Quote du jour | Rechts

SargQdJ09

Wat er op de rechterflank van het politieke krachtenveld gebeurt, is van meer betekenis dan wat zich afspeelt aan de linkerzijde. De reden is eenvoudig: Nederland is overwegend rechts, in een verhouding van ruwweg tachtig tegen zestig zetels. In dit vrijwel onveranderlijke gegeven ligt een verklaring voor de overmatige aandacht voor de PVV.

De partij speelt een belangrijker rol in de machtsbalans dan de SP. Over de anderhalf miljoen kiezers die in 2006 op deze rode partij stemden, heeft nooit iemand zich druk gemaakt. De socialist Marijnissen werd na de verkiezingen in mum van tijd van de machtsvorming uitgesloten. CDA en PvdA hadden geen boodschap aan hem.

Columnist Hans Goslinga verklaart de PVV-obsessie van het professionele politieke commentariat.

 1. 1

  Ook deze site geeft – tot vervelend toe – veel meer aandacht aan wilders dan de SP. Hunkering naar radicale uitspraken, die de SP steeds minder doet?

 2. 2

  Ik zou het wel een verademing vinden als de SP (of GL, of welke partij dan ook) zou oproepen tot een miljonairstax van 100% en een bijltjesdag voor bankiers, makelaars en verzekeringsagenten.

  @1: dat komt natuurlijk ook omdat PVV-discussies veel commentaar (en dus pageviews) trekken. Stukjes waar iedereen op sargasso het mee eens zijn doen het wat dat betreft minder.

 3. 3

  @2: De machtsverschuivingen die door het graaien van sommige groepen ontstaan zijn, zijn voor mij ook een grote zorg omdat het uiteindelijk tot tirannieke verhoudingen leidt. Echter is dit geen nationaal, maar een globaal probleem.

  Ik heb er ernstige twijfels over of een dergelijke anti-graaitax effectief zou werken of dat we daarmee “buiten de waard” aan het rekenen zijn.
  Met een antigraaitax kom je gelijk bij de andere machtsgraaier op nationaal niveau, onze overheid. De manier waarop die met ons geld omgaat verdient ook geen schoonheidsprijs. In het bedrijfsleven wordt je daarvoor, terecht, ontslagen.

 4. 4

  @3: esgigt: je krijgt een minnetje van me. Niet omdat ik het helemaal met je oneens ben: dat de overheid geld vaker slecht dan goed besteedt, maar omdat die populaire (populistische?) mening me de strot uitkomt.

  Je kan en mag de overheid niet vergelijken met het bedrijfsleven omdat de overheid op een aantal cruciale punten verschilt van een bedrijf.
  (1) bedrijven bedrijven bedrijvigheid, de overheid bedrijft service: Omdat het voor bedrijven het allerbelangrijkste is om winst te maken, is service van een lagere prioriteit. Zo kan het dat een (ex-staats)bedrijf als KPN geen snel internet levert in de buitengebieden: dat verdient zichzelf niet terug. Voor een overheid maakt dat niet zo veel uit. Een glasvezel verbinding of een asfaltweg hoeft zichzelf niet terug te verdienen. Het gaat er om dat iedereen er toegang toe heeft.
  (2) bedrijven streven naar zo hoog mogelijke efficiëntie, de overheid streeft naar genoeg efficiëntie: natuurlijk kunnen we het maken van paspoorten, het verwerken van belastinggegevens, de aanvraag van vergunningen en het bijhouden van medische dossiers allemaal outsourcen naar Mumbai of Hong Kong. We kunnen huurlingen inhuren als krijgsmacht en we kunnen particuliere beveiligingsbedrijven politiewerk laten doen. Dat is vast allemaal goedkoper en sneller. Uitkeringen, geld voor de zwakkeren en geld voor andere kwetsbare projecten en groepen, kunnen we allemaal afschaffen. Wel zo efficiënt, niet zo beschaafd.
  (3) bedrijven gebruiken privaatgeld, overheden gebruiken collectief geld. Een bedrijf kun je betalen, of niet. Als je niet betaald, dan mag je geen gebruik maken van de diensten en producten van dat bedrijf. De overheid MOET je betalen, als je het niet doet, komen er uiteindelijk mannen met geweren aan je deur. Als je niet zou betalen, dan zou je geen gebruik mogen maken van de wegen, water uit de waterleiding, de wc’s, etc. Het wordt dus wettelijk gezien nogal lastig om nog legaal te leven. Niet dat het niet kan, maar van bedrijven kun je ook stelen.

  Dit zijn de basisverschillen en daar kun je nog duizenden dingen aan toevoegen.

  Maar hou godverdomme op met het over een kam scheren van de overheid en bedrijven, want ze zijn in de meeste gevallen niet te vergelijken!

 5. 5

  @4: dat een deel van mijn mening jou je strot uit komt, daar kan ik niets aan doen.. dat is jouw probleem: deal ermee…

  Het verschil tussen overheid en bedrijfsleven is mij heel erg duidelijk.. jouw uitleg voegt daar absoluut NIETS aan toe.

  Wat jou mbt de overheid niet erg duidelijk lijkt te zijn, is dat er met geld van ons allemaal omgegaan wordt. Een fatsoenlijke verantwoording afleggen voor de besteding daarvan, lijkt mij het minimale wat men daar tegenover kan zetten. Daarnaast lijkt een verstandig en efficiënt gebruik van die gelden ook voor de hand liggen.

  De overheid heeft op die punten een hoop te leren, of jou dat nou bevalt of niet.. ik zou bijna gaan denken dat jij van mening bent dat de overheid ongebreideld met geld mag smijten zonder zich daarvoor te hoeven verantwoorden.

  Tenslotte krijg ik de indruk dat vloeken hier nogal fashionable is… Realiseer je dat het JOU omlaag haalt en niet mij. Ook stel ik het erg op prijs als je je gecommandeer in je reet steekt!

 6. 6

  @4: je betoogt enkel dat een overheid het geld wat het binnenkort dus nog zorgvuldiger moet uitgeven, want als ‘klant’ heb je geen keuze. Om dan verspilling van belastinggeld en kritiek daarop af te doen als een populaire mening die je strot uitkomt is ronduit onbeschoft. Als ik als klant niet blij ben met hoe een bedrijf zaken doet, dan heb ik een keuze om geen zaken met dat bedrijf te doen, maar -zoals gezegd- als burger heb je die mogelijkheid niet bij een overheid. Je betoogt dus precies het tegenovergestelde van wat je beweert en wat je strot uitkomt.

 7. 7

  Over het verschil tussen overheid en bedrijfsleven:

  “Als men westerse politici en de media zou moeten geloven, dan gaat de politiek
  hoofdzakelijk over de economie. Als het met de economie van een land of een
  handelsblok goed of slecht gaat, dan is dit te danken aan verstandig of onverstandig
  overheidsbeleid dat wordt bepaald door de leidende politieke elite van een land of
  handelsblok. Dit is echter niet eens de halve waarheid. Natuurlijk, een overheid kan
  voorwaarden scheppen voor een voorspoedige ontwikkeling van de economie. Dat
  kan door de verzorgingsstaat zo in te richten dat deze niet functioneert als een loden
  last, die particulier initiatief ontmoedigt. Door de lasten voor bedrijven en
  consumenten – zowel de administratieve lasten, als de belastingen en premies –
  binnen redelijke proporties te houden. Door goed te zorgen voor de infrastructuur
  en de nutsbedrijven en meer in het algemeen door de overheidsfinanciën op orde
  te hebben. Maar daarmee gaat de politiek nog niet over de economie. De economie
  wordt vormgegeven door ondernemende mensen, ondernemers en medewerkers,
  die hun werkkracht, inventiviteit, creativiteit en hun durf inzetten om voor de markt
  goederen en diensten te produceren. Als het met de economie goed of slecht gaat,
  dan is dat in de allereerste plaats aan hen te danken of te wijten. Zij dragen daarvoor
  de eerste verantwoordelijkheid en plukken daar de al dan niet zure vruchten van.
  Waar gaat de politiek dan wel over en waar draagt zij de eerste
  verantwoordelijkheid? De politiek gaat niet over de markt maar over het publieke
  domein. Het publieke domein dat in immaterieel opzicht wordt bepaald door de
  inrichting van de rechtsstaat en in materieel opzicht wordt vormgegeven door de
  collectieve sector. Kort samengevat gaat de politiek over vrijwel alles wat niet de
  marktsector is. Daarin is zij niet alleen dominant, maar bepalend en als eerste aan
  zet.”

 8. 9

  @8: Goede documentaire waaruit blijkt dat het probleem niet de “buitenlanders” zijn maar de zere plek is het grote kapitaal en het neo-liberalisme. Elke partij, behalve de SP, is daar onderdeel van.

 9. 10

  @9: Als ik bezie wat ik op dat reactietijdstip van jou kan uitkramen dan ben jij nog enigszins te volgen, helaas is de SP niet zo´n wakkere partij als jij suggereert.
  En, misschien heel gek, ik heb niet het idee dat het een documentaire was, daar komt iets meer bij kijken, het was meer een reportage.

 10. 12

  Kan iemand mij uitleggen wat de oplossing was van de bijdrage van Tegenlicht?

  Uiteraard krijgen naar goed links dogmatisch gebruik , het grote geld, grote bedrijven en politieke elite de schuld.

  Maar wat gaan / kunnen we morgen anders doen?

 11. 13

  @12: Ik denk dat het belangrijkste is, als wij eerst eens consequent problemen conform de feiten gaan benoemen en niet volgens “hoe we het zouden willen” of “ik hoop niet dat een ander aanstoot neemt aan…”.

  Nee, dat is niet links, dat is niet rechts: dat is een onderdeel van Mindfulness… radicale acceptatie zonder (be/ver)oordeling.

  Om tot een oplossing van problemen te komen, blijkt het ook heel erg contraproductief te werken om schuldigen te gaan zoeken. Erger nog: het vergroot de problemen alleen.

  Lijkt mij voorlopig genoeg om mee aan de slag te gaan ;)

 12. 14

  @12: Het begint met herverdelen van inkomen, omdat grote inkomens en welvaartsverschillen groei en stabiliteit tegen werken, aldus de onderzoekers van o.m. het IMF in het programma. Misschien helpt het je om eerst het programma te bekijken, voor je rechts dogmatisch ‘links dogmatisch gebruik’ de schuld geeft.

 13. 15

  @14: een “gezonde” inkomensopbouw is zeker een stabiliserende factor binnen een samenleving.

  Maar ook maatregelen om een ongezonde machtsopbouw bij personen, instellingen of organisaties tegen te gaan, lijkt mij cruciaal. Niet voor niets werden “bestuurders” die in het oude Griekenland te veel macht verzamelden verbannen… Daarom zou een wettelijke beperking van het aantal jaren/zittingsperioden in het openbaar bestuur (ook politiek) bespreekbaar moeten worden.

  Wat in dat zelfde kader, in mijn ogen, ook problematisch is, is het doorstromen van seniore politici naar andere publieke/semi-publieke bestuurlijke functies. Ook dat leidt tot machtsconcentratie en is slecht voor een gezonde machtsbalans.

  In dit kader wil ik ook nog wijzen op wat ophef rond de ING. De RvB is ook deels bemand met dergelijke figuren. Toch lijkt dat geen enkele rem te vormen om zich ten aanzien van de burgerrechten van hun klanten agressief op te stellen… ook de politiek lijkt geen enkele aanstalte te maken om corrigerend op te treden.

 14. 16

  @15: beperkingen op het aantal zittingsjaren in de politiek zijn er al. Eens in de zo veel tijd zijn er verkiezingen. Daar kunnen we nog wel wat aan schaven, maar het lijkt mij verstandiger eerst eens wat in de economische machtsposities te gaan schaven, want minder zittingsjaren in de politiek betekent dat de macht van de economische elite alleen maar toe neemt ten opzichte van de politieke elite, en het wordt voor hen dan dus steeds gemakkelijker de politieke elite voor haar karretje te spannen. Dat bleek ook heel duidelijk de opvatting tijdens het programma. En voorbeelden hebben we meer dan voldoende: bij allerlei openbare projecten lopen de kosten uit de klauwen, doordat de politieke machthebbers onvoldoende kennis in huis hebben om de economische machthebbers tegen te kunnen spreken. Je kan dan concluderen, dat de politiek geen aanstalten lijkt te maken om corrigerend op te treden, en dan heb je daar volkomen gelijk in, maar dat komt niet zo zeer doordat ‘de politiek’ in zijn geheel geen wijzigingen wil, maar wordt veroorzaakt doordat de macht voor het grootste deel bij onze economische elite ligt. Politici die daar de hand aan willen leggen, krijgen geen steun meer van die economische elite.

  het doorstromen van seniore politici naar andere publieke/semi-publieke bestuurlijke functies

  Dat lijkt me altijd nog beter dan dat ze doorstromen naar topfuncties in het bedrijfsleven. Hoewel dat laatste natuurlijk wel aangeeft, wie er achter de schermen aan de touwtjes heeft getrokken.

  ophef rond de ING. De RvB is ook deels bemand met dergelijke figuren. Toch lijkt dat geen enkele rem te vormen om zich ten aanzien van de burgerrechten van hun klanten agressief op te stellen

  Dat zal best wel zo zijn, als je dat zo zegt. Maar mijn vraag is dan, of dat zo veel beter was, toen die ‘figuren’ daar niet zaten? Kun je bewijzen, dat de banken meer doen ten aanzien van de burgerrechten van hun klanten, als er geen ex-politici in de RvB zitten? Het lijkt mij, dat het erg weinig verschil zal maken, wie er in zo een RvB zitten, want de bank zal selecteren op mensen, die de zaken van de bank zelf boven de burgerrechten van hun klanten stellen. En of dat dan een politicus is, die ze tijdens zijn ambtsperiode in hun zak hadden, of dat die persoon ergens anders vandaan komt, zal de bank wordt wezen.

 15. 17

  @16:

  Het lijkt mij, dat het erg weinig verschil zal maken, wie er in zo een RvB zitten, want de bank zal selecteren op mensen, die de zaken van de bank zelf boven de burgerrechten van hun klanten stellen.

  Zo zie ik dat dus ook… want

  Toch lijkt dat geen enkele rem te vormen om zich ten aanzien van de burgerrechten van hun klanten agressief op te stellen