Quote van de Dag: Turkije (II)

Hamas:

´Het geeft aan dat het islamitische volk ervan overtuigd is dat het geen toekomst heeft als het niet kiest voor dat islamitische project.´

Vaticaan:

´Het beste resultaat voor Europa en voor de christelijke kerken.´

Zowel Hamas als het Vaticaan feliciteren de AK-partij met de overwinning tijdens de parlementsverkiezingen. Wie heeft volgens u meer reden tot juichen?

 1. 3

  Een kwestie van afwachten. Alleen al het feit dat er nog tig-jaren moet worden onderhandeld over zaken die Turkije gewoon moet invoeren c.q. doorvoeren spreekt boekdelen. Woorden en daden gaan niet samen in Türkije. Maar eerst Güll nog, die kon niet worden gekozen tot president in het oude parlement en in het nieuwe ook niet lijkt me. Alles draait om de hoofddoekjes, net als hier eigenlijk…..

 2. 4

  Ik kan me ergens een beetje blijdschap van Hamas voorstellen.

  De CHP die weer verloren heeft, had namelijk een politiek van heel intensieve samenwerking met Israel (oa. militair en met hun geheime diensten). Een islamitische partij zal daar wat minder snel toe geneigd zijn lijkt me en als Turkije meer naar de EU toegroeit (en die kans is met de AKP ook aanzienlijk groter dan met de CHP) hebben ze de samenwerking met Israel ook niet meer nodig.

 3. 5

  Hamas, Vaticaan, allemaal één pot nat. Ik ben een voorstander van het taoisme en de postmoderne filosofie. Nietzsche schreef dat de zogenaamde goeden en rechtvaardigen claimen te streven naar een betere wereld, maar in de praktijk zorgen ze vooral voor ellende en vernietiging. Het is tekenend dat het Vaticaan met zijn belachelijke geloof in god en de hemel bondgenoten probeert te vinden in de conservatieve islam die eenzelfde geloof heeft. Maar ja, het atheïsme is ook helemaal niks, vooral als atheïsten als Rutte en Wilders opkomen voor de joods-christelijke traditie. Geen idee trouwens hoe taoisme/postmodernisme gestimuleerd kunnen worden om nieuwe bloedbaden te voorkomen.

 4. 8

  Ik heb op twee atheïstenforums gedebateerd en merkte dat ik niet alleen iets tegen religie heb, maar ook tegen nationalisme en het idee dat de ene beschaving beter is dan de andere.

  Ik heb ook een katholieke opvoeding en scholing gehad. Wilders is erg neoconservatief, maar over god heb ik hem nog nooit gehoord.

  Rutte is dus protestant. Hopelijk gaat de herwaardering van religie weer over. Het is de ergste variant van struisvogelpolitiek.

 5. 10

  @8: Dat maakt hem nog steeds geen atheist. Uitgaande van jouw denkpatroon ga ik ervan uit dat je Rutte ook nog nooit over god hebt horen praten, maar hij bleek geen atheist. Die mogelijkheid bestaat dus (ook voor Wilders). Daarnaast vind ik het wat vreemd om je oordeel over het atheisme van twee (vermeende) atheisten af te laten hangen.

  Stel je zou hetzelfde doen voor een willekeurige religie, laat ik eens het katholicisme nemen, en dan je oordeel van Franco en Verhagen af laten hangen.

 6. 11

  @ 5: om proberen een beetje on-topic te blijven (een beetje maar hoor), hoe zouden atheïsten volgens jou reageren op de verkiezingsuitslag in Turkije?

 7. 12

  Ik geloof dat ik niet helemaal duidelijk ben.

  Spuyt12, ik heb het over een aantal atheïsten die dat doen en vervolgens in een heftige discussie terechtraken met andere atheïsten.

  Bismarck, je hebt gelijk, mijn opmerkingen waren niet helemaal juist. Ik ging er te makkelijk vanuit dat politici die niet bij een christelijke partij horen meteen ook atheïst of seculier zijn.

  Astronaut, atheïsten reageren daar zeer verdeeld op. Voor mij hoort anti-religieuziteit gekoppeld te zijn aan anti-nationalistisch, anti-elitair en anti-westers. Ik ben dan ook een socialist. Er zijn christenen en moslims die erg socialistisch zijn en daar heb ik minder problemen mee dan met fascistische, stalinistische of neoconservatieve atheïsten.

 8. 13

  @12: Maar atheisme komt toch allen in het westen voor? Hoe kan het dan gekoppeld zijn aan anti-westers? Ik ga ervan uit dat de meest anti-westersen juist geen atheisten zijn (namelijk mensen die niet in het westen wonen en dus theist zijn).

 9. 14

  @13
  Groot deel van Rusland en China liggen toch erg in het oosten en zijn/waren ernstig atheïstisch. Noor-Korea ook. Het communisme annex socialisme gelooft niet in een hemels koninkrijk, maar in een arbeidersparadijs op aarde en zijn daarmede inherent atheïstisch. Dat tegenwoordig veel christenen socialisme omarmen doet niet af aan dat feit.

  Of bedoel je anti-westers == islam?

 10. 15

  Dat de regeringen van die landen officeel atheïstisch waren/zijn zegt totaal niets. China is zeker niet atheïstisch. Ook in Rusland heeft de kerk het communisme overleefd.

  @12: Maar dan nog keur ik je koppeling tussen het atheïsme en fascisme, nationalisme en andere -ismen af. Die bestaat gewoonweg niet.

  Stalin, Saddam en Hitler hadden alledrie een snor. Zegt dat wat over mannen met snorren? Nee.

 11. 16

  @15
  ik ageerde eigenlijk tussen anti-westers == niet-atheïstisch

  Maar Castro heeft een snor en een baard telt dat ook. En Prins Bernhard had ook een baard op het eind :-)

 12. 18

  Ik bedoelde eigenlijk niet anti-westers, maar tegen het idee dat er zoiets als het westen bestaat.

  Ik ben een gematigde socialist, want ik geloof niet in het arbeidersparadijs. Met socialistisch bedoel ik tegen het idee dat onze groep beter is dan andere groepen. Socialisten zijn erg internationalistisch ingesteld, veel meer dan liberalen en daar hou ik wel van, zeker gezien de populariteit van een nogal fout Nederlands nationalisme tegenwoordig.

  Wat religie betreft ben ik meer voor onverschilligheid, dan voor atheïsme. Ik zag een keer op tv dat stelletjes die rziemaken nog een band met elkaar hebben. Als er geen communicatie meer is dan is de relatie echt over. Dus, ik ben onverschillig ten opzichte van religie. Het boeit me geen ene flikker. Soms kan ik erover praten, en ik vind de invloed van religie op de internationale politiek nogal irritant. Maar in Nederland kan het me niet zo heel erg veel boeien. Ik ben tegen de neiging tot moralisme, maar niet tegen religie.

 13. 19

  @ 18: Socialisten internationaal ingesteld? De Socialistische Partij was tot voor kort tegen de NAVO en staat op z´n minst twijfelachtig tegenover de Europese Unie. De SP maakt zich zelf schuldig aan fout Nederlands nationalisme wat mij betreft, zie ook de opstelling van Marijnissen in de dubbele paspoort-discussie: een dikke plus voor mensen met één paspoort. Daarnaast is de SP nogal dubbelzinnig in hoe de partij aankijkt tegen toetreding van Turkije tot de Europese Unie.

  Hoe kijken ´socialisten´ aan tegen toetreding van Turkije in de Europese Unie volgens jou?

 14. 22

  @19: De NAVO heeft meer te maken met militarisme dan internationalisme. Het is immers een militaire organisatie. Ik ben ook tegen de NAVO (en toch bepaald geen SP-er). Verder kan ik me er prima in vinden dat de SP niet echt internationaal is ingesteld (ik vind ze eerder nationalisten, op grond an nog wel wat meer argumenten dan jij noemt).