SP: ‘Marktwerking in zorg leidt tot hogere premies en meer bureaucratie’

SP: ‘Marktwerking in zorg leidt tot hogere premies en meer bureaucratie’

?Door de marktwerking zouden de premies niet zo hard stijgen. Echter, na vier jaar marktwerking en concurrentie in het zorgstelsel zien we nu de ?zegeningen?. Meer bureaucratie, meer onzekerheid, hogere eigen bijdragen, hogere premies en minder solidariteit.? Dit zegt SP-Kamerlid Henk van Gerven in reactie op het bericht dat de zorgpremie sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 met gemiddeld 28% is gestegen.

 1. 1

  Hogere premies komt toch door de vergrijzing. Meer bureaucratie hang niet samen met liberalisering.

  En er wordt met geen woord gerept over de zorgtoeslag. Inderdaad is het voor de chronisch zieken en de armste ouderen lastiger, maar die krijgen via de belastingdienst weer extra geld terug.

 2. 2

  De grote premieklap kwam juist bij de invoering van het nieuwe stelsel door meer solidariteit: goedkoop particulier verzekerde jongeren moest ineens gaan meebetalen voor oudjes in het ziekenfonds.

  Op zich ben ik het wel eens dat martkwerking en de zorg niet altijd een ideale combinatie zijn. Maar “de zorg” is een breed begrip. Soms werkt het wel, soms werkt het niet.

 3. 3

  “Soms werkt het wel, en soms werkt het niet.” Dat hoor ik ook van verpleegsters: soms is het in een instelling onwerkbaar, soms wordt je als een engeltje behandeld door je bovengeschikten.

 4. 4

  @1: we hebben niet 28% meer ouderen. dat verklaart de stijging dus niet.

  @2: niet alleen de premies van goedkoop particulier verzekerde jongeren zijn gestegen. De daar mogelijk (theoretisch) uit voortvloeiende premiestijging kan ook nooit erg hoog zijn geweest, tenzij we jarenlang erg veel belastinggeld buiten de premies om naar die jongeren zouden hebben gesluisd (om de kosten van hun gezondheidszorg te betalen). Dat voor die jongeren de zorgpremie is gestegen, is daaruit dus wel verklaarbaar, maar een algehele gemiddelde stijging van 28% niet.

 5. 5

  @4.

  Bij de belastingdienst:

  “Bij de specifieke uitgaven zal ondermeer de aanschaf van een nieuwe bril niet langer aftrekbaar zijn, net als de tandarts en bepaalde medicijnen. Ter compensatie ontvangen de personen die in aanmerking komen voor de aftrek een bedrag van 100 tot 450 euro per jaar. Bovendien ontvangen ouderen en arbeidsongeschikten een vaste aftrek van respectievelijk 150 euro en 225 euro. De aftrekpost voor specifieke uitgaven blijft bestaan, zo kunnen mensen die voor hun ziekte of handicap veel kosten maken toch een aftrekpost houden, wel moeten zij de drempel zoals we die nu ook kennen van 1,65 procent van het huishoud verzamelinkomen blijven gebruiken.
  De aftrekpost eigen bijdrage AWBZ, bijvoorbeeld voor het verzorgingshuis of de thuiszorg gaat verdwijnen. Ter compensatie zal de eigen bijdrage verlaagd worden.”

  Bron.

  Dat zouden de verzekering kunnen gaan compenseren? Dus een duurdere premie betalen.

 6. 7

  Dat de vergrijzing al bij de Belastingdienst is voorzien. Want juist de ouderen hebben de meeste kosten, en hun financiële compensatie lijkt me gaat nu van de belasting weer terug naar de zorgverzekeringen, zodat deze de premies moeten verhogen.

  Maar goed die 28% stijging is aan mij voorbijgegaan ik heb de uitgeklede basis. Dan zit ik op E70. Dat wordt volgend jaar E75. Terwijl ik de laatste jaren geen donder heb gedecladeerd, dus terecht het gevoel krijg dat anderen: bureaucratie binnen verzekeringswereld, of andere verzekerden daar dus voor zorgen.