Quote van de Dag: Cordon sanitaire rond de SP

,

[qvdd]

“Metro ziet het goed, je kan spreken van een cordon sanitaire rond de sp. Er wordt niet eens met sp gesproken #doetgeen- rechtaandekiezer”

Aldus Tweede Kamerlid Kooiman van de Socialistische Partij (SP) over het verloop van de kabinetsformatie in Nederland, naar aanleiding van een artikel in de Metro. Wat vindt u van haar opvatting?

Reacties (23)

#1 Inje

Wellicht moet de SP net als de PVV doen. Een paar vervelende punten van te voren aan de kant zetten, zoals de AOW o.i.d. Dan kan er wellicht gesproken worden.

 • Volgende discussie
#2 Jonas

De gerespecteerde afgevaardigde van de SP in reactie op Arnoud Boer:

@arnoudboer moet je mijn tweets wel goed lezen, ik citeer het blad de Metro. Mijn mening: raar dat de SP weer niet om tafel zit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Arnoud

@2: dat is precies de reden waarom ik hier haar hele tweet weergeef. De reactie die jij onder @2 citeert kwam in reactie op een tweet van mijn kant over Nine Kooiman die van mening zou zijn dat er in de formatie sprake is van een cordon sanitaire tegen de Socialistische Partij.

Oordeel zelf of ik de tweet goed lees: naar mijn mening is ze van mening dat de Metro het goed ziet, oftewel ze deelt die mening. Volgens mij doe ik hetzelfde als jij hier doet in relatie tot dezelfde uitspraak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Ernest

Dat geloof ik ook. De PvdA heeft de partij altijd genegeerd, en Cohen trekt een viezer gezicht als hij de SP hoort dan de PVV. Het lijkt ook wel of mensen bijna blij zijn dat Marijnissen gestopt is, want nu kunnen ze met hem gezien worden zonder voor de SP te hoeven kiezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jonas

@4.

De SP heeft de PvdA ontzettend veel kiezers gekost. En niet geheel onterecht. Een oud-PvdA-politicus heeft mij wel eens verteld wat zich in de jaren 90 heeft voltrokken – losraken van de achterban, meer een managerspartij worden, die de veren afschudt en liberale babbeltjes gaat verkopen. Dat verklaart de opkomst van de SP als grotere partij. Dat verklaart dat de PvdA nu ietsje naar links moest in de verkiezingen, maar geen enkel probleem heeft te regeren met de VVD, die dichter bij hun zitten dan de SP.

Het is door Maxime Verhagen een keer gezegd dat toen de besprekingen waren 4 jaar gelden,, dat toen de SP meende dat er ‘hervormingen’ teruggedraaid moesten worden die onder het CDA tot stand waren gekomen, dat toen voor het CDA het klaar was met de SP. Dus niet de PvdA, maar het CDA.

Binnen het CDA zijn er geluiden dat het neo-liberalisme een beetje op haar eind loopt. Dat vertelde de landelijk voorzitter. Ik denk dat dat nog niet CDA-breed wordt gedeeld. Helaas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Teun

Volgens mij is er een hele simpele reden: de SP past alleen in een 100% links kabinet. En dat komt er sowieso niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jonas

Een 100% links kabinet? Dan is de PvdA niet links genoeg. Te simpele reden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 satanskeutel

Beter een cordon sanitaire dan Gordon op je sanitair.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Ernest

@8 Wat een leuke grap, satanskeutel. Het is een woordspeling, waar ik momenteel heel veel plezier aan beleef.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Anne-Marie Mineur

Beetje flauw, Arnoud. Je klopt het enorm op. Je suggereert dat Nine Kooiman spreekt van een cordon sanitair, terwijl ze in feite alleen met instemming de uitspraak in de Metro (http://www.readmetro.com/show/en/MetroHolland/20100628/1/4/) citeert. In dat blad wordt ook met nuance gesproken: “als er al een cordon is, dan eerder rond de SP”. Je spreekt haar erop aan, ze licht het toe: “Mijn mening: raar dat de SP weer niet om tafel zit”. (http://twitter.com/NineKooiman/status/17239314877) Probleem opgelost, zou je zeggen.

Maar blijkbaar is dat niet genoeg gestookt en gereld, blijkbaar moet je Kooiman nog even pakken op haar — toegegeven, niet heel heldere — uitspraak, en je wijdt er een post aan. Gaat het er nou om om helder te krijgen wat ze werkelijk bedoelde, of wil je als een Telegraaf-journalist aan de poten zagen van elke SP’er die je maar kunt vinden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Jonas

@10. Daar ben ik mee begonnen. Overgenomen en getransporteerd naar deze site.

Want die twitter sloot aan bij wat de baas, Emile Roemer later zei dat hij zich buitengesloten voelde. Ook naar PvdA toe alsof deze partij de SP moedwillig buitensluit, wat zeer dicht in de buurt van de beladen term komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Anne-Marie Mineur

@11: Nog afgezien van de vraag of SP’ers geen beladen termen mogen gebruiken en PVV’ers wel, maar het is wel opmerkelijk dat er tot op heden nog niet serieus gekeken is naar de optie met de SP. Uiteraard is het logisch dat het initiatief ligt bij de winnaars, maar veel belangrijker is dat we uitkomen bij een stabiel kabinet. Dan ligt het niet voor de hand om naar de PVV te kijken. Rutte wil niet met GroenLinks en D66, Cohen wil niet zonder. Begrijpelijk ook, want of de een, of de ander zal daarin het onderspit delven. Waarom moet je de optie zónder Rutte en mét de SP nu al per definitie uitsluiten?

De SP heeft zich steeds betoond als een hardwerkende, positief-kritische en democratische partij, zeker in vergelijking met de PVV. In colleges in niet de kleinste steden heeft de SP laten zien dat ze bestuursverantwoordelijkheid kan nemen, en dat is meer dan de PVV kan zeggen. Ik snap dus niet waarom deze optie zonder discussie van tafel is geveegd. Het gaat nog steeds om 15 zetels. Anderhalf keer zoveel als D66 en GroenLinks hebben. Het begint inderdaad op moedwil te lijken om de SP niet tenminste voor een gesprek uit te nodigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Jonas

@12.

Persoonlijk ben ik tegenstander van dat de SP is uitgesloten. Wat ik wel weet is wat Maxime Verhagen heeft gezegd over de vorige keer: de SP zou hervormingen 1e kabinetten Balkenende willen terugdraaien, SP mocht vertrekken van de onderhandelingstafel.

Het lijkt me dat dat nog steeds geldt voor het CDA en de VVD in ieder geval, PvdA in mindere mate. Of de SP heeft niet meer dezelfde opvattingen als 3 jaar geleden.

Op grote punten wat betreft ‘hervormingen’ (65-67, etc) lijkt me dat de SP nog teveel afwijkt van de ‘middengroep’. Daarmee zijn de verschillen met D66 en GroenLinks aanmerkelijk minder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Erik

Waarom er niet met de SP gepraat wordt, begrijp ik ook niet helemaal, maar uiteraard is het moedwil. De vraag is of dat meteen ook kwade wil is, tenslotte staat het iedere partij vrij om niet met een andere partij in de regering te willen, of dat nou de PPV is, de SP of welke andere partij dan ook.

Een stabiel kabinet lijkt me wenselijk, ik vraag me alleen wel af of dat op dit moment ook haalbaar is (ook mét de SP).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Anne-Marie Mineur

@13: Maxime Verhagen heeft zo zijn wensen, de SP heeft ze ook. Maar de SP heeft geen breekpunten genoemd, en het CDA – zeer tegen zijn gewoonte in – alleen de hypotheekrenteaftrek. Onderhandelingen zijn er om te kijken waar ruimte zit. Als standpunten van de SP voor het CDA nu opeens een breekpunt zijn, dan moet hij dát zeggen. Maar hij zegt niks, omdat niemand hem vraagt naar zijn mening over deze variant. Als er niks gevraagd wordt, dan kan er ook geen antwoord komen, laat staan dat er onderhandeld kan worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Anne-Marie Mineur

@15: Moedwil = kwade opzet, of althans “boos opzet”, aldus Van Dale.

En inderdaad staat het iedereen vrij om niet met een willekeurige andere partij te willen regeren, maar het zou leuk zijn als dat dan zou worden uitgesproken, liefst met een beetje toelichting. Ook de SP heeft een achterban van een slordige miljoen kiezers. Daar zou je best een beetje rekening mee kunnen houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Jonas

@15.

Je kijkt naar partijen die het dichtst bij jouw standpunten, beter gezegd hoogste prioriteiten programmapunten staan – bezuinigingen, hervormingen staatsbestel, privatisering/liberalisering, rol overheid, Europa, enz. Het lijkt me niet zozeer dat er breekpunten zijn, meer het beleid. Het CDA heeft de laatste tien jaar laten zien dat ze graag over rechts regeren. Met de PvdA was het zelfs geen echte liefde – dan lijkt het me sterk dat er met de SP graag geregeerd zou worden vanuit het CDA.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Jonas

@16. Daar heb je gelijk in. Al hoewel ik hoop dat de gemiddelde kiezer een beetje weet wat de punten van verschil kunnen zijn. Anders is de stem waarschijnlijk ook ondoordacht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Erik

@16: Ik zou ’t niet op voorhand verkeerd vinden als de SP in de regering kwam, maar ik vraag me af of dat op dit moment in de onderhandelingen een reële optie is. Het lijkt me van belang dat die -al dan niet stabiele- regering er zo snel mogelijk komt en ’t lijkt me verstandig dat de informateur vooral spreekt met die partijen waarmee hij verwacht daadwerkelijk een regering te kunnen vormen. De rechtse partijen zien de SP absoluut niet zitten en een regering zonder rechtse partijen kan geen meerderheid halen in de kamer.

Terzijde, @moedwil: in dagelijks spraakgebruik meestal ‘kwade opzet’ inderdaad, maar kan me beter vinden in “(boos) opzet” zoals mijn Koenen die geeft. Ik zou ’t ook kunnen gebruiken in de zin van ‘opzettelijk, niet per se met kwade bedoelingen, maar welbewust van kwalijke (mede-)gevolgen’ en ik ben geneigd die kwalijke gevolgen inderdaad impliciet bij de betekenis te rekenen. Toch zou ik ’t niet strijdig met mijn taalgevoel vinden als ik zou lezen:”De aktievoerders gingen moedwillig tussen de walvis en de walvisjager varen om zo het harpoeneren te belemmeren.”
Oorspronkelijk betekent het trouwens sowieso een meer neutraal ‘opzettelijk, welbewust’, maar ja, dat zegt natuurlijk niks over wat ’t tegenwoordig betekent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Anne-Marie Mineur

@19: Nogmaals, Erik, alle opties zijn bespreekbaar, maar het zou wel netjes zijn als de andere partijen de SP als een bestaande, legitieme politieke partij zouden beschouwen, met meer zetels dan D66 of GroenLinks, en minder verlies dan het CDA. Niet als een soort onzichtbaar ding, een “elephant in the room” waar niet over gesproken mag worden. Maar blijkbaar is zelfs een “nee” teveel moeite. Dat vind ik niet netjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Jonas

Op de radio bij standpunt.nl met Sharon Gesthuizen en Frans Weisglas.

Sharon noemt dezelfde standpunten als Anne-Marie. Weisglas is kritisch over Rutte. Oneindige discussie eigenlijk. Laat ze maar aanpakken.

“Het is beleefd als de SP wordt uitgenodigd, maar 1,5 miljoen is geen garantie. De boel opblazen’ (Weisglas)

‘Cordon sanitaire’, wordt gebezigd door Sharon.

Weisglas snapt niet dat de VVD zo gemakkelijk praat met de PVV, volgens mij is Weisglas niet zo voorstander van een kabinet met PVV.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Arnoud

Tja. Laat ik na deze discussie vaststellen dat er geen SP-er hier ‘gepakt’ wordt, aangezien dit een gevoel is wat blijkbaar leeft in het SP-kader. Het lijkt me van belang om dat te laten zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Anselm

Men wil natuurlijk geen partijen als de SP want die lui zijn maar lastig, maar coalitiestopverf á la D’66.

 • Vorige discussie