Schaamteloos VVD-populisme

Foto: copyright ok. Gecheckt 11-02-2022

De VVD loopt populair te doen over problemen met asielzoekers die ze zelf veroorzaakt hebben. 

Onmiddellijk ontruimen!

En paf! CDA en VVD trekken de grote broek aan, en eisen dat Amsterdam de onterecht door asielzoekers en uitgeprocedeerde mensen gekraakte woningen on-mid-del-lijk ontruimt.

Want de wet is de wet en daar moet ook de hoofdstad zich aan houden, nietwaar?

Ja, ongetwijfeld maken deze partijen zich daarmee weer erg populair bij eigenlijk alle burgers met gezond verstand… tenminste voor zover ze niet heel goed zijn ingelezen in die materie. Want laten we wel zijn: wie is er tegen een overheid die de wet handhaaft? Er is niets dat logischer klinkt dan dat, toch?

Fraai staaltje populisme

Helaas, het is een fraai staaltje populisme waar we dreigen in te trappen. Want wie iets meer weet van deze zaak ziet heel goed in waarom het nieuwe college van GroenLinks, D66, SP en PvdA niet meteen wil ontruimen.

Want als er ontruimd wordt (wat nogal wat kost ook), waar gaan die mensen dan heen?

Naar de volgende illegale kraakpartij misschien?

Daar zitten de mensen in Amsterdam absoluut niet op te wachten lijkt mij.

De vorige kraak is uitzonderlijk rommelig verlopen. Mensen die reeds bewoonde huizen inliepen, nieuwe bewoners die hun nieuwe huis voor hun neus gekraakt zagen worden, etc. De media hebben gesmuld van de indianenverhalen. Daar hielp geen charme-offensief van de krakers meer tegen.

Vandaar dat hard optreden nu ook zo populair is.

Het onderliggende probleem

Maar laten we eerst eens nog een stapje terug doen, en kijken waarom deze mensen eigenlijk tot die illegale kraak zijn overgegaan. Het grote probleem waar zij mee zaten, is dat er geen goede oplossing was gevonden voor deze groep mensen.

Want waar gaat het namelijk om? Om een groep uitgeprocedeerde asielzoekers, en mensen die nog in hun asielproces zitten, die al jaren geen goed onderdak hebben, van noodopvang naar noodopvang zwerven, en continu op straat komen te staan… en daarom herhaaldelijk gaan kraken.

De gemeente en het rijk hebben deze groep recent wel onderdak aangeboden, maar alleen als meegewerkt wordt aan terugkeer. En veel mensen van die groep zitten nog in procedure, dus dan is meewerken aan terugkeer iets dat je logisch gezien niet graag wilt doen. Andere mensen in die groep zijn wel weer uitgeprocedeerd, maar hun land van herkomst wil ze niet opnemen. En dus kunnen ze ook niet uitgezet worden: want stel dat Nederland ze letterlijk in het vliegtuig zette, dan nog kwamen ze met datzelfde vliegtuig per kerende post weer terug.

Opvang waarin ‘meegewerkt wordt aan terugkeer’, dat is in die gevallen dus eigenlijk gewoon gevangenschap. En niemand kiest voor gevangenschap, en daarom heeft die groep mensen dus feitelijk geen onderdak. Ze staan op straat.

Bovendien is alle aangeboden opvang ook nog eens géén 24 uursopvang, maar alleen nachtopvang. Overdag worden die mensen op straat gezet, wat leidt tot allerlei onrust in de buurt.

Erfenissen van VVD-beleid

Kijk, dit zijn dan de erfenissen van VVD beleid, van die partij die tijdenlang in het college van Amsterdam heeft gezeten, en ook al jarenlang in de regering zat, en deze situatie willens en wetens heeft laten ontstaan.

We krijgen in de hoofdstad nu eindelijk een college dat die ellende een keer op wil lossen. Het werd tijd! En nu komt de VVD even blaffen dat dit niet zou mogen, en de stad verplicht zou zijn om met de wapenknuppel voor veel geld (want ontruimen kost heel veel gemeenschapsgeld) de problemen nogmaals te verergeren, want ‘de wet is de wet’?

Een beetje de flinke piet uithangen over de ellende die ze zelf hebben gecreëerd nota bene?

Nee, daar zitten de Amsterdammers NIET op te wachten, en daarom wil het college dat nu gevormd wordt eerst een oplossing voor die mensen vinden, vóórdat ze uit die huizen getrokken worden – wat uiteindelijk heus wel gebeurt.

En dat lijkt me helemaal goed. Een college dat niet de populist loopt te uit te hangen over de ruggen van uitgeprocedeerde asielzoekers én Amsterdammers die gewoon veilig willen wonen en niet zitten te wachten op shit op straat, maar eindelijk eens zoekt naar een oplossing voor dit al jaren voortslepende probleem… het werd fucking tijd!

Boetekleed

Laat de VVD in plaats van de populist uithangen het boetekleed aantrekken. Want aan partijen die eerst de zaak in het honderd laten lopen, en daarna een potje gaan meehuilen met de populistische wolven in het bos, daar hebben we helemaal niets aan. Die zijn af, en het is volkomen terecht dat die nu in de stad aan de kant staan.

Laat dat ook landelijk binnenkort ook maar eens het geval zijn. Want landelijk was het allemaal niet veel beter. Eerst de asielopvang in 2015 zo slecht regelen dat overal in het land opstanden uitbreken, en dan een beetje flink gaan doen over je vuile dealtjes met Erdogan, met wie je vervolgens daags voor de verkiezingen een symbolisch ruzie-tje uitlokt, terwijl de daling van de asielinstroom al lang in gang was gezet voordat er ook maar een deal was… de zwendel van de eeuw… Het is allemaal maar weinig fris en verheffend.

Laat alsjeblieft ook in Den Haag over een paar jaar een kabinet aantreden dat niet de zaken laat escaleren om vervolgens te proberen daar zelf een slaatje uit te slaan, maar zoekt naar concrete oplossingen. Dan kan er eindelijk een keer worden puingeruimd in dit land.

 

Reacties (53)

#1 beugwant

De leegstandswet is tweeledig. Het gedeelte dat het kraken tegengaat is indertijd al door CDA & VVD zeer voortvarend aangepakt, maar op het gedeelte dat de reden tot kraken (leegstand, speculatie en buiten deze wet de woningnood) moet tegengaan wachten we nog steeds.

Andere mensen in die groep zijn wel weer uitgeprocedeerd, maar hun land van herkomst wil ze niet opnemen.

Er zijn toch wel meer landen in de wereld dan een land van herkomst en Nederland?

 • Volgende discussie
#2 analist

Hoe heeft de VVD de problematiek omtrent uitgeprocedeerde asielzoekers veroorzaakt?

Nee, daar zitten de Amsterdammers NIET op te wachten,

hmm.. verenigd links (PvdA-SP-GL) heeft in Amsterdam het slechtse resultaat in jaren behaald, waarschijnlijk ooit. VVD is nota bene gegroeid. Dit is waarschijnlijk het laatste linkse college: de demografische ontwikkeling van de stad zal deze rechtser (liberaler) maken. Spreek aub niet voor alle Amsterdammers wanneer je het over je eigen clubje hebt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Koos Swart

CDA heeft aangifte tegen mij gedaan bij de politie en die heb ik dus verboden. Het is dus een illegale partij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 analist

@1: niet waar het zo fijn leven is, begrijp het dan. we zijn verplicht om ze op te nemen, anders slechte mensen enzo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Klokwerk

@1: Daar ben ik nog niet eens tegen, om derde landen te zoeken, maar voordat hier daadwerkelijk mee onderhandeld is kan je ervan op aan dat er maar weinig landen zijn die zomaar uitgeprocedeerde asielzoekers gaan aannemen.

@2: Hm… ik heb het idee dat jij een andere uitslag voor je hebt dan ik, of je juiste analisten-bril niet op had toen je keek, of heel selectief kijkt. VVD stond op 6 en staat op 6. Ze komen juist na deze verkiezingsuitslag niet meer terug in het college. Verenigd links, daar zou je dan ook de Partij voor de Dieren, Denk en Bij1 bij op mogen tellen, en dan kom je op twee zetels groei voor de hele club naar 25, dat is al een meerderheid op 45 zetels.

En dan vergeet je voor het gemak maar even D66, dat ook voor een betere opvang en tegen als een kip zonder kop achter je wapenknuppel aanlopen is. Net als de CU overigens.

Dus 34 van de 45 zetels is kennelijk wel klaar met dat VVD-beleid. Hoe groot had je die meerderheid gehad willen hebben.

En logisch want wie zit op die onzin op straat te wachten?

@4: wat een onzin

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Co Stuifbergen

@4: zo prettig is de noodopvang niet.

@1: Tussen EU-landen is afgesproken dat een vluchteling in maar 1 EU-land asiel aanvragen mag. Dus andere EU-landen mogen de persoon toegang weigeren.
Hoe het beleid van niet-EU-landen is weet ik niet, maar de immigrant heeft geen vrije keuze waar hij/zij heengaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 beugwant

@6: Wat ik bedoel is dat een in de EU uitgeprocedeerde uit Takatukaland nog altijd naar Brutopia kan gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@1: “Er zijn toch wel meer landen in de wereld dan een land van herkomst en Nederland?”
Dan maar ergens bij iemand anders in de tuin dumpen, als wij er maar vanaf zijn? Wat is dat voor kansenwijkgedrag…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 zwik

@7: Waar ligt Brutopia?

Of bedoelt u dat u ergens een dictator een paar miljoen gaat geven om uitgeprocedeerde asielzoekers in z’n kerker te laten sterven?

Of wilt u dat het van ons belastinggeld betaald wordt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 zwik

@5: een nadeel van “derde landen” is dat zij waarschijnlijk geld zullen vragen voor opvang, en dat de prijs/kwaliteit verhouding dan erg slecht wordt.

Zoiets geld nu al voor “derde landen” die de immigratie naar de EU beperken (Lybië bijv.).

De winst zit er natuurlijk in dat het opsluiten in erbarmelijke kerkers goedkoper is dan het bieden van een noodvoorziening hier.

Dat een machthebber zijn bankrekening intussen vult, nemen we dan maar op de koop (want het is handel!) toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 beugwant

@8: Je moet voorkomen dat die kleine stadstaat Nederland verandert in een uitpuilende kansenwijk. Nu is de overbevolking een ander thema, maar het leidt wel tot oorlogen en die leiden weer tot vluchtelingen.
@9: Punt is dat als uitgeprocedeerden alsnog mogen blijven, dat je dan die hele dure juridische poppenkast net zo goed kunt afschaffen.
@10: Ze verkopen zoals je dat met loslopende kinderen aan het circus doet is inderdaad niet kies, maar waarom zou je iemand de mogelijkheid ontzeggen om het opnieuw te proberen in een land naar keuze buiten de EU?
Ik wist trouwens niet dat Libië al een bestuur had waar mee onderhandeld kon worden, feit is wel dat veel mensen van bezuiden de Sahara er als slaven worden verhandeld. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor producten die dan moeten maken en of die ook hier verkocht worden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

@11: “Je moet voorkomen dat die kleine stadstaat Nederland verandert in een uitpuilende kansenwijk. Nu is de overbevolking een ander thema”
En terecht, gezien het aandeel uitgeprocedureerde asielzoekers in de bevolking van Nederland. Als je doel is om overbevolking van Nederland te voorkomen, zijn er veel effectievere en efficiëntere maatregelen. Deze reactie is dus bijzonder off topic, zoals je zelf ook al opmerkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 analist

@5: Punt was: spreek aub voor je zelf als je het over “Amsterdammers” hebt.

On-topic: hoe is de VVD verantwoordelijk voor het fenomeen “uitgeprocedeerde asielzoeker”? Ik snap het verband niet. Van links tot rechts zijn wij het eens dat Nederland niet 100% van de asielzoekers die zich hier melden wil of kan opnemen. Dat betekent dat een deel afgewezen wordt – de uitgeprocedeerde asielzoekers. Wat moet je daarmee doen? Als asielzoeker en buurtbewoner komen tegenover elkaar te staan – zoals in Oost – is “verder gedogen” toch geen structurele oplossing?

zie ook:
http://www.at5.nl/artikelen/180524/grote-zorgen-over-krakende-asielzoekers-werk-al-vier-dagen-vanuit-huis

Is niet juist het gedogen van illegaliteit door links in Amsterdam niet de oorzaak van deze situatie? Als het bestuur duidelijk was geweest – als uitgeprocedeerde asielzoeker is de kans op legalisering erg klein – zou WeAreHere wellicht minder de valse hoop hebben op permanente vestiging.

Punt is dat als uitgeprocedeerden alsnog mogen blijven, dat je dan die hele dure juridische poppenkast net zo goed kunt afschaffen.

dat dus.

@12: hij zegt letterlijk dat “de overbevolking een ander thema is”. issueis dat er democratisch besloten is dat wij niet alle asielzoekers kunnen of willen opvangen. dat de Republiek Amsterdam besluit de illegaliteit te gedogen (dus in feite van het landelijk beleid af te wijken is een ding), maar het moet niet te gek worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 analist

AT5 zegt:
Aangifte van bedreiging
De situatie escaleerde gisteren nadat de asielzoekers of de activisten die hen helpen de sleuteloverdracht van nieuwe bewoners verstoorden. Ze gristen de sleutels uit de handen van leegstandsbeheerder Camelot, vertelt een woordvoerder van woningcorporatie Ymere. ‘Die medewerkers hebben aangifte van bedreiging gedaan.’

De woningcorporatie heeft ook veel klachten gehad van bezorgde bewoners. ‘Dit geeft een extra dimensie aan de hele problematiek. Een bewoonster durft zelfs geen boodschappen te doen. Zij geeft aan dat ze dan bang is dat er iemand op haar bank zit als ze terugkomt.’

AT5 is geen lokale telegraaf ofzo, dus ik schat in dat dit vrij betrouwbaar in. Ik vind het niet gek dat een *rechtse oppositiepartij* hier een punt van maakt. Of bepaal jij welke problemen (ja, dit is een probleem) de politieke tegenstander zonder schaamte mag benoemen? Wel krokodillentranen over kinderen in armoede maar geen flink taal over overlast? Nee toch…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Klokwerk

@Analist:
@13: “Ik snap het verband niet.”

Nou, dat ligt dan aan jou, of je moet echt niet weten dat de VVD zich altijd landelijk en stedelijk verzet heeft tegen permanente opvang voor deze groep mensen.

“Is niet juist het gedogen van illegaliteit door links in Amsterdam niet de oorzaak van deze situatie?“
Nou nee, want links was niet aan de macht.

“Als het bestuur duidelijk was geweest – als uitgeprocedeerde asielzoeker is de kans op legalisering erg klein (…)”

Dat is het probleem nooit geweest. Dat wellicht is dus een beetje een loze aanname.

@14: Ik zeg hier vrij letterlijk dat ik dat kraken absoluut afkeer, maar als dat niet tot je doordrong wil ik het nog wel eens zeggen hoor; bij deze.

Ik schrijf dit juist omdat ik deze taferelen NIET nog een keer wil.

Je hebt het stuk toch gelezen?

De VVD begon te blaffen vanaf dag 1 dat ze in de oppositie zat. Hoe ongeloofwaardig is dat? Ik denk dat ze zelf ook niet onmiddellijk tot ontruiming was overgegaan eerlijk gezegd. Want wat moet je er vervolgens mee? Het effect was geweest dat die mensen op straat hadden gestaan. Vragen om moeilijkheden.

Face it: de VVD is hier een beetje populair aan het doen over problemen die ze zelf al die jaren heeft laten gisten. Hoe geloofwaardig is het om een grote bek te hebben de minuut nadat je de macht niet meer hebt?

Of je wilt erin geloven, maar dat is dan een kwestie van kennelijk met je hoofd tegen de muur willen bonken.

Lekker makkelijk als je zelf niet in die buurt woont.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@13: “dat de Republiek Amsterdam besluit de illegaliteit te gedogen (dus in feite van het landelijk beleid af te wijken is een ding)”
Doe es niet zo zielig rechts met je “Republiek Amsterdam”, Amsterdam wijkt totaal niet af van het landelijk beleid. Asielzoekers die niet kunnen worden uitgezet omdat hun thuisland ze niet terugneemt, worden niet uitgezet, nergens in Nederland. Verder heeft een rechter beslist dat de betreffende krakers (nog) niet ontruimd hoeven te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Joop

Misschien leuk idee om kamerdebat met een wijntje te bekijken, of is het de moeite niet waard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Anoniem

Tja Klokwerk, je zult het niet willen horen maar het begint ermee dat je dit soort mensen binnen laat en vervolgens ellenlange en kansloze procedures laat starten. Een recept voor ellende.
Het zou ook best eens zo kunnen zijn dat herkomstlanden blij zijn dat ze allerlei (criminele) mensen kwijt zijn en daarom niet willen terugnemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Klokwerk

“dat je dit soort mensen binnen laat”

FOUT. We laten dit soort mensen helemaal niet binnen. We hebben een heel circus aan kustwacht etc opgezet om die mensen juist niet binnen te laten. Het probleem is echter dat ieder net mazen heeft, en daar glippen altijd wat mensen door. Dan moet je daar vervolgens wat mee want je ogen sluiten en denken dat die mensen er niet meer zijn, dat helpt niet.

En dan ga je er ook maar direct vanuit dat het hier om criminele mensen zal gaan…

Veel van die mensen kunnen niet meer terug omdat hun land van herkomst simpelweg niet meer bestaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Joop

Uitgeprocedeerd is uitgeprocedeerd. Het gaat niet om een levensbedreigende situatie. Je voldoet gewoon niet aan de gestelde eisen. En dan hier blijven in een gekraakte woning. Het is van de zotte, wat de rechter er ook van vindt. Dan moeten de wetten maar weer strenger worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 beugwant

Een land dat niet meer bestaat heeft weinig te willen, zou je -qua opnemen- dan toch denken.

Een factor is zeker de zichtbaarheid: iemand die op straat leeft doet dat noodgedwongen zichtbaarder dan “o.s.m.” achter de gordijnen met de kop comfortabel in het zand. Al vraag ik me af hoe een dakloze asielzoeker die nog in de procedure zit valt te rijmen met het sluiten van AZC’s omdat ‘de vraag afneemt’. Was de provincie soms niet goed genoeg of wat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Klokwerk

@22: Ja, dan moeten de wetten maar strenger worden zegt er één. Wat stel je voor? Meteen uitzetten? Prima, kost wat maar dan heb je wat. En dan? Meteen vastzetten. Prima, maar dat kost dus 30x zoveel als gewone opvang.

Waarom zouden we dat soort oplossingen gaan toepassen als het antwoord zoveel simpeler kan zijn?

Moeten we dan echt zoveel geld gaan uitgeven voor jouw domme principes? Terwijl het principe van een beetje pragmatisch zijn niet alleen veel goedkoper is, maar bovendien ook nog eens een veel prettigere werkelijkheid met zich meebrengt?

Daarbij: veel van die mensen zijn niet eens uitgeprocedeerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Klokwerk

@21: Het probleem met landen die niet meer bestaan is meestal dat het gebied overlapt met landen die nog wel of inmiddels wel weer bestaan :).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 KJH

De gemeente en het rijk hebben deze groep recent wel onderdak aangeboden, maar alleen als meegewerkt wordt aan terugkeer. En veel mensen van die groep zitten nog in procedure, dus dan is meewerken aan terugkeer iets dat je logisch gezien niet graag wilt doen.

Waarom is dat logisch? Meewerken is / zou moeten zijn, de enige legale optie, toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Joop

Oh, de landen gestaan niet meer is een argument. Welke landen? Syrië , Afghanistan, Somalië, Eritrea, bestaan nog steeds. Maar goed blijven dwarsliggen, en hopen op een nieuw generaal pardon.

Het rare is dat als je ze toelaat kunnen ze hun familie over laten komen, uit het land dat niet bestaat. Gezinshereniging.

Dat uitzettingsbeleid mag wat kosten, de kosten voor onderdak, bijstand, en weet ik wat zijn altijd veel hoger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Klokwerk

Nou noem je juist zo’n beetje alle landen waar we niet naar terugsturen Joop :).

“Dat uitzettingsbeleid mag wat kosten, de kosten voor onderdak, bijstand, en weet ik wat zijn altijd veel hoger.”

Dat is gewoon niet waar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Analist

@15: ok door uitgeprocedeerden niet te legaliseren veroorzaakt de VVD het probleem. Logisch gezien klopt dat, maar met de VVD heeft het weinig te maken: geen enkele partij wil 100% vd asielzoekers legaliseren. Ben het met je eens dat VVD niet mee had moeten gaan met het gedogen van WeAreHere: laat de linksen maar verantwoordelijkheid nemen voor het gedogen van illegaliteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Klokwerk

Het gaat niet om legaliseren, het gaat enkel om opvang voor degenen die tussen wal en schip vallen. Het laatste wat je zegt is onzin, die ik zelf ook niet onderschrijf en me dus ook niet in de mond laat leggen. Ik ben er zelf voor om niet net te doen alsof gevallen waarin uitzetten niet lukt, dan maar gewoon niet bestaan, en te weigeren daar een oplossing voor te zoeken. Gelukkig is er in Amsterdam nu een zeer ruime meerderheid die ook dat realisme wil opbrengen.

De rest zijn een stel populisten. Het is tenenkrommend te zien dat ze een gratuit puntje willen scoren over problemen die ze zelf veroorzaakt hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Anoniem

@19: die lieten we dus wel binnen. Simpelweg omdat in 2015 de boel zo vreselijk uit de hand is gelopen dat er geen andere keuze meer was (dank je wel Merkel!). Terwijl op zijn laatst in 2014 al duidelijk was dat dit er aan zat te komen. Maar ja, politici gaan liever op vakantie en doen alsof hun neus bloed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Analist

@28: als ik je goed begrijp: door het permanent opvangen van de uitgeprocedeerde groep had dit probleem (kraken in oost door wearehere) kunnen worden voorkomen. Correct?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Anoniem

@28: “Het gaat niet om legaliseren, het gaat enkel om opvang voor degenen die tussen wal en schip vallen.”
Ah, nog meer bed-bad en brood dus. Daar wilden we nu toch juist vanaf?
Waarom zou je ongewenst gedrag (illegaal+kraken) moeten belonen? Dan is de kans dat die mensen ooit weggaan al helemaal verkeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Analist

Overigens Klokwerk, het was juist PvdA burgemeester van der Laan die zich verzette tegen de 24 uursopvang destijds. Vanwege de aanzuigende werking. Ook een schaamteloze populist? Laat dat het Parool niet horen..

Ik heb het idee dat je de VVD niet zozeer het standpunt – want het idee dat uitgeprocedeerden moeten vertrekken is veel breder gedeeld – maar de toon verwijt. Namelijk: over asielzoekers mag je geen campagne voeren. Het lijkt mij zinloos voor jou om aan je tegenstanders de grenzen van het politieke debat uit te leggen. We verschillen van mening dat los je niet op door het onderwerp als taboe te verklaren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Klokwerk

@Analist en anoniem:

Ik heb helemaal niets tegen bed-bad-broodregelingen, behalve dan dat er geen voorwaarden aan gesteld zouden moeten worden en het om 24-uursopvang met dagbesteding zou moeten gaan.

Als je mensen weg wilt hebben, waar ik niet tegen ben, dan moet je ze daadwerkelijk uitzetten. Mensen gaan echt niet weg of blijven omdat

En er wordt helemaal niets ‘beloond’. Er wordt voorkomen dat mensen zo klem komen te zitten dat ze alles doen om aan onderdak of zelfs maar te vreten komen.

En we laten niemand binnen, mensen komen binnen omdat ze niet tegen te houden blijken te zijn.

Dat was al lang aan de gang voordat Merkel ‘wir schaffen das’ had geroepen. Sterker nog, toen ze het riep was de stroom al lang sterk aan het afnemen.

Net zoals de grootste afname van asielzoekers vóór de Turkijedeal plaatsvond.

Maar populistische politici doen graag alsof zij en anderen de oorzaak zijn van zaken die al lang zijn beloop hadden genomen. Kan je flink groot mee worden. Zo doet Rutte ook al tijden alsof het helemaal door zijn Turkijedeal kwam dat de instroom afnam: nogal een grote leugen (maar dat zijn we van hem gewend).

Wat ik de VVD hier verwijt, is dat ze voor onmiddellijk verwijderen pleit terwijl ze ook wel weet dat het beter is een paar maanden te wachten tot er een goede oplossing is gevonden. De VVD weet bovendien ook wel dat mochten ze doorzetten met dat onmiddellijk verwijderen, ze dit toch pas na een paar maanden zouden kunnen afdwingen en dan is het nieuwe college volgens planning zelf al lang tot actie overgegaan. Het is dus puur om de bevolking naar de onderbuik te lullen. Lukt aardig.

Als je mensen goed opvangt, verwacht ik niet dat ze nog illegaal gaan kraken inderdaad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Joop

Volgens NRC gaat het in NL om tienduizenden illegalen. Die zitten niet allemaal in gekraakte woningen, maar bij wijze van spreken wonen ze in bij de buren. Vaak zeer tijdelijk, zoals bij mij in de buurt.

Ik ga ze niet aangeven bij de vreemdelingenpolitie, maar heb ze wel gewaarschuwd dat afval op de juiste manier opgeruimd dient te worden. Dus pasje voor ondergrondse afvalcontainer geregeld.

Het gaat bij mij in de buurt veelal om Afrikaanse mensen, ten zuiden van Sahara afkomstig, die nauwelijks zich verstaanbaar kunnen maken. Leeftijden lopen uiteen van piepjong tot in de veertig. Ze slapen op matrassen op de grond. Soms drie in één kamer. Wat ik al zei zeer tijdelijk. Zeer onverzorgd, verwaarloosd, een rotleven heb je als illegaal.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/24/overleven-in-de-illegaliteit-11233526-a1564355

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 beugwant

@34: En wat ik me dan wel eens afvraag: Zouden ze dat van te voren weten of verkiezen ze een kans op overleven in onze bureaucratische hel inderdaad boven een verzekerd creperen thuis?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Anoniem

@Klokwerk: dat gejank over de slechte asielopvang mag je voor het grootste deel op conto van mevrouw Merkel schrijven.
Waarom denk je dat de Duitse politie zo pissed off was? Omdat de situatie in Duitsland in 2015 bijna onbeheersbaar was. En in NL werd het draagvlak destijds snel minder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Klokwerk

Zullen we het bij NL houden? Voor 2015 was ondanks dat er gewaarschuwd werd voor opbouwende groepen mensen aan de grenzen niet genoeg opvang beschikbaar. In de jaren 90 vingen we zonder al teveel problemen 2x zoveel mensen op. Misschien iets met organisatie? Welke partij stond al die tijd eigenlijk aan het roer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Karingin

Zo de discussie is ook hier stevig. Klokwerk: Dank voor je complimenten elders. En dank voor dit stuk. Ik heb al een tijdje een artikel over de VVD in het vat en hier haal ik weer inspiratie uit.
Misschien bied ik het hier ook wel aan.

Verder natuurlijk helemaal eens dat een pragmatische oplossing nu eerst aan de orde is. Dat (ongeïnformeerde) geleuter over de status van die mensen doet nu even niet ter zake. Mensen die op dit moment tussen wal en schip zitten moeten opgevangen worden. Het landelijk beleid is op dit punt bizar en inderdaad de oorzaak van dit soort problemen. Goed dat de rechter heeft geoordeeld dat WeAreHere voorlopig nog mag blijven zitten. Maar ik hoop dat er snel een permanentere oplossing komt. Dat gezeul met mensen, niet normaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 analist

Wat ik de VVD hier verwijt, is dat ze voor onmiddellijk verwijderen pleit terwijl ze ook wel weet dat het beter is een paar maanden te wachten tot er een goede oplossing is gevonden. De VVD weet bovendien ook wel dat mochten ze doorzetten met dat onmiddellijk verwijderen, ze dit toch pas na een paar maanden zouden kunnen afdwingen en dan is het nieuwe college volgens planning zelf al lang tot actie overgegaan. Het is dus puur om de bevolking naar de onderbuik te lullen.

Oke, maar dit is weer een ander verhaal dan waarmee je begon. VVD als oorzaak van het probleem wat ze bekritiseert (zeg je eerst) tegenover de VVD als niet-constructieve oppositiepartij (zeg je nu). Deze kritiek vind ik redelijker – want de VVD beleid kwalijk nemen waar zelfs de geliefde Pvda burgermeester voorstander van was is erg vergezocht – maar ook een beetje sneu: een oppositiepartij hoeft niet constructief mee te denken over oplossingen, de oppositie geeft een politieke stem aan maatschappelijke onvrede.

Afgezien van de rol van de VVD in deze, is er natuurlijk een goeie reden waarom er nog geen 24-uursopvang voor uitgeprocedeerden is: het is niet de bedoeling dat zij zich hier vestigen. Hoe kijk je daar tegen aan? Ook met de ervaring van Utrecht en Groningen in het achterhoofd.

Ik heb al een tijdje een artikel over de VVD in het vat en hier haal ik weer inspiratie uit.
Misschien bied ik het hier ook wel aan.

Als je niks nieuws zegt, please don’t.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Klokwerk

@Analist @39: Nee, dat is helemaal geen ander verhaal waarmee ik begon, ik verwijt de VVD dat ze eerst een situatie hebben laten ontstaan, en nu ze in de oppositie zitten daar een beetje populistische voorstellen over lopen promoten. Beide is waar, en beide kan je in @0 al lezen.

En dat er ook andere partijen verantwoordelijk zijn voor die situatie (ja, de PvdA draagt ook medeverantwoordelijkheid, niet alleen via van der Laan), doet daar niets aan af. De VVD heeft zowel stedelijk als landelijk deze zaak in haar portefeuille gehad, dus als ze had gewild, had ze het via twee fronten op kunnen lossen, maar ze heeft alleen maar tegengewerkt en gedrukt voor ‘versobering’ en voorwaarden etc. Dat gaat al terug tot Teeven en dit is het resultaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Klokwerk

@Karingin: Ik ben benieuwd naar je stuk! We staan altijd open voor kopij, en laat je alsjeblieft niet tegenhouden door een azijnzuurzeiker die zelf nog nooit wat origineels heeft weten in te brengen hier in de reaguurderspanelen, laat een stuk heeft weten in te leveren. Mensen die voor hun eigen ego al auteurs lopen af te zeiken voordat ze weten wat de inhoud zal zijn kunnen we missen als kiespijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 analist

Mensen die voor hun eigen ego al auteurs lopen af te zeiken voordat ze weten wat de inhoud zal zijn kunnen we missen als kiespijn.

ga je weer dreigen met een ban? zo hou je niemand over man, word je nooit de FTM of De Correspondent die je zo graag wil zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Klokwerk

Nee, ik dreig niet met een ban – ik spreek een mening uit over jouw bijdrage en dan met name je opmerking naar je mede-forumgenoot. En bedankt voor je poging om zelf op de man te spelen, als ik erop uit zou zijn had ik hier een goede case. Maar dat ben ik dus niet, dus ga lekker in de zon zitten Analist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Klokwerk

Mij beledigen gaat je trouwens toch niet lukken – ik heb al werk ;).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Klokwerk

Overigens voor de meelezers: zomaar bannen doen we hier niet. Als iemand van ons in een discussie zelf betrokken is en denkt dat een ban terecht is, dan legt-ie het zeker voor aan de rest van de kernredactie en onthoudt zichzelf van stemming. Over alle bans wordt sowieso in een gremium van 8 mensen gestemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Hans Custers

Het kan geen kwaad, zo lijkt me, om nog even een leugen recht te zetten die hier meermaals voorbij is gekomen: dat Van der Laan het VVD-beleid op dit punt zou steunen.

Van der Laan was tegen een centrale opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers waar ze opgesloten zouden worden. Simpelweg omdat hij niet geloofde dat het zou werken. Mensen laten zich niet vrijwillig opsluiten en dus melden ze zich niet bij zo’n opvang.

Van der Laan was (net als de andere burgemeesters van grote steden, als ik het goed heb) voor een bed, bad & brood-regeling. Om te voorkomen dat uitgeprocedeerde asielzoekers doelloos gaan zwerven en op die manier overlast veroorzaken, maar volgens mij ook uit humane overwegingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Anoniem

@38: “Mensen die op dit moment tussen wal en schip zitten moeten opgevangen worden. Het landelijk beleid is op dit punt bizar en inderdaad de oorzaak van dit soort problemen. Goed dat de rechter heeft geoordeeld dat WeAreHere voorlopig nog mag blijven zitten. Maar ik hoop dat er snel een permanentere oplossing komt. Dat gezeul met mensen, niet normaal.”
Wat betreft de afgewezenen: uitzetten dient het uitgangspunt te zijn. De rest mag het hoger beroep afwachten en als dat wordt afgewezen ook uitzetten. Dan stel je een heldere lijn. Al die gemeentes waar m.n. links probeert toch maar weer dit soort mensen te gedogen/ een zoveelste kans geeft, strooien alleen maar zand in de raderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 tigger

@47:
Uitzetten waarheen? Klinkt mooi, veel landen van herkomst willen ze niet. Over de grens bij Arnhem? Met bussen vervoeren naar Gent? Zeg het eens, hoe en waar zet je uitgeprocedeerde asielzoekers uit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Karingin

@analist: ik had het helemaal niet tegen jou, bemoei je met je taaipop.
@Klokwerk: Dank je, ik laat me zeker niet ontmoedigen hoor, heb al de nodige ervaring met azijnzeikers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Klokwerk

@Anoniem: Dat uitgeprocedeerde asielzoekers teruggaan is ook het uitgangspunt van links, alleen is wat jij links noemt wat realistischer over het feit dat dit kennelijk niet zomaar altijd lukt, en kijkt ze niet weg van de problemen die ontstaan door ontkennertjes daarvan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Anoniem

@48, @50: van alle landen die weigeren mee te werken hoef je de volgende keer dus ook niemand meer toe te laten. Pas de verdragen dan maar aan. We moeten eens ophouden om Gekke Henkie te spelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 beugwant

@51: Hé gekke Henkie: D’r staat bij de grens ook geen marechaussee die ze binnen laat, ze duiken ineens op bij een balie, waar ze dus stilletjes heengeslopen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Klokwerk

@52: Inderdaad, dat dus ten eerste. Bovendien zijn ‘de landen die weigeren mee te werken’ in the first place al de landen waar je naar terugstuurt, dus in principe juist die landen waar we al geen mensen uit binnenlaten zou je zeggen…

 • Vorige discussie