Kernenergie: risico’s van terrorisme onderschat

nucleair_terrorism.pngSinds 11 september 2001 is de politiek wanneer we het hebben over terrorisme er als de kippen bij. De tolpoortjes, vloeistofbeperkingen in het vliegtuig, gespecialiseerde terrorismepolitie en wetgeving die (tijdelijk) iemand zijn persoonsrechten kan ontnemen zijn over niet al te lange tijd normaal in Europa. Wanneer we het hebben over kernenergie dan lijkt vooral de Britse overheid echter een huichelachtig spel te spelen. Dat is de conclusie uit een nieuw rapport wat op 26 maart uitkomt van de onafhankelijke Oxford Research Group.

De toename in nucleaire proliferatie en terroristische dreiging door de bouw van nieuwe kerncentrales wordt namelijk enorm onderschat door de Britse regering. Die schrijft in haar nieuwe energiebeleid, uitgezet in het stuk “The Energy Challenge”, uit 2006 dat de internationale veiligheid niet zal verergeren op de middellange tot lange termijn. Hoezo niet verergeren? De tikkende tijdbommen die Iran, Irak en in mindere mate Noord-Korea, Venezuela en Saoedi-Arabië heten lijken doelbewust niet meegenomen te zijn in de beschouwing. “the international security situation is expected to remain at current levels in the medium to long term. New nuclear build would be unlikely to increase risks to the UK.”

Volgens de auteurs van het rapport is dat naïef omdat militaire bescherming via nucleaire wapens steeds verleidelijker zal worden. Grootschalige groei van kernenergie zorgt voor een verdere verspreiding van kernwapens gereed materiaal. Ook beargumenteren de auteurs dat de uraniumvoorraden op de middelange termijn niet meer voldoende zijn om de talloze nieuwe kerncentrales van uranium te voorzien. Dat heeft als gevolg dat staten in toenemende mate hun toevlucht zullen zoeken in het opwerken van brandstof voor kerncentrales, zodat men veel langer kan doen met dezelfde hoeveelheid uranium. Bij opwerking wordt plutonium dat nodig is voor het maken van kernwapens vrijgemaakt. Daardoor zal een bloeiende markt voor kernwapengrondstof ontstaan met ongekende risico’s wegens verdere verspreiding van kernwapens en nucleaire terrorisme.“As uranium deposits are depleted, states will increasingly look to reprocess fuel from nuclear power stations. The result will be a burgeoning market in weapons-usable nuclear materials which will increase the risk of nuclear weapons proliferation and nuclear terrorism.”

En last-but-not-least gaat het rapport ook nog even in op het milieuaspect van kernenergie. Veel landen zien kernenergie als een tijdelijke oplossing van het CO2 probleem. Maar in de aankondiging van het rapport staat een heel stevige stelling:
“CO2 emissions from nuclear power are many times higher than the Government claims.”

Update: Het rapport is inmiddels te downloaden. Bijbehorende briefing.

Aan het rapport van de oxford energy group werkten o.a. Jurgen Trittin (voormalige Duitse minister voor milieu, natuurbescherming en nucleaire veiligheid van 1998-2005), Frank Barnaby (nucleaire fysicus), Keith Barnham (Emeritis Hoogleraar Natuurkunde), Paul Rogers (hoogleraar vredesstudies) en Jan Willem Storm van Leeuwen (natuurkundige chemicus, expert reviewer IPCC) mee.

Het persbericht over het te verschijnen rapport viel voortijdig anoniem in onze virtuele brievenbus.

 1. 1

  Het kernpunt (pun intended) hier is Life cycle assessment. Bij kernenergieopwekking op zich komt geen kooldioxide vrij, maar bij het bouwen van de centrale, winning en transport van de uraniumerts, en de afbraak van de centrale als ‘ie uit dienst gaat, des te meer.

 2. 2

  De anti-kernenergielobby leert snel van de neocons en consrten. Dreigen met terrorisme & the axis of evil, dat is een goed idee!

  Maar waarom schrijf je gedachtenloos over dat Iran een tikkelde tijdbom is? Ze krijgen nog niet eens 3% verrijkt uranium klaar, met die ouwe troep van ze (die ’10 jaar’ die er wel eens over geroepen wordt, is MINIMAAL). En Irak is er ook eentje, maar dan blijkbaar een heel andere dan in 2002? (Noord-Korea heeft zich net laten omkopen dus die doet niet meer mee.)

  Het lijkt weer op giftige propapganda waar Sargasso zo graag een gewillig kanaal voor wil zijn. Tis dat, of iemand heeft weer eens aan de Brent Spar gesnoven..

 3. 3

  mijn hemel Rembrandt, wat ben jij naief.

  (goede punten @2)

  ik blijf bij mijn verhaal, dit is de zoveelste provocatie en insinuatie aan met name het adres van Iran, de bommen gaan vallen zo eind mei.
  Israel gaat het dit keer doen, backup wegens verplichtigingen: the good old USofA.

 4. 4

  Het persbericht over het te verschijnen rapport viel voortijdig anoniem in onze virtuele brievenbus.

  zoiets heet SPAM en dient uitsluitend het doel van de bezorger.

 5. 5

  De tikkende tijdbommen die Iran, Irak en in mindere mate Noord-Korea, Venezuela en Saoedi-Arabië heten lijken doelbewust niet meegenomen

  Nee allicht niet. Het zijn dan ook geen ‘tikkende tijdbommen’. Kinderachtige beeldspraak eigenlijk. Als je kan horen dat de tijdbom tikt sta je er ook dicht genoeg bij om even op het klokje te kijken, nietwaar?

 6. 6

  Zutman, Henrik en Kalief,

  Het is erg onduidelijk waar jullie nou op doelen,

  Zutman schreef: “De anti-kernenergielobby leert snel van de neocons en consrten. Dreigen met “terrorisme & the axis of evil, dat is een goed idee!”

  Rembrandt reageert: 1) Dan vraag ik me af, wie wordt hier nou bedreigd? Wiens levens worden slechter in het vooruitzicht gesteld? Het leven van de Britse regering, dat op het spel staat door het onderzoek van deze heren? Nee, het in kaart brengen van data en daar vrij logische conclusies uittrekken heet onderzoek doen, dat heet geen dreigen. Hoe vollediger de waarheid bekend is, hoe beter afwegingen gemaakt kunnen worden.

  2) Met betrekking tot de anti-kernenergie lobby, ja de betreffende onderzoekers zijn niet pro-kernenergie en daarmee is het onderzoek niet objectief. Probleempje, niemand is neutraal t.o.v. kernenergie, en daarmee is geen enkel onderzoek op dit gebied objectief. Dat is echter allemaal niet erg boeiend, omdat we prima in staat zijn om de gebrachte feiten en logische redenaties met elkaar in verband te brengen en te wegen.

  Zutman schreef: “Maar waarom schrijf je gedachtenloos over dat Iran een tikkelde tijdbom is? Ze krijgen nog niet eens 3% verrijkt uranium klaar, met die ouwe troep van ze (die ’10 jaar’ die er wel eens over geroepen wordt, is MINIMAAL).”

  Rembrandt reageert: 1) Je probeert een direct verband te vinden tussen de status van het Iraanse kernenergie programma en nucleair terrorisme. Daar doel ik niet op. Het gaat er niet om of ze nu of binnen vijf jaar of binnen tien jaar wel of niet een kernwapen klaarkrijgen. Het begrip wat over de tafel rolt is internationale veiligheid. Dat een internationaal conflict in Iran steeds verder escaleert met een mogelijke militair ingrijpen tot gevolg is niet onwaarschijnlijk. Wanneer dat gebeurd zal de instabiliteit toenemen in de wereld, dat zal tot meer terrorisme leiden. Op termijn (decennia) wanneer dat gepaard gaat met massale nucleaire expansie, wordt daardoor de dreiging van nucleair terrorisme groter.

  Zutman Schreef: “En Irak is er ook eentje, maar dan blijkbaar een heel andere dan in 2002? (Noord-Korea heeft zich net laten omkopen dus die doet niet meer mee.)”

  Rembrandt reageert: Ja het Irak van nu is een heel andere dan in 2002. Dat lijkt me evident. In 2002 was Saddam Hoesein nog in het zadel en het land vrij stabiel onder zij vreselijke regime. Nu is het land in wanorde, je kan vrijwel zeggen dat het burgeroorlog is. Nu is er een puppet government aan de macht die het volk nauwelijks kan vertegenwoordigen, laat staan dat ze dat echt tot doel heeft. Nu zijn er veel iraqi’s die weer dromen van de tijd van Saddam Hoessein. Nu is de instabiliteit en daarmee de mogelijke dreiging tot polarisatie van hele staten veel groter geworden en de daaruit voortvloeiende terroristische dreiging. Haat creeërt haat.

  Met betrekking tot Noord-Korea, we zullen zien of ze over 5 jaar niet opnieuw omgekocht moet worden.

  Zutman Schreef: “Het lijkt weer op giftige propapganda waar Sargasso zo graag een gewillig kanaal voor wil zijn. Tis dat, of iemand heeft weer eens aan de Brent Spar gesnoven.. ”

  Rembrandt reageert: Ik veronderstel dat je doelt op het anti-kernenergie geluid?

  pro·pa·gan·da (de ~)
  1 systematische werkzaamheid om aanhangers te winnen voor zekere principes

  Ik mis de systematiek in de veronderstelde propaganda. Wat je voorstelt is dat wanneer er maar iets negatiefs in het nieuws is over kernenergie dat sargasso zich zou lenen om hierover uitlatingen te doen, terwijl wanneer er iets positiefs is dit evenwel niet gebracht wordt of onder een zeer negatief daglicht gesteld wordt. Graag zie ik dan ook bewijslast voor deze vrij drastische uitlating. Laat ik het even van de andere kant benaderen.

  Zo schreef Carlos op 20 februari 2007 over een uitlating van Suurmond, statenlid van de VVD met betrekking tot uitbreiding van het kerncentralepark en draagvlak hiervoor.

  Zo schreef ik een post op 13 juni 2006 over het elektriciteitscentrale park “wat voor stroom wilt u” met gedetailleerde informatie in een opvolgende post “gas & en een schep kolen” over wat de markt wil gaan bouwen op dit gebied. De Pro-kernenergie posts die een geweldige bijdrage aan de discussie leverden zijn niet verwijderd.

  Zo schreef Carlos op 14 december 2005 over de uitspraak van Lubbers die vind dat er meer kerncentrales bij moeten komen, daarbij noteerde Carlos dat dit wellicht onvermijdelijk is.

  Ziet u de systematiek? Ik zie ze niet? Nee het lijkt er eerder op dat je uitspraak een poging om al het anti-kernenergie geluid (of het nou wetenschappelijk onderbouwd is of niet) monddood te maken, want zodra iemand iets negatiefs over kernenergie is er sprake van propaganda.

  Henrik schreef: “mijn hemel Rembrandt, wat ben jij naief.”

  Rembrandt reageert: Dat vraagt nadere uitleg van jou kant.

  Henrik schreef: “ik blijf bij mijn verhaal, dit is de zoveelste provocatie en insinuatie aan met name het adres van Iran, de bommen gaan vallen zo eind mei.”

  Rembrandt reageert: Als ik het goed begrijp dan is het rapport van de Oxford Energy Group volgens jou gesponsord door de Amerikaanse of Isrealische regering om een aanval op Iran te gerechtigen vanwege een nucleaire dreiging?

  Henrik schreef: “zoiets heet SPAM en dient uitsluitend het doel van de bezorger.”

  Rembrandt reageert: Daarmee schaar je alle nieuwsberichten die van een onbekend persoon in de mailbox van een medium (krant of weblog) komen als SPAM. Als sargasso vragen wij om interessante nieuwsberichten, en daarmee is het geen spam:

  spam (de ~ (m.), ~s)
  1 ongevraagde e-mail, m.n. reclame => junkmail

  Kalief schreef: “Nee allicht niet. Het zijn dan ook geen ‘tikkende tijdbommen’. Kinderachtige beeldspraak eigenlijk. Als je kan horen dat de tijdbom tikt sta je er ook dicht genoeg bij om even op het klokje te kijken, nietwaar?”

  Rembrandt reageert: Heb je ook argumenten om aan te geven dat de situatie in de genoemde landen de komende 20 jaar stabiel blijft?

  —————————————————————–

  En nou ga ik weer aan het werk, moet nog wat zaken afmaken zo vroeg op de ochtend al.

 7. 7

  Een beetje treurig hoe de single issue pavlov bloedhonden Zutman en Henrik hier op reageren. Zelfs een waardevol rapport dat niet eens over Iran gaat wordt afgeserveerd als anti-Iran lobby.

  Heren alstublieft: oogkleppen af en veeg het schuim van de mond.

 8. 8

  Rembrand op mij: “Nee het lijkt er eerder op dat je uitspraak een poging om al het anti-kernenergie geluid (of het nou wetenschappelijk onderbouwd is of niet) monddood te maken, want zodra iemand iets negatiefs over kernenergie is er sprake van propaganda.”

  Nee hoor, het was een algemene opmerking, niet speciaal over kernergie. Sargasso heeft gewoon een bepaalde gevoeligheid tot het gebruiken/overnemen van propagandistische methoden (zonder dat ze het zelf merken of durven te erkennen).

  Als we het over kernenergie hebben wil ik die CO2 berekening wel eens zien, en andere argumenten. Maar jij wil het helemaal niet over argumenten hebben, jij vervalt to angstpraat: “als de uranium op is, dan gaan we opwerken en dan krijgen we plutonium en dan gaan terroristen bommen maken.”

  Jij schrijft hem over, niet ik. Het is klinkklare onzin maar het ziet er wel eng uit.

  Rembrand op Hendrik: “Als ik het goed begrijp dan is het rapport van de Oxford Energy Group volgens jou gesponsord door de Amerikaanse of Isrealische regering om een aanval op Iran te gerechtigen vanwege een nucleaire dreiging?”

  Ik antwoord even voor Hendrik: die website bekijkende zie ik allemaal keurig dames en heren die een mening te verkopen hebben. Net zoals Sargasso uit keurige jongens en meisjes bestaat die een mening aan de man proberen te brengen. Denkbaar is dat het essentiele probleem, want de manier waarop maakt tegenwoordig blijkbaar niet zoveel meer uit.

  Het minste wat op zijn plaats is, is erkennen dat het gebruik van het terrorisme-angst-element geestelijk onhygienisch is.

  Maar een fout erkennen staat in de Carlos-academie voor Politieke Vorming gelijk aan het tonen van je zwakheid, iets wat koste wat kost voorkomen dient te worden! (Grapje!)

 9. 9

  Carlos: “Een beetje treurig hoe de single issue pavlov bloedhonden Zutman en Henrik hier op reageren. Zelfs een waardevol rapport dat niet eens over Iran gaat wordt afgeserveerd als anti-Iran lobby.”

  Een aankondiging/persbericht over een nog te verschijnen rapport wat alleen maar over terrorisme gaat. Op meer kan ik niet reageren. De kwalificatie ‘waardevol’ laat ik aan jou.

 10. 11

  Zutman schreef: “Nee hoor, het was een algemene opmerking, niet speciaal over kernergie. Sargasso heeft gewoon een bepaalde gevoeligheid tot het gebruiken/overnemen van propagandistische methoden (zonder dat ze het zelf merken of durven te erkennen).”

  Rembrandt reageert: Een opmerking over propaganda die je blijkbaar niet kan staven met feiten. Nogmaals, waar is de systematiek inzake het kernenergie verhaal? Staaf a.u.b. je bewering en lul niet zo los weg.

  Zutman schreef: “Als we het over kernenergie hebben wil ik die CO2 berekening wel eens zien, en andere argumenten. Maar jij wil het helemaal niet over argumenten hebben, jij vervalt to angstpraat: “als de uranium op is, dan gaan we opwerken en dan krijgen we plutonium en dan gaan terroristen bommen maken.”

  Rembrandt reageert: Allereerst is het niet mogelijk om alle argumenten uit een persbericht te halen omdat deze er niet in staan. Het rapport is net pas beschikbaar gekomen.

  Ten tweede geef ik een logische gevolgtrekking aan, en ik zie van jou kant geen tegenargumenten behalve dat het “angstpraat” is en daarmee zou het dus onwaar zijn. Je doet net alsof alle argumente die tot angst zouden kunnen leiden per definitie onwaar zijn wat totale onzin is. Het argument wat ik noem uit het rapport, is dat de toename in uranium reprocessing leidt tot toename in plutonium en de handel daarin, wat het risico van nucleair terrorisme vergroot. Geef dan argumenten waarom die gevolgtrekking niet klopt ipv domweg te zeggen dat het angspraat is dus bullshit.

  Zutman schreef: “Het minste wat op zijn plaats is, is erkennen dat het gebruik van het terrorisme-angst-element geestelijk onhygienisch is.”

  Rembrandt reageert:Kun je dit ook staven met een redenering? Als in dat terrorisme niet relevant is in het geval van kernenergie want … i.p.v. alles te herleiden tot angst?

  Verder antwoord je (zeer makkelijk) niet mijn reactie met betrekking tot de stabiliteit van Iran, irak, en in mindere mate Saoedi Arabie, Venezuela en Noord Korea op de lange termijn en Henrik kan prima zelf reageren.

 11. 12

  [img]http://content.cartoonbox.slate.com/?feature=f6881af1a972d6dba6d522689b5f29ac[/img]

  Die arme autoindustrie denkt al tijden na over het terrorisme-angst-element….

 12. 13

  Het rapport (globaal) gelezen te hebben vallen me een paar punten op.

  – Nucleair geeft 1/3e van de CO2 van gas, 1/6e van de CO2 van kolen.
  – In 2046 is het natuurlijke spul op, dan kun je alleen nog met kweekreactoren vooruit.

  Twee argumenten die ik niet per se tegen vindt. Kweekreactoren worden eng gevonden omdat er plutonium kwijt kan raken. (?)

  Maar voorderest lees ik toch vooral de single issue over hoe eng die Iraniers zijn, en dat dat terrorisme ook niet gezellig is. Waar ik over viel dus.

  Dan gaan we even terug naar de Oxford Research Group:

  Oxford Research Group (ORG) is an independent non-governmental organisation established in 1982 which seeks to develop effective methods whereby people can bring about positive change on issues of national and international security by non-violent means.
  [..]
  The Independent newspaper recently named us as one of Britain’s top twenty think tanks.

  Lees even met Wikipedia mee:

  The term think tank itself, however, was originally used in reference to organizations that offered military advice, most notably the RAND Corporation, formed originally in 1946 as an offshoot of Douglas Aircraft and which became an independent corporation in 1948.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Think_tanks

  Voor de liefhebbers staat hier nog de laatste poblicaties van de ORG over dit onderwerp.

  http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/CDRs/CDR27.htm

  We zien dat de thematiek van de nieuwste publicatie toch nauwelijks als ‘nieuw’ kan worden gekwalificeerd.

 13. 14

  Rembrandt: “Kun je dit ook staven met een redenering? Als in dat terrorisme niet relevant is in het geval van kernenergie want … i.p.v. alles te herleiden tot angst?”

  Bij de ORG kunnen ze er zelf geen genoeg van krijgen: link

 14. 15

  Volgens de auteurs van het rapport is dat naïef omdat militaire bescherming via nucleaire wapens steeds verleidelijker zal worden. Grootschalige groei van kernenergie zorgt voor een verdere verspreiding van kernwapens gereed materiaal.

  Sorry hoor, maar zo’n gemakkelijke koppeling tussen kernenergie en kernwapens is wel HEEL erg naïef!
  Dat kut-argument legt de discussie rond kernenergie al jaren lam.

  Verder lijkt het me tegenwoordig ook helemaal niet kosten-effectief om als terreurgroep of “rogue-state” een kernwapen te ontwikkelen.

 15. 16

  Dat een grotere verspreiding van kernenergie grotere beveilingsrisisco’s met zich meebrengt is zo klaar als een klontje. Ga in de voormalig Sovjet Unie kijken hoe die kerncentrales er (vaak onbewaakt) bij liggen en het veiligheidsrisico is wel duidelijk.

 16. 17

  Carlos toch, carlos toch. Uranium jatten/kopen uit Rusland. Het zal je denkelijk niet lukken. Het gaat met de juiste connecties ook veel eenvoudiger:

  “CIA asked us to let nuclear spy go, Ruud Lubbers claims”

  http://www.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=1&story_id=22629

  Staat de ORG ook stil bij het gevaar van Amerikaanse inlichtingendiensten bij nucleaire proliferatie?

  Wat me wel verbaast is dat ORG 130 gCO2/kWh voor kernenergie en de OECD niet verder komt dat 11-22. Waar komt dat verschil vandaan?

 17. 19

  @Carlos:
  Het is zeker geen fijn idee als er allerlei maloten met nucleair materiaal rondlopen. Maar om nou gelijk te beginnen over een kernwapen…

 18. 20

  Carlos debiteert: bloedhonden

  klasse hoor.

  Sargasso: one big single issue.

  (ik kwam bijna in de verleiding om inhoudelijk te reageren, maar het rapport is gelukkig lekker eenzijdig en duidelijk: Iran is een gevaar, dat het het non-proliferatieverdrag heeft getekend en nooit heeft geschonden en heden ten dage ook niet kan schenden doet blijkbaar niet ter zake. we wachten vrolijk op de volgende provocaties.)

 19. 23

  Ik moest toch eens kijken naar dat rapport en er ging gelijk een belletje rinkelen toen ik de lijst van auteurs zag. En wie hebben we daar?

  ”ir. Jan Willem Storm van Leeuwen”, de eeuwige tegenstander van kernenergie die bij z´n argumenten/publicaties zulke bizarre schattingen en veronderstellingen gebruikt dat andere anti-kernenergie partijen zoals Greenpeace z´n naam liever niet gebruiken. Vorig jaar stond er in De Ingenieur een artikel over kernergie en bestaande voorraden uranium waar nogal wat respons op binnenkwam.

  De redactie moest uiteindelijk toegeven dat ze ook een van Leeuwens artikelen als bron hadden gebruikt maar bij navraag bleek dat toch niet zo solide als gedacht.

  En wie eens wat serieuze lectuur over kernenergie tot zich wil nemen moet maar eens op de website van de NEA (Nuclear Energy Agency) gaan kijken. Zware kost, maar je leert er wel wat van.