Quotes van de Dag: terug in de kast, de reacties

“Haleluja, praise the lord.
Een homo die het zelf zegt, homoseksualiteit is te genezen. Nu wil ik niet meer van de homootjes hier horen dat ze zijn geboren als homo en dat je er niet meer vanaf kan komen. Homoseksualiteit is een keuze, en je kan dus kiezen om weer hetero te zijn. Als dit homo-icoon het zegt, dan is het ook gewoon zo.”

dr_Klon

“Het gaat om het praktiseren van het homozijn, oftwel het gaat er om of iemand daadwerkelijk seks heeft met een of meer seksegenoten. Pas dán wordt het strafbaar danwel laakbaar voor Islam, Christendom of welke religie ook. Het enkele feit dat seks hebben met een seksegenoot is tegennatuurlijk en niet zoals Allah het bedoeld heeft.

Het is dus zaak dat mensen die homoseksuele gevoelens hebben, deze niet in de praktijk brengen maar uit vroomheid voor een celibatair bestaan kiezen. Ik ken een aantal mensen die op die manier in het reine met zichzelf, met hun medemensen én met Allah blijven.

Ieder normaal denkend mens wéét gewoon dat er nu eenmaal mensen (en ook dieren) zijn die homoseksuele gevoelens hebben. De dieren die dat hebben zullen uitsterven of in elk geval tot een minimum beperkt blijven, omdat ze zich niet kunnen voortplanten. Bij mensen zal het verschijnsel in stand worden gehouden dankzij allerlei kunstmatige manieren van voortplanting.”

Ali_Ben_Guiba

“Nee, hij beledigt ze niet!
Hij zegt alleen dat hij genezen is. Dat hij er vanaf is. Net zoals mensen die stoppen met roken.”

Bilal79

Afgelopen zaterdag hadden we het bericht dat een bekend homo-activist “terug in de kast” ging. Hierboven staan een aantal van de reacties op het “terug in de kast”-stuk van homo-activist – nu vroom christen – Michael Glatze op het forum van Marokko.nl.
Hier de originele aankondiging van Glatze, en daaronder een wél intelligente reactie op zijn opmerkelijke overstap.

  1. 3

    Ik moet zeggen dat het lijkt dat Ali_Ben_Guiba er nog wat over nagedacht heeft. Het is alleen jammer dat het nadenken dan weer ophoudt waar ene God regels heeft gemaakt.