1. 1

  Met de huidige ontwikkeling in wereldvoedselprijzen, lijkt het me naief om een koopkrachtverbetering te verwachten voor lagere inkomens.

 2. 2

  Mijn persoonlijke koopkracht is heel erg achteruit gegaan, maar dat komt ook door persoonlijke omstandigheden.

  Verder is het de ziektekostenverzekering die het probleem is. Bij het nieuwe stelsel ging ik er in één keer ?80,- per maand op achteruit en nu is dan ook nog de no-claim afgeschaft.

 3. 3

  @1: daar heb je natuurlijk wel gelijk in, maar toen het de afgelopen jaren wel goed ging met de economie, steeg de koopkracht ook niet, behalve die van de topbestuurders, maar hun koopkrachtontwikkeling is dan ook niet afhankelijk van de economie. Eigenlijk is dat wel een overeenkomst in loonontwikkeling: noch de beloning van topbestuurders, noch die van de werknemers is zelden afhankelijk van de economie. Om verschillende redenen weliswaar, maar dat hoef je er niet bij te vertellen. Of de economie nu goed of slecht draait, de koopkracht van de topbestuurders stijgt meestal wel, die van de werknemers niet.

 4. 4

  Koopkracht gaat al jaren achteruit.

  Oorzaak is grotendeels de grijpgrage overheid met haar steeds grotere diefstal (belasting, boetes, …), achterlijke verhogingen kosten voor diensten uitgevoerd door (semi) overheidsinstellingen, verhoging van voedselprijzen door milieuwetgeving …

 5. 5

  @4: jij ziet boetes voor overtredingen als diefstal, kropotkin? En je hebt de belastingverlaging van een paar jaar geleden volledig gemist, of noem je dat argument uit gewoonte, omdat het zo lekker bekt? De verhoging van de voedselprijzen wordt ook al niet veroorzaakt door milieuwetgeving, zoals je zou kunnen weten, als je het nieuws had gevolgd (die eerder door een gebrek aan milieuwetgeving, m.n. in de VS, veroorzaakt). En de verhoging van de prijzen voor “(semi) overheidsinstellingen” onderschrijf ik wel, maar de meest van die prijsverhogingen zijn er gekomen, nadat die bedrijven geprivatiseerd waren.

 6. 6

  @5

  Het is randje om boetes diefstal te noemen maar feit is natuurlijk wel dat geld van mij kan worden geeist voor zaken waar geen slachoffers zijn gevallen of schade is veroorzaakt. Dicht bij diefstal.

  De belastingverlaging was vooral een inkomstenbelastingding. Daar zit ook niet de grootste pijn. ’t Gaat vooral om overige nieuwe en bestaande ‘sturings’- belastingen en de lokale (OZB) dieven.

  Maakt niet uit of (semi-) (ex) overheidsinstellingen geprivatiseerd zijn of niet. Probleem blijft dat het de enige partij is voor de gewenste dienst. (Waar het langzamerhand een beetje beter gaat is de energiemarkt, daar is nu iets te kiezen)

  Ik weet niet welk nieuws je bedoelt maar de verhoging van de voedselprijzen wordt zeker (o.a.) veroorzaakt door milieuwetgeving en maatregelen.

 7. 7

  @6: Ik noem het over het randje om boetes als diefstal te bestempelen. Je overtreedt een door een door ons zelf gekozen parlement ingestelde regel. Als je daar op betrapt wordt, moet je niet gaan zeuren over diefstal. If you can´t do the time, don´t do the crime.

  De belastingdruk in Nederland is de laatste jaren gedaald. Ons leven is wel duurder geworden , maar dat komt niet door de belastingen.

  “Maakt niet uit of (semi-) (ex) overheidsinstellingen geprivatiseerd zijn of niet”. Wel als je beweert, dat de stijgende prijzen voor die diensten de schuld van de overheid zijn. Tenzij je argument is,d at de overheid die diensten nooit had mogen verkopen. En je mening over de energiebedrijven deel ik niet. Ik betaal zelf nu aanzienlijk meer dan voor de privatisering en die stijging zit hem vooral in de prijzen per kWh en kubieke meters, niet in het vastrecht. De grootste stijging zit hem dus precies in het deel, waar concurrentie voor prijsverlagingen zou gaan zorgen (zo werd ons beloofd). En ik snap zelf ook best, dat een belangrijk deel van die prijsstijgingen aan de oorlog in Irak en aan Katrina e.d. geweten kunnen worden, maar ik vraag me wel af, waarom ik daar met mijn keuze voor natuurstroom en biogas ook aan mee moet betalen (ik zou juist denken, dat de prijzen daarvan gelijk zouden moeten blijven of juist zouden moeten dalen, omdat steeds meer mensen die keuze maken).

  De verhoging van de voedselprijzen ligt aan voedselschaarste op de markt. De algemen mening onder wetenschappers, die daar verstand van hebben, is dat die schaarste wordt veroorzaakt door de opwarming van de aarde, waardoor desertificatie, verzilting en andere milieurampen voor het mislukken van oogsten zorgen. Maar ik ben niet te wijs om te leren en zou graag door je geïnformeerd worden welke milieumaatregelen voor een verhoging van de voedselprijzen hebben gezorgd. Imho en die van de meeste wetenschappers op aarde moeten er nu juist dringend heel goede maatregelen genomen worden om te voorkomen, dat de voedselprijzen volledig de pan uit zullen rijzen. Natuurlijk heb je gelijk, als je stelt, dat die maatregelen ook geld kosten, en daardoor de prijs van voedsel zal verhogen. Maar als het alternatief een nog sterkere stijging van de voedselprijzen is dan zonder die maatregelen het geval zou zijn, dan kies ik met mijn geringe expertise op dat gebied toch voor de maatregelen, waar 98% van de experts het over eens is.