Rehabilitatie Aknarij

De Amsterdamse VVD sloeg begin augustus alarm. Uit ‘onderzoek’ van de partij bleek dat de stichting Aknarij subsidiegeld zou gebruiken ‘om activiteiten te organiseren die tot doel hebben de overheid te belemmeren in het uitvoeren van haar taken en niet bijdragen aan een leefbaarder Amsterdam.’

De VVD nam het Aknarij kwalijk dat de organisatie in 2013 tot twee keer toe een bijeenkomst organiseerde tegen het kabinetsbeleid. Daarnaast had Aknarij ook een Straatrecht-training voor jongeren. ‘De politie lijkt daarmee door Aknarij niet als vriend, maar als vijand te worden neergezet, hetgeen natuurlijk ongewenst is,’ concludeerde VVD-raadslid Torn op de website van de partij.

De Telegraaf noemde het ‘Sarren met subsidie’ en ook GeenStijl besteedde er aandacht aan: ‘Subsidie voor cursus Fuck the Police’. Op Powned was de kop ‘Cursus maakt bontkraagjes nog lastiger’. Veel ophef en verschillende vormen van onvervalste Marokkanenhaat op internet en sociale media waren het gevolg.

Zo schreven reaguurders onder het bericht op Powned:

Als straks ISIS aan de poorten staat te kloppen, meld ik me bij deze aan als vrijwilliger om dit soort figuren op te pakken en kapot te schieten wegens landverraad. DWZ de ontvangers en de verstrekkers.

Weet je wie zo’n cirsus niet nodig hebben?
Mensen die zich aan de wet houden en normen en waarden hebben.
Mensen die wel zo’n cursus nodig hebben zijn bijna allemaal aanhangers van een zeker geloof dat het westen veracht. Minder graag. Veel minder. Oneindig minder!

Aknarij reageerde met een persbericht waarin de stichting stelde dat de VVD als onderdeel van haar ‘onderzoek’ beter eerst even had kunnen bellen met Aknarij. Dat had voorkomen dat er belastingcenten zouden worden besteed aan het beantwoorden van overbodige vragen.

Straatrecht

Over de cursus Straatrecht schreef Aknarij onder andere dat deze workshops zijn ontwikkeld door Stichting Doetank, IZI Solutions en Sinan Cankaya:

Het doel van Straatrecht is om de relatie tussen burgers en de politie te verbeteren en daarmee spanningen op straat tegen te gaan. [..] Aknarij staat achter de doelstelling van deze workshop en met ons meerdere organisaties. Sterker, ook de landelijke politie is betrokken bij de totstandkoming van het concept en verleent haar support. De politie wordt bovendien betrokken bij de workshops om samen met jongeren te werken aan wederzijds begrip en respect.

Kabinetsbeleid

Over de acties tegen het kabinetsbeleid schreef Aknarij:

De vrijheid van meningsuiting is voor onze organisatie altijd een speerpunt geweest. We vinden dat burgers in alle vrijheid hun mening moeten kunnen uiten en kritisch moeten kunnen zijn ten opzichte bijvoorbeeld het religieuze of politieke gezag. Burgers moeten niet alleen vrij zijn kritisch te zijn ten opzichte van de imam, maar ook ten opzichte van bijvoorbeeld het beleid van bijvoorbeeld het PvdA-VVD kabinet. Wanneer een groot deel van onze achterban bezwaren heeft tegen de voorgenomen korting van uitkeringen naar Marokko, mag hier in een democratie uiting aan worden gegeven. Wij hebben deze bezwaren gesteund en mensen geïnformeerd tijdens spreekuren en bijeenkomsten die wij met anderen organiseerden. Dit hebben we allemaal als vrijwilligers gedaan, dus zonder een cent overheidssubsidie.

Reactie van burgemeester

Inmiddels heeft de burgemeester namens het Amsterdamse college de schriftelijke vragen van de VVD beantwoord. Hij bevestigt in grote lijnen de reactie van Aknarij:

De gemeente is niet betrokken bij de landelijke voorlichtingsbijeenkomsten over korting op de sociale zekerheidsuitkeringen van de stichting Aknarij, waaraan de heer Torn refereert. Het college heeft geen subsidie hiervoor verleend of een aanvraag daartoe ontvangen.

De training Straatrecht is ontwikkeld door De Doetank, Sinan Çankaya en IZI Solutions om burgers te leren hoe zij om kunnen gaan met de politie en etnisch profileren. Deze activiteit voldoet aan de doelstelling van het bevorderen van burgerschap (Vervolgbrief Amsterdams burgerschap d.d. 9 oktober 2012) en is eenmalig door de gemeente Amsterdam gesubsidieerd. De politie is betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van de training.

En over de training Straatrecht schrijft de burgemeester:

Het college heeft de inhoud van deze training Straatrecht positief beoordeeld. De training is er op gericht om jongeren bewuster te maken van hun rechten, plichten en houding op momenten dat zij in aanraking komen met politie. Tegelijk wordt jongeren zelf een spiegel voorgehouden. Om toekomstige escalaties in het contact met de politie te voorkomen, wordt gewerkt aan bewustwording van jongeren.

In workshops, waarbij ook de politie aanwezig is, worden jongeren geïnformeerd over rechten en plichten en worden zij getraind in een vruchtbare en respectvolle houding ten opzichte van de politie. De training wordt aangeboden aan partijen die met spanningen tussen jongeren en politie te maken krijgen.

De gemeente laat verder weten dat zij de training Straatrecht uitsluitend via Doetank heeft gesubsidieerd.

De conclusie van Aknarij dat een telefoontje goedkoper was geweest dan het stellen van schriftelijke vragen, lijkt hiermee terecht te zijn geweest.

 1. 2

  Marokkanen, subsidie, Pawlow reacties van de buren… En het beleid van de VVD begint steeds meer op dat van de PVV te lijken. Dat beleid wordt gemaakt door de buren, niet door de partijleden. Ieder berichtje over de gevoelens van de onderbuik van de redactie van de buren leidt tot kamervragen, en weer een heleboel weg gegooid belastinggeld.

 2. 4

  Voor de volgende landelijke verkiezingen wil ik posters maken met alle foute uitspraken of niet nagekomen beloftes van de grote partijen met hun eigen huisstijl. Het wordt tijd dat de volgende campagnes eens keihard gedebunked worden.

 3. 6

  @4: leuk idee, Loesje 2, maar het zijn verkiezingsbeloftes, geen garanties dat ze die beloftes ook waar kunnen maken. In een dictatuur zou zo iets wel wat kunnen zeggen, maar dan beland je in de gevangenis, als je dat doet.

  Maar wat heeft dit met het artikel te maken?

 4. 7

  @6: Het gaat mij om het feit dat soort mediahypes echt te veel voorkomen. Ik stoor mij aan de stupiditeit waar politieke partijen en media zich in steeds hoger tempo schuldig aan maken om vervolgens net te doen alsof het nooit bestaan heeft.

  Het wordt tijd dat er in het publieke debat weer gecontroleerd gaat worden. Dat zie ik persoonlijk niet meer, op uitzonderingen zoals Sargasso na. Natuurlijk kan je niet alle verkiezingbeloftes nakomen maar dat is wat mij betreft het andere uiterste. Er is geen intentie meer, slechts suggestie.

 5. 8

  @7: daar ga ik wel in mee. Tegenwoordig is dat wel meer dan vroeger, en misschien heb ik me al wel te veel neergelegd bij het idee, dat we met al die populistische zooi maar moeten leren leven. Want daar komt dat natuurlijk vandaan. er wordt van alles geroepen tegenwoordig, en we moeten het allemaal maar serieus nemen. Erger nog: het levert stemmen op… Soms heb ik het idee dat de devolutie begonnen is…

 6. 9

  @1: Ze gaan nog liever ‘deaud’, want ongelijk hebben is eigenlijk altijd toch wel gelijk hebben en alle subsidie moet toch afgeschaft worden (voor de hun onwelgevallige Untermenschen).

 7. 11

  Sjors, als je dit nu onder een onderwerp had gezet waar mensen het over oneens zouden kunnen zijn, had ik je gelijk gegeven. Maar dit is gewoon vrij feitelijk, er zijn nog veel meer voorbeelden te vinden. (zie ook waanlinks)
  Enige discussie zou kunnen zitten in de rol van ‘de’ media.

  Nu laat je voor mij gewoon zien uit welk hout je bent gesneden.

 8. 12

  @11: Uit welk hout dan, Lethe?

  Ik vind het niet zo boeiend als de uitermate voorspelbare applausmachine van Pedro, Zuiver en noem ze maar op weer op gang komt bij berichten van deze strekking. Er zijn genoeg kritische kanttekeningen te plaatsen bij dit bericht – alleen de heren commentatoren doen het niet.
  Zo ‘verschuilt’ Aknarij zich achter de vrijheid van meningsuiting bij het ondersteunen van de bezwaren tegen de kinderbijslagkortingen. Echt kul. Ze zijn gewoon tegen de kortingen.
  En t.a.v. die cursus Straatrecht etc: vage verhalen over ‘werkzaamheden verricht als vrijwilliger waar geen subsidie aan te pas is gekomen’. Een bekend truucje ofwel mistgordijn in dit soort gevallen. Of hebben die vrijwilligers hun steentje bijgedragen buiten werktijden, ergens in het Vondelpark? Zo ja, wat is dan nog de relatie met Aknarij? Dan zijn het dus gewoon betrokken (Marokkaanse) burgers.
  Die cursussen om het ‘wederzijds respect te vergroten’, die ken ik wel. Vaak ligt het accent op méér respect van politiemensen richting de straatschoffies. Vergaand begrip voor jongens die zich gewoon niet aan de regels willen houden. Of worden dit soort cursussen ook gegeven voor voetbalhooligans?

  Bottom line: ik beweer niet dat Aknarij NIKS goed doet. En misschien zijn sommige media wat al te fel van leer getrokken en hadden ze Aknarij kunnen/moeten bellen.
  Maar in dit topic zijn de media weer exclusief de boosdoeners en is Aknarij exclusief het Heilig Slachtofferboontje. Daar stoor ik me aan.
  Uit zo’n hout ben ik dus gesneden, Lethe. Of had je ander hout in gedachten?

 9. 15

  Dan verschillen wij van mening van wat een normale inhoudelijke reactie is.
  – je begint met een ad hominem. Applausmachine. Dat vind ik niet normaal.
  Vandaar.
  Geef ik je gelijk dat er misschien wat kritische kanttekeningen gemaakt kunnen worden, dat kan nml bijna altijd als je ter zake kundige bent.
  – Zeggen dat je tegen de kortingen bent, valt gewoon onder de vrijheids van meningsuiting. Of je het het er nu mee eens bent of niet.
  – Jouw opmerking over die cursus, of het nu gegrond is of niet, is duidelijk een (voor) oordeel. Vandaar die stok. Want uit de verschillende bronnen lijkt toch echt iets anders dan jij voorondersteld.
  – En volgensmij wordt nergens in dit artikel iemand opgehemeld of tot (heilig) slachtofferboontje gemaakt, alleen een andere kant van de zaak belicht. Noodzakelijk andere kant, want er lijken nu echt te veel mensen (media incluus) erg veel behoefte te hebben om maar olie op het vuur te gooien. Al moeten ze het zelf verzinnen.
  Maar een keer duidelijk zeggen “oeps, we hadden het mis, liepen te hard van de houtstapel” , is maar wat lastig met die jerrycan in je handen. Blijkt.

 10. 18

  @15: Zeggen dat je tegen kortingen bent = vrijheid van meningsuiting, dat klopt. Maar helpen invullen van bezwaarschriften heeft niks met ‘vrijheid van meningsuiting’ te maken, dat is gewoon (politiek) activisme. En daar mag ik een mening over hebben.
  Overigens, @ad hominems: hoe zou je je eigen opmerking (‘weten we uit welk hout je gesneden bent’) willen typeren? Ik heb trouwens niks tegen ad hominems, van mij mag het.

  @17 Zuiver: zeker. Verheug me er al op. Benieuwd hoe lang het deze keer mag duren zonder ban (zónder voorafgaande waarschuwing trouwens).

 11. 19

  Deze heisa draait om een onderzoek waarin grote gaten zitten die teveel ruimte laten voor interpretatie, waarna de VVD die interpretatieruimte misbruikt om Marokkanen als vijanden van de rechtsstaat af te schilderen. Dit artikel op Sargasso wijst terug naar deze gaten en probeert dat enigszins recht te trekken.

  Die boodschap gaat volledig aan Sjors voorbij. Hij merkt op dat de gaten nog niet honderd procent gedicht zijn en begaat exáct dezelfde fout: hij interpreteert weer die gaten dicht zonder de dingen uit te zoeken. Zolang we deze welles-nietesspelletjes blijven spelen, zullen we nooit weten hoe het echt zit.

  Wie liegt er nu? Het gaat er bij mij niet in dat de politie haar medewerking zou verlenen aan een anti-politieprogramma. Net zo min kan Sjors zich voorstellen dat deze programma’s positief uitpakken voor de politie. Ten minste één van deze overtuigingen is vals, maar welke?

  Zo komen we weer terug bij het onderwerp: de media lullen maar wat. Op basis van roddels moet je geen beleid maken. Sjors, wat weet jij dat wij niet weten? Ben jij undercover bij de bijeenkomst geweest? Heb jij het lesprogramma toegestopt gekregen? Jij beweert dat ze liegen, dus kom maar op met dat bewijs.

 12. 21

  @18 Aartikel 5 van de grondwet, petitierecht, geeft ieder burger of groep het recht om bezwaar te maken tegen regeringsbeleid. Maar dat wist je natuurlijk al als onderzoeksjournalist. Dan kun je het wel spinnen als politiek activisme en het jouwe ervan denken, maar het valt gewoon onder de grondrechten van eenieder Nederlander.

 13. 22

  @21: Ik heb nergens gezegd dat iemand dat grondrecht niet heeft. Noch dat er mensen zitten te liegen (@Kevin). Noch dat ik ‘undercover’ extra informatie heb. Ik beweer alleen dat je voldoende kritische kanttekeningen kan maken bij de (gesubsidieerde) activiteiten van een club als Aknarij. En dat dit topic onder de kop ‘Rehabilitatie Aknarij’ net zo ver doorschiet naar de ene kant als ‘de media’ waren doorgeschoten naar de andere kant.

 14. 23

  @22

  Noch dat er mensen zitten te liegen (@Kevin).

  Dat lees ik wel in @12:

  Zo ‘verschuilt’ Aknarij zich achter de vrijheid van meningsuiting bij het ondersteunen van de bezwaren tegen de kinderbijslagkortingen. Echt kul. Ze zijn gewoon tegen de kortingen.

  Een bekend truucje ofwel mistgordijn in dit soort gevallen.

  Die cursussen om het ‘wederzijds respect te vergroten’, die ken ik wel. Vaak ligt het accent op méér respect van politiemensen richting de straatschoffies. Vergaand begrip voor jongens die zich gewoon niet aan de regels willen houden.

  Dat is drie keer “dat zéggen ze wel, maar in werkelijkheid…”. Dat noem ik iemand van liegen beschuldigen. De echte vraag is natuurlijk: waar haal je de informatie vandaan dat het er in het echt anders aan toe gaat? Die cursussen, die ken jij wel, zeg je. Oh ja? Ga jij daar heen, dan? Hoeveel straatschoffies komen daar op af? Kom op, zeg het dan! Als jij beweert dat het allemaal anders is dan voorgespiegeld wordt, maak dan eens concreet hoe het dan écht zit en hoe jij dat weet. Dat is precies het journalistieke werk dat hier ontbreekt. Het blijft bij suggesties.

  Ik beweer alleen dat je voldoende kritische kanttekeningen kan maken bij de (gesubsidieerde) activiteiten van een club als Aknarij.

  Op basis waarvan?

 15. 24

  @22 Je lijkt te stellen dat wat onder artikel 6 valt wel valt te verdedigen, maar een activiteit onder artikel 5 is weer politieke activisme. Wat overblijft is het verwoed zoeken naar excuses om een onderuitgehaald stellingname alsnog te verdedigen. En natuurlijk de obligate aanvallen op de redactie en reaguurders alhier.

 16. 25

  @23: Ergens achter verschuilen is nog geen liegen. Ze plakken er alleen onterecht een etiketje op (‘vrijheid van meningsuiting’).
  Voor het overige heb ik een mening over Aknarij en hun activiteiten, op basis van wat ik over hen lees, en op basis van diverse andere soortgelijke clubs die ik in het verleden wat grondiger heb bestudeerd. Niemand hoeft het met die mening eens te zijn.

  Voor het overige wil ik me toch een beetje onttrekken aan het mechanisme wat hier elke keer weer optreedt (althans, zodra ik reageer).
  In een topic worden boude stellingen geponeerd. Ik plaats kanttekeningen. Krijg vervolgens van alle kanten de vragen of zelfs opdrachten: ‘Kom op, zeg het dan! Onderbouwen! Bewijzen! Doe je journalistieke werk!’. Dat kun je ook omdraaien hè? Onderbouw maar dat Aknarij goed werk doet als ze bezwaarformulieren helpt invullen tegen kinderbijslagkortingen. Of straatschoffies ‘helpt’ in de omgang met de politie. Ik vind van niet (los van ander werk dat wellicht wel heel nuttig en goed is). En ik heb het te druk (en inmiddels ook gewoon geen zin meer) om de bombardementen aan ‘tegenargumenten’ telkens uit den treure te ‘moeten’ pareren.
  Alsof jullie allemaal zoveel méér kennis hebben over – in dit geval – Aknarij. Ook jullie baseren je grotendeels op wat je ergens hebt horen waaien.
  Negeer mijn mening gewoon als hem je niet bevalt. Ik ga niet langer per topic tientallen keren opnieuw iets betogen. (Nog los van het feit dat er dan weer een ban dreigt wegens ‘spam-sessie’.) Wat ik er van vind, heb ik hierboven beschreven.

  En ja hoor, kom maar weer door met de riedel dat ik ‘iets beweer en me vervolgens in de huillie-huillie-modus terugtrek’.

 17. 26

  Benieuwd hoe lang het duurt voor Sjors weer gaat lopen klagen over anderen. O wacht… hij begint al meteen in zijn eerste reactie weer. Mijn eerdere zin moest dus zijn: benieuwd hoe lang het gaat duren voor ie weer gaat lopen schelden en tieren. Het huiliehuilie is in elk geval al weer begonnen. TMG is het slachtoffer van de mensen hier. Niet van hun eigen beslissing om een slap artikel te plaatsen en daarvoor terecht gewezen te worden. Het is natuurlijk ook erg jammer, dat de politie zelf aan de cursus mee werkt. En ik ben dus blij, dat de politie vanaf nu ook tot de applausmachine gerekend mag worden.

  helpen invullen van bezwaarschriften heeft niks met ‘vrijheid van meningsuiting’ te maken, dat is gewoon (politiek) activisme

  Het is maar wat je politiek noemt natuurlijk, maar er zijn veel mensen die anderen helpen met het invullen van bezwaarschriften, tegen allerlei zaken. Wie bezwaar maakt tegen een verkeersboete of een belastingaanslag doet er goed aan zich daarbij te laten adviseren. Dat noem ik geen politiek activisme. Jezelf laten helpen bij een bezwaarschrift tegen een korting op je kinderbijslag lijkt mij in dezelfde categorie thuis te horen. Maar het gaat hem natuurlijk om het feit, dat allochtonen geholpen worden met het invullen van bezwaarschriften. Dat mag niet.

  Verder is dit weer alleen maar een afleidingsmanoeuvre. Het artikel ging over straatrecht, niet over kinderbijslag. Blijkbaar zijn de argumenten over straatrecht niet goed genoeg. Dan ga je er maar weer wat anders bij slepen.

 18. 27

  @25:

  Voor het overige heb ik een mening over Aknarij en hun activiteiten, op basis van wat ik over hen lees, en op basis van diverse andere soortgelijke clubs die ik in het verleden wat grondiger heb bestudeerd

  Op basis van wat je over hen leest in de Telegraaf en bij GS, en misschien zelfs wel weer nadat je het onderwerp daar eerst zelf aan hebt gedragen, zoals je eerder ook al deed. Dan lees je dus je eigen mening, en concludeer je dat je het met jezelf eens bent.

  Erg vreemd is het trouwens om toe te geven dat je Aknarij en hun activiteiten feitelijk nauwelijks kent (alleen op basis van wat je er over leest), maar wel meteen een vergaande conclusie trekt, dat Aknarij lijkt op clubs, die je beter bestudeerd hebt. Je bedoelt waarschijnlijk dat Aknarij op is gericht door een aantal Marokkaanse jongeren. Dat is dus een vooroordeel. We zullen dat vast wel weer niet mogen benoemen in ons nieuw rechtse politiek correcte keurslijf.

 19. 28

  @25: Voor het overige wil ik me toch een beetje onttrekken aan het mechanisme wat hier elke keer weer optreedt (althans, zodra ik reageer).

  Je hebt het geprovoceerd met je @10

  En voeg eens daad bij woord: onttrek je nou eens aan dat mechanisme ;-)

  Voor het overige: herhaling van zetten…
  *grote gaap*

 20. 29

  @18: kijk , dat bedoelde ik dus oa. Jij leest: “Overigens, @ad hominems: hoe zou je je eigen opmerking (‘weten we uit welk hout je gesneden bent’) willen typeren? Ik heb trouwens niks tegen ad hominems, van mij mag het.”

  Ik heb nergens “we” gezegd, er is geen ‘we’ in deze ik. Toch maak je het er van, mogelijk interessant voor jou. Waarom ‘we’ (groep) lezen terwijl dat er echt niet staat?

  Wel fijn dat het van jou mag, want maakte mij daar inderdaad schuldig aan. ;) Maar zelfs dan zal ik het niet als ‘normaal inhoudelijk’ typeren, want als ik mijzelf zo terug lees, was dat idd niet normaal inhoudelijk.

 21. 30

  @27: Ja hoor… interessante analyses. Ik heb dus een mening over iets wat ik zelf als mening heb aangedragen bij de Telegraaf, of zoiets. En bezwaarschriften tegen een voorgenomen wetswijziging staan gelijk aan bezwaarschriften tegen beslissingen op basis van geldende regelgeving. Of zoiets.

 22. 31

  @25: “Onderbouw maar dat Aknarij goed werk doet als ze bezwaarformulieren helpt invullen tegen kinderbijslagkortingen. Of straatschoffies ‘helpt’ in de omgang met de politie. Ik vind van niet (los van ander werk dat wellicht wel heel nuttig en goed is).”

  Wat is daar in godesnaam mis mee? Inburgering ten top zou ik zeggen. Ken het systeem, bestrijd het systeem. Of is het systeem heilig? Het systeem, laten we het de democratie noemen, is juist gebaat bij denkzame burgers. Die inderdaad weten wat hun rechten zijn. Of hou jij ze liever dom?

 23. 32

  @25: “boude stellingen” als het slechts een stelling was dan was er geen onderbouwing. De onderbouwing komt van bijvoorbeeld de politie zelf, de burgemeester en de gemeente. Jij schrijft “Voor het overige heb ik een mening over Aknarij en hun activiteiten, op basis van wat ik over hen lees, en op basis van diverse andere soortgelijke clubs die ik in het verleden wat grondiger heb bestudeerd”. Waar je dit leest meldt je niet, maar het ligt voor de hand dat je dit uit de Telegraaf hebt. Je schrijft dat iets zo is zoals jij het beschrijft omdat jij dat denkt. Is het dan gek dat mensen zeggen dat je met bronnen moet komen? Maar dan schieten “wij” natuurlijk weer in een kramp.

 24. 33

  @30: het haatzwembad had je zelf bij GS gebracht. Het zal niemand dus niks verbazen als je hier ook weer alle MG media getipt hebt.

  En bezwaarschriften tegen een voorgenomen wetswijziging staan gelijk aan bezwaarschriften tegen beslissingen op basis van geldende regelgeving

  Inderdaad. Het staat Nederlandse burgers vrij bezwaarschriften in te dienen. Dan is het zelfs aan te raden dat te doen voordat voorgenomen wetsvoorschriften ook echte wetsvoorschriften worden.

  En als je iets niet snapt, kun je altijd vragen stellen Sjors.

  Of zoiets

  Ah. Blijkbaar was dit niet voorspelbaar. Weer een stelling van jezelf door jezelf onderuit geschoffeld.

 25. 34

  Vooral interessant is het als je dit legt naast de uitvoering van de WOB. Het standpunt van met name de VNG * minister (welke ook alweer) is dat het iets is dat alleen maar gaat om zelfverrijking. Terwijl Sargasso destijds de subsidie kreeg vanwege onderzoeksjournalistiek – omdat het (in mijn ogen zeker ook!) belangrijk is dat dergelijke zaken worden bevraagd. En dat de overheden moeten betalen als zij hun werk niet goed doen, is een belangrijk deel van de balans van het systeem.

  Maar het zou heel goed kunnen dat de VNG tegen die subsidie net zo aankijkt als anderen tegen de subsidie aan de Aknarij – als iets wat niet hoort, ipv als belangrijke balans.

  (En dit punt zou ik zelfs willen maken voor die hele dure bedrijfjes die je woz-waarde checken. Enerzijds: het is een erg commercieel gebeuren, en allemaal gemeenschapsgeld. Anderzijds – het heeft er wel heel snel toe geleid dat ‘per ongelukke’ fouten ineens heel snel uit het systeem gehaald werden zodat er de jaren daarop ineens heel wat nauwkeurigere woz-schattingen uitkwamen.)

  Dat is niet oneindig ok trouwens… dat ook weer niet. Ergens zit de juiste balans. Waar precies is iets wat we als maatschappij steeds weer ter discussie moeten stellen. En dit mechanisme speelt ook op allerlei andere niveau’s – obstructie op allerlei manieren, om burgers buiten spel te zetten, werknemers weg te pesten, belasting te omzeilen, geld af te troggelen van klanten… Denk alleen al aan de werkwijze van Intrum Justitia. Die discussie gaat zeker niet alleen over de Aknarij en marokkaanse gezinnen.

 26. 35

  Onderbouw maar dat Aknarij goed werk doet als ze bezwaarformulieren helpt invullen tegen kinderbijslagkortingen. Of straatschoffies ‘helpt’ in de omgang met de politie.

  @25 Je verzet de doelpalen hiermee, Sjors, maar dat heb je waarschijnlijk zelf niet eens door.

  De vraag die Republiek Allochtonië adresseert is namelijk niet of stichting Aknarij “goed werk doet”, maar of ze subsidiegelden gebruikt om mensen tegen de overheid op te ruien. Dat is namelijk de beeldvorming de Amsterdamse VVD en de media hebben gecreëerd, en die beeldvorming wordt door Republiek Allochtonië doorgeprikt.

  Het is namelijk niet goed voorstelbaar dat de Amsterdamse politie zou meewerken aan cursussen waarin jongeren wordt geleerd hoe ze oom agent kunnen hinderen en sarren zonder dat hij daar iets tegen kan doen.

  Over dergelijke cursussen kun jij vervolgens je mening hebben: ‘Hrmpf! Zal wel weer zo’n cursus zijn waarin de politie wordt geleerd om respect te hebben voor straatschoffies ipv andersom… mopper, mopper, mopper..’, maar de vraag was of (probleem)jongeren in die cursussen “extra munitie geboden wordt om het werk van de politie moeilijker te maken.”

  Verder geldt: evenzoveel perspectieven, evenzoveel meningen. Je kunt er ook zo tegenaan kijken:

  Iedere dag vinden er tientallen contacten plaats tussen politie en jongeren: zomaar, in verband met overlast of vanwege een overtreding. Meestal volgt dan een praatje pot, een corrigerend gesprek of een bekeuring. Te vaak echter worden jongeren uiteindelijk ook opgepakt, niet vanwege één of ander ernstig vergrijp maar omdat de confrontatie uit de hand loopt. Zonder het gedrag van sommige agenten uit te willen vlakken (dat is een andere discussie) durf ik gerust te stellen dat veel escalaties ontstaan omdat jongeren zich te weinig bewust zijn van hun grenzen. Ik denk daarbij even aan het verschil tussen bijdehand zijn en een ambtenaar beledigen, tussen voor jezelf opkomen en wederspannigheid, of tussen je maatje helpen en het belemmeren van ambtshandelingen.

  Aknarij claimt dat de workshops jongeren helpen om de grenzen in hun optreden en gedrag te leren kennen, maar ook hoe te handelen als ze van mening zijn dat ze onheus door de politie worden bejegend, bijvoorbeeld het gebruik maken van je zwijgrecht, het inschakelen van een advokaat of het indienen van een politieklacht, zaken die doorgaans beter helpen dan uit je plaat gaan, tegenspartelen en uiteindelijk het onderspit delven.

  Belangrijk is dat niet alleen de jongeren zelf, maar ook de politie zelf garen spint bij deze workshops en er dus graag aan meewerkt.

  Deze kijk op de zaak lijkt me veel waarschijnlijker dan de voorstelling van die cursussen die de VVD geeft, zeker gezien de politiemedewerking.

 27. 36

  @35: Akkoord, die kijk op de cursus lijkt me best reëel. Maar dan nog vind ik het een rare cursus. Mijn eerdere vraag blijf overeind: bestaan dit soort cursussen ook voor voetbalhooligans? ‘Agressie beheersen in contact met ME’?
  Jongeren leren respectvol met de politie om te gaan? Dat zouden de ouders moeten doen. En anders hup in de boeien, Marokkaans of Nederlands of Italiaans.

  En laten we wel wezen: Marokkaanse jongens zijn experts in sarren van politie en andere gezagsdragers. Ga ik niet ‘bewijzen’ of ‘onderbouwen’ of ‘bronnen aandragen’, neem dit nou maar gewoon effe van me aan, ik baseer me op tal van gesprekken met politiemensen in het veld. Dat maakt de aanpak van die jongens nou net zo moeilijk: omdat ze feilloos de grens kennen tussen strafbaar en niet strafbaar. Dus als nou net díe groep jongens zo’n cursus krijgt vind ik het niet raar dat er wenkbrauwen worden gefronst.

  Dat de politie heeft meegewerkt en goedkeuring gegeven zegt iets, maar lang niet alles. Er zijn wel meer rare projecten geweest waaraan de politie (of Justitie of de overheid) heeft meegewerkt. Wil niet per definitie zeggen dat ze dus goed en zinvol zijn.

  Ik geloof ook niet dat ik de doelpalen heb verzet. Dit topic gaat over ‘rehabiliteren van Aknarij’. Waarna @Lethe begon over ‘als er nou kritische kanttekeningen bij te plaatsen waren, dan…’ Nou, die plaats ik dus.

  En dat de media in deze niet geheel vrijuit gaan, heb ik ook al erkend, ik verdedig ze op dat punt niet. De cursus ‘agentje pesten’ noemen lijkt me bijv. een tikkie overdone. Maar er is nog altijd verschil tussen kritische nootjes bij de mediarol plaatsen en Aknarij ‘rehabiliteren’ en alles wat ze doen toejuichen of zelfs ophemelen.

 28. 38

  @36

  Jongeren leren respectvol met de politie om te gaan? Dat zouden de ouders moeten doen.

  Want we leven al in een politiestaat?
  Ik weet het niet. Ik heb van nature de neiging om heel braaf de regels te volgen, maar als je bv naar Occupy kijkt, of de 1-meidemonstratie van een tijd terug, of Johanna met haar koningshuisprotest, of het arresteren van een fotograaf wegens het fotograferen van station Utrecht, dan is het wel degelijk nuttig om je kennis over verzet (en het juiste verzet) tegen de politie scherp te houden.

  Verder in heel veel opzichten niet mee eens – ik heb in andere opzichten genoeg sarrende mensen gezien, en daar kan de onmacht om op een aanvaarbare manier je persoonlijke integriteit te beschermen wel degelijk heel belangrijk zijn. En ja, dan kan het enorm veel helpen om mensen te leren: niet schelden, niet boos worden, maar het spel volgens de regels spelen en iets bereiken. Niet je leerkracht afbekken en na moeten komen, maar naar de directeur gaan en het genoegen hebben dat de docent jou z’n excuses aan moet bieden. Niet in discussie gaan met de conducteur, maar een klachtenbrief schrijven en het geld op je rekening gestort krijgen. Beschaving :) De strijd is er nog steeds, maar de methoden zijn minder bloederig.

  En niet voor niets gaan assertiviteit en conflictbeheersing hand in hand.

  (Overigens, ken je Hans Kaldenbach? Zeker een aanrader om wat van zijn werk te lezen. Ook interessante inzichten over hoe te reageren als gezagsdrager.)

 29. 39

  Mijn eerdere vraag blijf overeind: bestaan dit soort cursussen ook voor voetbalhooligans? ‘Agressie beheersen in contact met ME’?

  @36 Zo’n initiatief zal dan van sportliefhebbers zelf uit moeten gaan, net zoals stichting Aknarij is opgericht door Amsterdamse Marokkaanse adolescenten.

  Er zijn trouwens inderdaad in bredere zin al cursussen voor sportclubs hoe om te gaan met agressie en geweld rond het sportveld.

  Maar ik vermoed dat hooligans helemaal niet zitten te wachten op een cursus zelfbeheersing/omgaan met de politie, want het hele idee achter hooliganisme is nu juist gezamenlijk rellen en matten. Ik had ooit een voormalig ADO-hooligan als collega, en die vertelde smakelijk over hun gezamenlijke knokpartijen met de ME.

  Kortom, je vergelijkt appels met kokosnoten.

  Maar er is nog altijd verschil tussen kritische nootjes bij de mediarol plaatsen en Aknarij ‘rehabiliteren’ en alles wat ze doen toejuichen of zelfs ophemelen.

  Wie juicht hier alles wat ze doen toe? Vraag is of Aknarij subsidiegeld gebruikt om mensen tegen de overheid op te ruien. Dat is de vraag die Republiek Allochtonië aan de orde stelt, en dat verhaal blijkt flinterdun.

 30. 40

  @36: Nou, en dat doe je nu. Ter discussie stellen. Op een constructieve manier.
  Ik blij, maar wie ben ik? Gekheid van een stokje halende, volgens mij gaat de discussie nu wel ergens over. Dat is prettig.

 31. 41

  @36
  “En laten we wel wezen: Marokkaanse jongens zijn experts in sarren van politie en andere gezagsdragers. Ga ik niet ‘bewijzen’ of ‘onderbouwen’ of ‘bronnen aandragen’, neem dit nou maar gewoon effe van me aan, ik baseer me op tal van gesprekken met politiemensen in het veld. Dat maakt de aanpak van die jongens nou net zo moeilijk: omdat ze feilloos de grens kennen tussen strafbaar en niet strafbaar. Dus als nou net díe groep jongens zo’n cursus krijgt vind ik het niet raar dat er wenkbrauwen worden gefronst.”

  Je kunt mij ook geloven als ik stel dat Surinaamse, Antilliaanse en Nederlandse achterstandsjongeren óók expert zijn in sarren van politie en andere gezagsdragers. Zou het misschien iets van jongeren in een bepaalde positie in het algemeen kunnen zijn?

  Die rare obsessie met Marokkanen komt me behoorlijk mijn neus uit.

 32. 42

  @41 Sigi: Ten eerste geloof ik je niet als je stelt dat andere jongens er net zo bedreven in zijn. Op individueel niveau zullen er vast wel andere ‘deskundigen’ zijn. Maar collectief is het een specialisme van Marokkaanse jongens. Ten tweede is die cursus waar we het nu over hebben bedoeld voor Marokkaanse jongens.
  Dus misschien toch eerst even je eigen neus leegpeuteren als je last hebt van een ‘obsessie’.

  @37 Su: Granted, een interessante vondst. Ik kende dat programma niet. De consequentie van mijn betoog is wel dat ik dat evenzeer een raar programma vindt.

 33. 43

  De consequentie van mijn betoog is wel dat ik dat evenzeer een raar programma vindt.

  Kijk @Sjors, dat maakt discussiëren nou zo moeilijk. Het komt blijkbaar niet bij je op dat je wellicht je betoog bij zou moeten/kunnen stellen op basis van nieuwe gezichtspunten. Je betoog is er om je argumenten voor het voetlicht te brengen. Niet om oorzakelijk te zijn.

  Probeer het eens.
  Waarom is dit soort cursus per definitie raar?

 34. 44

  De consequentie van mijn betoog is wel dat ik dat evenzeer een raar programma vindt.

  @42 Je ‘vergeet’ gemakshalve dat je retorische vraag of dit soort cursussen soms ook gegeven worden voor voetbalhooligans een specifieke functie in jouw betoog had, namelijk als argument waarom dit soort cursussen zo raar zijn:

  Die cursussen om het ‘wederzijds respect te vergroten’, die ken ik wel. Vaak ligt het accent op méér respect van politiemensen richting de straatschoffies. Vergaand begrip voor jongens die zich gewoon niet aan de regels willen houden. Of worden dit soort cursussen ook gegeven voor voetbalhooligans? (#12)

  De implicatie van die retorische vraag is dat het om een slappe multicultiknuffelcursus gaat, waarin “jongens die zich gewoon niet aan de regels willen houden” op “vergaand begrip” kunnen rekenen omdat ze van allochtone komaf zijn.

  Je argument daarbij is dat blanke Hollanders die soortgelijk gedrag vertonen (baldadig gedrag, ruzie zoeken in groepjes, vernielingen in de openbare ruimte, de politie uitdagen) nóóit zulke cursussen krijgen.

  Als dan blijkt dat zulke cursussen wél worden aangeboden aan hooligans, kun je niet ineens zeggen: o, nou ja, die vind ik dan óók raar! Want je argument waarom dergelijke cursussen voor Marokkaanse straatschoffies maar een raar verschijnsel zijn, was nu juist dat dergelijke cursussen nimmer aan blanke hooligans worden aangeboden, maar altijd aan allochtone raddraaiers.

  Of had ik de portée van dat argument nu geheel verkeerd begrepen?

 35. 45

  @43 Zuiver: Ik denk dat ik mijn betogen hier (in andere topics) meermaals (enigszins) heb bijgesteld. Met regelmaat aangegeven ‘OK, nieuw gezichtspunt, interessant’. Wat me telkens zo stoort (en waardoor de discussies met mij vaak zo venijnig verlopen) is dat ik dat van de andere zijde nog niet één keer heb ervaren. Never. Kan me niet heugen dat ik van de vele vaste opponenten ook maar één keer heb gelezen: ‘Mm.. daar heeft Sjors eigenlijk wel een punt’. Ik kan betogen tot ik de blaren op mijn tong heb, een snipper gelijk zal ik van sommigen NOOIT krijgen, omdat ze te zeer vastgeroest zitten in hun eigen gelijk, òf omdat ik degene ben die met bepaalde argumenten komt, dat weet ik niet. Maar dan zet ik me dus inderdaad vaak extra schrap en die wisselwerking leidt telkens tot verbale polarisering.

  In dit concrete geval hoef ik echter niks bij te stellen, lijkt me. Ik vind ‘respectcursussen’ voor Marokkaanse jongens kul, voerde onder andere (maar niet exclusief!) als argument aan dat die ook niet voor hooligans worden georganiseerd. Dat blijkt dus wèl eens gebeurd, ik erken dat ik dat niet wist, waarna ik stel dat ik dat dan evenzeer een rare cursus vind. Als de vergelijking met de hooligans mijn ENIGE argument was geweest, had ik nu moeten bijstellen. Quod non.

 36. 46

  @44 Prediker: onze reacties kruisten. Zie @45. Dat onderdeel van mijn argumentatie houdt dus inderdaad geen stand. Maar het was niet mijn enige argument.
  Omgekeerd geef jij nu een draai aan het geheel waar ik me niet in kan vinden. Cursussen (althans eentje) voor voetbalhooligans zijn er kennelijk wel, maar dat is een hele andere categorie dan ‘straatschoffies’. Cursussen specifiek voor Marokkaanse straatschoffies zijn er wèl, voor andere/autochtone straatschoffies niet – bij mijn weten. Dus dat deel van mijn verhaal blijft gewoon staan. Los van dat ik AL die cursussen onzin vind. Noem me gerust een ‘law and order freak’, als je wil.

 37. 47

  @46 Cursussen specifiek voor Marokkaanse straatschoffies zijn er wèl, voor andere/autochtone straatschoffies niet – bij mijn weten.

  Nou..

  http://www.pubers.nl/individuele-coaching-pubers.html?gclid=CMTx5JqgvcECFamWtAodrUYAyQ

  Maar in meer algemeenheid, ik heb het idee dat Nederland juist een lange traditie van pedagogiek kent. Wellicht dat autochtone kinderen meer op individuele basis in aanraking ermee komen en daarom niet zo snel opvallen tegenover een vanuit een (allochtone) groep georganiseerde traject.

 38. 49

  Cursussen specifiek voor Marokkaanse straatschoffies zijn er wèl, voor andere/autochtone straatschoffies niet – bij mijn weten.

  @46 – Maar dat vind ik dan uitgerekend van jou weer een eigenaardig standpunt. Je hamert er namelijk zelf voortdurend op dat Marokkaanse straatschoffies uitzonderlijk hinderlijk zijn, en dat dit ligt aan hun specifieke cultuur.

  Maar als je dat werkelijk gelooft, dan zou je het dus juist niet raar moeten vinden dat er programma’s worden uitgerold die zich specifiek richten op deze groep.

  Noem me gerust een ‘law and order freak’, als je wil.

  Dat klinkt alsof de oplossing wat jou betreft in 9 van de 10 gevallen in meer repressie ligt.

  Maar repressie is symptoombestrijding. Vergelijk het met het blussen van brand of het bestrijden van koorts. Als de brandweer voortdurend bezig is brandjes in de stad te blussen of een arts voortdurend bezig is koortsremmers bij een patiënt naar binnen te proppen, dan bestrijdt men slechts de uitwerkingen ipv de oorzaak: er is dan kennelijk een onderliggend probleem, dat aangepakt moet worden.

  Zou je nog kunnen zeggen dat mensen gewoon normen en waarden moeten leren thuis, maar dat is wensdenken. Feit is nou eenmaal dat lang niet iedereen ouders heeft die daartoe in staat zijn, en met meer repressie op straat compenseer je die gebrekkige opvoeding niet. Je zult dan reparatiewerkzaamheden moeten toepassen en daar vormen zulke cursussen dus een onderdeeltje van.

 39. 50

  @48 JANC: Schei toch uit met je schaakmat. Je weet niet waar je het over hebt. Die link gaat over de Taskforce Antillianen, een brede aanpak voor de problematiek onder Antilliaanse jongeren in – ik meen – zo’n dertig gemeenten. En ja, daar gaan we weer, daar heb ik in het verleden heel veel over geschreven.
  (Tekenend trouwens dat je denkt in termen van ‘schaakmat’. Het gaat je dus om het ‘winnen’ van de discussie, niet om een open gedachtewisseling die de zaken verder brengt).

  @47 Su: ook dat is een heel ander soort traject. Zo kunnen we wel bezig blijven. Krijgen we dadelijk voorbeelden van opvoedondersteuning bij autistische baby’s? Het ging om cursussen over omgang met politie.

  @49 Prediker: nou komen we langzaam maar zeker ergens. Inderdaad, Marokkaanse schoffies zijn uitzonderlijk hinderlijk, richting gezagsdragers/overheidsdienaren. Meer dan gemiddeld vallen ze – zijpad? – ook ambulancebroeders en brandweerlieden lastig (of zelfs aan). Dus een speciale aanpak is gerechtvaardigd. Maar die cursus van Aknarij is m.i. de omgekeerde wereld en geen deel van de oplossing. Eerder deel van het probleem: die jongens hebben geen respect voor gezag. Dus zul je dat gewoon knalhard moeten afdwingen.

 40. 51

  @50 Je hebt het over cursusen voor straatschoffies. Daar zal ongetwijfeld omgang met autoriteit bij horen. Vergelijken met een cursus voor autistische babies is gewoon het in het absurde trekken. Als we op dat niveau gaan discussieren heeft het weinig zin.

 41. 53

  @50, nou is autisme bij babies meestal nog niet echt goed vast te stellen – sommige kinderen vertonen op die leeftijd nog geen symptomen, andere kinderen reageren vooral heel gevoelig op van alles en nog wat, hun ouders daarmee tot wanhoop brengend maar nog niet specifiek genoeg om van autisme te spreken.

  Vanaf de peuterleeftijd is dat echter anders – en dan komen inderdaad cursussen voor opvoedondersteuning in beeld. En met veel effect – veel kinderen die vroeger vermoedelijk geeindigd waren in instellingen als zwakzinnig en niet in staat tot communiceren, groeien nu via wat omwegen op tot mensen die zich met ondersteuning redelijk weten te redden.

  En vergeet niet dat er vroeger ook veel schuld bij de ouders gelegd werd. Koelkastmoeders, en ook ‘breng hem maar eens een weekje bij mij, dan zal hij wel leren…’

  Ik weet niet zeker wat je punt is, maar opvoedondersteuning voor ouders van autistische kinderen helpt.
  En in het algemeen lijkt het kijken naar wat helpt me een heel prima uitgangspunt. Stukken effectiever dan dogmatisch vast blijven houden aan ‘het zou zo moeten zijn en dus doen we het zo, ook al werkt het gewoon helemaal niet of zelfs averechts’ wat voor een groot deel van die ‘keiharde aanpak’ bewezen geldt.

 42. 54

  Dus een speciale aanpak is gerechtvaardigd. Maar die cursus van Aknarij is m.i. de omgekeerde wereld en geen deel van de oplossing. Eerder deel van het probleem: die jongens hebben geen respect voor gezag. Dus zul je dat gewoon knalhard moeten afdwingen.

  Mag ik daaruit afleiden dat jouw idee van een “speciale aanpak” eruit bestaat dat de politie Marokkaanse tieners en adolescenten op basis van hun etnische achtergrond moet discrimineren door bij hen “knalhard” het respect af te dwingen?

  Daar schijnt men in de Schilderswijk namelijk brede ervaring mee te hebben, met dat beleid.

  Als je weerstand tegen de politie wilt kweken moet je vooral een blank korps alle Marokkaanse jongeren over één kam laten scheren en keiharde repressie laten toepassen. Werkt in de Franse banlieues ook al zo geweldig…

 43. 55

  @52 Makkelijk hé de kaders van de discussie naar gelang het jou uitkomt verbreden dan wel versmallen.. Sjors, je bent onverbeterlijk.

 44. 56

  @50:

  (Tekenend trouwens dat je denkt in termen van ‘schaakmat’. Het gaat je dus om het ‘winnen’ van de discussie, niet om een open gedachtewisseling die de zaken verder brengt).

  Ik geef toe: Provocatie.

  Jij schreef dat er geen aanpak was voor jongeren van andere afkomsten. Die is er wel. Jij schreef daarvoor dat er geen cursussen waren voor hooligans. Kortom, we komen weer terug bij wat meerderen al opmerkten: Jij hebt een mening. Die mening zie jij als feit want je ziet het overal in je omgeving bevestigd, zeg je. Dus dan is het zo. Iedereen die een andere mening is toegedaan is zijn gek en hebben het op jou voorzien.

  Ik heb nergens gezien dat jij je mening bijstelt. Ook nu dus, nadat je dus erover schreef dat het belachelijk is dat er een cursus omgang met de politie voor Marokkaanse straatschoffies is en dat dat er niet was voor voetbalhooligans verschoof jij de doelpalen naar andere etniciteiten. Nu dat niet blijkt te kloppen verschuif je weer de doelpalen. Maar wij zijn gek.

  Jij hebt je mening dus 0 bijgesteld hoewel blijkt dat je mening gebaseerd is op foute aannames. Omdat jij het zo vind. Wat al geschreven werd: Dat maakt het zo moeilijk met jou. En vandaar dus dat speldeprikje met schaakmat.

 45. 57

  @56 JANC: Diepe zucht, nog één keer aanzetten, voordat ik dit topic maar weer ga verlaten:
  Ik heb toch gezegd/erkend dat ik in dit topic mijn mening inderdaad niet bijstel? De rest van je verhaal kan ik daarom niet volgen.
  @55 Su: ik verbreed of versmal niks. Ik hou het bij de oorspronkelijke bandbreedte: cursussen omgang met politie.
  @54 Prediker: en hoppa, daar is de discriminatiekaart weer. Goh! Man man man… Dit hele topic gaat over cursussen specifiek voor Marokkaanse jongens. Hoor ik je dáár over ‘discriminatie’? En die cursussen zijn er omdat ‘normaal’ politieoptreden bij de meeste andere jongeren gewoon werkt, maar bij Marokkaanse jongens niet. Dan moet je dus inderdaad een tandje bijzetten, en niet die jongens gaan bijscholen.
  @53 Inca: geen onzinnige woorden, maar ik zie niet zo in wat ik er in dit verband mee moet?

  Vrienden, ik laat het hier bij voor deze ronde. Van mijn kant is alles gezegd. Goedemiddag samen.

  PS: Wedden dat de zaak weer doodbloedt nu? Waarmee ik wil zeggen dat je lange – en vaak boeiende – draadjes krijgt als de meningen maar een beetje botsen. Niet als iedereen het zo hartverwarmend met elkaar eens is. Zie mijn eerste comment in @10.

 46. 59

  Prediker: en hoppa, daar is de discriminatiekaart weer. Goh! Man man man…

  @57 – Moet dit een argument voorstellen?

  Dit hele topic gaat over cursussen specifiek voor Marokkaanse jongens. Hoor ik je dáár over ‘discriminatie’?

  Nee, natuurlijk niet. Net zo goed als je mij niet hoort over discriminatie bij een weerbaarheidscursus voor homojongeren, of voor vrouwen of voor senioren. Zeker niet als die door homojongeren, vrouwen en senioren zelf georganiseerd wordt.

  En die cursussen zijn er omdat ‘normaal’ politieoptreden bij de meeste andere jongeren gewoon werkt, maar bij Marokkaanse jongens niet. Dan moet je dus inderdaad een tandje bijzetten, en niet die jongens gaan bijscholen.

  Dat dus volgt echter niet uit wat er aan voorafgaat. Want wat nu als dit ‘tandje bijzetten’ (= hardhandig respect afdwingen) averechts uitpakt?

  Je gaat niet in op mijn argument dat je met repressie enkel aan symptoombestrijding doet; je gaat ook niet in op mijn argument dat je de verhouding tussen politie en Marokkaanse jongeren in de buurt alleen maar verziekt met dat keiharde beleid.

  Die jongeren uit de Schilderswijk in het fragment van P&W waar ik naar linkte, kunnen stuk voor stuk voorbeelden geven van bizarre vormen van repressie, politieagressie en zelfs geweld.

  De één staat voor zijn ouderlijk huis een sigaretje te roken en wordt dan driemaal om zijn identiteitsbewijs gevraagd; de ander zit op een bankje met twee vrienden te kletsen die dan worden aangehouden vanwege ‘overlast’, waarna een jongen die al geboeid ligt in zijn buik wordt geschopt; de derde wordt per abuis tegen de grond gehoekt en nagetrapt en in een politiebusje ontvoerd omdat de afperser die het arrestatieteam op het oog had net de hoek om liep (oeps, verkeerde te pakken!).

  En dan hadden we onlangs nog het geval van het veertienjarige bijdehandje die hardhandig tegen de grond werd gewerkt met drie man bovenop zich, waarna de politie omstanders met wapenstokken weg moest slaan.

  Volgens jou zouden die jongeren daar ‘respect voor het gezag’ uit leren, maar de praktijk wijst uit dat die jongeren (niet alleen de criminele en probleemjongeren, maar alle anderen ook in dat soort wijken) er de les uit trekken dat de politie tégen hen is, hen onrechtvaardig en racistisch bejegent, en uit een stel bullebakken bestaat die hun macht misbruikt en elkaar bij fouten dekt.

  Dergelijk beleid maakt de zaak dus alleen maar erger. In Amsterdam-West ziet ook de politie blijkbaar in dat je het beter over een andere boeg kunt gooien.

 47. 61

  @57: En dat is dan diepe zucht van mij. Elke keer als het een beetje moeilijk wordt, omdat je bepaalde “feiten” presenteert die weerlegd worden door iemand, dan is jouw eerste stap te zeggen dat diegene fout zit want jij vindt dat het anders zit. Of je gaat iets doen in de trand van “ja maar hunnie”, zoals hier voetbalhooligans en andere minderheden. En de laatste stap is een boos kind te spelen dat rondstamp en zegt “ik speel niet meer met jullie” en de deur dichtslaat.

  PS) je schrijft dat je de rest van het verhaal niet kan volgen. Misschien moet je eens van links naar rechts en van boven naar beneden lezen. Jouw reactie slaat op enkel mijn laatste alinea.