Si vis pacem, para bellum*

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

ELDERS - Ondanks het vredesakkoord in Oekraïne en de garanties voor bescherming door hun NATO-partners bereiden de Baltische staten zich voor op een oorlog.

In Estland, Letland en Litouwen is er weinig vertrouwen in de vreedzame bedoelingen van Rusland. De drie landen blijven hard werken aan de  versterking van hun legers. In Estland vond deze week aan de Russische grens een militaire parade plaats van de NATO met deelname van militairen uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje en de drie Baltische landen. Een teken van steun van de verdragspartners, maar zonder twijfel ook een provocatie in de ogen van het machtige buurland. Het geheel werd ondersteund door nieuwe forse anti-Russische uitspraken van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry. Moskou liegt, zei hij. De Russen voeren de grootste propaganda-oorlog sinds het einde van de koude oorlog. Wapenleveranties aan Oekraïne worden nog steeds overwogen in de VS. In de Baltische regio zal hij daarmee hoger scoren dan de EU-bondgenoten die zich aanzienlijk voorzichtiger opstellen.

De regering van Litouwen heeft gezien de toenemende spanningen besloten de dienstplicht weer in te voeren. Die was in 2008 afgeschaft, maar voor de versterking van het beroepsleger acht de Defensieraad van het land een paar duizend extra militairen noodzakelijk. Het parlement moet de maatregel nog goedkeuren. In Europa is de dienstplicht in de meeste landen afgeschaft. Het leger van Litouwen wilde zich verder graag versterken met Duitse pantserwagens. Duitsland is niet afkerig van hulp, ook al lijkt dat misschien zo, maar het land zegt op dit moment alle beschikbare voertuigen zelf nodig te hebben. De Duitse luchtmacht steunt Litouwen wel met patrouillevluchten in de regio. De bevolking van Litouwen wordt door de regering op het ergste voorbereid met een bijna honderd pagina’s dikke brochure ‘voor het geval dat….’ Paniekzaaierij, volgens sommigen. Een inval achten de meeste Litouwers onwaarschijnlijk.

Ook Letland gaat meer soldaten rekruteren. De wapenindustrie vaart intussen wel bij de toegenomen spanningen. De Britse Telegraph kwam voor de drie Baltische staten in december op een investering van 240 miljoen pond. De Estse minister van defensie ondertekende het grootste wapencontract dat zijn land ooit heeft afgesloten: 110 miljoen pond. Op de IDEX-wapenbeurs in Abu Dhabi zullen deze week ook wel weer goede zaken worden gedaan. Het is een lust voor oorlogszuchtige ogen, zo valt op te maken uit dit bericht over de beurs (waar ook de Nederlandse minister van Defensie Hennis met een grote delegatie zaken hoopt te doen): any red-blooded male would get pretty excited at IDEX. There are over 1,000 examples of military technology on display, and we’ve found a sample of the coolest and craziest. Met stip genoteerd: drones. Binnenkort boven alle Europese hoofdsteden.

Koude Oorlog

De vergelijking met de koude oorlog is snel gemaakt. De dreiging wordt zowel in oost als west opgevoerd. We zien opnieuw een toepassing van het oude Romeinse gezegde*: als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog. Dit was vlak na de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste legitimatie voor de bewapeningswedloop en de gigantische investeringen in de defensie aan beide zijden van het “ijzeren gordijn”. Herhaalt de geschiedenis zich? De Canadese journalist Doug Sanders meent dat de huidige politieke situatie niet gezien mag worden als een eenvoudige oost-west-controverse. Hij wijst er op dat Poetin zijn aanhangers niet meer aanspreekt als burgers van Rusland, maar als Russen. Poetin trekt de etnische kaart. Hij onderstreept de verbondenheid van alle Russen, en nog breder van alle slavische volken en alle orthodoxe christenen. Die beelden spelen een belangrijke rol in het conflict in Oekraïne en ze worden in de propaganda-oorlog maximaal uitgebuit. Als het conflict dan niet meer over staten gaat maar over volken en religieuze gemeenschappen, worden geheel nieuwe krachten en sentimenten aangeboord. Dan worden aan beide kanten broedervolken aangesproken en zullen de meest fanatieke verdedigers van het geloof of de etnische zuiverheid ten strijde trekken. Niet om hun land te verdedigen, maar om te vechten voor hun geloof, hun etnische verwanten, en om hun beschaving te beschermen tegen de ‘barbaren’.

Psychologische oorlogsvoering

In de Baltische landen kan een etnisch “geframed” conflict ook zo maar escaleren. Het is niet te verwachten dat Rusland de NATO-staten gaat aanvallen. Maar in een regio die op scherp staat kan de etnische factor de lont in het kruitvat zijn. Russische minderheden leiden een geïsoleerd leven en worden op allerlei gebieden gediscrimineerd. Veel Russen in de Baltische staten houden bij gebrek aan integratie innige banden met Rusland in stand. Ze zijn daardoor het object van een psychologische oorlogsvoering van de kant van het Kremlin, betoogt de Zweed Jakob Ljungman.

In Litouwen zijn deze week gemeenteraadsverkiezingen. Een van de eersten die haar stem uitbracht was president Dalia Grybauskai. Ze wilde niet zeggen op wie ze gestemd had. Ze had wel twee kandidaten bewust uitgesloten. Een daarvan vertegenwoordigde volgens haar de belangen van het Kremlin in Litouwen.

 

 

 

 

Reacties (31)

#1 Bolke

Dalia Grybauskai is een oorlogszuchtige heks die trouwens uit het zelfde politieke nest komt als Poetin en als de USSR niet uit elkaar was gevallen heel hoog zou zijn in diezelfde USSR.
Dat mens is op zijn minst net zo gevaarlijk voor de vrede als Poetin.

 • Volgende discussie
#2 Dehnus

@1: Jij hebt, zoals altijd, makkelijk praten. Je hebt niet onder de Sovjet juk geleefd dus je bent niet getraumatiseerd. Maar je gaat nu vast claimen dat het in Nederland net zo is, dat kan recht Nederland zo goed… zielig doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 su

@2 Ja, die zal veel geleden hebben als lid van de Partij..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bolke

@2: Haar bijnaam was niet voor niks rooie Dalia, en dat mens is net zo machtsgeil als Poetin en wat #3 al zei, als of een dergelijke communistische partijleden erg hebben geleden in die tijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 joostdev

Als je de goederenstromen uit de oorlogsindustrie volgt is niet moeilijk te voorspellen welk land het volgende slagveld zal worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 gbh

@1: Gaap, in de tijd van de USSR was iedereen lid van de Communistische Partij, dat was je toegangsbewijs voor werk en van alles, zonder kwam je niet binnen.

Putin komt uit de KGB en dat is een heel ander nest.

Merkwaardig hou jij iedereen uitmaakt voor oorlogszuchtige heks behalve de man die dat ook daadwerkelijk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bolke

@6: GAAAAAAP, er is een wezenlijk verschil tussen een lidmaatschap om werk te hebben en een lidmaatschap om carrière te maken BINNEN de communistische partij.

En als je had gelezen dan zei ik : “Dat mens is op zijn minst net zo gevaarlijk voor de vrede als Poetin.”.

Maar ja GBH, jij bent overduidelijk een russophoob, jij hebt overduidelijk aangetoond dat jij de russen haat tot op het bot en dat jij niks liever zou zien als een oorlog tussen het westen en Rusland, wat dat betreft ben jij echt geen haar beter als Poetin en Rooie Dalia.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@1: “Dat mens is op zijn minst net zo gevaarlijk voor de vrede als Poetin.”

Alleen al om het feit dat Dalia niet de baas is van Rusland, maakt haar minder gevaarlijk voor de vrede dan Poetin. Ze heeft simpelweg instrumentarium niet voor handen dat Poetin wel links en rechts inzet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 gbh

@7: Hoe verzin je het, jij ziet ze echt vliegen.

Dat mens is nog geen enkele oorlog begonnen, is nog geen enkel land binnen gevallen en heeft nog niets geannexeerd, gewoon pure kwats.

Dat appeasement van jou is juist de weg naar oorlog, soms moet je laten zien dat je ballen hebt om een oorlog te voorkomen.

Rusland en Russen verdienen heel veel beter dan Putin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bolke

@8:

Alleen al om het feit dat Dalia niet de baas is van Rusland, maakt haar minder gevaarlijk voor de vrede dan Poetin

Dan zou ik toch maar eens gaan opzoeken wat voor taal dat mens uitslaat en vraag jezelf dan nog maar eens af hoe gevaarlijk ze is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bolke

@9:

Dat mens is nog geen enkele oorlog begonnen, is nog geen enkel land binnen gevallen en heeft nog niets geannexeerd, gewoon pure kwats.

Je hoeft geen land binnen te vallen om een oorlog te beginnen hoor, ook de juiste woorden kunnen een oorlog uitlokken.

Dat appeasement van jou is juist de weg naar oorlog, soms moet je laten zien dat je ballen hebt om een oorlog te voorkomen.

Dit is dus kwats, jij wilt gewoon een oorlog, jij hebt de afgelopen maanden echt wel aangetoond dat jij tot de havikken behoort en absoluut geen interesse in vrede hebt want ALLE ‘oplossingen’ die jij aandraagt zullen leiden tot een oorlog met Rusland, ergo je bent een oorlogshitser.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jos van Dijk

@11: De president van Litouwen zit natuurlijk in een andere ‘league’ dan de baas van Rusland. Ik vind de macht die je haar toedicht nogal overtrokken.

Op een punt is er wel een overeenkomst (maar daar gaat niemand op in): met haar uitspraak dat ze niet op een Rus gestemd heeft suggereert Grybauskai net als Poetin de etnische kaart te trekken. Los van het feit dat ik het nogal vreemd vind dat een president voordat de stembussen zijn gesloten een omgekeerd stemadvies geeft, voedt zij hiermee het etnische conflict. Voor de situatie in haar eigen land lijkt me dat niet zonder risico’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 su

@6 In de tijd waar in deze dame lid was was 10% van de bevolking lid van de Partij. Dat was trouwens een 4% groei ten opzichte van 1957. Je overdrijft dus nogal de lidmaatschap van de Partij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

@10: Kom op Bolke, normaal sta je er zo op voor realpolitiker te zijn. Gevraagd en ongevraagd beweer je ook dat het Nederlandse leger niet in staat is oorlog te voeren. Maar als iemand uit een landje met een leger ter waarde van nog niet 5% van dat van Nederland oorlogszuchtige taal uit, dan heb je het ineens over een groot gevaar (mogelijk nog groter dan Poetin)?

@11: Echt oorlog voeren is nog steeds de meest reële oorlogsdreiging die er is. Wat dat betreft staat Poetin al 3-0 voor op Grybauskai.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bolke

@14:

Maar als iemand uit een landje met een leger ter waarde van nog niet 5% van dat van Nederland oorlogszuchtige taal uit, dan heb je het ineens over een groot gevaar

Voor de mensen die het niet snappen, Grybauskai voelt zich gesterkt door de NAVO, wedden dat als Litouwen geen NAVO lid was geweest ze een lang niet zo grote mond had gehad als nu, zij doet die uitspraken wetende dat de NAVO moet helpen als ze aangevallen wordt, en dat is wat haar zo gevaarlijk maakt. (hetzelfde geld trouwens ook voor Polen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Grolschje

@15:
Die oorloghitsende polen en litouwers die het vredelievende Rusland dwingen om ze te heroveren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bolke

@16: misschien moet je eens wat terug lezen en tot de ontdekking komen dat de toon vanuit Polen en de Baltische staten jegens Rusland ineens wijzigde nadat ze NAVO lid werden.

Ik wens niet in een on winbare oorlog met Rusland terecht te komen omdat sommige oost-europese staten menen dat ze zich nu alles kunnen permitteren nu ze NAVO lid zijn.

Zelfs de EU beschouwt de Baltische staten en Polen als Haviken in de huidige crisis met Rusland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Horseman

De Baltische staten en de voormalige lidstaten van onder het communistische juk spreken een andere taal dan het zijige politieke taaltje wat wij hier spreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Jos van Dijk

@18: Wat wil je hiermee zeggen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 gbh

@17: Echt vreemd he dat ze daar wat eerder ageren dan wij hier? Er is in Polen, de Baltische staten en de Oekraïne al genoeg bloed vergoten door Rusland. In de Oekraïne alleen al mogelijk 10 miljoen doden door de Holodomor. Maar daar heb jij geen enkele boodschap aan, jij komt niet verder dan wat huilie huilie en PR voor Putin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Prediker

@20 En jij komt niet verder dan dat Poetin de nieuwe Hitler is en dus preventief met militaire middelen geïntimideerd dient te worden.

Wat nogal paradoxaal is, want als Poetin werkelijk de nieuwe Hitler is, is hij krankzinnig en laat hij zich dus niet door overwegingen als haalbaarheid tegenhouden.

Hoe het ook zij: ik heb in de afgelopen maanden meer over het gedrag van Rusland geleerd van twee of drie postjes van Bolke dan al die postings vol gescheld op ‘Poetinlovers’ van jouw hand.

Inzicht in je tegenstander begint met je inleven in zíjn blik. Niet met schreeuwen dat het gewoon een ranzige klootzak is, en dat dan eindeloos herhalen.

Een steekhoudender kritiek op Bolke zou zijn dat hij wel steeds begrip vraagt voor het Russische perspectief en erop wijst op chronische onderschatting van de Russische militaire en economische macht, maar als het de Litouwse president betreft ineens in dezelfde frame schiet als zijn tegenstanders. Waar die echter Poetin eenvoudigweg tot oorlogszuchtige schurk bestempelen, zet Bolke nu Dalia Grybauskai gemakshalve weg als “oorlogszuchtige heks”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Horseman

@19: Dat :De Russische oppositiepoliticus en oud-vicepremier Boris Nemtsov is vrijdagavond in het centrum van Moskou doodgeschoten. Nemtsov, die meermaals in het openbaar kritiek uitte op de Russische president Poetin, werd met vier schoten vanuit een auto om het leven gebracht toen hij op een brug liep. Nemtsov was 55.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bolke

@21: Bolke gaat het maar om 1 ding, geen oorlog met Rusland, dat wordt namelijk een oorlog van de verschroeide aarde, en ik vind dit best een leuk planeet, het is de enige die we hebben namelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Olav

@23: Dat is een respectabele opvatting. Oorlog met Rusland of zelfs maar het dreigen ermee kan inderdaad geen optie zijn. Probleem is natuurlijk wel dat meneer Putin dat ook weet.

Zelf denk ik dat de enige overblijvende oplossing is: economisch doodknijpen. Maar ook daar moet je voorzichtig mee zijn want ook dat kan escaleren. Bovendien: tref je er de juiste personen wel mee.

Commentatoren die het hebben over het laten zien van “ballen” kunnen we natuurlijk niet serieus nemen. Dat is primitief machogebral.

Overigens mag Putin wat mij betreft wel tijdens de berenjacht van zijn paard vallen, of zoiets. Een ongeluk zit in een klein hoekje maar kan een grote zegen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Bolke

@24:

Dat is een respectabele opvatting. Oorlog met Rusland of zelfs maar het dreigen ermee kan inderdaad geen optie zijn. Probleem is natuurlijk wel dat meneer Putin dat ook weet.

Vertel dat AUB tegen de NAVO en de baltische staten, welke ongelofelijke idioot verzint het om een NAVO parade te houden op 300 meter van de Russische grens in een stad die bevolkt wordt door 93% etnische russen.

Overigens mag Putin wat mij betreft wel tijdens de berenjacht van zijn paard vallen, of zoiets. Een ongeluk zit in een klein hoekje maar kan een grote zegen zijn.

Niet alleen Putin, maar gaarne ook de malloten aan onze kant.

En ik heb al in het begin van deze crisis gezegd dat het niet slim is om de boze beer in je achtertuin te gaan lopen prikken met een stok en dat heeft niks met appeasement te maken maar alles met gezond verstand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 gbh

En jij komt niet verder dan dat Poetin de nieuwe Hitler is

Ik zeg niet dat Putin de nieuwe Hitler is, daarvoor moet hij eerst 6 miljoen mensen aan het gas zetten en nog meer misdaden plegen. Ik zeg dat Putin dezelfde weg van het fascistische nationaalsocialisme is ingeslagen met een fusie tussen extreem links en rechts. Hitler heeft laten zien waartoe dat kan leiden.

en dus preventief met militaire middelen geïntimideerd dient te worden.

Was je nog niet wakker? Preventief? Wie is er een jaar geleden de Oekraïne binnen gevallen? Wie loopt alles en iedereen te intimideren? Bullebakken binden over het algemeen pas in als ze iemand tegen over zich hebben staan die sterker is en die zegt dat het gedonder nu afgelopen is. Bush stopte zo in 2008 de annexatie van Georgië door o.a. vliegtuigen naar Roemenië te sturen. Putin vind Obama een pussie en het westen zwak.

Wat nogal paradoxaal is, want als Poetin werkelijk de nieuwe Hitler is, is hij krankzinnig en laat hij zich dus niet door overwegingen als haalbaarheid tegenhouden.

Putin laat zich ook niet door overwegingen als haalbaarheid tegenhouden, bijvoorbeeld eerst de Krim annexeren en dan er achter komen dat je geen landroute hebt en het zo moeilijk is de Krim te bevoorraden. Putin heeft zich omringt met zijn oude KGB kliek en die bepalen het beleid; allemaal korte termijn beleid met als enigste doel het aan de macht blijven. Problemen worden “opgelost” door de inzet te verhogen en een exit is er niet. Tegenspraak wordt buitenspel gezet dus er is niets om te corrigeren.

Hoe het ook zij: ik heb in de afgelopen maanden meer over het gedrag van Rusland geleerd van twee of drie postjes van Bolke dan al die postings vol gescheld op ‘Poetinlovers’ van jouw hand.

Het gaat om het gedrag van Putin en niet dat van Rusland. Wat jij “geleerd hebt” past waarschijnlijk in het frame dat jij kennelijk graag wilt horen. Dat is niet leren maar een bevestiging zoeken van je eigen gelijk.

Inzicht in je tegenstander begint met je inleven in zíjn blik. Niet met schreeuwen dat het gewoon een ranzige klootzak is, en dat dan eindeloos herhalen.

Dat doe ik ook en ranzige klootzak heb ik nooit gebruikt, daarbij vind ik dat jij naar mij toe opeens erg selectief bent maar goed ik heb wel een idee wat/wie daar achter zit.

Het spijt me maar ik heb weinig begrip/inleving voor iemand die zijn vrouw lam slaat en dan vervolgens roept dat het de schuld is van de buurman die verkeerd keek. Voor het vriendje dat deze lezing bevestigd heb ik dat begrip/inleving ook niet.

Naar mijn mening uit Bolke over het algemeen de propaganda en het frame van Putin en dat is heel wat anders dan het standpunt. Hij weet het alleen wat mooier te verpakken.

Een steekhoudender kritiek op Bolke zou zijn dat hij wel steeds begrip vraagt voor het Russische perspectief en erop wijst op chronische onderschatting van de Russische militaire en economische macht, maar als het de Litouwse president betreft ineens in dezelfde frame schiet als zijn tegenstanders. Waar die echter Poetin eenvoudigweg tot oorlogszuchtige schurk bestempelen, zet Bolke nu Dalia Grybauskai gemakshalve weg als “oorlogszuchtige heks”.

Gelukkig je wordt al een beetje wakker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Bolke

@26:

Bullebakken binden over het algemeen pas in als ze iemand tegen over zich hebben staan die sterker is en die zegt dat het gedonder nu afgelopen is.

Probleem alleen is dat die er niet is, ja op conventioneel vlak is de NAVO sterker dan Rusland (lees de VS), maar ELKE maar dan ook ELKE wargame die gesimuleerd is tussen de NAVO en Rusland de afgelopen 60 jaar heeft aangetoond dat een dergelijk conflict zal uitmonden in een totale nucleaire oorlog.

En zelfs de wargames waar men net deed alsof nuclaire wapens niet bestaan zullen uitmonden in een WW1 loopgraaf achtige oorlog waarbij aan beide zijden miljoenen doden zullen vallen.

En wat ik je aan het verstand probeer te peuteren is dat Putin het zo belangrijk vind dat Oekraine nooit en te nimmer lid van de NAVO wordt dat hij er zelfs een nucleaire oorlog voor over heeft als er ook maar een heel minieme kans zou bestaan dat Oekraine wel ooit lid zou worden van de NAVO.

En sorry maar Oekraine is dat gewoon domweg niet waard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 gbh

@27: Geschiedenis vervalsing; het ging om een associatie verdrag met de EU, niet om lidmaatschap van de NATO.

Putin had nog een legio aan opties om langs diplomatieke weg te sturen waarbij geweld altijd de allerlaatste optie zou moeten zijn.

Putin heeft hele andere motieven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Bolke

@28:

het ging om een associatie verdrag met de EU

Dat is stap 1 ja, Oekraine was al langer bezig met het NAVO lidmaatschap (1994) dan met de EU hoor, we zijn nu 20 jaar verder en Rusland ziet blijkbaar geen andere optie dan geweld meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 gbh

@29: Een essentieel punt waar jij op geen enkele wijze op in gaat.

Verder dan Putin zegt het kom jij niet. Jij stelt alles en iedereen verantwoordelijk voor de daden van Putin behalve Putin zelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Bolke

@30: Putin is inderdaad verantwoordelijk voor de daden die hij begaat, maar in tegenstelling tot jou zie ik wel tot hoe ver hij bereid is te gaan, en sorry, mijn leven en dat van mijn gezin is meer waard dan heel Oekraine.

En jij gaat er blijkbaar niet op in dat Oekraiune al langer met de NAVO bezig was dan met de EU en blijkbaar weet jij ook niet dat de term ‘euro-Atlantische’ integratie lidmaatschap van de EU EN de NAVO inhoud.

 • Vorige discussie