Quote du Jour | NIMBY Verbot

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote du Jour“The government needs to be saying, ‘It is socially unacceptable to be against wind turbines in your area – like not wearing your seatbelt or driving past a zebra crossing'” (Guardian)

don-lordDe Britse staatssecretaris voor Energie en Klimaatverandering Ed Miliband stelt dat het afgelopen moet zijn met de eindeloze bezwaarprocedures die lokale bewoners tegen toekomstige windparken aanspannen. Windenergie is cruciaal voor Groot-Brittannië om het Europese doel van 20% duurzame energie in 2020 te halen. Het energieplan van de Britse overheid voorziet naast windparken op zee ook in 4000 windmolens op land. Maar inmiddels zijn er meer dan 200 anti-windmolen actiegroepen opgestaan om de bouw van deze windmolens te dwarsbomen, wat opzich opmerkelijk is voor een volk dat wel een gigantisch wit paard (voor de leut?!) op een landelijke heuveltop zet?

Reacties (28)

#1 Bismarck

Misschien dat die mensen toch liever wel nachtrust hebben? Die krengen maken nu eenmaal veel lawaai, dus je brengt gewoon de volksgezondheid in gevaar met 4000 windmolens in mensen hun tuinen. Als je dan aan anti-NIMBY wetgeving gaat doen, neem er dan tenminste ook bepalingen in op die de bevolking beschermen tegen dit soort gezondheidsbedreigingen: Zet in de wet dat windmolens niet tot geluidsoverlast mogen leiden in woonhuizen (en dan met strengere normen dan nu gelden voor wegenbouw).

 • Volgende discussie
#2 Kees

De Britten hebben groot gelijk om in het verweer te komen tegen die milieu maffia met hun godsdienstige trekjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jack Random

Wat de overheid zou moeten zeggen is: Jullie willen geen windmolens? Dan mag je in de nabije toekomst lekker 5x zo veel als nu betalen voor je energierekening. En als je dat niet kunt, dan komt er geen stroom meer uit je stopcontact, en geen gas meer in je CV. Dag alle leuke luxe dingen die het leven veraangenamen. Kies maar. Maar dan straks niet huilen, want het is je eigen keuze.

Maak duidelijk dat er straks persoonlijke consequenties zitten aan het NIMBY-gedrag van nu. Én dat ze er straks meer mensen mee benadelen dan alleen zichzelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Sytz

Kees je lult uit je nek.
Er zijn aanwijzingen dat hoogspanningsleidingen schadelijk zijn als je dichtbij woont.
Dat zou ook voor windturbines kunnen gelden, teven is geluidsoverlast een onbetwist probleem.

Ook de horizonvervuiling van die krengen is gigantisch.

Ik ga mij niet laten opschepen met zo’n levensgevaarlijk ding in mijn achtertuin, netzomin als ik een huis koop waar als zo’n ding of een hoogspanningsleiding staat. Ook spoor- en snelwegen zijn voor mij een reden ergens niet te willen wonen.
Als ik dan, jaren later, geconfronteerd word met zo’n kloteding wens ik in ieder geval een ruime opkoopregeling inclusief verhuisvergoeding.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

@3: Aja, een beetje financiële dwang. Dan weten we in ieder geval zeker dat de gezondheidsslachtoffers gaan vallen onder de minder kapitaalkrachtigen. En dan dat straks niet huilen erbij… Je hebt toch zelf voor die windmolen gekozen (of anders!!!), dus nu niet meer zeuren dat je ’s nachts geen oog meer dicht doet. Ik ben benieuwd hoe verontwaardigd jij bent als jij eens voor precies die keuze gesteld wordt…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jack Random

@5: Waar staat dan dat alleen de minder kapitaalkrachtigen een windmolen(park) voor de deur krijgen. Volgens mij komen er alleen windmolens op open plekken. En daar staan in de regel toch geen achterstandswijken. Het aantal mensen dat dan last van geluidsoverlast krijgt is vrij beperkt.

En wat vind je belangrijker: Horizonvervuiling, of een veel hogere energierekening straks? Meer windmolens lijkt me juist vrij sociaal, richting de minder kapitaalkrachtingen. Kunnen zij straks ook nog enigzins betaalbaar hun TV of PC aanzetten. Of moet de onderklasse straks maar lekker met de hand gaan wassen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 prometeus

@1 Er wordt wel degelijk rekening gehouden bij het plaatsen van turbines, net als bij iedere geluidsbron. Ook wordt er dan gekeken naar visuele zaken zoals flikkering. Doe nu niet alsof turbines ‘boven de wet staan’. Bovendien zijn er studies gedaan waarin naar voren komt dat mensen bij lagere geluid niveaus klagen over wind turbines dan bij verkeer. Volgens mij is er dus wel een beetje spraken van ‘selectieve verontwaardiging’.

@4 Huizen worden nooooit zo dicht bij grote turbines gebouwd als bij hoogspanningsleidingen of spoorlijnen. En laat ik het zo stellen: Je stelligheid en taalgebruik zijn in ieder geval niet op zn plaats.

Horizonvervuiling is inderdaad niks tegen te doen. Maar er zijn studies gedaan in Duitsland waarbij mensen een noodstop in huis kregen waarbij ze een naburige turbine stil konden zetten, en die zijn nooit ingedrukt. dus misschien is het wel een kwestie van ‘klagen omdat het kan’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 ALO

Ik stel voor hier een proef mee te nemen en onmiddellijk te beginnen met de rondweg rond Wassenaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@7: “Doe nu niet alsof turbines ‘boven de wet staan’.”

Dat is toch waar Milliband op zinspeelt. Hij vergelijkt de (gezondheidsbedreigende!) turbines met gezondheidbeschermende maatregelen, die per definitie voor de individuele wensen gaan.

“mensen bij lagere geluid niveaus klagen over wind turbines dan bij verkeer.”

Het is maar de vraag in hoeverre je de twee kunt vergelijken (het gaat om heel andere types geluidsoverlast). Uiteindelijk gaat het om de perceptie (want die beïnvloedt uiteindelijk ook de gezondheid). Als er bij minder decibel geklaagd wordt over windturbines, moeten er gewoon lager gestelde geluidsnormen komen voor windturbines.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 eli

Geluid maken kost ook energie, dus windmolenbouwers doen hun best dat zo beperkt mogelijk te houden. Verder gelden natuurlijk de gewone milieu en ruimtelijke ordening regels ook voor windmolens.

Wat zou de gemiddelde windmolen-NIMBY-er vinden van allerlei spoedwetten en ‘regelvrije zones’ om infraprojecten erdoor te douwen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Jack Random

@9: “die per definitie voor de individuele wensen gaan”

The need of the many outweigh the need of the few.

Doe er voor mijn part een leuke verhuisbonus bij, als blijkt dat er echt wat mensen zijn die er geluidshinder van hebben. Maar beroepszeurders die niet de buurt van een windmolen wonen zouden niet moeten proberen iets noodzakelijks, waar de hele samenleving baat bij heeft, tegen te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

@10: Dat lijkt mij (en blijkbaar ook Vermeij) niet zonder meer een goed plan. Verder zoals ik in #1 aan geef, als er met geluid rekening wordt gehouden (en met waardeverlies waar #4 voor waarschuwt), lijkt me er geen probleem. Het feit dat er 200 actiegroepen zijn, doet mij echter vermoeden dat dat in het VK niet helemaal het geval is en dat Milliband dus de Britten windmolens door de strot gaat duwen ten koste van hun gezondheid. Dat levert als bijkomend probleem op dat er in de toekomst alleen nog maar meer weerstand tegen nieuwe windmolens komt, dus uiteindelijk heeft de groene stroom minnende beleidsmaker er zichzelf ook mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 prometeus

@9 het gaat inderdaad op perceptie. Dat is nu juist het hele eiereten. Het schijnt dat als je omwonende goed voorlicht, inspraak geeft (daarmee bedoel ik dus niet bodemprocedures aanspannen tot je een ons weegt) en ze zelfs mede-eigenaar van het park maakt, veel verzet als sneeuw voor de zon verdwijnt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Cornelis

Ik ben er voor om de bezwaarprocedures tegen windturbines lastiger te maken of te versnellen, maar daar moet wel wat tegenoverstaan : participatie van de burger in een windturbineproject, zodat ze belanghebbende worden ipv slachtoffer. Participatie van burgers vergroot het draagvlak voor windturbines. Dus niet alleen grote bedrijven, maar de gewone man die trots kan zijn op een bijdrage in een duurzame toekomst. Want dat windenergie belangrijk is en nog belangrijker zal worden, is duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 parallax

De toekomst is toch zonneenergie.Waarom?

Omdat:

1)solar een exponent van de computerindustrie is (en de weet van Moore ‘soort van’ van toepassing is)

2)De bron praktisch oneindig is

3)het een einde maakt aan centrale distributie, wat wellicht meer past in de samenleving zoals die de komende eeuw zal zijn, om er maar futurologisch nattevingerwerk aan toe te voegen.

Alleen 2012 moeten we even uitzitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 parallax

Never mind.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@13: Dat lijkt me dan een beter te begaan pad dan anti-NIMBY wetgeving (die het percipieerde probleem alleen maar verergert).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 hemaworstje

Bullshit promotheus.
Dat zeiden ze ook van de geluidswal of het asielzoekers centrum.

Perceptie my ass.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Ultrabas

@15: Ja, eens met je punt 3! Het raakt off-topic, maar het is wel een vraag die ik me al een tijdje stel: waarom zouden niet alle Nederlanders zonnepanelen en zonnecollectoren op hun dak bouwen? En de boeren een mooie windmolen. Dan zijn we onafhankelijk van grote centrale krachtcentrales. Je kunt dan zelfs geld verdienen door je eigen energie te verkopen op heel kleine schaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 MaxM

Wanneer zinkt het besef toch eens dat windmolens niks is en niks wordt. Het blijft gerommel in de marge en elke keer dat er serieus onderzoek wordt gedaan naar de neveneffecten blijkt het allemaal veel erger dan verwacht. Vorige week kwam op het symposium onderwatergeluid en biologie ook naar voren dat aanleg op zee voor de natuur uitermate schadelijk is. Het lost niks op, het kost bakken met geld en blijkt ook nog eens veel milieuschade te veroorzaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Jack Random

@19: Gevestigde belangen, en de gigantische investering die het vraagt. Daarom, denk ik.

Daarbij, je moet er toch niet aan denken: onafhankelijke burgers die genoeg energie opwekken om zichzelf te bedruipen en financieel vrij zijn… (/sarcasme).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Ultrabas

@21: dat verhaaltje van de gevestigde belangen vind ik nooit zo sterk. Ruikt al een heel klein beetje naar complottheorie.

De investering die het vraagt kunnen we misschien wel collectief te lijf. Zou er geen burgerinitiatief kunnen ontstaan? Dat huizenblokken of wijken zich organiseren en zonnepanelen gaan aanleggen? En bijv. een gedeelde elektrische auto daarop aansluiten voor de boodschappen? Ik noem maar wat dingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 prometeus

@19 wordt al veel naar gekeken, ook mbv mini-warmte-kracht koppelingen. Het nadeel van zonneenergie (voor electriciteitsopwekking) is dat de prijs/kWh nu nog veel te hoog is. Dat is het ‘complot’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 SN

Horizonvervuiling? Ben ik echt de enige die zo’n windmolen een verrekte mooi ding vindt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 prometeus

@24 nee :-) hoe groter, hoe langzamer ze draaien, hoe mooier. Vooral de direct drives.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 eli

edit: uit het spamfilter geplukt.

Nederland is al koploper decentrale productie in Europa, vooral door (gasgestookte) WKK. Dus dat complot van @21 is hier in elk geval minder sterk aanwezig dan bij de buren. Wind is idd gewoon goedkoper dan zon. Maar dat is deels ook een kwestie van kip en ei (lees: keuzes bij SDE-regeling).

De trend is om hoogspanningskabels ondergronds aan te leggen. Misschien kunnen er dan van die mooie windmolens bovenop?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Crachàt

Horizonvervuiling? Mag ik even in een deuk liggen van de lach?
ten eerste is dat een esthetische perceptie (ik vind ze prachtig), ten tweede staat het pokkeland al vol met a) gsm-masten en b) hoogspanningsmasten.
Op geen enkel gebied als windenergie tart de overgheid alle verbeelding qua regelneukerij of rechtstreekse sabotage.

Verder is het niet of/of. Men zal uiteraard elke manier van schonde energie in de toekomst gaan gebruiken, naargelang alle factoren. Een windmolen in de sahara lijkt me bvb tamelijk dwaas.

Tenslotte is het tamelijk egoïstisch om komende generaties nòg maar eens wat luxe te ontnemen. Als de oil dan toch gaat pieken en enke de superrijken nog met de rolls naar buiten kunnen, dan zal het gezeur van de ellendige nimby’s als asociaal gedrag beschouwd worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Hemaworstje

kraslot, je perceptie die kennen we wel.
Een klapwiekende Patricia Paay op een paal van 70 meters is nog aantrekkelijk in jouw ogen.
ik heb vrij uitzicht een horizon inclusief zonsondergang.
Absoluut een esthetische aanwinst als daar een onredabele overgesubsidiëerde mast tussen komt tbv van de stijgende consumptie van energie.
pleur dat kreng maar in de zee.

47 miljard KW alleen in de USA verbrast vanwege toename echtscheidingen, twee koelkasten twee ovens, twee kachels.

Zoals de milieudeskundige in de krant vandaag goed wist te verwoorden;
Groenlinks staat voor de vrijheid van het individu en het milieu maar zou eigenlijk rotsvast Rouvoet moeten volgens in het gezinsbeleid.

 • Vorige discussie