1. 1

  Volgens mij is de situatie nu toch echt een flink stuk rooskleuriger dan destijds, zowel op economisch als politiek gebied. Wat is dat toch, dat opblazen van het hier en nu? Alsof we altijd in het brandpunt van de geschiedenis leven. Over een paar honderd jaar wordt deze periode herinnerd als een van de rustigste en welvarendste uit de geschiedenis van Europa.

 2. 2

  Het is misschien wel een mega-godwin, maar als je toch gaat vergelijken, dan doet het ernstig denken aan Duitsland in 1932/1933.

  Uit Wikipedia:
  “Toch wilden veel zakenlieden en conservatieve politici nog met Hitler praten (zoals de voormalige rijkskanselier Franz von Papen). Zij zetten Hindenburg onder druk om Hitler toch een regering te laten vormen. Het alternatief, een linkse regering bestaande uit communisten en socialisten zou in hun ogen hun belangen te zeer schaden, en Hitler zou hun smalle machtsbasis kunnen verbreden. Ze meenden dat ze hem konden “temmen”.”

  Mvgr – B

 3. 3

  @1 “Over een paar honderd jaar wordt deze periode herinnerd als een van de rustigste en welvarendste uit de geschiedenis van Europa.”

  … voordat de boel als een kaartenhuis in elkaar donderde?

 4. 4

  @3: Voordat bleek dat economische groei niet meer mogelijk was, vanwege de limieten aan energie, grondstoffen en voedselvoorziening.

 5. 5

  @4 …en politici destijds niet uit het juiste hout waren gesneden om de problematiek aan te pakken als gevolg van een sterke lobby van diverse belangengroepen. Daardoor werd er niet tijdig ingespeeld op het energie- en klimaatprobleem.
  In 2025 kwam hier pas een omslag in.

  wikipedia 2050

 6. 6

  @4 Ik zat eigenlijk meer te denken aan onze ingekakte arbeidsparticipatie en innovatievermogen.

  Dat wat jij noemt is eerder een reden waarom de groei voor BRIC-landen wel eens voortijdig af zou kunnen vlakken; wat Europa doet, maakt daarin niet heel veel uit (zie ook opiniestuk in NRC-next vandaag).

 7. 8

  @7 Nee: hij vergelijkt de huidige situatie met ’35 vanwege het versnipperde politiek landschap en de crisis. De NSDAP had in ’33 in Duitsland al een dictatuur gevestigd maar de NSB zat niet eens in de Kamer (lang leve wikipedia).

 8. 11

  @6: Maar wat de BRIC-landen (en andere ontwikkelende landen) doen is wel van grote invloed op Europa. Zonder voortdurende goedkope productie buiten Europa is het snel gedaan met de economische groei in Europa. Stel je je huis maar eens voor zonder goedkope Chinese elektronica.