Quote van de Dag: Ambtelijke exercitie

“De noodzakelijke aanpassing van collectieve uitgaven en inkomsten gaat een ambtelijke exercitie te boven. (…) Het fundamentele en in essentie politieke karakter van deze heroverweging kan immers niet ontlopen worden. Voorkomen moet worden dat de 20%-opgave verwordt tot toepassing van de bekende kaasschaafmethode.”

De crisis vergt daadkracht en dat laat het kabinet niet zien. Niet ambtenaren, maar het kabinet hoort de lijnen uit te zetten. Die kritiek zou uit de mond kunnen komen van welke oppositiepartij dan ook, maar het is de Raad van State die de bijl zet in de enkels van de kabinetsplannen voor de komende jaren. De op Prinsjesdag gepresenteerde plannen van het kabinet voor de komende jaren missen urgentie, aldus de RvS.

“Dit (het doorschuiven naar voorjaar 2010, red.) bevordert niet het besef van urgentie van de ingrijpende en ook pijnlijke aanpassingen die moeten plaatsvinden. Dat besef van urgentie is een belangrijke voorwaarde voor het draagvlak dat nodig is voor de aanvaarding van deze aanpassingen, en voor een goede uitvoering ervan.”

Noem het een tik over de vingers, noem het een duw in de goede richting. Het belangrijkste adviesorgaan van de overheid is duidelijk. Opschieten met de plannen en wees niet zo laf, zet zelf de lijnen uit.

Reacties zijn uitgeschakeld