Schaf ontwikkelingshulp af

I'm hungry (Foto: Flickr/computerwhiz417)

Omdat de crisis de overheidsfinancien stevig uit het lood slaat, lijkt minister Bos niet te ontkomen aan stevige bezuinigingen. Hoewel je je kan afvragen of het uberhaupt wel zinvol is – immers het probleem is eigenlijk 12 miljard, maar die bezuiniging heeft zulke negatieve effecten dat men vervolgens nog eens voor 8 miljard aan de slag moet – slaan de coalitiepartijen alvast wat piketpalen. Voor een groot deel van de Nederlanders is het ook al duidelijk: bezuinig maar op ontwikkelingshulp vindt 40% van de bevolking. De meest genoemde redenen: het wordt toch niet goed besteed, er blijft teveel aan de strijkstok hangen (.pdf) en het kweekt afhankelijkheid.

Dat zijn allemaal legitieme redenen, maar voor mij ligt het nog fundamenteler. Waarom heeft de overheid een rol bij het verstrekken van ontwikkelingshulp? Zijn Nederlanders niet in staat om zelf een bedrag over te maken naar de hulporganisatie van hun keuze? Het is tegenwoordig mogelijk om zelfs het individu dat je wilt helpen zelf uit te kiezen. Is het dan niet veel logischer om de individuele Nederlander ook zelf te laten bepalen waar hij of zij ontwikkelingshulp aan wil geven?

Het enige tegenargument is dat de hoeveelheid geld voor ontwikkelingshulp kan dalen. Een aantal mensen zullen wel geld geven, terwijl anderen het laten versloffen. Hoewel men dat kan zien als collatoral damage van de democratie – kennelijk is de hoeveelheid geld die er nu heengaat niet overeenkomstig de wens van de bevolking -, kan je stellen dat dit een ongewenste ontwikkeling is, omdat ontwikkelingssamenwerking een public good is. Wij zijn allemaal geholpen als arme landen zich ontwikkelen, maar degenen die niet betalen profiteren daar ook van.

Dat is een terecht punt, maar dan is de vraag of het voorzien in dit publieke goed wel de huidige rol van de overheid rechtvaardigt. Mij lijkt het ook op andere manieren te kunnen. Op basis van het uitgangspunt dat iedereen zelf prima in staat is om te bepalen waar het geld heen moet, zou je je toevlucht kunnen nemen tot het stimuleren van het schenken van geld via een belastingaftrek. Die is er feitelijk al, maar deze zou je kunnen uitbreiden. Als we hiermee nog niet aan de 0,8% komen waar we ons in internationaal verband aan gecommitteerd hebben zou de overheid de door burgers aan hulporganisaties gegeven gelden pro rata kunnen aanvullen, totdat de 0,8% bereikt is.

Dit beperkt de rol van de overheid tot het accrediteren van en afdwingen van transparantie bij hulporganisaties. Naast deze inkrimping van overhead is in dit systeem een directere relatie tussen gever en ontvanger en komt een betere weerspiegeling van de prioriteiten van de Nederlandse betalers tot stand. Het lijkt me dat daarmee ook het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking toe zal nemen. Dat is uiteindelijk de grootste winst.

 1. 1

  Er is nog een argument voor het handhaven van de rol van de overheid in ontwikkelingshulp.
  Als je alleen de mensen zelf laat bepalen of en waar ze geld naartoe sturen, dan krijg je een soort van missverkiezing. Alleen die projecten die genoeg zielige kindjes laten zien, trekken het geld van het publiek. Dat is jammer, maar zo werkt het nu eenmaal.

  De grotere projecten, met een mindere aaibaarheidsfactor, zijn vaak nuttiger dan die populaire mini-projectjes. Ik vind het daarom erg belangrijk dat de overheid zich er wel degelijk mee blijft bemoeien.

  (Waarmee ik niet wil zeggen dat alle aaibare projecten slecht zijn!)

 2. 2

  @1

  Dat weet ik nog zo net niet. Ik zou het in ieder geval niet direct doen. Het punt is dat iedereen wel een verschillend idee heeft over wat het beste werkt: de een zal zeggen infrastructuur, de ander scholing, weer een ander ziektebestrijding. Het zou wel eens meer gespreid kunnen worden dan je denkt.

 3. 3

  Het enige tegenargument is dat de hoeveelheid geld voor ontwikkelingshulp kan dalen

  Dat ben ik niet met je eens. dat is bij lange na niet het enige tegenargument. Eelke brengt al een belangrijk extra argument in. Daarnaast kan ook gewezen worden op het daar aan verwante thema, dat een overheid beter dan een individu in staat moet worden geacht te kunnen beoordelen welke ontwikkelingsprojecten beter geschikt zijn voor de ontwikkeling van de samenlevingen, waar die projecten op worden gezet, en dat ze meer controle uit kunnen oefenen op de besteding van het geld dan individuele personen. De stelling, dat er minder geld aan de strijkstokken blijft hangen, wanneer mensen zelf mogen kiezen aan wie ze hun geld geven, gaat dus imho alleen maar op, wanneer er (veel) minder geld gegeven wordt. Bij een gelijkblijvende hoeveelheid geld zal er in dat geval imho juist nog veel meer geld aan de strijkstokken blijven hangen, omdat individuele personen nauwelijks mogelijkheden hebben om te controleren, hoe hun geld besteed wordt. Het feit, dat we nu weten, dat en hoe veel geld er aan de strijkstokken blijft hangen, weten we misschien zelfs wel alleen maar, omdat we het geld voornamelijk via de overheid geven. daardoor weten we hoe veel er gegeven is, voor welk doel, en hoe veel daarvan ook werkelijk goed terecht is gekomen. Dat ook overheden fouten maken, geef ik onmiddellijk toe, maar stellen dat dat beter gaat, wanneer we de ontwikkelingshulp aan de markt overlaten, is naar mijn mening ronduit misleidend.

 4. 4

  “stellen dat dat beter gaat, wanneer we de ontwikkelingshulp aan de markt overlaten, is naar mijn mening ronduit misleidend.”

  Ik stel feitelijk alleen maar dat je je kan afvragen of een rol van de overheid op dit gebied gerechtvaardigd is.

  Er blijft bij een directere besteding in ieder geval minder hangen aan de strijkstokken hier in Nederland.

  En ik weet nog zo net of je minder controle krijgt. Ja, een individu heeft minder mogelijkheden, maar er zijn wel veel meer individuen die ineens een belang, en een groter belang dan een willekeurige ambtenaar, hebben om het een beetje in de gaten te houden.

  En ik weet ook zo net niet of ze in staat zijn om het beter te kunnen beoordelen. De trackrecord is vooralsnog niet al te positief.

 5. 5

  @2
  De feiten laten echter wel zien dat de “hype-projecten” het meeste geld opleveren. Zoals Polman al in haar boek schreef worden zelfs grote hulporganisaties tegenwoordig gedwongen om mee te doen met de hypes. Dat is de enige manier om geld en publiciteit te krijgen. En zonder geld en publiciteit kun je ook geen minder “hype-gevoelige” projecten doen.

  De algemene mens (want daar gaat het hier om) geeft alleen geld aan dingen die hij/zij kent. Ze gaan echt niet alle projecten rustig bekijken om de juiste uit te kiezen. Daar hebben ze geen tijd voor, maar vooral geen zin in. Het zullen dus de hype projecten zijn die geld krijgen en dus zullen er overal hype projecten van gemaakt moeten worden. Dit lijkt me geen goed plan.
  Ik denk dus niet dat je ervanuit kunt gaan dat iedereen hetzelfde is als jezelf, want de feiten die nu op tafel liggen bewijzen nu al anders. Waarom zal dit in de toekomst veranderen?

 6. 6

  Ik heb het boek niet gelezen, maar op basis van deze recensie lijkt het me dat zij het voornamelijk over crisishulp heeft in plaats van de reguliere ontwikkelingsgelden. Dat lijkt me wel een belangrijk verschil.
  In dezelfde recensie wordt trouwens verwezen naar een boek van Easterly die juist pleit voor de kleine projecten waar volgens jouw reactie in 1 makkelijk geld voor komt.

  Daarnaast hoef je natuurlijk niet alle projecten te bekijken. Sowieso zullen er mensen zijn die dat wel zullen doen, dus op wiens oordeel je dan kan afgaan en sommige dingen vind je wellicht bij voorbaat niet nuttig en kijk je dus niet eens naar, hype of niet.

 7. 7

  Ik stel feitelijk alleen maar dat je je kan afvragen of een rol van de overheid op dit gebied gerechtvaardigd is

  de vraag of het voorzien in dit publieke goed wel de huidige rol van de overheid rechtvaardigt[q]
  Over publieke goederen hebben we al eerder gediscussieerd. je kent mijn mening daarover: publieke goederen moeten publiekelijk beheerd worden. Dat is imho al voldoende rechtvaardiging voor een rol van de overheid.

  [q]Er blijft bij een directere besteding in ieder geval minder hangen aan de strijkstokken hier in Nederland

  Waar baseer je dat op? Je weet toch niet aan wie de mensen geld gaan geven? De meeste mensen zullen het geld gewoon geven aan de daarvoor opgerichte organisaties. Daar blijft dus ‘net zo veel’ als nu hangen, c.p. En bij directe bestedingen in het buitenland wordt dat probleem alleen maar erger. Er zijn nu al talloze mensen, die in Nigeriaanse scams trappen. Je denkt toch niet, dat er geen ontwqikkelinsscams komen, wanneer we dat op individuele basis gaan organiseren?

  een groter belang dan een willekeurige ambtenaar

  Dat vind ik wel een erg denigrerende tekst over de gemiddelde ambtenaar. Je doet net alsof de controle afhankelijk is van een enkele ambtenaar en die ambtenaar moet dan ook nog eens corrupt of nalatig zijn. Bovendien doe je net, alsof die ambtenaar daar zo maar op eigen houtje en in zijn eentje over gaat. De ambtenaar dient gecontroleerd te worden door zijn baas (uiteindelijk de minister) en die wordt gecontroleerd door het parlement. De ambtenaar heeft daarnaast waarschijnlijk ook nog de beschikking over een daarvoor gekwalificeerd apparaat, dat de financiële geldstromen en de kwalitatieve uitvoering van projecten kan controleren. Die gebundelde en daarvoor opgeleide kracht zie ik bij de individuele giften niet terug: die mensen worden al opgelicht in het (Foster Parents) Plan, en dat is dan nog maar een van de bekendste en betrouwbaarste echt op individuele basis georganiseerde projecten. Waarom denk je dat dat bij andere individueel opgezette hulp anders zou gaan?

  De trackrecord is vooralsnog niet al te positief

  Buiten het al geconstateerde ook niet al te gunstige trackrecord van bijv FPP, is het imho maar de vraag, of deze bewering wel waar is. is het niet alleen maar lekker populistisch om tegen de ontwikkelingssamenwerking aan te schoppen? Is het trackrecord wel zo slecht als je hier beweert? Of komen ons alleen of vooral de projecten ter ore, waar problemen mee zijn en waar geld aan de strijkstok blijft hangen? we gaven in 2008 bijna 5 miljard ontwikkelingshulp. Hoe veel daarvan is aan strijkstokken blijven hangen?

  Is de ‘doe het zelf’ ontwikkelingshulp beter dan de ontwikkelingshulp door professionele organisaties? Als ik mijn huis op laat knappen, laat ik dat toch ook liever door een vakman doen, dan door een doe-het-zelver. Dan klaag ik ook, dat die vakman zo duur is (ik ben een Nederlander per slot van rekening), en dat er zo veel overhead naar zijn administratie gaat, en dat die vakman ook pas wil beginnen met zijn werk als de nodige vergunningen zijn geregeld (strijkstokken?). Maar op de lange duur ben ik daar toch beter mee af.

 8. 8

  @6
  Allereerst wil ik even zeggen dat ik het ook niet volledig eens ben met alles wat in het boek van Polman staat. Het geeft echter wel een goed beeld van hoe zaken lopen en mogelijk kunnen lopen.
  Misschien heb je gelijk met dat je zegt dat crisishulp nog geen reguliere ontwikkelingsgelden zijn. Maar dat is nu net de reden waarom de overheid zich ermee moet blijven bemoeien. Want mocht dit wegvallen en al het geld van de “normale mens” moet komen, loop je het risico dat deze 2 definities door elkaar heen gaan lopen. Want zoals ik al eerder zei geeft men het meeste geld uit aan hypes. Die crisishulp is nu een voorbeeld van een hype, maar reguliere ontwikkelingsgelden kunnen dit ook worden als dat nodig is om geld te krijgen.

  Ik haalde Polman aan omdat het de onhandigheid van commercialisering rondom ontwikkelingszaken aangeeft. (En dus niet vanwege alles wat daarnaast weer kan gebeuren zoals fraude en weet ik wat nog meer.)
  Als je niet meer uit standaard bronnen kunt putten als organisatie, moet je je commercieel richten op mensen. En dit zou wel eens fout kunnen gaan.

  Met reactie 1, overigens, doelde ik niet op grote of kleine projecten in de directe zin van het woord. Ik bedoelde hiermee meer de projecten die basaler bezig zijn. Die je dus niet op de oppervlakte ziet, maar die wel gaande zijn. Juist doordat ze niet opvallen zijn ze niet sexy genoeg voor het geld van de normale mens.

  Daarnaast wil ik nog even melden dat ik hier niet over mezelf praat. Ik ben wel degelijk voor persoonlijk geld investeren in grote of kleine projecten. Maar juist omdat niet iedereen zo is al ikzelf, vind ik dat de overheid best een algemene pot voor ontwikkelingssamenwerking mag beheren.

 9. 9

  @7

  “Waar baseer je dat op?”

  Omdat je logischerwijs een blik beleidsambtenaren op ontwikkelingssamenwerking kan opdoeken.

  “Je denkt toch niet, dat er geen ontwqikkelinsscams komen, wanneer we dat op individuele basis gaan organiseren?”

  Ik stel dan ook voor de clubs te accrediteren en transparantie af te dwingen.

  “Dat vind ik wel een erg denigrerende tekst over de gemiddelde ambtenaar. Je doet net alsof de controle afhankelijk is van een enkele ambtenaar en die ambtenaar moet dan ook nog eens corrupt of nalatig zijn”

  Dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg alleen dat iemand die zn eigen geld controleert daar een groter belang bij heeft.

  ” die mensen worden al opgelicht in het (Foster Parents) Plan, en dat is dan nog maar een van de bekendste en betrouwbaarste echt op individuele basis georganiseerde projecten”

  Aardige link. Je ziet dat mensen hun geld sneller weghalen dan de overheid die pas na drie jaar de subsidie intrekt. Het bevestigt feitelijk alleen maar dat het publiek disfunctionerende organisaties sneller straft dan de overheid. Dat lijkt mij een ondersteuning van mijn voorstel.

  ” is het niet alleen maar lekker populistisch om tegen de ontwikkelingssamenwerking aan te schoppen? Is het trackrecord wel zo slecht als je hier beweert?”

  Nou goed, de economische prestaties van het Afrikaanse continent zijn niet over naar huis te schrijven lijkt me. Ik geloof dat de landen die niks kregen het nog het beste doen. Maar eerlijk is eerlijk, het is onduidelijk omdat de resultaten nauwelijks gemeten worden.

  “we gaven in 2008 bijna 5 miljard ontwikkelingshulp. Hoe veel daarvan is aan strijkstokken blijven hangen?”

  Geen idee. Laten we om te beginnen eens kijken hoeveel ambtenaren in NL zich bezighouden met OSW.

  “Is de ‘doe het zelf’ ontwikkelingshulp beter dan de ontwikkelingshulp door professionele organisaties?”

  Ho, valse vergelijking. Is de reparatie van jouw dak beter als je zelf iemand belt of als jij de overheid belt en zij vervolgens iemand langs sturen om te kijken of het wel echt je dak is dat lekt en dan vervolgens het gaan repareren.
  Dat is de vergelijking die ik maak.

 10. 10

  ” Ik bedoelde hiermee meer de projecten die basaler bezig zijn. Die je dus niet op de oppervlakte ziet, maar die wel gaande zijn. Juist doordat ze niet opvallen zijn ze niet sexy genoeg voor het geld van de normale mens.”

  Dit wordt wel dermate vaag dat ik het niet zo goed meer snap. Is basaal een schooltje? Lijkt mij best sexy. Een ziekenhuis? Idem. Waterputten? Doen het ook goed bij de postcodeloterij.

  “Daarnaast wil ik nog even melden dat ik hier niet over mezelf praat. Ik ben wel degelijk voor persoonlijk geld investeren in grote of kleine projecten. Maar juist omdat niet iedereen zo is al ikzelf, vind ik dat de overheid best een algemene pot voor ontwikkelingssamenwerking mag beheren.”

  Ik stel ook niet voor niks voor dat de overheid alles onder 0,8% aanvult. Dat komt de facto neer op een algemene pot. Je krijgt wel een betere afspiegeling van wat mensen belangrijk vinden en mijns inziens een hogere betrokkenheid.

 11. 11

  Ontwikkelingshulp welke georganiseerd wordt zoals nu gebeurd is een gedrocht geworden en mag weer terug naar af. Voordat de Staat zich er tegenaan ging bemoeien was het een zaak van de verschillende Kerkgenootschappen en dat functioneerde heel goed.

 12. 12

  Vraag: Zijn Nederlanders niet in staat om zelf een bedrag over te maken naar de hulporganisatie van hun keuze?

  Antwoord: neen, dat zijn ze niet.

 13. 13

  @ 11: Die goed functionerende Kerkgenootschappen.

  Goed? In enige opzichten wel. Tenzij het om geboortebeperkings-programma’s ging. Dan waren ze funest.

  Het echeque van het project van de Westerse ontwikkelingshulp is voornamelijk aan die Kerkgenootschappen te wijten.

 14. 14

  @10:
  Ontwikkelingshulp is niet alles het bouwen van scholen of ziekenhuizen. Wat hier ook ondervalt zijn dingen als: het stimuleren van eerlijke handel, het opleiden van mensen, investeren in overheden zodat ze problemen zelf op kunnen lossen. En ga zo nog maar even door.
  Deze basale projecten (zoals ik ze maar even noem) zijn zelfs nog belangrijker dan die kleine projectjes, maar niet sexy voor 1-op-1 giften.

  Volgens mij is jouw beeld van ontwikkelingshulp erg kortzichtig. Dus ik vrees dat ook iemand zoals jij, die zich wel verdiept in waar zijn geld naartoe gaat, ook niet in staat het volledige plaatje te steunen. Dat is geen belediging, zeker niet, maar een constatering. Voor mij geldt precies hetzelfde. Maar precies daarom moeten we het niet aan de vrije gift overlaten.

 15. 15

  De NL Staat heeft maar 1 taak: voor de NL burgers zorgen.

  Ontwikkelingshulp, dus het helpen van buitenlandse burgers, is dus niet een taak van de Staat.

  Je kan stellen dat ontwikkelingshulp de buitenlandse horde op afstand houd.
  Maar de NL steden zijn al voor 60% buitenlands grondgebied. Incl. Turkse en Marokkaanse vlaggen, de bijbehorde taal en bezoekjes van de Rotterdamse burgemeester aan de Marokkaanse koning. Voor het op afstand houden van de islamistische volksverhuizing is er de marine.

  Ik verwacht 5 miljard euro belasting-verlaging van de Staat en een einde van de soepsidie aan de linkse hobby projectjes.

  Ik kies zelf naar welk doel mijn geld heen gaat.

 16. 16

  > stimuleren van eerlijke handel,

  Handel is per definitie eerlijk:
  er is een deal als vraag en aanbod aansluiten.

  De enige die de handel verstoort is de Staat.

 17. 17

  Met landbouwsubsidies en importheffingen is de wereldhandel niet eerlijk meer. Maar nog erger is de wereldhandel niet rechtvaardig. Misschien is het in een zuivere definitie wel eerlijk om olie te halen uit afrika en daarmee het milieu (en bijvoorbeeld de visserij) daar te verpesten. De corrupte regering aldaar heeft het ten slotte toegestaan. Maar rechtvaardig is het niet voor de mensen die daar wonen. En als er dan burgeroorlog en/of hongersnood van komt is dat wel degelijk ook onze verantwoordelijkheid.

 18. 18

  @9:

  Omdat je logischerwijs een blik beleidsambtenaren op ontwikkelingssamenwerking kan opdoeken

  Die je dan onmiddellijk weer nodig hebt voor accreditatie en transparantie en voor voorlichting van de individuele mensen. Op zijn best kostenneutraal, denk ik. Veel ga je daar in elk geval niet op winnen en op het totaal van het bedrag is dat maar een schijntje.

  Ik zeg alleen dat iemand die zn eigen geld controleert daar een groter belang bij heeft

  En daar heb ik al over gezegd, dat zo iemand daar dus gewoon minder tijd en mogelijkheden voor heeft.

  Je ziet dat mensen hun geld sneller weghalen dan de overheid die pas na drie jaar de subsidie intrekt

  Dat klopt in dit geval, omdat er misbruik van die organisatie werd gemaakt en er onvoldoende controle was op dit particuliere initiatief. het omgekeerde was ook mogelijk geweest: een paar slechte verhalen in de media en de mensen halen direct hun geld weg bij organisaties, die wel goed werk doen. Juist daarom vind ik (mijn mening) dat je dat beter aan specialisten over kunt laten, dan aan doe-het-zelvers. Het publiek straft disfunctionerende organisaties niet sneller af, imho, maar straft organisaties, waarover slechte berichten verteld worden af. Dat is wat anders, en feitelijk het argument, dat Eelke al aandroeg.

  Waarom is mijn vergelijking een valse vergelijking wanneer het vrijwel precies dezelfde vergelijking is als de jouwe?
  Als ik iemand bel, die “vervolgens iemand langs stuurt om te kijken of het wel echt je dak is dat lekt en het dan vervolgens gaat repareren” verschilt dat heel weinig met de situatie, waarin ik in dat geval iemand bij de overheid bel, die daarna hetzelfde doet. Mijn argument is, dat ik, wanneer ik dat zelf direct doe, een veel grotere kans heb om bij beun de haas uit te komen, dan wanneer ik dat door de overheid laat doen. Je voorbeeld zet de scam situatie ook nog eens extra in het licht: als ik zelf iemand bel, komt die misschien idd niet eerst even kijken, of het wel mijn dak is dat lekt, en gaat ie lekker meteen aan de slag, stuurt mij daar een gepeperde rekening voor, en blijkt uiteindelijk het lek niet gerepareerd te hebben, omdat het lek bij mijn buurman zit en alleen maar bij mij ‘over stroomt’. De kans dat de overheid nog iets van mijn geld terug kan vorderen is ook iets groter dan dat ik dat zelf voor elkaar krijg. En de kans dat die aannemer mensen op blijft lichten, is kleiner, wanneer hij voor zijn opdrachten steeds met een grote partij te maken heeft, dan wanneer hij iedere keer weer met individuele opdrachtgevers voor iedere opdracht te maken heeft. Of denk eens aan de aannemers, die de laatste tijd failliet gaan en die vele individuele kopers van onafgebouwde nieuwe huizen met grote extra kostenposten laten zitten. Stom van die kopers om niet te weten, dat je daar een specifieke garantie voor nodig hebt, natuurlijk. Maar zou dat ook gebeuren, wanneer de overheid de opdrachtgever zou zijn in naam van die kopers? Beter gezegd, zou de kans even groot zijn?

 19. 19

  PS: we kunnen nog heel lang over cijfers en onze eigen interpretaties daarvan doorgaan, wat eigenlijk alleen maar bewijst, dat dat eerst onderzocht zou moeten worden, omdat imho in elk geval niet zonneklaar is, dat ‘privatisering’ van de ontwikkelingshulp goed is voor de ontwikkeling van arme landen (en daar moet imho toch wel de prioriteit liggen, want als de inhoud onze eigen portemonnee leidraad in dez kwestie is, kunnen we net zo goed helemaal stoppen met ontwikkelingshulp).

  Wel duidelijk lijkt mij, dat de stelling, dat er maar één tegenargument tegen die privatisering is, niet juist is.

  En dan is het tegenargument van de aard, de grootte en de continuïteit van de projecten eigenlijk alleen nog maar zijdelings aan de orde geweest. Gaan grote of moeilijke projecten wel ondersteund worden, wanneer we daar zelf naar moeten kijken? En wanneer blijkt, dat bij de bouw van een stuwdam (ik noem maar wat) een aannemer corrupt blijkt te zijn en dat prominent in het nieuws komt, zullen de mensen dan hun steun voor het project nog wel vol houden? Wordt het project dan nog af gemaakt?

  En nu we toch van alles en nog wat willen privatiseren: laten we defensie privatiseren. Daar kunnen we enorm veel geld besparen, veel meer dan bij ontwikkelingshulp.

  @15:

  Ik kies zelf naar welk doel mijn geld heen gaat

  Uit de rest van je reactie, maar meer nog je gekozen nickname, kan ik afleiden, welk doel je voor ogen hebt.

 20. 20

  Ontwikkelingshulp is een gift van rijke landen aan arme gewesten. Gift, geen ruil! Ruil is sociaal, d.w.z. dít voor dát. OK. Maar nu de gift. Van J.J. Rousseau weten we hoe giftig ze is. Ik citeer:

  (1) ?De eerste diensten die ik verleende waren in de ogen van hen aan wie ze betoond werden slechts een voorschot op die welke nog volgen zouden; zodra de een of andere ongelukkige mij met een verkregen gunst in zijn greep had, was het einde zoek, en die eerste spontaan en vrijwillig verleende gunst gaf hem onbeperkt recht op al die andere waaraan hij naderhand nog behoefte kon hebben, zonder dat zelfs mijn onvermogen vermocht mij ervan te ontslaan.?
  (2) ?Ik weet dat er tussen weldoener en begunstigde een soort verbond bestaat, het heiligste zelfs van alle. Zij vormen met elkaar als het ware een maatschap die hechter is dan die welke de mensen in het algemeen verbindt;? (Rousseau, Overpeinzigen, pp. 78 resp. 80).

  Wie kan na Rousseau onze representant Geert Civilis, blonde Bataaf, inzake zijn standpunt over ?Ontwikkelingshulp? niet toejuichen?

  Ontwikkelingshulp: kappen ermee. En dit met diepe verontschuldiging aan de misleide generaties die ervoor hebben moeten bloeden.

 21. 21

  Probleem is eigenlijk 12 miljard???

  Links populistisch. Want uiteindelijk komt door allerlei belastingen en regelingen de grootste helft weer terug bij de overheid. Bron: binnenlands bestuur, nr. 2 of 3, dit jaar (gokje)

 22. 22

  Hoelang zijn we niet al bezig met ontwikkelingshulp ? En hoelang gaat dat al niet fout (of goed)? Wat doen de partikuliere instellingen ? Kortom allemaal vraagtekens. Waarom moet de overheid voor andere landen zorgen en vergeet ze hun eigen mensen ? Dat er een krisis is daar liggen ze in Den Haag blijkbaar niet wakker van. Dat er voedselbanken zijn en de armoede weiligt tiert in Nederland daar liggen ze ook niet wakker van. Wat heeft het voor ons voor meerwaarde om schulden te hebben en een overheid die zichzelf krampachtig uit de schulden probeert te houden ? Hetzelfde geldt voor filantroop Nederland in de EU. Ik ben niet tegen de EU, maar wel over de financierder daar van. Worden we zelf op onze verantwoording gewezen: de overheid knalt het geld achteloos over de balk. Zat zinloze projekten. De wijziging van de zorgwet was geniaal. Maar levert het al vruchten op ? In elk geval niet voor vele verzekerden. Het heeft alleen een positief effekt op de wachtlijsten. Misschien nu nog niet. Je betaalt straks allemaal dingen waar je zelf de vruchten niet meer van plukt. Je werkt niet alleen voor een ander in Nederland meer, maar voor een verre onbekende in de vreemde. Ook een beetje vreemd dat het daar steeds beter gaat voor veel mensen hier steeds slechter wordt. Ook al wordt de hele wereld door de krisis getroffen. Waarom probeert de regering toch de hele (arme) wereld te redden, terwijl we hier zelf zienderogen achteruit hollen. Zelfs de G8 kent grote armoede. In eigen land valt nog ontzettend veel werk te doen. Maar daar zijn regeringen blind voor.

 23. 24

  @22

  ach als we zo gaan beginnen.. we kunnen ook naar het volgende kijken, in Nederland hebben we armoede (natuurlijk, armoede kan nooit helemaal bestreden worden) maar we hebben voedel- speelgoed en kledingbanken. overigens hebben zij ook recht op een uitkering. In nederland kunnen mensen wel arm zijn, maar het valt niet te vergelijken met armoede in ontwikkelingslanden.
  crisis is eigenlijk ook wel een heel flauw voorbeeld, want hoe bizar is het dat er maar al te gauw geld vrijgemaakt wordt voor het redden van banken terwijl over ontwikkelingshulp erg moeilijk word gedaan..
  En om dan even naar ons zelf te kijken, hoe makkelijk koop je een nieuw kledingsstuk of betaal je voor sport of muziek les.. we geven er veel geld aan uit.. maar als er dan een collecte langskomt voor ontwikkelingshulp smijten we chagerijnig de deur dicht omdat al de zoveelste collecte is en die paar euro’s natuurlijk opeens errug moeilijk te missen zijn.

  het is wel erg makkelijk om te zeggen dat de politiek niets uitvoert en het allemaal maar slecht doet eah? de beste stuurlui staan immers aan wal.

  Armoede valt natuurlijk nooit helemaal te bestrijden, en zo’n actie lijkt misschien maar een druppel op een gloeiende plaat.. maar voor die mensen die ermee geholpen worden is het een wereld van verschil.

  het gaat trouwens nog steeds over mensen.. niet zomaar ‘zielige kindjes in afrika’.. het zijn mensen

 24. 25

  Liz, je maakt je er wel heel makkelijk vanaf. Het kabinet bezuinigt helemaal niet op ontwikkelingshulp. Wel op zorg. Die wordt schrikbarend duur, terwijl de zorg voor de allerarmsten op gang komt. Is natuurlijk nog niet wat het wezen moet. De regering heeft gesteld dat die niets meer geeft aan liefdadigheidsfondsen zoals het wilhelmina of astma fonds. Mensen moeten dat zelf maar betalen en er wat voor over hebben. Ik zie hier niemand voor ontwikkelingshulp. Waar was de rest van de wereld toen het hier slecht ging ? Alleen Amerika deed wat. Er is een wereldbank. Regelmatig worden er schulden kwijt gescholden, want die kunnen ze toch niet terug betalen. Is er aan armoede niks te doen ? Nee, zolang er graaiers en oplichters zijn niet, nee. Mensen die zo nodig miljoenen zo niet miljarden willen bezitten. Zolang je rijken hebt blijf je armoede houden. De elite houdt ook graag al het goede oude in stand en doet alsof armoede niet bestaat.

  Jij weet blijkbaar niet wat het is om geen auto ofzo te bezitten, een sport te doen ofzo, laat staan een kursus. Een kursus waarmee je vooruit zou kunnen komen. Stilstand is achteruitgang in deze maatschappij. Als je elke cent moet omdraaien kun je je het niet permitteren om een fout te maken. Want dan straf je alleen jezelf. Makkelijk zeggen dan moet je maar een goede keus maken. Oplichten is zeker een goede keus ? Wat moet ik met al die verzekeringen als ik er niks voor terug zie ? Ja, ik leef tussen de luxe van anderen. Maar leef ik dan ook in luxe ? Veel is noodzaak in dit land om een beroep te kunnen uitoefenen. Niet iedereen kan met de trein of de bus. Politici hollen alleen maar achter de feiten aan.
  Maandenlang moesten we aanhoren dat er geen krisis was en dat Nederland bespaart zou blijven.
  En ineens moeten we bezuinigen, wat we overigens al jaren doen, en niet investeren.
  Van armoede kun je niet investeren.
  Er zijn maar weinigen die dat wel lukt.
  De topsalarissen in de bankwereld zijn zeer zeker veilig gesteld.
  Maar de armen, overal ter wereld, krijgen weer een zware klap.
  Ontwikkelingshulp verandert daar niks aan. Is gewoon een bodemloze put.
  Zolang er niet eerlijk gedeeld wordt en zolang dat niet op elke politieke agenda staat zal dat nooit veranderen.
  Dat is onmogelijk.
  Daarbij zit je hier aan allerlei kontrakten vast die meer geld kosten dan dat het oplevert.
  Als je hier op straat komt te staan, letterlijk op straat, ben je echt uitgescheten door de maatschappij en heb je nergens recht meer op.
  De verplichtingen in onze maatschappij die wegen niet tegen de rechten op.
  Ja, het grootste recht dat je hebt is dat je overal voor moet betalen.
  Misschien niet voor al het licht en warmte.
  Ik heb nog steeds niet geprofiteerd van de privatisering en dat ga ik ook niet meemaken.
  Winst verziekt alles en is alleen verlies voor de mensheid die verdoemt is.

 25. 26

  allereerst bedankt voor je reactie :)
  Hoo ff.. jij gaat me wel iets kort door de bocht. ontwikkelingshulp een bodemloze put? zie je dan niet wat er recht voor je ogen gebeurd. Natuurlijk is het makkelijk om de fouten eruit te halen en helemaal in te wrijven. Niets is immers perfect, geen enkele instelling draait op 100% winst (ik wil daarmee niet suggereren dat dat bij ontwikkelingshulp in de buurt komt van de 100%) ik geloof zeker dat ontwikkelingshulp effect heeft. in hoeverre kan ik niet zeggen..maar ik vind het toch heel belangrijk..stukje verantwoordelijkheid.
  Je hebt het zelf waarschijnlijk nooit gezien..en dat is vaak zo, je betaald belasting er worden dingen meegedaan, maar je zou niet echt een stukje A2 aankunnen wijzen die je zelf betaald heb. zo lijkt ontwikkelingshulp ook een bodemloze put omdat je niet direct resultaat ziet. Mijn ouders hebben ontwikkelingswerk gedaan en ik ben daar zelf ook opgegroeid en zelfs wij zagen niet altijd gelijk resultaat.. maar het is er wel, het heeft soms tijd nodig.. je vraagt je dan wss nu af waarom het soms dan eeuwig lijkt te duren voordat er iets gebeurd en dat we dan wss voor een kleine verandering nog zo’n 100 jaar flink door mogen betalen..
  maar als je het niet ziet betekent het niet dat het er niet is..
  oowja en over de bezuiniging.. in nederland word er een begroting opgesteld van 0,8% die naar ontwikkelingshulp gaat.. gaat het goed met nederland zal het meer geld zijn, gaat het slecht (fin crisis) dan zal het ook minder zijn. (Hoezo niet bezuinigen) en natuurlijk als het slecht gaat komen de armste mensen er altijd het beroerdste vanaf.
  ff vraagje. ‘Waar was de rest van de wereld toen het hier slecht ging ?’ gaat dat over de tweede wereldoorlog? ik denk dat de meeste andere landen echt niet welvarender waren dan nederland toendertijd.
  de conclusie is dus ook dat er altijd armoede zal blijven bestaan. er zullen altijd corrupte mensen zijn, de een nog slechter dan de ander..
  je klinkt behoorlijk verbitterd op het eind.. en ik weet het.. het ziet er allemaal soms behoorlijk hopeloos uit.

 26. 27

  @25:

  Het kabinet bezuinigt helemaal niet op ontwikkelingshulp. Wel op zorg

  Lastig. Dat is een mes dat aan 2 kanten snijdt. In de zorg wordt veel bezuinigd op bijv salarissen en allerlei vergoedingen, die mensen kunnen krijgen, maar de totale kosten van de zorg stijgen ondanks dat nog steeds (ook relatief gezien, i.e. gecorrigeerd voor inflatie e.d.). Op ontwikkelingshulp wordt (nog) niet bezuinigd, maar de kosten voor ontwikkelingshulp stijgen ook niet (relatief). Overigens zou het afschaffen van ontwikkelingshulp voor de zorg niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat zijn. Zo´n 10% van ons BNP gaat naar de zorg en slechts 0,8% naar ontwikkelingshulp. het opheffen van ontwikkelingshulp kost ons bovendien nog geld ook (werkloze ambtenaren, ontwikkelingswerkers en controleurs, en we krijgen 0,0 euro ROI uit de ontwikkelingslanden).

  Mensen die zo nodig miljoenen zo niet miljarden willen bezitten

  Die mensen zijn er bij ons ook en staan in hoog aanzien als succesvolle zakenmensen. Sommigen zijn corrupt, anderen niet.

  Als je hier op straat komt te staan, letterlijk op straat, ben je echt uitgescheten door de maatschappij en heb je nergens recht meer op

  Hier heb je o.m. recht op een uitkering en krijg je nog steeds medische zorg, als je dat nodig hebt. Op heel veel andere plaatsen in de wereld niet (en zeker niet in ontwikkelingslanden).

 27. 28

  Liz, het gaat beter in sommige landen. Maar als we sommige Afrikaanse landen zien. Dan hou ik mijn hart vast. Wij hebben er een zooitje van gemaakt in het verleden, maar ze doen het zelf niet veel beter. Kommunisme blijft daar op de loer liggen. Ik ben niet verbitterd, maar realistisch.
  Het staat stil. De armoede neemt weer toe. En dan heb ik het niet over het rijke westen waar geen armoede is. Want dat hebben we de laatste eeuw niet meer gekend en is uitgebannen.
  Nee, alleen politieke mensen ontkennen dat. Dat is iets van vroeger uit de VOC tijd.
  Nederland betaalt al genoeg aan ontwikkelingshulp. De EU wordt ook ontwikkeld. Ook al gaat het hier nog zo slecht men zal altijd blijven zeggen dat we rijk zijn.
  Veel mensen leven konstant in het verleden.
  De VOC tijd is geweest.
  Nederland heeft geen (bodem-) schatten op wat gas na.
  En dat wordt gratis weggegeven aan andere landen.
  Niet dat ik een voorstander ben van fossiele brandstoffen.

  En Pedro tijden veranderen.
  Met de wet WWB zijn er heel andere tijden aangebroken.
  Als je daarvan afhankelijk bent dan weet je hoe zuur je het leven wordt gemaakt door de lokale overheid met hun betuttelende wetjes.
  Om recht te hebben word je juist op kosten gejaagd.
  Niet iedereen kent de weg of is niet in staat meer voor zich op te komen door de verharding van de maatschappij en de wetten.
  Solidariteit waar veel mee geschermd wordt is een loos wordt.
  De wet predikt geen solidariteit.
  En de WWB scheert iedereen over 1 kam wat eigenlijk niet mag.