Quote van de Dag: Gerry van der List

“Bijna alles wat nu aan moslims wordt voorgehouden als waardevolle normen, zoals scheiding van kerk en staat, gelijkwaardigheid van man en vrouw en acceptatie van homoseksualiteit, is bevochten op [de joods-christelijke] traditie.

[…]

Voor onze humanistische beschaving is Geert Wilders een groter gevaar dan Ella Vogelaar.”

Gerry van der List in Elsevier over de humanistische traditie van Nederland en de uitspraken van Wilders.

  1. 1

    Geert Wilders is helemaal niet geïnteresseerd in het verdedigen van de humanistische beschaving. Hij is bereid veel van onze vrijheden op te geven onder het mom van vrijheid.

  2. 2

    Hij is bereid alles te roepen als het hem maar stemmen, aandacht en macht oplevert. Ik geloof voor geen seconde dat die man ook maar iets van wat hij roept gelooft. Daar is hij toch veel te intelligent voor?

  3. 6

    Inderdaad bevochten op. Er is voor moslims nog een lange weg te gaan, hopelijk lukt het ze ook, maar ik heb er weinig vertrouwen in dat ze dat ook lukt.