Schrap ‘Groen’, behoud ‘Links’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Willem de Gelder, “opinionist” binnen GroenLinks stelt dat GroenLinks “links” uit de naam moet schrappen en “groen” moet behouden. Al eerder deed Tofik Dibi zo’n onzinnig voorstel. Hij kijkt naar de ontwikkelingen in Duitsland en zegt: GroenLinks moet zich ontdoen van zijn linkse sympathieen en zich richten op groen. Ik denk dat hij daarmee de ontwikkelingen in Duitsland en de ontwikkeling van GroenLinks in de laatste jaren verkeerd beoordeelt.

Links is volgens De Gelder uit in Europa. Het gaat niet goed met sociaal-democratische partijen. Ze verliezen kiezers en zitten vaak in de oppositie. Rechts weet goed “Links” de schuld te geven van allerlei problemen. De kracht van groene partijen is volgens De Gelder dat ze niet links of rechts zijn, uitgaan van hun groene idealen en kunnen samenwerken met links en rechts. En de Duitse Grünen doen het in Duitsland zo goed omdat ze links noch rechts zijn. Dat moet volgens De Gelder het Nederlandse GroenLinks ook doen.

Ik heb een aantal bezwaren tegen het verhaal van De Gelder. Zo’n naamswisseling gaat voorbij aan de flexibiliteit van het woord “Links”. In Denenmarken heet de grootste partij nu “Links“: het is een conservatief-liberale partij met een sterke boerenachtergrond. Vroeger stond deze liberale partij tegenover de gevestigde, conservatieve rechtse krachten. Daarnaast iedere GroenLinkser -uitgezonderd De Gelder en Dibi- kan zich vinden in de term links: of het nu gaat om Kritiese GroenLinksers die det term “links” koppelen aan die socialistiese traditie of Femke Halsema die GroenLinks als “laatste links-liberale partij” ziet.

Daarnaast, het verhaal van De Gelder gaat geheel uit van de Duitse casus: daar heet de partij Die Grünen. Hij gaat voorbij aan de verschillen tussen Duitsland en Nederland. In Duitsland is er geen D66, waar een deel van de progressieve kiezers zich thuis voelt. In Duitsland doet links het ook veel beter. In Nederland hebben progressief-linkse partijen nooit meer dan 50% van de stemmen gehaald. In 1998 en 2007 waren er ruime progressief-linkse meerderheden. In Duitsland zal een progressieve linkse partij als de Grünen het dus ook beter doen. En Duitse Grünen doen het met name goed omdat ze worden gezien als een betrouwbare partij. Een partij die al jaren een consistent verhaal heeft en dat niet aanpast als dat electoraal goed uitkomt. Met de kernenergiediscussie zit het met die Grünen nu mee, maar in 1989 was de slogan van Die Grünen “Alle reden von Deutschland. Wir reden vom Wetter”. Die Grünen vielen toen heel principieel uit de Bundestag, omdat ze buiten de maatschappelijke realiteit stonden. Wat De Gelder voorstelt is dus het tegenovergestelde van het Duitse voorbeeld: je linkse idealen uit je naam laten vallen uit electoraal opportunisme.

En daarmee kom je bij de vraag wat de kern van het gedachtegoed van GroenLinks is. GroenLinks is voortgekomen uit vier linkse partijen. Bij de oprichting werd de term “groen” aan de naam van de partij toegevoegd. En laten we eerlijk zijn, GroenLinks is geen diepgroene, ecologistische partij. GroenLinks heeft het het name over het voorkomen van klimaatverandering, over groene innovatie, over groene belastingverschuiving. Niet over het herstel van een ecologische balans, over consuminderen, en over de schoonheid van een natuurlijk leven. En kijk eens naar onze Tweede Kamerfractie: er is een prominente groen kamerlid (Van Tongeren), maar veel van onze andere Kamerleden (Sap, Klaver, Voortman, Van Gent, Braakhuis) zijn van de progressief-sociale kant. Of neem de Eerste Kamerlijst: bij de eerste vijf zit er een groene kandidaat (Vos) en vier progressief-sociale. GroenLinks is niet een donkergroene partij, maar zoals het mooi in het Engels genoemd wordt “Bright Green“.Door de term “links” uit de naam te schrappen, wek je ten onrechte de suggestie dat GroenLinks een soort diepgroene partij is die zich alleen maar zorgen maakt over planten, dieren en ecosystemen.

GroenLinks is onder Halsema bij uitstek een progressief-sociale hervormingspartij geworden. GroenLinks heeft serieuze alternatieven ontwikkeled voor de arbeidsmarkt, de vergrijzing of de woningmarkt. Op milieu vertellen we al jaren hetzelfde verhaal. Daar zijn we sinds de jaren ’90 niet vernieuwd of vernieuwend. Het gaat GroenLinks om echt gelijke kansen voor iedereen: jong en oud, allochtoon en autochtoon, man en vrouw, ziek en gezond, homo en hetero. Onze verhalen over de verzorgingsstaat, integratie, emancipatie en onderwijs sluiten naadloos op elkaar aan. Dat is de kern van het GroenLinks verhaal. Milieu hangt er vaak een beetje bij.

Ten, slotte de term “progressief”, die De Gelder wel wil behouden, betekent volgens mij juist dat je geen afstand kan nemen van het begrip links. Progressieve politiek betekent verandering en vernieuwing.Conservatieve partijen willen Nederland zo houden als het is.Dan hoefje geen keuzes te maken, geen visie te hebben. Als je zegt: Nederlandmoet anders, dan moet je keuzes maken. Ben je progressief dan moet jealternatieven bieden. Dan moet je vragen beantwoorden: wil je eensociaal land waar iedereen kansen heeft, dat rekening houdt met toekomstige generaties (noem dat links), ofeen land waarin je allesafschuift op individuele verantwoordelijkheid en de kansen van toekomstige generaties verkleint (noem dat rechts). Als je conservatief bent, hoef je niet links of rechts te zijn. Maar als je progressief bentmoet je kiezen tussen links of rechts.

Van naamsdiscussies is niemand ooit beter geworden. Maar als je de naam van GroenLinks wil veranderen is het volgens mij zou veel eerlijker zijn om de term “groen” uit de naam GroenLinks te schrappen en te vervangen door het woord “progressief”: ProgressiefLinks dat lijkt me eerlijke politiek.
[cmon]

Reacties (3)

#1 Peter van Gaalen

GroenLinks is gewoon een kapitalistische partij, die geen ingrijpende wijzigingen wil in het westerse productie-systeem. Ze wil alleen met technologische vernieuwingen en bestuurlijk ingrijpen dat de natuur op een ‘verantwoorde’ manier geexploiteerd wordt. Dit wordt ‘reformisme’ genoemd. GroenLinks is een menscentrische partij, waarin het natuurbelang ondergeschikt is aan het mensenbelang.

Die Grünen in Duitsland hangen Deep Ecology aan. Deep Ecology zegt dat om de natuur op onze planeet te redden is er een grote transformatie van de maatschappij nodig. Het is niet verenigbaar met economische groei. In Nederland waren het “de Groenen” die Deep Ecology aanhingen, maar deze partij bestaat niet meer. De uitgangspunten van Deep Ecology zijn niet te vergelijken met die van GroenLinks. Deep Ecology is tegen elke exploitatie van de natuur. Het Deep Ecology platform omvat 8 fundamentele beginselen, als je het met de punten eens bent, kan je je beschouwen als een aanhanger van Deep Ecology. Het platform is opgesteld door Naess en Sessions:

1. De bloei van menselijk en niet-menselijk leven op aarde heeft intrinsieke waarde.
2. Rijkheid en verscheidenhed van levensvormen zijn in zichzelf waardevol en dragen bij aan de bloei van menselijk en niet-menselijk leven op aarde.
3. Mensen mogen deze rijkdom en verscheidenheid alleen verminderen terwille van vitale behoeften.
4. Tegenwoordig menselijk ingrijpen in de niet-menselijke wereld is excessief, en de situatie wordt snel slechter.
5. De bloei van menselijk leven en menselijke culturen is verenigbaar met een aanzienlijke vermindering van de menselijke bevolking. De bloei van niet-menselijk leven vereist zo’n vermindering.
6. Verandering van beleid is nodig voor een significante verandering ten goede van technologische en ideologische structuren.
7. De ideologische verandering houdt hoofdzakelijk in het (leren) waarderen van levenskwaliteit (verwijlen in situaties van intrinsieke waarde) in plaats van vasthouden aan een hoge levensstandaard.
8. Zij die de vorige punten voor hun rekening nemen, hebben de plicht om direct of indirect deel te nemen aan pogingen om de noodzakelijke veranderingen te bewerkstelligen.

De Partij voor de Dieren komt dichter in de buurt van Deep Ecology omdat ze het dierbelang en het natuurbelang centraal stelt en haar beginselverklaring lijkt is daarom ook niet te vergelijken met de ideologie van GroenLinks.

  • Volgende discussie
#2 Bookie

Links is nu eenmaal niet meer synoniem voor progressief. Waarom dat hier met elkaar wordt verward is mij een raadsel.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Michel

@2 Links staat voor meer dan alleen maar progressief (veranderingsgezind) net zoals rechts staat voor meer dan alleen maar conservatief (behoudzuchtig).

@simon (en Tofik en Willem)
Deze discussie lijkt verdacht veel op de discussie bij – links – Amerika (maar zo noemen ze zich daar nauwelijks) over het gebruik van de naam “liberal” (niet verwarren met onze liberalen!). Door jaren lange propaganda van rechts (Limbaugh, Fox News, etc) tegen liberals is er een smet gaan kleven aan het woord,zo erg dat men zich ‘progressives’ is gaan noemen.

Probleem is natuurlijk dat een naamsverandering hiertegen niets helpt, want inderdaad, nu wordt het woord “progressives” even goed verdacht gemaakt. Kijk maar eens naar Glenn Beck.

Dit is een zinloze discussie volgens mij.

  • Vorige discussie