Quote du Jour | Waarom Trump kan winnen

Serie:

© Sargasso logo Quote du Jour

De Amerikaanse politicoloog Sheri Berman becommentariëert op Social Europe het onlangs uitgekomen boek Let Them Eat Tweets: How the Right Rules in an Age of Extreme Inequality van Jacob Hacker and Paul Pierson.

Voor de verklaring van de populariteit van Trump worden net als in het geval van Europees populisme doorgaans twee factoren opgevoerd. Enerzijds is er het sociaal-economische argument (de globalisering heeft veel slachtoffers gemaakt). Anderzijds wordt gewezen op sociaal-culturele factoren (het ressentiment tegen de komst van migranten,  tegen de vrouwenemancipatie en de aandacht voor minderheden in het algemeen ten koste van het ‘eigen volk’).

Hacker en Pierson kiezen niet de ‘stem des volks’ als uitgangspunt voor hun analyse. Zij redeneren in hun boek top-down en laten zien:

‘hoe de (Amerikaanse) elites, en de rijken in het bijzonder, de Republikeinse partij hebben veranderd in een voertuig dat zich toelegt op het beschermen van hun eigen belangen, ten koste van een diep polariserende samenleving en een ondermijning van de democratie.’

Hoe voorkomen de Republikeinen verlies?

Hacker en Pierson sluiten aan bij een in bredere kring levend idee dat een meerderheid van de Amerikanen in de afgelopen periode voorzichtig naar centrum-linkse economische posities is opgeschoven. De Republikeinen zien zich nu voor een dilemma gesteld om daar in mee te gaan en in te leveren op de belangenbehartiging van de rijken of de kans te lopen stemmen onder bredere lagen van de bevolking te verliezen. Volgens Hacker en Pierson heeft de partij er voor gekozen de aandacht af te leiden ‘van de negatieve gevolgen van het economische beleid dat zij verkiezen om zich in plaats daarvan op sociale en culturele kwesties te concentreren.’ Door angst te zaaien over immigranten en de racismekaart te trekken moet blanke kiezers, en vooral de blanke arbeidersklasse, het gevoel gegeven worden dat hun waarden, tradities en identiteiten worden bedreigd. Zoals Hacker en Pierson het verwoordden:

‘Deze noodlottige ommekeer naar tribalisme, met zijn afhankelijkheid van raciale vijandigheid en de voortdurende toename van angst, heeft de mogelijkheden om de plutocraten te dienen enorm uitgebreid. Republikeinse kiezers bleven bij hun partij, zelfs toen hun partij belastinggeld aan de rijken overhandigde, populaire programma’s afbrak en niet reageerde op voor de hand liggende kansen om hun leven te verbeteren’ (…) De beste manier om de diepe problemen waarmee de Amerikaanse democratie wordt geconfronteerd te begrijpen, is door te focussen op hoe de Republikeinse elites bewust ‘gebruik maakten van reeds bestaande vooroordelen bij het nastreven van politiek gewin’.Bij afwezigheid van ‘elitemanipulatie en het aanwakkeren van verontwaardiging’ zouden Amerikaanse burgers heel goed ‘ontvankelijk kunnen zijn voor meer gematigde beleidsstandpunten en strategieën’.
Europa
Tot zover het Amerikaanse verhaal, schrijft Berman. Maar betekent dit dat Hacker en Pierson ons ook iets kunnen vertellen over het Europese rechts-populisme? Daar hebben we toch wel een probleem, meent zij. Want de sociaal-economische omstandigheden in Europa verschillen aanzienlijk van die in de VS. Toch zien we hier vergelijkbare trends in de identiteitspolitiek en de polarisatie.
Hacker en Pierson stellen terecht dat het succes van de Republikeinse partij en rechtse populisten meer in het algemeen afhangt van het verleggen van de aandacht van de kiezers van economische naar niet-economische kwesties en van klasse naar etnische identiteiten. Maar is het mogelijk om dit te begrijpen zonder ook te kijken naar de verschuivingen die plaats hebben gevonden bij de linkse partijen – en in het bijzonder naar de afzwakking van hun (linkse) economische profiel en de daarmee gepaard gaande toenemende aandacht die door hen wordt besteed aan niet-economische problemen en niet-klasse-identiteiten in de afgelopen decennia?
Kortom: is de populariteit van Le Pen, Wilders, Salvini en consorten te begrijpen zonder ontwikkelingen in het linkse kamp mee te nemen?

Reacties (34)

#1 Cerridwen

Kortom: is de populariteit van Le Pen, Wilders, Salvini en consorten te begrijpen zonder ontwikkelingen in het linkse kamp mee te nemen?

Niet als het om het economisch beleid gaat, de klassieke links-rechts as zeg maar.
Wel als het gaat om de koppeling van links economisch beleid aan een progressief, kosmopolitisch wereldbeeld. Maar dat wordt hier natuurlijk niet bedoeld.

Dit soort analyses zijn een wanhopige poging om de eigen klassiek-linkse ideologie maar niet kritisch te hoeven bekijken in het licht van de verandering van politieke onderwerpen en de keuzes van het electoraat.

Je hoeft maar naar Corbyn te kijken om te zien dat je met star vasthouden aan de vertrouwde klassiek-linkse politiek je oude kiezers niet meer terugwint.

De enige weg is, zoals wel vaker, vooruit. Linkse partijen moeten zich verhouden tot de onderwerpen die mensen nu bezighouden, en dat is inclusief de onderwerpen waar rechts-populistische partijen hun kiezers trekken: immigratie en de culturele en sociale veranderingen die daarmee gepaard gaan. Dat wil niet zeggen dat je standpunten van rechts-populistische partijen moet overnemen, als je maar erkent dat een groot deel van het electoraat zich wél tot die standpunten voelt aangetrokken.

 • Volgende discussie
#2 Raymond Horstman

Wat ook speelt is de extreem lage opkomst bij verkiezingen in de VS plus een kiessysteem dat polarisatie blijkbaar in de hand werkt. Ik heb een tijd geleden een kaart gevonden met de resultaten van de presidentverkiezingen in 2016. Daarbij werden de niet uitgebrachte stemmen van de thuisblijvers toegewezen aan nobody. Nobody won de verkiezingen met een landslide. Trump en Hillary Clinton kwamen er niet aan te pas. Het is om deze redenen dat Trump in 2016 kon winnen en dat kan nu weer gebeuren. Hoewel Four more years vermoedelijk het einde betekenen van de wereld zoals we die kennen of meenden te kennen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 beugwant

@1: De behoudende (politieke) elite is er ook goed in om marginale onderwerpen groots op te blazen. Ooit werden onze verkiezingen beheerst door de abortusdiscussie, terwijl dat thema eigenlijk alleen voor ongewenst zwangere vrouwen zou moeten spelen. Maar iedereen, oude blanke mannetjes die toen nog niet zo heetten voorop, moest er maar wat van vinden.
Ook de oorspronkelijke vreemdelingenproblematiek is door het grootkapitaal geschapen: de industrie wilde goedkope ongeschoolde arbeid, maar ze was zelfs nog te krenterig om die na gebruik te repatriëren. En nu wordt dat gespind alsof ‘links’ die mensen hierheen heeft gehaald. Waarvan en vooral waarom links dat gedaan zou hebben, blijft een mysterie. Het is tenslotte concurrentie van de ‘eigen’ arbeidersklasse.

@2: Ook bij de Nederlandse opkomstcijfers is de kans groot dat zo’n nobody de premier mag leveren. Eigenlijk zou de kiesdeler al vooraf moeten vaststaan en zouden de niet opgekomen zetels leeg moeten blijven, maar daar willen die pluchezuchtige haantjes niet aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Hans Custers

@1

Linkse partijen moeten zich verhouden tot de onderwerpen die mensen nu bezighouden, en dat is inclusief de onderwerpen waar rechts-populistische partijen hun kiezers trekken: immigratie en de culturele en sociale veranderingen die daarmee gepaard gaan.

Dat impliceert dat linkse partijen zich nu niet tot die onderwerpen zouden verhouden. Waar baseer je dat op?

Wat mij betreft is het probleem net hoe ervoor te zorgen dat de agenda niet steeds weer wordt bepaald door leugens en propaganda. Het gaat namelijk allang niet meer om inhoud en om werkelijke problemen. Als de Democraten een overtuigend antwoord hebben op een thema van de Trump-meute, liegt die meute gewoon weer wat nieuwe “problemen” bij elkaar.

Kijk naar de Republikeinse conventie van vorige week: vier dagen van schaamteloze leugens en propaganda, die in niets meer te onderscheiden zijn van hoe in een dictatuur de bevolking wordt belazerd. De enige vraag die er op dit moment in de VS echt toe doet: hoe verzet je je tegen een opportunistische, niets en niemand onziende, machtsbeluste meute die bezig is met een staatsgreep in slow motion?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Frank789

@4: En alweer een stap verder:
White House deputy chief of staff Dan Scavino posted a faked video Sunday night on Twitter that showed the former vice president appearing to be sound asleep and snoring as an interview was set to begin.
However, the video is faked, with Biden’s face digitally place on Belafonte’s body,

Dat is dan nog niet eens deepfake, wat kunnen we daar nog van verwachten?

https://www.huffpost.com/entry/joe-biden-fake-dan-scavino-harry-belafonte_n_5f4d5c9dc5b697186e39e177

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Cerridwen

@4:

Dat impliceert dat linkse partijen zich nu niet tot die onderwerpen zouden verhouden. Waar baseer je dat op?

Ik bedoel de neiging te reageren zoals jij in je tweede alinea doet: de leugens en propaganda van rechts is volgens jou het issue, niet immigratie en de veranderingen die daarmee gepaard gaan zelf.

Onder al dat stemmingmaken, leugens en propaganda zitten wel degelijk serieuze issues waar mensen hun stemkeuze op bepalen, en als je daarop een antwoord wil formuleren is de eerste stap dat te erkennen.

(over de rampzaligheid van de Republikeinen ben ik het verder met je eens. De vraag waar ik op reageerde ging over de aantrekkingskracht van de Europese rechts-populisten)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Cerridwen

@3:

Ooit werden onze verkiezingen beheerst door de abortusdiscussie

Dat lijkt me juist iets om blij mee te zijn, de status quo was immers een abortusverbod, landelijke aandacht zorgde voor verruiming van de mogelijkheden.

Ook de oorspronkelijke vreemdelingenproblematiek is door het grootkapitaal geschapen: de industrie wilde goedkope ongeschoolde arbeid, maar ze was zelfs nog te krenterig om die na gebruik te repatriëren.

Je beseft hopelijk dat dit een linkse mythe is?

Niet in de zin dat het niet waar is dat het bedrijfsleven graag goedkope arbeidskrachten hierheen haalt, wel in de implicatie dat we zonder het bedrijfsleven geen ‘vreemdelingenproblematiek’ zouden hebben gehad.

Het vingerwijzen wie er het meeste ‘schuld’ heeft aan de komst van migranten naar Nederland is verder een treurige kleuterdiscussie. Een meer volwassen benadering zou beginnen met het constateren dat Nederland een immigratieland is, daarnaast dat dit weerstand oproept en voor soms grote veranderingen zorgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hans Custers

@6

de leugens en propaganda van rechts is volgens jou het issue

Dat zeg ik omdat dat het issue is. Als je beweert dat dat niet zo is ontken je de realiteit. De Trump-meute agendeert geen werkelijk problemen, ze praat de kiezers allerlei problemen aan met grove leugens en misleidende propaganda. Ik durf hier de stelling aan dat de schaal waarop dat in het huidige Amerika gebeurt in geen enkele westerse democratie meer is voorgekomen sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw.

Als je dat ontkent, of bagatelliseert, en doet alsof het eigenlijk allemaal de schuld van links is (je zegt dat niet letterlijk natuurlijk, maar de suggestie is er wel), legitimeer je het.

Onder al dat stemmingmaken, leugens en propaganda zitten wel degelijk serieuze issues waar mensen hun stemkeuze op bepalen, en als je daarop een antwoord wil formuleren is de eerste stap dat te erkennen.

Heb je de afgelopen 20 jaar nog wel eens een krant gelezen, of zo? Dat linkse partijen die issues niet zouden erkennen is grote onzin. Maar een groot deel van de achterban verafschuwt de retoriek van extreemrechts en het beleid van rechts op die punten en dus is het alleen maar terecht dat linkse partijen daar niet in meegaan.

De vraag waar ik op reageerde ging over de aantrekkingskracht van de Europese rechts-populisten

De Europese rechts-populisten zijn in een hele hoop opzichten vergelijkbaar met de Republikeinen. Hetzelfde opportunisme, dezelfde propagandatrucs, dezelfde machtsbelustheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Jos van Dijk

@7: …..en daarnaast dat de weerstand tegen immigratie volgens het oude machtspolitieke principe ‘verdeel en heers’ misbruikt wordt om de aandacht af te leiden van neoliberale hervormingen die leiden tot een gestage achteruitgang van inkomens, werkgelegenheid en rechten van lagere en midden inkomensgroepen.

Berman heeft gelijk. Je kunt de Amerikaanse verhoudingen niet een-op-een overzetten naar de Europese politiek. Maar er zit wat mij betreft wel een les in het verhaal van Hacker en Pierson. Politiek gaat over het winnen van macht. Stemmingen onder de bevolking zijn belangrijk, maar vergeet niet te kijken naar de strategieën van de hoofdrolspelers die via campagnes en media deze stemmingen proberen te beïnvloeden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Julia

Een deel van het electoraat denkt gewoon tribaal. “Die hoort bij ons en die andere niet want die heeft een ander kleurtje.”

Daar komt een deel van de populariteit van Trump vandaan.

Tribalisme is het sterkst in oorlogsituaties (Afganistan), en in de westerse mens wijkt daar niet van af. Hoe meer crisis, hoe meer tribalisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Le Redoutable

” Volgens Hacker en Pierson heeft de partij er voor gekozen de aandacht af te leiden ‘van de negatieve gevolgen van het economische beleid dat zij verkiezen”

Voor de Corona ging het juist heel goed met de economie en de werkgelegenheid in de VS, of tijdens de Corona iemand anders het heel veel beter had gekund lijkt mij moeilijk hard te maken. Zeker gezien de regering Trump veel geleend geld voor steun uittrekt en daarmee een behoorlijk links sociaal-economisch programma voert, de democraten kunnen dan alleen maar nog meer geld beloven, maar de vraag is of dat dan nog geloofwaardig en realistisch is. Asscher probeerde dat hier ook, maar dat leverde hem louter verlies in de peilingen op.

Hoe voorkomen de Republikeinen verlies?

Hier wordt hard aan gewerkt door een paar looney lokale Democratische bestuurders en de extreme tak van BLM/Antifa. Net als dat de rellen van de zomer hier de PVV een flinke herstart hebben gegeven doen deze dat in de VS voor Trump. Dat Biden het oppositie voeren grotendeels aan de pers overlaat helpt de Republikeinen ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 majava

Voor de Corona ging het juist heel goed met de economie en de werkgelegenheid in de VS

@11: Ja, met de werkgelegenheid wel. Dus geen moeite om 2 of 3 banen in te vullen die een deel van de bevolking echt nodig heeft om het hoofd boven water te houden. Maar hoe zou rechts en corporate Nederland reageren op een staatsschuld zoals een land als de VS? (ook dat is economie) Of de handelsbalans van de VS (jep, economie). Waarom slikt de rechtse Amerikaan dat allemaal wel en zou het hier materiaal zijn om linkse politici te kielhalen?

@Julia: het is nu onderhand al wel duidelijk dat het hier en daar al helemaal niet meer om inhoud gaat. Voor de Republikeinen zeker niet meer. Die hebben voor het presidentschap deze keer niet eens een programma meer. Dat zou je hier moeten flikken. Gelukkig zijn we niet zo ver, maar als je op (niet representatief, ik weet t) Twitter soms kijkt, dan hebben we er ook een aantal die denken in ‘voor of tegen ons’. Ben je tegen dan krijg je echt van alles naar je hoofd geslingerd.

Dat gezegd hebbende, waarom moeten we het over immigratie hebben als dat een inhoudelijke discussie vereist, terwijl een deel van het electoraat daar totaal niet naar kan luisteren, omdat die bij de eerste genuanceerde zinnen al meteen het hele deug-vloekwoordenboek opbruikt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Julia

@12: De republikeinen kiezen voor het afbranden van de tegenpartij omdat ze denken dat ze daarmee de kans op een overwinning vergroten.

Wat betreft immigratie denk ik dat een deel van het electoraat zelf wel voelt dat ze “fout” zijn. Zij willen voorgetrokken worden wat gelijk staat aan racisme en discriminatie.

Daarom wordt er gecommuniceerd via dog-wistles. Via een omweg. Een open debat is niet mogelijk, vanwege hun racisme en discriminatie. Dan vallen ze door de mand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 beugwant

@12: ”Dat zou je hier moeten flikken. “

Een presidentschap? 😀
Niettemin heeft hier de PVV al eens meegedaan met een programma dat op een A4tje paste. Men is op weg (maar niet samen).

Een groot deel van het electoraat lijkt er van uit te gaan dat er maar een beperkte hoeveelheid levensgeluk is.
Bij koek gaat dat misschien op, maar dan moet je niet op iemand stemmen die jou zelfs geen kruimels laat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 tigger

@13:

De republikeinen kiezen voor het afbranden van de tegenpartij omdat ze denken dat ze daarmee de kans op een overwinning vergroten.

De Republikeinen hebben een aanhang van rond de 40% van de bevolking. Het is een minderheidspartij. De enige manier om te winnen is om een deel van de meerderheid zo verschrikkelijk te demotiveren zodat ze niet op komen dagen om te stemmen door hun kandidaat volledig de grond in te trappen in combinatie met zoveel mogelijk vals te spelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

Nu ja, de Democraten hebben ook geen kandidaat die volle zalen trekt. Feitelijk is ie zwakker dan hun vorige kandidaat. Alleen omdat het geen vrouw is, maakt ie nog een kans. Overigens vind ik dat de Democraten ook vooral een negatieve campagne voeren. Nou is dat met hun kiesstelsel ook wel logisch (als je maar twee smaakjes kunt kiezen, hoef je de kiezer maar ervan te overtuigen dat dat andere smaakje vies is, om ze jouw smaakje te laten kiezen. In die zin heeft het Nederlandse kiesstelsel een inherente beveiliging ingebouwd tegen al te zeer op het negatieve orgel gaan).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Hans Custers

@14

Een groot deel van het electoraat lijkt er van uit te gaan dat er maar een beperkte hoeveelheid levensgeluk is.

Ik ben bang dat het nog veel erger is. Voor een niet onaanzienlijk deel van de mensheid lijkt trappen naar degenen die (vermeend) lager op de maatschappelijke ladder staan werkelijk bij te dragen aan het levensgeluk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Prediker

Laat de clickbait-titel voortaan maar achterwege.

Uit dit betoog wordt op geen enkele manier duidelijk dát Trump komende november kan winnen, laat staan inzichtelijk hoe dan wel.

Hooguit wordt duidelijk waarom Trump nog altijd redelijk populair is bij zijn achterban, waarom de arbeidersklasse tegen haar economische belang in stemt en rechts-nationalistische partijen het steeds beter doen, ook in Europa.

Probleem met die analyse is echter dat de politiek wel degelijk het gevoel van de meute volgt: de VVD en het CDA zijn op het immigratiethema gaan zitten nádat Pim Fortuyn en Geert Wilders er hoge ogen mee gooiden.

En da’s niet omdat linkse partijen de afgelopen dertig jaar traditioneel linkse sociaal-economische politiek hebben laten varen.

Integendeel, want de hardwerkende Nederlander meent net als de Archie Bunkers in de VS dat die vooral ten goede komen aan vreemdelingen, allochtonen, kleurlingen m.a.w. ‘anderen’, van zijn zuurverdiende belastingcenten.

Het is wél omdat de PvdA (net als de overige partijen, behalve de SP) wordt bevolkt door hogeropgeleide, goed verdienende middenklassers, die neerkijken op het klootjesvolk, de arbeiders – en hen belerend en vermandend toespreken dat zij niet zo provinciaal, racistisch, transfoob en weet ik niet wat nog al moeten zijn – terwijl die hogeropgeleide, mondaine klasse de vruchten plukt van de mondialisering, terwijl de arbeidersklasse achterblijft en de rekening krijgt gepresenteerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Cerridwen

@8:

Dat zeg ik omdat dat het issue is. Als je beweert dat dat niet zo is ontken je de realiteit.

De realiteit is dat grote groepen burgers zich onbehagelijk voelen over zaken als immigratie, mondialisering en de grote veranderingen in de maatschappij die daarmee gepaard gaan. Deze mensen zijn gevoelig voor de boodschap van rechts-populistische partijen. Dát is het echte issue, en als je dat niet onderkent begrijp je een vrij fundamentele factor onder het gedrag van het electoraat niet.

Vervolgens ontstaat er een positieve feedbackloop waarin rechtse populisten dit sentiment aftappen en vervolgens ook weer voeden, maar dat is secundair.

Als je dat ontkent, of bagatelliseert, en doet alsof het eigenlijk allemaal de schuld van links is (je zegt dat niet letterlijk natuurlijk, maar de suggestie is er wel)

Je begrijpt het niet. In tegenstelling tot Jos geef ik links niet de schuld van de opkomst van het rechts-populisme. Ik maak links wel een verwijt, maar dat is dat ze een onrealistisch beeld hebben van wat het electoraat beweegt, en daarmee een onrealistisch beeld van de aantrekkingskracht van de eigen ideeën. Dat helpt natuurlijk niet om verkiezingen te winnen.

Heb je de afgelopen 20 jaar nog wel eens een krant gelezen, of zo? Dat linkse partijen die issues niet zouden erkennen is grote onzin.

Kan je ook normaal discussiëren? De opmerking over geen krant lezen slaat echt nergens op, dit is een issue waar je gewoon van mening over zou moeten kunnen verschillen zonder allerlei denigrerende opmerkingen.

De mate waarin links dit onderkent verschilt nogal; er zijn zeker mensen op links die het onbehagen met migratie snappen, maar aan de andere kant zijn analyses zoals van Jos (het komt doordat linkse partijen economisch teveel naar rechts zijn opgeschoven) of zoals van jou (er is feitelijk niets aan de hand, het probleem wordt mensen aangepraat door rechtse volksmenners) heel populair.

Maar een groot deel van de achterban verafschuwt de retoriek van extreemrechts en het beleid van rechts op die punten en dus is het alleen maar terecht dat linkse partijen daar niet in meegaan.

Je lijkt voetstoots aan te nemen dat ik voorstander zou zijn dat linkse partijen de oplossingen van populistisch rechts over te nemen. Dat is zeker niet waar. Het deel van het electoraat dat het hier zeer mee oneens is moet ook bediend worden. Ik pleit er alleen voor dat je een realistische analyse maakt over hoe groot dit deel van het electoraat precies is, zodat je je ambities kan bijstellen.

Of inderdaad andersom, als het je ambitie is om wél een meerderheid voor jouw ideeën te winnen, dat je dan je programma en communicatiestrategie daarop kan aanpassen.

De Europese rechts-populisten zijn in een hele hoop opzichten vergelijkbaar met de Republikeinen.

En in andere opzichten weer niet. Je kan de chaos in de VS niet 1-op-1 extrapoleren naar de situatie in Europa of Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Julia

@17: er is genoeg ressentiment. Het gaat volgens mij vooral om allochtonen die stijgen op de sociale ladder.

Sommigen wordt ingehaald op de sociale ladder door allochtonen en reageren met furie.

Mijn witte buurman voelt zich ook regelmatig gediscrimineerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 majava

@19:

Ik pleit er alleen voor dat je een realistische analyse maakt over hoe groot dit deel van het electoraat precies is

Dat is simpel. Dat is maximaal 20-25% in Nederland.

Alleen maak jij de fout dat rechts populisten een issue aankaarten en een boodschap verkopen die consistent is. De issue die ze aan willen pakken en waar ze consistent in zijn is buitenlanders. Of immigratie, zoals jij dat noemt. De “grote veranderingen in de maatschappij die daarmee gepaard gaan”, zoals jij dat noemt, is gekleurde mensen om je heen. Als jij daar anders over denkt, kom dan maar met onderbouwde echte ‘grote veranderingen’.

Mondialisering, vrije handel, belastingen, heffingen, voorzieningen zijn in de praktijk issues voor de kiezers, maar de rechts-populistische partijen stemmen in de tweede kamer op al die punten tegen wat de aanhang zou willen. Ze weten ook wel hoe ondoorzichtig hun stemgedrag is, dus dat heeft niemand door. Wat rechts populisten (partijen en stemmers) verbindt is de buitenlander die de stok is om de hond te slaan.

Brexit was jarenlang economisch austerity die vooral de lager betaalden heeft geraakt, dat prachtig kon worden uitgemolken door zeggen de EU grenzen te sluiten en nationalisme aan te wakkeren. Brexit was op papier niet te verdedigen. Brexit gebeurde ook niet door een slappe Labour leider. Brexit was een hoop ontevreden Britten die gepakt waren door rechts beleid. In het VK en in de VS is het deel van het electoraat dat gevoelig is voor rechts populistische valkuilpolitiek gegroeid tot ca. 50%. De taak is hier om dat niet zover te laten komen.

Hoe komt het dat ik telkens het gevoel krijg dat jij, Cerridwen, toch graag aan links adviseert om een bepaalde vorm van die stok, twijg, tak of dergelijks aan te reiken aan het electoraat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 majava

Dit recente artikel is een prachtvoorbeeld hoe echte problemen ontstaan, wat de gevolgen zijn (de problemen die we nu zien) en wat we dan niet zullen lezen; hoe de rechtse politiek dit gaat uitmelken.

https://nos.nl/artikel/2346263-inspectie-politie-verliest-greep-op-de-wijken.html
De problemen zien we snel, dat pikt iedereen op: criminaliteit onder de jeugd. Heel simpel wordt dat ‘rellende buitenlanders’ oid. Maakt nu even niet uit hoe men dit verder spint, er is wel een probleem.

Wat is dan de oorzaak? Even zoeken…

de wijkagenten worden steeds vaker ingezet voor andere taken. Daarnaast worden de agenten ingezet voor noodhulp, het begeleiden van demonstraties en het beveiligen van personen. “Dat vreet capaciteit.”

Intussen verdwijnen er steeds meer gespecialiseerde teams, zoals het hennepteam, jeugdagenten en het team woninginbraken.

Ook leidt het grote aantal meldingen over verwarde personen tot een flinke belasting van de politie. Deze signalen zouden eigenlijk vanuit de zorg al vroegtijdig moeten worden opgepakt zodat ze niet bij de politie terecht komen.

Daarnaast is er volgens de bond meer prioriteit gegeven aan het opsporen en vervolgen van criminelen dan aan het voorkomen van sociale onveiligheid en misdaad in de wijk.

Alles, maar dan ook alles is geen toeval, maar was gewoon (rechts) beleid. Bezuinigen, focus op repressie en verkeerde beslissingen. Ik durf me hand ervoor in het vuur te steken dat PVV en FvD heerlijk met deze uitwassen van VVD beleid hebben meegestemd.

En dat er na het lezen van dit artikel door de aanhang van al die partijen slechts één zinnetje blijft hangen: “maar komt er steeds meer op de politie af, zoals onlangs de rellen in onder andere Den Haag en Utrecht.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Cerridwen

@21:

Dat is simpel. Dat is maximaal 20-25% in Nederland.

Het is helemaal niet simpel. Het percentage mensen wat zich zorgen maakt over zaken als immigratie en integratie is een stuk hoger, en het hangt ook van het onderwerp af. Het is nuttiger niet zwart-wit over dit soort zaken te denken.

De “grote veranderingen in de maatschappij die daarmee gepaard gaan”, zoals jij dat noemt, is gekleurde mensen om je heen.

Migranten zijn gekleurd volgens jou?

Maar inderdaad, een van de grote veranderingen door de grote immigratie is dat de sociale omgeving op sommige plekken in relatief korte tijd sterk is veranderd. Immigranten nemen hun eigen referentiekader mee, en dat merken we inmiddels voortdurend.

Brexit gebeurde ook niet door een slappe Labour leider. Brexit was een hoop ontevreden Britten die gepakt waren door rechts beleid.

Dus daarom stemden die ontevreden Britten rechts?

Corbyn heeft overigens wel degelijk op meerdere momenten een belangrijk aandeel gehad in het realiseren van de Brexit. Ik ben het met je eens dat cruciaal is dat we de rechts-populisten verslaan, en daarvoor lijkt het mij super belangrijk om te leren van episodes als Corbyn en de brexit, in plaats van dit als irrelevant terzijde te schuiven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Hans Custers

@19

Ten eerste blijf je maar suggereren dat linkse partijen de “grote veranderingen in de maatschappij” zouden negeren. Dat is en blijft onzin. Als ze dat al ooit deden, dan is dat zeker 20 jaar geleden. Blijkbaar lukt het maar niet om je dat aan het verstand te peuteren. Want als ik dat op een wat sarcastische manier duidelijk probeer te maken – omdat je er al zo vaak op bent gewezen – dan discussieer ik niet meer normaal.

En hoe extreemrechts op alle mogelijke manieren onvrede probeert te voeden hebben we dit jaar kunnen zien, met hun standpunten over corona. Voor de lockdown was de regering te laks, en toen de lockdown wel kwam draaide het in een paar weken helemaal om. Het is niet goed of het deugt niet, dat is waar het om gaat. Aanwakkeren van onvrede. Natuurlijk worden daar ook reële problemen voor gebruikt, zeker als daar een xenofoob, racistisch of nationalistisch tintje aan kan worden gegeven. Want daar smult het meest fanatieke deel van de achterban van.

Mijn punt is en blijft dat de populisten er steeds weer in slagen de agenda grotendeels te bepalen. Dat gebeurt nu al zeker 20 jaar, in de VS nog langer. Het sentiment dat ze reële problemen aankaarten die serieus genomen moeten worden heeft tot nu toe voor als gevolg dat die populisten alleen maar steeds extremer worden. Dat is hoe het machtsspelletje werkt: onvrede aanwakkeren, eisen dat die serieus wordt genomen, waarna de hele boel weer een stukje naar rechts schuift. In de VS is het al zover dat het voortbestaan van de democratie op het spel staat. Ik hoop dat het hier niet zover komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Julia

@24:”, eisen dat die serieus wordt genomen, waarna de hele boel weer een stukje naar rechts schuift ”

Populistisch rechts kan hierdoor invloed uitoefenen zonder dat ze in de regering zitten.

Een deel van het electoraat lijkt door links aan de kant te lijken geschoven vanwege onwelriekendheid. Rechts maakt daar dankbaar gebruik van.

Ik maak me ook zorgen om de democratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Hans Custers

@25

Populistisch rechts kan hierdoor invloed uitoefenen zonder dat ze in de regering zitten

Dat is precies wat er aan de hand is. Een groep demagogen (Wilders, Bosma, Baudet), hulpdemagogen (Duk, Roos, Zwagerman) en hun fanatieke achterban oefent macht uit. Daarbij spannen ze een deel van de bevolking dat werkelijk reden heeft om ontevreden te zijn voor hun karretje. En we blijven maar doen alsof je dat oplost door dat gedrag te belonen, en ze steeds weer een beetje hun zin te geven. We zien al twintig jaar hoe dat uitpakt: ze worden alleen maar extremer en hun invloed wordt alleen maar groter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 majava

@23: Je blijft alles negeren. Ik stel het juist zwart-wit om het te contrasteren, zodat je het misschien begrijpt, of dat het dan tenminste beter zichtbaar wordt voor andere lezers dat jij de nuance zelf speelt, terwijl dat (dat stelde ik al in #12 al) totaal verspilde moeite is voor het rechts populistische deel. Geen commentaar ook van je op #22, want dat is de kern van de zaak, die jij graag uit de weg gaat. Rellende allochtonen, iets dat gewoon door slechte, autochtone bestuurders in de hand gewerkt wordt, moet van jou op de linkse agenda komen. En dan mogen ze het van jou natuurlijk niet gaan hebben over linkse hobbies als geld naar preventie, jeugdwerk, buurtdeugers, etc. Maar over hoe anders nu de rellende jeugd van kleur is dan decennia terug en wat we daar aan gaan doen.

Zwart-wit krijg je het van mij, omdat jouw gespeelde nuance gewoon toneel is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 KJH

Op dezelfde manier dat vakbondslinks geen echt garen spint bij volksverheffing (want een verheven onderklasse zal niet zo links meer stemmen), heeft samenzweringstheorierechts er geen baat bij dat samenzweringen doorgeprikt worden. Je moet als politieke stroming wel een beetje aan je continuiteit denken!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Micowoco

Iemand vatte het zo samen: Trump drijft op schadenfreude. Zolang hij de groepen waar zijn aanhangers een hekel aan hebben, pijn blijft doen, vinden ze het prachtig. Dat hij óók hen pijn doet, maakt ze niet uit, daar zijn ze te dom voor. En dus blijven ze hem trouw, terwijl de linkervleugel van de Democratische partij baalt omdat Bernie Sanders (alweer) de pas is afgesneden. Voeg daarbij voter suppression en dat soort apenstreken en Trump zou idd zomaar kunnen winnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Frank789

@29: Trump doet er alles aan om de verkiezingen te saboteren. Hij roept nu op om dubbel te gaan stemmen. Openlijk oproepen tot fraude zodat hij de verkiezingsuitslag naast zich neer kan leggen wegens zijn eigen fraude. Straks is Covid-19 niet de nekslag voor Trump, maar juist datgene wat hem in staat bracht de overwinning te stelen.

Ik vrees vooral wat ons te wachten staat als een tweede overwinning Trump en consorten helemaal uit het dak laat gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 beugwant

@30: Dat wordt een tweede Amerikaanse burgeroorlog waarbij Europa verlamd toekijkt en Rusland en China er met de buit vandoor gaan. En als zo’n oorlog kan worden afgewend, dan alleen maar omdat een aantal staten uit de federatie stappen, zodat het daar een lappendeken wordt. Ook dan gaan China en Rusland er met de buit vandoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Frank789

@31: Als Trump duidelijk wint wordt het geen burgeroorlog m.i.
Wel zie ik staten als California proberen zich af te scheiden.

Als Trump niet wint en weigert het WH te verlaten en de protestmarsen de straten blokkeren, dan springen de milities tevoorschijn en delen van Homeland security enz.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Hans Custers

@32

De kans dat Trump duidelijk wint is niet zo groot lijkt me. Als hij wint zal het waarschijnlijk op dezelfde manier zien als in 2016: met minder stemmen dan Biden. De verwachting is dat Biden een vrij ruime meerderheid (2 tot 3 procentpunt) van de stemmen nodig heeft om een redelijke kans te maken meer kiesmannen binnen te halen.

En verder is het de vraag wat de Republikeinen de komende maand nog gaan proberen om eerlijke verkiezingen te saboteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Micowoco

Wilde scenario’s zoals de afscheiding van Californië (geen slecht idee op zich, hoor) gaan gewoon niet gebeuren. Verbijsterend veel zaken in de VS liggen rotsvast. (Overgaan op het metrisch systeem? Haha. Een eerlijkere verdeling van kiesmannen? Woe-ha-ha!) Wel is een verder afglijden op diverse wereldlijsten makkelijk te voorspellen.

 • Vorige discussie