Quote van de Dag: Protectionisme

“Je zou ons spaar- en pensioengeld anders kunnen inzetten. Pensioenfondsen als ABP en PGGM zouden grotere belangen moeten nemen in geselecteerde Nederlandse bedrijven. Dit is de manier om meer stabiele en trouwe aandeelhouders te krijgen die kunnen meepraten over de strategie van een onderneming.”

Nederlandse pensioenfondsen moeten het belang van Nederlandse bedrijven dienen, vindt Akzo-topman Hans Wijers. Mag je dat nou protectionisme noemen of niet?

 1. 2

  Sjonge, houdt het eens een keertje op? Alsmaar zoeken naar mogelijkeden het geld van iedereen uit te melken, de risico’s te dekken met andermans pecunia.
  Als het even tegen zit draaien we er “samen” (= doorgaans een ander) voor op. Zit het mee krijgen we er nauwelijks iets voor terug.

  Sorry, een populistisch klinkende reactie. Maar het is toch treurig te zien hoe nu een beroep wordt gedaan op het spaargeld? (Een pensioen is tenslotte ook een soort spaargeld).

  Wijers mag dan stellen dat de nodige voorzichtigheid mooet worden toegepast, toch staat het idee me niet aan, dat pensioengeld wordt gebruikt voor andere zaken dan de oudedagsvoorziening.

  Protectionisme? Zeker wel. Van Wijers’ belang van Akzo zijn succesverhaal te maken.
  Het zou overignes aan de deelnemers van de fondsen moeten zijn, te beslissen of en waar het geld belegd moet worden.

 2. 4

  @3 Leuk! Akzo – zeepbellen.

  Ter aanvulling:
  1. De VGAN (belangenvereniging van akzonobel gepensioneerden) laat weten:
  Akzo heeft door internationale regelgeving de waardering van pensioenverplichtingen in haar financiële verslaglegging moeten veranderen. Het gevolg is dat wijzigingen in deze verplichtingen direct invloed hebben op de resultaten van het bedrijf.
  Voorheen stond Akzo Nobel garant voor de tekorten bij het APF. Dit risico is nu verschoven naar de deelnemers in het pensioenfonds en dus naar de gepensioneerden
  ”.
  En nu wil Wijsers nog meer riscio voor de deelnemers?

  2. Die al risico genoeg lopen omdat ook het Akzo-pensieonfonds in zwaar weer zit en een herstelplan heeft ingediend bij de Nederlandse Bank.

 3. 5

  Wijers pensioen is zeker goed geregeld? Ik dacht dat pensioenfondsen het belang moesetn dienen van de mensen die daar hun pensioen hebben lopen.