Quote du Jour | Waarom Trump kan winnen

De Amerikaanse politicoloog Sheri Berman becommentariëert op Social Europe het onlangs uitgekomen boek Let Them Eat Tweets: How the Right Rules in an Age of Extreme Inequality van Jacob Hacker and Paul Pierson. Voor de verklaring van de populariteit van Trump worden net als in het geval van Europees populisme doorgaans twee factoren opgevoerd. Enerzijds is er het sociaal-economische argument (de globalisering heeft veel slachtoffers gemaakt). Anderzijds wordt gewezen op sociaal-culturele factoren (het ressentiment tegen de komst van migranten,  tegen de vrouwenemancipatie en de aandacht voor minderheden in het algemeen ten koste van het 'eigen volk'). Hacker en Pierson kiezen niet de 'stem des volks' als uitgangspunt voor hun analyse. Zij redeneren in hun boek top-down en laten zien: 'hoe de (Amerikaanse) elites, en de rijken in het bijzonder, de Republikeinse partij hebben veranderd in een voertuig dat zich toelegt op het beschermen van hun eigen belangen, ten koste van een diep polariserende samenleving en een ondermijning van de democratie.'

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Quote du Jour | Donald Trump is vleesgeworden satire

In the short time since Trump declared his candidacy, he has performed a public service by exposing, however crudely and at times inadvertently, the posturings of both the Republicans and the Democrats and the foolishness and obsolescence of much of the political culture they share. He is, as many say, making a mockery of the entire political process with his bull-in-a-china-shop antics. But the mockery in this case may be overdue, highly warranted, and ultimately a spur to reform rather than the crime against civic order that has scandalized those who see him, in the words of the former George W. Bush speechwriter Michael Gerson, as “dangerous to democracy.”

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.