in- en intreurige planeet. Zoek het maar lekker zelf uit, zal ongetwijfeld zijn reactie zijn, en gelijk heeft hij. Of moet dat van jou met een hoofdletter….

 61. 94

  Ik vond het hier prettiger toen de rechts geörienteerde bezoekers nog gewoon met argumenten probeerden hun standpunten voor het voetlicht te brengen. En zo af en toe eens een seven voor het nodige vermaak was ook nog wel aardig.
  De laatste tijd zijn me hier iets te veel van die rechtse schreeuwlelijkerds die niet verder komen dan schelden , op de man spelen en off-topic gezwets.

 62. 95

  @91

  True. Ik had niet moeten bijten op deze zin:
  Ik bedrijf geen journalistiek, ik blog. Weet je wat dat inhoudt, bloggen?

  Ik ga nu mijn tanden poetsen…

  Overigens, afgezien van Geel’s moeilijk te onderbouwen stelling met betrekking tot Breedveld, heeft ‘ie wel gelijk met betrekking tot de pretenties van dit stuk. En dat die pretenties dus niet worden waargemaakt.

 63. 96

  @Geert Geel, je lult uit je nek. “Toevallig” volg ik al een maand of 8 vrij intensief de onlineberichtgeving van de Telegraaf.

  De TMG van nu is neoliberaal, populistisch, xenofoob, en pro-Israël. Omdat de Oranjes koketteren met multiculti (hoe welgemeend dat is weet ik niet), worden ook zij vrij onsubtiel weggezet als volksvijandig. Braaf is niet het juiste woord.

  Als jij daar de bijbehorende partijpolitieke etiketten op zou willen plakken zijn de extreemrechtse vleugels van het CDA, het neoliberale deel van de VVD, en de PVV de beste keuze.

  En nogmaals kom jij niet met argumenten, dus ik concludeer dat je ze niet hebt. Next!

 64. 97

  Kunnen we Geert Geels getrol alsjeblieft laten voor wat het is? Ik begin het een beetje beu te worden dat iedereen hapt op een extreemrechtse flapdrol van een rancuneuze fantasiewebsite wiens enige reden om hier te reageren is te voorkomen dat er nog zinnige dingen gezegd worden.

  Overigens, dat De Telegraaf zich liever voor het rechtse karretje laat spannen dan daadwerkelijke feiten te achterhalen is het eerste uitgangspunt van die krant. Daar doet de huidige hoofdredacteur ook helemaal niet moeilijk over. Liever een feitenloos rechts spektakelverhaal dan een genuanceerde waarheid. Onder Lunshof was de krant VVD, sinds zijn dood is de alliantie richting PVV opgeschoven. Het is een format, en daarom ook niet echt serieus te nemen. Een soort GeenStijl-oldschool. Vooral om te lachen en ohooooohh!! te roepen.

  Maar dat neemt niet weg dat wij er best op mogen wijzen dat de krant volstrekte kul opschrijft.

 65. 98

  @93. Oh shit, ik heb het woord “god” gebruikt, wat voor jou aanleiding is om nog eens een poging te doen de discussie te laten ontsporen om te verbloemen dat je geen argumenten hebt.

  En het mag best zonder hoofdletter hoor, ik ben niet gelovig. Leuk geprobeerd.

 66. 101

  Natuurlijk, Monade. Prediker komt met een bijeengeraapt stukje zonder onderbouwing en dat is goed. Geert Geel komt met commentaar op dat stukje – naar jouw idee zonder onderbouwing – en dat is slecht. Ik neem aan dat ik het zo een beetje redelijk heb samengevat?

  MMaas, jij bent mijn held van de dag. Soms is het best lastig om de linksmensch te typeren, maar jouw reactie maakt de toevallige voorbijganger alles duidelijk.

  aynranddebiel, ik begrijp dat het onbegonnen werk is jou tot het maken van huiswerk te bewegen. Geeft niks. Jij hebt maar een uitkomst voor ogen: Prediker = goed, Geert Geel = slecht. Dat is natuurlijk prima, maar ik zou het niet zomaar hardop zeggen. Men zou wel eens kunnen denken dat je onder je werkelijke naam reageert.

 67. 104

  Wat Wilders doet is een typisch voorbeeld van wat ze in de VS inmiddels ‘fact free politics’ noemen. Dit valt vrij goed bij de categorie wat lager opgeleiden. Zie verder onder Sikbock (-3).

 68. 105

  ALO; het is nog veel erger. Xenofoob, nationalistisch en antikosmopolitisch rechts speldt zichzelf z’n eigen feiten op z’n mouw, en samen vormen die feiten een compleet wereldbeeld.

  Dat zie je ook bij Wilders en islamofoob rechts. Er worden allerlei halve waarheden, incidenten en zelfgesponnen ideeën over wat de islam wel zou inhouden aan elkaar geweven tot een gesloten wereldbeeld. En met ‘gesloten’ bedoel ik niet dat het sluitend is, want het is een rafelige lappendeken dat vol gaten zit, maar in de zin dat de luitjes die er in geloven, voortdurend de vingers in de oren steken: lalalaa! I can’t hearrrr you!

 69. 106

  @105, precies, en daarom neem ik de TMG als een (politieke) opiniemaker ook bijzonder serieus. Één Telegraafartikel is belachelijk, een krant vol werkt bevreemdend, maar 24 uur per dag, 7 dagen in de week dat wereldbeeld over je uitgestort krijgen is alarmerend en zorgwekkend.

 70. 107

  Gronk, gelukkig is Wilders Hitler. Die houden we erin!

  aynranddebiel haakt al af als iemand iets anders beweert dan Prediker.

  ALO zet de volgelingen van Wilders nog even neer als ‘lager opgeleiden’. Delen jullie comments met Krapuul?

 71. 108

  @Geert Geel
  Nee, dit is nu de zogenaamde vrijheid van meningsuiting. En als jullie Tokkies daar niet tegen kunnen dan moet je niet van die lange tenen hebben, en meer gevoel voor humor en bovenal wat meer aan zelfreflectie doen.

  Je zou toch zeggen dat die PVV-aanhangers denigrerende generalisaties zouden kunnen herkennen. Ze zijn blijkbaar nog dommer dan ik al dacht.

 72. 114

  Een hoop gedoe weer, wat is het toch dat de PVV steeds alle aandacht krijgt? linksom of rechtsom ze weten zich steeds in beeld te krijgen. laten we stoppen met over hen te praten, dan verdijnt het hopenlijk

 73. 118

  Himu, realiseer jij je wel dat de PVV zonder islamstandpunten een soort SP is? Een min of meer linksdragende partij?

  Wat betekent dat de enorme haat tegen Wilders op Sargasso alles te maken heeft met jullie suïcidale liefde voor islam.

  Het moet toch niet gekker worden…..

 74. 120

  @ 117, Ik heb me nu juist prima vermaakt om de journalistieke flater van de Telegraaf.

  @ 118, Haat tegen Wilders? Ik lees een analyse van iets dat lijkt op een propaganda-machine van een politieke partij die daarvoor de gretigheid van ’s lands grootste krant gebruikt. Kritisch? Ja. Fact-based? Ja. Maar haatdragend? Nou nee, niet echt.

  Maar ja, als één van de stokpaardjes van de PVV faliekant en goed beargumenteerd onderuit worden gehaald, dan wordt dat door diens achterban niet in dank afgenomen en geïnterpreteerd als ‘haat’.

 75. 121

  Typisch dat meneer Paul Jansen als beste politiek verslaggever/commentator wordt gekozen. Bij de Telegraaf zit. Maar vol lof over Wouter Bos is. Dan ben je echt rechts of niet.

  Volslagen onzin daarom Telegraaf een stempel op te drukken. Het is een rechts blad, maar niet rabiaat rechts, ze sparen niemand, en ja, als je door je linkse bril de krant leest, erger je kapot.

  Net zoals met een rechtse bril de VK lezen, dat valt mij af en toe zelfs zwaar tegen. Te vaak nog discussies over punten waar al een besluit over is gevallen, dus nakaarten. Te vaak voorspelbare columns (standpunt al bekend). En het morele vingertje komt nog wel eens om de hoek kijken.

  De Telegraaf is net zoals het eten bij de snackbar, niet gezond, maar iedereen loopt wel eens naar binnen voor een lekkere trek.

 76. 124

  Prima artikel met relevante diepgang hierboven.

  Toch nog even het volgende:

  Ik was reeds op de hoogte van de gemanipuleerde weergave van deze rechtzaken door G.Wilders.
  Het leek mij een goed idee om dit eens kritisch te benaderen in een reactie in Elsevier door net als hierboven te verwijzen naar de inhoud van de jurisprudentie.

  Waarom Elsevier?
  Omdat mij was opgevallen dat hier praktisch enkel lezers reageerden die geheel vóór die “arme” Wilders waren. Zij omarmden braaf ontzet de twijfelachtige verzinselen van hun politiek idool.
  Maar wat bleek?

  NA ÉÉN DAG WAS MIJN REACTIE IN ELSEVIER GEWIST.

  Daar schrok ik wel van.
  In mijn reactie geen enkel onvertogen woord doch slechts een kritische kanttekening bij de stelling van Wilders.
  Maar een kritische noot jegens W. is dus NIET welkom.Dit betekent maar één ding:

  CENSUUR BIJ ELSEVIER.

  Zonder enige tekst of uitleg wordt relevante informatie achtergehouden cq gewist.
  Ik wist niet dat wij in Nederland al zo ver heen waren.
  Het roept bij mij herinneringen op aan andere tijden of andere oorden.
  Maar ik vrees nu het ergste voor Nederland.

  Wat is hier achter de schermen in vredesnaam aan de hand?
  Wie speelt met wie onder één hoedje?
  Zachtjes aan wordt Nederland een bepaalde richting uit gemasseerd. Waar naar toe?

  Het maakt mij niet uit of iemand nu voor of tegen de ideëen van W. is, maar ik vraag een ieder om extra allert te zijn de komende tijd op de verborgen politieke machts-spelletjes die blijkbaar in bepaalde reactionaire kringen gespeeld worden.

  Nederland pas op.

 77. 125

  Haha…die Buisie…doet huilie huilie over censuur. Is natuurlijk niet waar, maaar wat wel waar is is de voortdurende censuur bij tout links journalistiek Nederland van onwelgevallige rechtsmeningen. Ook op Sargasso. Een stuitend vorm van monddood maken. Maar het heeft natuurlijk alleen maar (ave)rechts gewerkt…haha!

 78. 126

  @124, O.Buiswater.

  “Great is the power of Truth, but even greater from a practical point of view is silence about the Truth.” (Aldous Huxley in ‘A Brave New World’)

  Geluiden die niet in lijn zijn met de richting die men tracht in te sturen moeten, zijn op media als Elsevier, Telegraaf etc. geen lang leven beschoren.

 79. 127

  “wat wel waar is is de voortdurende censuur bij tout links journalistiek Nederland van onwelgevallige rechtsmeningen. Ook op Sargasso.”

  Juist ja. Vandaar dat jij en Geert Geel, HPax, Sikbock en andere rechtse zwatelaars en monomane drammers hier de reaguurderspanelen mogen volblaffen: omdat er zo’n censuur is. -Zorgvuldige rechtse reaguurders overigens niet te na gesproken (KJ komt dan tenminste nog met inhoudelijke argumenten).

  De reaguurderspanelen van Trouw en Volkskrant – volgens velen *linkse* kranten (ahem!) – staan voortdurend vol met negatieve uitlatingen over moslims, marokkanen en linkse of progressieve partijen. Maar o, o wat is die censuur tegen rechts toch enorm!

  Dat valt me vaker op van rechtse reaguurders: men hult zich voortdurend in de mantel van het slachtofferschap, in complete weerwil van de feiten.

  Zelfs op Joop.nl zie ik regelmatig dezelfde stevig rechtse reaguurders voorbijkomen zoals ‘baron d’Holbach’. Is wat mij betreft ook geen probleem zolang men met inhoudelijke argumenten komt.

  Nee, de censuur zit duidelijk bij rechts, bij Elsevier en de Telegraaf. Niet alle rechtse media doen hier aan: op Spitsnieuws, Geenstijl en DDS worden onwelgevallige meningen niet weggecensureerd., maar de twee grootste rechtse nieuwsoutlets censureren onmiskenbaar wel.

 80. 129

  Is dat niet net zoiets als Thomas von der Dunk betichten van antisemitisme? Ik vind dat allebei goedkope ad hominems, eigenlijk. De auteur kan zich daar niet tegen verweren, maar hij wordt wel verdacht gemaakt als zijnde niet onafhankelijk.

  Dat Likoed Nederland en het CIDI hasbara bedrijven (hasbara betekent ‘uitleggen’, meen ik, het gezichtspunt van Israël onder de aandacht brengen) lijkt me evident. Daar komen ze ook gewoon voor uit.

  Maar als je van een journalist zegt dat hij “van de hasbara-club is”, dan doe je net alsof hij zijn stukjes schrijft in opdracht van de Israëlische ambassade, in plaats van dat hij zelfstandig tot een oordeel komt.

  Schrijf dan liever dat je vindt dat hij eenzijdig pro-Israëlisch schrijft, en dat dit zijn analyses minder rond en afgewogen maakt.

 81. 130

  Ik wist niet dat de hasbara-club schrijft in opdracht van de Israelische ambassada. Ik had begrepen dat het om vrijwilligers gaat die aangestuurd worden met “argumenten”.

  Maar ik begrijp uit je commentaar dat dit hier niet als censuur geldt, dus ik zal in de toekomst voorzichtiger zijn met mijn woorden.

 82. 131

  Overigens heb ik nog nooit in de Volkskrant het ommentaar geschreven dat Paul Brill van de hasbara-club is. Het was maar een suggestie.

  Aangezien je niet mag schrijven dat hij zich tot spreekbuis maakt van de joodse lobby, weet ik bijvoobaat wat het resultaat zal zijn.

  Oh sorry, dat had natuurlijk moeten zijn “zionistische lobby”.

  Dat komt mede omdat ik in een land woon, waar ze iemand rustig publiekelijke aanspreken als “ouwe nikker”. Dat geldt weliswaar niet als het spraakgebruik van de betere standen, maar daar worden niet gelijk zulke verregaande conclusies aan verbonden als in Nederland.

  In Nederland moet je gewoon alles doen om te vermijden dat men denkt dat je een racist bent. Als of dat niet de gewoonste zaak van de wereld is.
  Maar ja, wat wil je, met zo’n wilders.

 83. 132

  @Prediker

  “Vandaar dat jij (Theodor) en Geert Geel, HPax, Sikbock…”

  Hoe oneens ik het er meestal ook mee ben, ik waardeer de reacties van HPax en Sikbock over het algemeen wel. De comments van Geert Geel en Theodor voegen daarentegen weinig toe, dat onderscheid wilde ik even maken.

 84. 133

  HPax is een zwatelende reliwaanzinnige die zijn pseudogeleerdheid etaleert en er daarbij geen enkel probleem in ziet glashard te liegen over de inhoud van de bronnen die hij aanhaalt; en Sikbock doet niet anders dan zure oneliners met negatieve waardeoordelen en nulkommanul onderbouwing droppen als ware het geitenkeutels.

  Maar als jij dat positief kunt waarderen, ach…

 85. 134

  tsja prediker, als je mijn bijdragen niet snapt houdt het snel op. Ik zal het voortaan wat eenvoudiger voor je opschrijven. Misschien valt het kwartje dan wel.

 86. 139

  Ik heb nog even gekeken naar de Kamerstukken afgelopen dinsdag bij de aanvraag van het spoeddebat.
  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/plenaire_vergadering_12_april_2011.jsp#0

  De volgende uitspraak van Dibi kwam ik tegen:

  “Voorzitter. Ik heb een aantal zorgelijke dingen gezien in dat onderzoek van de PVV. Er is dus wel aanleiding om het kabinet om een brief te vragen. Het lijkt mij prima om naar aanleiding daarvan een AO te houden.”

  Nu ben ik toch wel erg benieuwd of hij dat onderzoek nu echt gezien heeft en heb Dibi dan ook een mailtje gestuurd.

 87. 140

  @ richard: * zucht * nog 1 keer dan; Prediker weet helemaal niet wat er in dat onderzoek van de PVV staat en of dat onderzoek ook werkelijk bestaat.

  Hij zegt dat hij “speurwerk” heeft verricht maar dat speurwerk laat – zo blijkt – nogal te wensen over. ( zie ook de bijdragen ook van Anthonie) Zijn stukkie is dus weinig feitelijk en vooral gebaseerd op zijn eigen interpretaties.

  Kortom: Prediker verwijt de telegraaf dat ze hun feiten niet checken maar doet dat zelf ook niet.

  broddelwerk dus

 88. 141

  Nogal opvallend aangezien de PVV bij de aanvraag van het spoeddebat zelf niet eens verwijst naar een onderzoek, maar alleen naar het artikel.

  Ik vraag me trouwens af wanneer het eerste spoeddebat aangevraagd gaat worden n.a.v. een artikel op Sargasso.

 89. 143

  @142

  Wie weet komt de volledige inhoud van het artikel voor rekening van de journalist in kwestie en is er helemaal geen contact geweest tussen de PVV en de Telegraaf.

  Maar wat Sikbock zegt lijkt me toch echt onweerlegbaar: Prediker weet niet wat er in het onderzoek staat, óf het van de PVV komt of niet en bedrijft evengoed als de Telegraaf of welke andere krant dan ook een vorm van propaganda. (A.M. op de foto).

  Dat hij graag klaagt over azijnpissers en zuurpruimen komt mij voor als projectie. Bekijk zijn postings hier op sargasso maar eens.

 90. 144

  Aangezien de PVV niet via enig ander kanaal bekendheid heeft gegeven aan het onderzoek (wat blijkt uit de website van de PVV) kan de journalist hier alleen vanaf weten door direct contact met de PVV.

  Lijkt me een behoorlijk sluitende redenering.

 91. 145

  “Hij zegt dat hij “speurwerk” heeft verricht maar dat speurwerk laat – zo blijkt – nogal te wensen over.”

  Wilders geeft drie voorbeelden en mijn speurwerk bestaat eruit dat ik samen met Vandyke die drie voorbeelden heb weten te traceren in de gegevensbanken van de Landelijke Rechtbank.

  Dat is meer info dan de Telegraaf geeft. Maar volgens mij heb jij dat hele Telegraaf-artikel overgeslagen, en heb je verzuimd om de voorbeelden die Wilders beschrijft te leggen naast de arresten die ik aangeef.

  In plaats daarvan heb je ‘prediker’ gelezen, en een stuk waarin ik rechts NL een nieuw aarsgat scheur, en begon je onmiddellijk te zoeken naar de losse eindjes in het betoog die je mogelijk verder uit kon scheuren tot een gapend gat.

 92. 146

  Anthonie: “Prediker weet niet wat er in het onderzoek staat, óf het van de PVV komt of niet”

  Kijk, en hier openbaart zich dus het probleem. Anthonie leest niet zorgvuldig. In het Telegraaf-artikel staat namelijk luid en duidelijk:

  “PVV-leider Geert Wilders luidt, na eigen onderzoek van de partij, de noodklok.”

  Ik citeer dit in mijn stuk en herhaal het dan nog een keer. ‘NA EIGEN ONDERZOEK’ Aha!

  Als Anthonie de moeite had genomen om het artikel in de Telegraaf te lezen – en waarom zou je dat niet doen, ik link er tenslotte naar – dan had hij gezien dat Wilders hele duidelijk en specifieke voorbeelden omschrijft. Die omschrijving is nauwkeurig opgetekend door de journalist.

  Welnu, die voorbeelden vallen na te zoeken in de digitale databanken van de rechtspraak. Ik hoef dus de uitdraaien uit die databanken die ze op het PVV-kantoor hebben, niet te zien om te kunnen reconstrueren op welke casussen ze zich beroepen.

 93. 147

  @123 o buiswater censuur elsevier:
  De censuur bij elsevier werkt op 2 manieren. Door elke genuanceerde reactie te verwijderen toon je je eigen gelijk aan maar ook kan op een slinkse manier ongestraft extreem rechtse haat oproepen verspreid worden, deze blijven gewoon nl staan.

 94. 148

  ‘PVV-leider Geert Wilders luidt, na eigen onderzoek van de partij, de noodklok.’
  @143: Ik zal wel net zo dom zijn als Prediker (sorry) Deze quote haalde ik uit bovenstaande stuk. En vanwege de opmaak begrijp ik dat het een quote van de telegraaf is. Daar staat dat het een eigen onderzoek van de PVV is. Als Prediker naar de site van de PVV gaat dan vind hij als hij op zoek gaat naar dat onderzoek krijgt hij een verwijzing naar de telegraaf. Sorry maar als dat niet verdacht is wat dan wel.

  En nog even over met wie Prediker vriendjes zou zijn. Ik begrijp dat hij beschuldigd wordt van vriendjes met iemand te zijn omdat hij een mening deelt. Je moet dus blijkbvaar een andere mening hebben dan een ander anders wordt je meteen beschuldigd van vriendjes zijn.

 95. 149

  @sikkie/anthonie: ‘onderzoek’ is een activiteit, het hoeft niet altijd te resulteren in een al-dan-niet-toegankelijke nota/memo/stuk papier. Plus dat bij telegraafhoernalisten ‘even googlen’ ook al snel ‘onderzoek’ heet.

 96. 150

  @145: sorry prediker.. naar mijn mening heeft die “waarheid” van jou weinig met de feiten te maken en heb je die prematuur uit je eigen rommelige achtertuin gespit..

 97. 151

  Daarnaast geef ik toe dat ik niet je arresten heb gelezen.. dat is naar mijn mening ook niet noodzakelijk.. zoals ik al zei; ik verwacht niet dat het debat in de kamer naar aanleiding van jouw stukkie gevoerd gaat worden, maar naar aanleiding van het (al dan niet bestaande) onderzoek van de PVV

 98. 152

  “sorry prediker.. naar mijn mening heeft die “waarheid” van jou weinig met de feiten te maken en heb je die prematuur uit je eigen rommelige achtertuin gespit..”

  Jouw mening is echter, zoals uit 151 blijkt, niet gebaseerd op een vergelijking van de voorbeelden die Wilders geeft in dat Telegraafartikel (de enige mededeling van de PVV in casu) met de arresten die ik aandraag, maar gewoon op je vooroordeel.

  Je weet helemaal niet of wat ik zeg accuraat is of niet, want je hebt niet de moeite genomen er überhaupt naar te kijken. Je roept gewoon bij voorbaat dat het niks voorstelt omdat ik dat ‘onderzoek’ van de PVV niet zelf onder ogen heb gehad.

  Maar zoals Johanna Nouri aangaf: je kunt wel bij de PVV vragen of je dat onderzoek mag inzien, maar dan kun je wachten totdat je een ons weegt (en helemaal als het voor dat linkse Sargasso is natuurlijk; ze zouden wel gek zijn om hun mooie stuk door die linkse ratten te laten kapodtchecken).

  Daarmee krijgen we de idiote situatie dat de sikbockjes altijd zullen roepen dat de kritiek tekortschiet omdat die gebaseerd is op onvolledige informatie, omdat de PVV geen informatie geeft, maar wel via een PVV-vriendelijke krant sensatieberichten de wereld in helpt.

 99. 153

  @prediker: in het onderzoek ( als dat bestaat) wordt denk ik een aantal Nederlandse vonnissen bekeken en wordt er misschien beoordeelt in hoeverre het islamitische recht daarin prevaleert boven het Nederlandse. Dat laatste vind de PVV blijkbaar onwenselijk.

  Wilders heeft dat onderzoek niet zelf gedaan, maar pakt er een aantal voorbeelden uit waarvan hij denkt dat ze politiek scoren. Zijn voorbeelden zijn dus misschien niet representatief voor het onderzoek terwijl jij daar wel vanuit gaat.

  Daarnaast kan ik niet beoordelen of de arresten die jullie gevonden hebben horen bij de door Wilders aangevoerde voorbeelden. Ik zou je graag op je blauwe ogen geloven ( of er veel werk insteken) maar de rest van je stukkie is nou niet zodanig dat ik geneigd ben om me heel welwillend op te stellen.

  Bovendien claim je dat de telegraaf een spreekbuis is voor de PVV terwijl je andere mogelijkheden geheel buiten beschouwing laat. Misschien heeft de de telegraaf bijvoorbeeld wel inside information waarmee ze erop vertrouwen dat ze hun artikel later kunnen onderbouwen ( niet ongebruikelijk).

  Kortom: je stukkie is op zijn zachtst gezegd nogal prematuur en vooral een slag in de lucht.

  Aan de andere kant vinden alle minder kritische PVV haters je nu wel een toffe kerel. Dat is ook wat waard denk ik.

 100. 154

  @153 “Misschien heeft de de telegraaf bijvoorbeeld wel inside information waarmee ze erop vertrouwen dat ze hun artikel later kunnen onderbouwen”

  Je hebt blijkbaar zelfs het telegraafartikeltje niet gelezen, want als je dat wel zou hebben gedaan dan had je geweten dat er citaten van Wilders in staan, bovendien wordt op de PVV-site verwezen naar het artikel en heeft de woordvoerder in de tweede kamer het ook over het artikel.

  Heb je het stukje van Prediker zelf wel gelezen of heb je weer gewoon je vol automatische rechtse reaguurmachine weer aangezet?

 101. 155

  Prediker,

  Je kunt herhalen wat je wilt, feit blijft dat jij beweert dat A. de Telegraaf de spreekbuis is van de PVV. Dat onderbouw je niet, want je kunt de feitelijke gang van zaken rond het tot stand komen van dit artikel niet controleren. B. Je beweert vervolgens een soort van onderzoekje te doen om de feiten boven tafel te halen, maar je komt niet verder dan speculatie met betrekking tot het tot stand komen van het artikel, ook al beweer je zelf in je tussenkopje “de waarheid” naar boven te hebben gehaald. C. Opnieuw verwijs je naar de poging van een reaguurder hier als verdediging voor je eigen nalatigheid contact op te nemen met de PVV. En terwijl je dus al geconstateerd hebt dat er geen serieus bronmateriaal beschikbaar is, wauwel je wel een Telegraaf journalist na, die beweert dat Wilders x of y beweert. Als gezegd, een simpel mailtje, al dan niet vanaf een ander emailadres dan sargasso, had je, indien beantwoord, kunnen vertellen wat er nou wel of niet onderzocht is. Kortom: Je stelt (vermoedelijk niet onterecht) dat de Telegraaf liegt, maar neemt vervolgens de inhoud van het artikel bloedserieus.

  Wat was het ook alweer? Geen bronvermelding staat gelijk aan partijpropaganda staat gelijk aan persbericht. Toch?

 102. 158

  @ Van Dyke: ik bedoel: misschien laat de telegraaf Wilders zo aan het woord omdat ze al meer weten over de achtergronden, het mysterieuze onderzoek etc.

 103. 159

  @Sikbock; in ieder geval kom je nu met inhoudelijke argumenten. Dat is winst. (Het heeft wel 137 posten moeten duren, voordat het er van kwam, maar een kniesoor die daar over zeurt).

  Punt is alleen dat je dat Telegraaf-artikel niet (zorgvuldig) hebt gelezen. Daarin komt Wilders zelf namelijk uitgebreid aan het woord.

  “PVV-leider Geert Wilders luidt, na eigen onderzoek van de partij, de noodklok.

  „Ik ben geschokt over het grootscheepse gebruik van islamitisch recht in Nederland. Niet door die zogeheten shariarechtbanken, die er volgens toenmalig minister Hirsch Ballin niet zijn, maar nota bene door onze eigen rechtbanken.”

  “Als voorbeeld noemt Wilders een zaak, die..”

  En dat gaat zo maar door, doorregen met citaten van Geert Wilders.

  En allemaal origineel materiaal, toegespitst op dat ‘onderzoek’ en wat de PVV daarmee beoogt.

  Dat is dus niet afkomstig van een ‘inside bron’, maar de journalist (een parlementair verslaggever met de contacten en een stevig rechtse voorkeur) is zélf de inside bron.

  Ik hoef jou toch niet uit te leggen hoe dat gaat? Wilders wil een politiek punt agenderen, nodigt deze man uit voor een espresso:

  – Hier, moet je nou eens zien, en dit-en-dit. Dit is toch wat al te gek!

  – Ja, inderdaad zeg. Ik denk dat hier wel een mooi artikeltje inzit. Maandag staat het in de krant. Bedankt voor de scoop.

  – Geen probleem. Altijd fijn zaken met je te doen.

  Zo rollen die jongens op het Binnenhof. Maar niet eerder kwam het zo openlijk en kritiekloos in de krant. Zelfs toen Pieter Broertjes en Jan Tromp fungeerden als doorgeefluik voor wat hun vriend Prins Bernhard allemaal posthuum nog even kwijt wilde, was er tenminste nog de vorm van een interview, en waren er dingen die de journalisten van Bernhard wilden weten.

  In het Telegraafartikel worden slechts de woorden van Wilders opgetekend.

 104. 160

  mijn argumenten zijn al de hele tijd inhoudelijk Prediker.. maar goed, zoals ik al zei: uit dat telegraaf artikel an sich kun je weinig opmaken over de achtergronden, de tot stand koming van het artikel of het waarheidsgehalte van het onderzoek .. doe je dat wel dan leidt dat vooral tot speculatie

 105. 161

  “Geen bronvermelding staat gelijk aan partijpropaganda staat gelijk aan persbericht. Toch?”

  Al mijn bronnen staan vermeld, vrind. Zowel het Telegraafartikel (bewijsstuk 1) als de PVV-website (bewijsstuk 2) als de LJN-nummers (bewijsstukken (3-6), en de overwegingen die tot mijn analyse leiden.

  Natuurlijk kan ik mailtjes sturen naar de chef politieke redactie, om te vragen hoe hij aan deze gegevens komt. Je krijgt er alleen geen antwoord op. Die man heeft wel wat beters te doen dan kritische bloggertjes te woord staan.

 106. 162

  Als in het artikel dingen staan die de PVV (Wilders) niet zo bedoeld heeft dan was er ruim de gelegenheid voor om dat recht te zetten. Dan verwijs je niet op je website klakkeloos naar het het artikel zonder een kanttekening en zo’n kanttekening was er ook niet in de Kamer afgelopen dinsdag van de woordvoerder van de PVV..

  Als we zo gaan lullen Sickbock dan kunnen we voortaan alleen nog maar in het bijzijn van de rechter commissaris onder ede met elkaar communiceren.

 107. 164

  Sikbock; het staat je geheel vrij je te onthouden van commentaar over dit onderwerp totdat het onderzoek boven water komt.

  Dat zal dan in eeuwigheid zijn, want dikke kans dat het onderzoek bestaat uit wat uitdraaien uit de gegevensbestanden van de online databanken als Rechtspraak.nl en Jure, gemarkeerd met roze en gele markeerpenstrepen en uitroeptekens.

  Leer mij PVV’ers kennen.

 108. 166

  Of er komt geen kamerdebat en is dit alleen voor de bühne gespeeld. Mijn favoriete PVV kamervragen van deze maand, naar aanleiding van de “paranoïde denkbeelden van Mohammed Rabbae”, zijn tenslotte ook van de PVV webside genachtundnebeld.

  /Gelukkig heb ik een hongerig archief

 109. 167

  @138 Steeph (ligt ietwat gevoelig)

  Sorry, dat wist ik niet. Mijn excuses hiervoor.
  Maar ik kom hier voor het eerst en moest heet van de naald even mijn bevinding kwijt.

  Uit bovenstaande reacties blijkt overigens dat mijn ervaring niet op zich staat en dat censuur in Nederland al tamelijk symptomatisch is geworden.
  Ik kan er nog steeds maar moeilijk aan wennen.
  Het lijkt mij in ieder geval een gevaarlijke ontwikkeling. Je kunt de mensen er niet genoeg voor waarschuwen.

  Wat ik dan weer minder begrijp is dat programma’s als Pauw & Witteman e.a. desondanks meedoen aan die scheve beeldvorming door redacteuren van die censurerende media doodleuk uit te nodigen om daar hun tunnelvisie te ventileren.
  Aan de andere kant kan ik mij ook weer voorstellen dat je dit juist wél doet om zelf niet in de valkuil van de censuur te trappen.
  Maar toch.

  Censuur blijft censuur en is een héél gevaarlijk middel om Nederland een politiek moeras in te drijven.

  En als je als programma maker je tóch geroepen voelt om deze censuristen een platform te bieden, spreek ze daarover dan op z’n minst op aan.
  Wrijf ze dan onder de neus dat ze dit soort oneerlijke “journalistiek” bedrijven.

  En dat mis ik helaas toch bij de vroeger meer idealistisch ingestelde VARA.
  Bovendien zie ik op TV “Links” vaak complimentjes weggeven aan “Rechts”, die op zijn beurt elke gelegenheid aangrijpt om steeds maar weer smakeloos met modder te gooien naar die zgn. “Linkse Kerk”.
  Rechts begrijpt kennelijk de macht van de media beter dan Links.

  Bij P&W (ea) zijn boekbesprekingen, mode, sport en kunst de hoofdthema’s geworden met af en toe een korte zijsprong naar de politiek als de actualiteit daar om vraagt.
  Zelfs Frits Wester verbaasde zich daar onlangs over met de woorden: “De hele wereld staat in brand en wij zitten hier aan tafel over een of andere onbekende modeontwerper uit Parijs te kletsen.”
  Zoiets wordt dan met een lachende kwinkslag van tafel geveegd, want the show must go on.

  Als Nederland zo nodig wakker moet worden, dan lijkt Links nog steeds in diepe winterslaap.

 110. 169

  “Mijn favoriete PVV kamervragen van deze maand, naar aanleiding van de “paranoïde denkbeelden van Mohammed Rabbae”, zijn tenslotte ook van de PVV webside genachtundnebeld.”

  Geef even een seintje als jullie de vergelijkende screenshotjes op Fok zetten, met als titel: ‘PVV verdonkeremaant eigen (domme) kamervragen’, want dat vind ik wel een waanlink waard.

 111. 170

  @161

  LOL. Beetje de weg kwijt? Zie mijn commentaar #57.

  De bronnen-opmerking mijnerzijds is van jouzelf afkomstig en werd door mij enkel gedaan om te verifiëren dat je werkelijk die stelling deed.

  Remember? Geen bronvermelding = Partijpropaganda.

 112. 174

  O, er kwam al eerder iets zinnigs uit onze jurist.

  Namelijk dat om die vonnissen te begrijpen, je eigenlijk een universitaire opleiding rechten met een specialisme in internationaal privaatrecht nodig hebt.

  Denk jij dat Tofik Dibi en Joram van Klaveren en al die andere nitwits de expertise in huis hebben om zometeen te weten waarover ze het hebben tijdens dat spoeddebat? Laat maar, Sikbock: je hebt die vraag in #22 al beantwoord.

  Nee, het lijkt me beter dat ze hierover een paar hoogleraren internationaal privaatrecht gaan uithoren, en hoe hier een mouw aan te passen zou zijn.

 113. 176

  Dat is natuurlijk niet besides the point.

  Sargasso heeft inmiddels contact gehad met Tofik Dibi en het blijkt dat in weerwil van zijn bijdrage bij de aanvraag van dat spoeddebat (zie #139), hij dat hele onderzoek niet heeft gezien, maar zich baseert op het artikel in de Telegraaf.

  Kijk zo doe je dat: je lanceert via een bevriende journalist een stukkie in de Telegraaf, waar sprake is van “eigen onderzoek van de partij” en vervolgens praten alle parlementariërs dat artikel en elkaar na alsof ze dat onderzoek zelf daadwerkelijk hebben gezien.

  En pas als je ze er op wijst dat niemand dat onderzoek nog heeft gezien, denken ze ‘verhip, ja dat is waar ook’.

  Dat belooft wat zometeen. Je hebt dus zometeen politici die elkaar nakakelen op grond van een Telegraafbericht, in een spoeddebat dat draait om de finesses van het internationaal privaatrecht. En nu komt ‘ie: ik betwijfel of ze zich überhaupt bewust zijn dat daar de crux zit, en welke haken en ogen daar allemaal aan vast zitten.

  Kijk, en hier betalen we ze nu meer dan €7000,- per maand voor. Moehahaha!

 114. 177

  die laatste opmerking neem ik terug prediker.. maar ik heb verder geen zin om nog verder door te emmeren over dit onderwerp.. volgens mij zijn de standpunten wel duidelijk.. ikzelf wacht het debat even af en het zou mooi voor je zijn als je de kamer hebt wakker geschud.. * haakt af *

 115. 178

  “Uit eigen onderzoek is gebleken…”

  Professor Sickbock: Het onderzoek is onvindbaar, dus het zou wel eens waar kunnen zijn.

 116. 181

  @Prediker 169, mijn beschuldiging was achteraf onterecht. De kamervragen staan nog wel op de PVV site, maar met een afgezwakte inleiding. Ze zijn ook daadwerkelijk gesteld, maar in nog meer een afgezwakte vorm, waardoor de poging tot het monddood maken van Rabbae minder blatant is, maar nog steeds belachelijk en alarmerend.

  Vergelijk het oorspronkelijke stuk (uit de Google cache met de huidige versie en de kamervragen.

  De PVV site heeft er een handje van om dergelijk stukken te veranderen, te hernoemen, en te verplaatsen. Voor de officiële site van een politieke partij is dat behoorlijk laakbaar. Omdat de PVV site niet mijn hoofdaandacht heeft, ontgaan mij de meeste van deze truukjes, maar Krapuul heeft laatst een mooie ontdekt. De lofzang van Wilders op Guantanamo Bay uit oktober 2007 staat blijkbaar niet meer in de -toch al onhandige- index, maar is nog wel via Google op te vragen.

 117. 184

  Kan Sargasso een klacht indienen bij de Raad voor Journalistiek?
  Zaterdag kopte de Telegraaf weer op de voorpagina:”Wilders: Hendriks leugenaar”. Ook weer een rechtstreekse quote van GW.
  De kop zou net zo goed kunnen luiden: “Hendriks: Jansen paranoide”.

 118. 185

  Och och och. Wat een misleiding en bedrog.

  Het land heeft immers geen andere problemen anders dan “demagoog” Wilders.

  Wat een verassing, politiek is niet eerlijk en puur. Jezus, hoe naïef kun je zijn. En goh, een krant kan een menig hebben en deze willen doordrukken. Pas op, globalisten, dit is het einde der gehele wereld.

  Neuk Wilders, neuk de politiek en neuk elkander. Zo blijft de wereld in beweging en kunnen we ons allemaal zorgen maken om triviale zaken. Godsdienst, en in het bijzonder de Islam, is natuurlijk totaal geen serieuze zaak want het zorgt immers totaal niet voor problemen. Hier niet, en in het buitenland niet. Nee hoor.

 119. 187

  @aynranddebiel: Zonder nu.nl te lezen hadden we dat in de gaten. Op diverse plaatsen wordt nu naar die column van Geert gelinkt en naar dit stukje hier :-)
  Dit draadje krijgt dus nog een staartje.

 120. 190

  @Peter: Wij niet, hoezo? (Anderen wel overigens).
  Het is een column in een serie met meerdere kopstukken. De aankondiging is correct “wilders zegt….”.

 121. 191

  In de kop staat dat helaas dan weer niet. Het staat alleen tussen enkele aanhalingstekens, zoals de helft van alle artikelen op de site. Maar Nu.nl valt op zich niks te verwijten.

 122. 195

  @194 – Prediker, je simplisme begint onderhand irritante vormen aannemen. Je zou bijna gaan denken dat je iemand’s woorden opzettelijk verdraait om je gelijk te halen.

  De volgende keer dat je het weer doet weet ik het zeker.