Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Maandagavond verscheen een rapport over de vermeende ‘integriteitsschendingen’ door wethouder Van Rey in Roermond. De conclusie hoeft niet te verrassen: de wethouder heeft zich niet aan de gedragscode gehouden.
    Gedragscodes zijn organisatorische fantasieën over de ideale mens. Ze drukken uit wie we denken dat we moeten zijn. Net als de tien geboden. De praktijk is dat ik mijn ouders alleen eer als ik een oppas nodig heb en dat ik op onbewaakte momenten ook wel eens de vrouw van een ander begeer, om maar iets te noemen. Pas als je iemand tegenkomt die elke dag zijn ouders eert en nooit de vrouw van een ander begeert, begrijp je dat de gedragscode geen ideaal mens schept. Waarmee ik mijn tekortkomingen niet wil wegpoetsen, overigens.
    De productie van gedragscodes is een bedrijfstak die ons zuiverheidsidealen verkoopt, net als de controle op de naleving ervan. De controleurs hebben altijd dezelfde boodschap: de code is niet nageleefd. Dan kun je concluderen dat onze ambtenaren en bestuurders door en door corrupt zijn, maar het lijkt me logischer om te concluderen dat de gedragscode een ondeugdelijk product is. Een brandalarm dat altijd afgaat, breng je terug naar de winkel. Je begint niet alvast te blussen.

In de schaduw van de zaak Van Rey speelde nog een vermakelijk akkefietje rond wetenschappelijke integriteit.
    Toen dagblad De Limburger afgelopen najaar de eerste aantijgingen tegen de wethouder publiceerde, voerde ze ook twee hoogleraren op – ‘deskundigen op het gebied van bestuurlijke integriteit’. De hoogleraren velden alvast een negatief oordeel over het gedrag van de wethouder.
    De lokale VVD noemde daarop de hoogleraren ‘prostituees van De Limburger’.
    Het beeld dat een regionale krant zich liet verwennen door twee hoogleraren, stemde me ronduit vrolijk. Twee instituten in verval die troost vinden bij elkaar, daar past slechts mededogen.
    Kort daarna trok de VVD die uitspraak weer in. Dat was een beetje jammer. De universiteit van Maastricht had rectificatie geëist. Ze vond het “meer dan een belediging”, maar een opmerking die de integriteit betwijfelde van haar integriteitsdeskundige.
    Dat roept de vraag op: bestaat er zoiets als een integere prostituee? Natuurlijk bestaat die.
    Prostitutie is in de eerste plaats een zakelijke transactie. Het lijkt me dat je die op een integere manier kunt afwerken. Wie zegt dat het niet kan, verklaart het kapitalisme één grote integriteitschending. Dat laatste mag een populair standpunt zijn, daarmee is het nog niet correct.
    De reden waarom de universiteit zo fel reageerde op de term prostituees, is dat het een pijnlijke waarheid blootlegt: hoogleraren zijn op afroep beschikbaar voor het gerief van journalisten. Quotejes van deskundigen dienen een journalistieke pointe, niet andersom. Het heeft minder met wetenschap te maken dan met het verlangen naar aandacht. Ik zeg dit in het volle besef van het feit dat ik zelden of nooit een uitnodiging van een journalist afsla.
    Toen de VVD sprak over prostituees, schoot De Limburger de hoogleraren te hulp door te vermelden dat er van betaling geen sprake was. Dat onderstreept onbedoeld de tragiek. Als je de financiële transactie weglaat, blijft er van de prostituee alleen een slettebak over.

Reacties (13)

#1 HansR

Hij is leuk :)

En verder sla ik ook nooit een uitnodiging van een journalist af.

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

Dan kun je concluderen dat onze ambtenaren en bestuurders door en door corrupt zijn, maar het lijkt me logischer om te concluderen dat de gedragscode een ondeugdelijk product is.

In het geval van Rey is de eerste conclusie toch echt een stuk logischer, van Rey is waarschijnlijk door en door corrupt (en vele wethouders in Limburg met hem). Dit stuk wordt erg jammerlijk als je dat in gedachte houdt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Spam - Reactie op #2

Een gedragscode waar je je bij benadering aan moet houden kan ook nog wel nuttig zijn. Als je al niet eens weet hoe een bestuurder zich ongeveer moet gedragen, wordt het wel erg lastig zijn of haar handelen te beoordelen.

#3 Taco Zip

We kennen Van Rey niet anders dan als een man achtervolgd door affaires.
Bovendien is met zijn rijke portefeuille aan politieke en zakelijk functies het vermijden van belangenverstrengeling een prestatie van Olympische klasse.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Olav

Waar gaat dit stuk over, wat is het punt? Het wil me maar niet duidelijk worden.

Is gladjanus Van Rey, de koning van Roermond, grootgraaier en vergaarder van politieke functies, ondernemende vriendjes en vastgoed, soms niet corrupt volgens de schrijver? Zijn hoogleraren Nelen en Huberts “slettebakken” omdat ze de handel en wandel van Van Rey aan de kaak wilden stellen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Bismarck - Reactie op #4

Dat is precies hoe ze hier afgeschilderd worden. Ze spreken de waarheid, die is onwelgevallig, dus gaan we ze eens persoonlijk aanvallen. Hoe heet die Bert ook alweer die ook zulke stukjes schrijft? Belanden we op dat niveau bij Sargasso?

#4.2 Spam - Reactie op #4.1

Dit stukje gaat helemaal niet over wie er gelijk heeft. Het gaat niet eens over de aangehaalde kwestie. Van onwelgevallige conclusies kan dan ook geen sprake zijn.

Dit stukje gaat over de relatie van wetenschappers met de media en is een vervolg op een stukje waarin deze schrijver en wetenschapper de hoer in zichzelf beschrijft. De opmerkingen van VVD-ers over wetenschappers die zich zouden prostitueren zijn voor de schrijver aanleiding om dit thema weer eens aan te halen en er een mooi stukje over te schrijven.

Dat is nu net het verschil tussen een schrijver en een journalist/opiniemaker. Blijkbaar wordt dat verschil niet door iedereen herkend.

#4.3 Olav - Reactie op #4.2

Spam: Het gaat niet eens over de aangehaalde kwestie.

Dan is het een onnodig stukje. Of dan is het op zijn minst onnodig de genoemde kwestie daarin aan te halen.

Dat het stukje geen journalistiek is, dat was natuurlijk al duidelijk.

#5 Jos van Dijk

Wat een cynisme! Het raadplegen van een deskundige door een journalist lijkt me heel normaal en wenselijk voor de lezer, die zich afvraagt hoe hij het bericht moet duiden. En dan maak ik zelf wel uit of ik die deskundige geloof of niet. De hoogleraren in het oorspronkelijke bericht van de Limburger reageren naar mijn mening heel adequaat. Veel vreemder is de reactie van B&W van Roermond aan het eind: “Het college van B en W en Van Rey bestrijden met klem dat de wethouder de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt.” Zij zijn toch niet degenen die zich een oordeel over de schijn van belangenverstrengeling kunnen permitteren. Dat is de lezer/inwoner van Roermond, eventueel daarbij geholpen door mensen die meer van dat soort zaken afweten. Dus, eens met Olav: wat is hier nu het punt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Stephen Hero - Reactie op #5

B en W Roermond heeft gewoon gelijk: Er is geen sprake van een schijn van belangenverstrengeling wekken. Mijn woordenboek geeft als betekenis van schijnen “schijnbaar doch niet werkelijk zijn.” Aan de klausule “niet werkelijk” is in dit geval niet voldaan, dus er is geen sprake van schijn.

#5.2 Bismarck - Reactie op #5.1

En wie weet hebben ze het zelfs opzettelijk zo geformuleerd.

#5.3 Olav - Reactie op #5.2

Reken er maar niet op. Potentaat Jos heeft B&W en de halve gemeenteraad in zijn zak.

En hij gaat zich ook echt niet inhouden voortaan. Vandaag op de voorpagina van het huis-aan-huisblad: http://i.imgur.com/ejdlo.jpg

#6 cor mol

Postmodern geneuzel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie