Quote du Jour | Lelieblanke elite

Quote du Jour“Als Jan Mulder de homofobie onder rigide christenen aan de kaak stelt, is hij een man met het hart op de juiste plaats. Als Ayaan Hirsi Ali de homofobie onder rigide islamieten laakt, is zij een onruststookster en een gevaar voor de samenleving, een ophitser en een reactionaire islamofoob met racistische trekjes.

Joost Zwagerman, Nederlands productiefste, plempt een pamflet omtrent religie en vrijheid. Deze paradox diept hij uit en schuwt een hamvraag niet: hoe zorgt de ‘lelieblanke elite‘ ervoor dat ook de ‘jongere met moslimachtergrond’ van zijn geloof kan dwarrelen.
Meer dan terechte vraag. Al moet ik wel deze kanttekening plaatsen: kan er iemand, al was er maar ééntje, van de ‘lelieblanke elite’ eens een stap uit de rij zetten en verklaren: “ik behoor tot de elite?” En nee, Joost zelft telt (zichzelf) kennelijk niet mee. Want met het creëren van een onbestaande ‘elitie’ om daar vervolgens op te schieten -dàt trucje kennen we van iets minder elitair clubjes.

 1. 1

  Het is hem moeilijk kwalijk te nemen; zijn achterdocht. Hij is zelf slachtoffer geweest van geweld van een kleurling. En zit nu daarom volgens mij vol van haat. Datzelfde geldt voor hoe heet hij nu ook alweer.. die vriend van Theo van Gogh..
  Ik snap dat wel.
  Maar daartegenover staat dan weer iemand als Mandela, die na dertig jaar gevangenschap geen haat heeft tegenover de witman. Mischien is dat weer een volgende fase. Of is dat een ander soort karakter.

 2. 2

  Discussie over een hoofdprobleem laat zich ontwrichten door er een ondergeschikt probleem bij te halen. In dit geval gaat het dan ook nog met een lelijke verdachtmaking. Als dat geen (debaters) truc is!

 3. 3

  De vergelijking tussen Mulder en Hirshi Ali gaat toch redelijk mank. de een is een columnnist, de ander een politiek activist, wat de impact van hun woorden per definitie niet gelijk maakt. Hirshi Ali is ook het enige voorbeeld dat Zwagerman aanhaalt, er zijn echt veel meer mensen die de kritiek op de islam hebben, gehoord worden en niet verketterd of veroordeeld.
  In het voorbeeld Ian McEwan haalt Zwagerman de kritiek van een moslimorganisatie aan. Ja, nogal wiedes, wie aangevallen wordt slaat terug, dat doen christenen en joden ook.
  Als moslim van je geloof af stappen kan heel goed in Nederland, de maatschappij zal je er zeker niet voor veroordelen. Dat is natuurlijk anders bij de groep die je verlaat, per islam-stroming zal dat verschillen. Zoals mijn oma het niet erg vindt dat ik niet naar de kerk ga en zij wel, zo gebeurt dat ook bij veel moslims. Maar zoals de Jehova getuige na het verlaten van zijn gerloof verstoten wordt, zo gebeurt dat ook bij sommige moslims.

 4. 4

  @1 “Hij is zelf slachtoffer geweest van geweld van een kleurling” WTF heeft dat te maken met zijn stuk over Islamisme?
  Gelukkig is het antwoord in Zwagerman’s stuk te vinden:
  “Zodra een schrijver een mening tegen het islamisme formuleert, is er onmiddellijk wel iemand van links die antwoordt dat de meerderheid van moslims donker gekleurd is – en dat de criticus van het internationale islamisme dus racistisch is.”

  Edinc behoort duidelijk tot het in het stuk genoemde “gezelschap conservatieven die van zichzelf denken dat ze progressief zijn en die allerlei reserves tegen dat multiculturalisme in de schrilst denkbare termen verdacht maken.”

  QED.

  Hoezo zit Zwagerman vol van haat????
  “De atheïst die de spot drijft met vermeende onzinnigheden in de Bijbel draagt bij aan onze zo gekoesterde pluriformiteit. De ex-moslim die de spot drijft met vermeende onzinnigheden in de Koran gooit een lont in een kruitvat.”

  Daar lijkt me weinig tegen in te brengen. Ben benieuwd wat Mandela van de in dit verband door jou gebezigde term kleurling zou vinden. Marokkaan, Antiliaan, whatever…kleurling???

 5. 5

  @4: precies. ‘QED’, het antwoord van je bewijs is in de woorden van Zwagerman te vinden.
  De term kleurling is uiteraard ironisch, gelijk ‘lelieblank’ ironisch is. toch?

 6. 6

  ? plemt = plant te plempen ?

  Verder heb ik toch wel een pakket vooroordelen tgo. JZ laten varen na lectuur van Het Vijfde Seizoen. Z’n pamflet heb ik nog niet achter de kiezen.

 7. 7

  @Crachat een beetje flauw om te zeggen dat de ‘lelieblanke elite’ niet bestaat. In Nederland noemen we die grachtengordel- of salonsocialisten. De gemiddelde D66-er of PvdA-er of GL-er met een bovenmodaal inkomen behoort er wel toe. Ook bovengemiddeld veel bestuurders komen uit die hoek.

  Ik denk trouwens niet dat die ‘lelieblanke elite’ mensen die hun geloof afvallen verketteren, maar dat dat imago hun opgelegd wordt door de Theo Holmannen, Afshin Elliannen en Geert Wilders van deze wereld: Het is either with us or against us en als je vindt dat een ‘afvallige’ wel iets minder luidruchtig van zijn geloof mag vallen, dan ben je een djimmie (of zoiets).

  Bovendien kun je Zwagermans woorden ook omkeren: als bv een groep moslims een partij met dezelfde denkbeelden als de SGP opricht, dan is het land te klein.

  Kortom: je komt weer terug bij Scheffers wederkerigheid: verlang en gun van een ander dezelfde ‘eisen’ en vrijheden die je jezelf ook oplegt/gunt.

 8. 10

  @prometeus: ik denk dat een kenmerk van de ‘lelieblanke elite’ juist is dat het bestuurders *zijn*, al dan niet op de achtergrond. Om bestuurder te worden moet je in ieder geval in staat zijn om te weten waar je wel en niet aan mag peuteren. En dan zit je al snel in de hoek van de ‘status-quo-bewakers’.

 9. 11

  De punt dat Zwagerman probeert te maken gaat voorbij aan de de meervoudige processen waarmee allochtonen te maken krijgen.
  ““De atheïst die de spot drijft met vermeende onzinnigheden in de Bijbel draagt bij aan onze zo gekoesterde pluriformiteit. De ex-moslim die de spot drijft met vermeende onzinnigheden in de Koran gooit een lont in een kruitvat.”

  De meeste moslims zijn allochtonen, en dus een minderheidsgroep. De christenen zijn al eeuwen de heersende elite en hoeven zich niet te verantwoorden tegen een kleine minderheid atheisten. Zij hoeven verder niks te bevechten.
  Moslims zijn behalve moslims ook nog Turk, Marokaan, Surinamer of Indonesier. Zij vechten behalve tegen de religieuze vooroordelen dus ook nog tegen andere stereotyperingen en worden geconfronteerd met hun minderheidspositie.
  Zwagerman loopt daar wel heel gemakkelijk overheen. Te gemakkelijk, en zijn vergelijking gaat daarom ook krom. Een moslim die hier 40 jaar is is het niet hetzelfde als een christen die hier opgegroeid is als meerderheid.

  Daarnaast ontmaskert Zwagerman zich uiteindelijk als atheistische evangelist, want eigenlijk zouden al die moslim jongeren gewoon atheist moeten worden. Dat is de teneur van zijn verhaal; bij vrijheid zullen ze vanzelf van hun geloof vallen en komt uiteindelijk alles goed.

 10. 13

  @11: Zwagerman zegt helemaal niet “eigenlijk zouden al die moslim jongeren gewoon atheist moeten worden”. Hij zegt alleen dat ze de mogelijkheid zouden moeten hebben hun geloof vaarwel te zeggen zonder dat daar meteen gezeur van komt.

 11. 14

  Ni dieu ni maître / ni pute ni soumise, het is een verhaal met veel analogieën. Enig evangelisme dat zegt “bevrijd uzelf en word redelijk” lijkt me nuttig, maar de vorm ervan is o zo delicaat.

 12. 15

  Je kunt cultuurrelativeren wat je wilt, maar statistieken zijn statistieken en de laatste keer dat er in Nederland een katholiek om hals is gebracht omdat ‘ie van z’n geloof was gevallen, is lang geleden. Niet zo voor moslims. En witte elites hebben daar geen drol mee te maken – wat witte elites moeten doen is er voor zorgen dat geloofsgerelateerd geweld zo hard mogelijk wordt aangepakt, zodat het kristalhelder wordt dat in dit land persoonlijke vrijheid boven de terreur van de gedachtenpolitie van de moskee gaat. Die witte elites hadden de macht, toch ?

 13. 16

  @KJ:
  en de laatste keer dat er in Nederland een katholiek om hals is gebracht omdat ‘ie van z’n geloof was gevallen, is lang geleden. Niet zo voor moslims.

  Eh… wanneer is in Nederland een moslim om hals gebracht vanwege geloofsafval? Korte vraag, ik reken op een kort antwoord (dus niet een “maar, blablabla..”).

 14. 17

  “De godsdienstvrijheid is Nederland onvoldoende gewaarborgd. Met Postbus 51-spotjes zou de overheid duidelijk moeten maken dat breken met het geloof óók is toegestaan.

  Volgens de Nederlandse grondwet is ieder vrij om te kiezen welke godsdienst hij wil aanhangen. Daarmee is iedereen in Nederland dus ook vrij om te kiezen welke godsdienst hij juist níet wil aanhangen. Maar, stelt publicist Michiel Hegener: ”Honderdduizenden Nederlanders zijn druk met het belemmeren van de geloofsvrijheid van anderen. Ze worden daarbij niet gehinderd door overheid en politiek, want die onderschatten het probleem of hebben het zelfs niet opgemerkt.”

  Hegener betoogt dit in het themanummer ‘Religie en grondrechten’ van Justitiële verkenningen, orgaan van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie.

  Sociaal geograaf Hegener schreef in 2005 het boek ‘Vrijheid van godsdienst’, waarin hij al constateerde dat artikel 6 van de Grondwet – de vrijheid van godsdienst – contrasteert met het taboe op godsdienstverlating onder moslims.

  In Justitiële verkenningen noteert Hegener dat godsdienstvrijheid in Nederland vooral ‘verticaal’ werkt, en niet ‘horizontaal’. Van de wet mag iedereen zelf zijn godsdienst kiezen, maar van medeburgers mag dat niet. Dat geldt vooral voor de islam; wie in die traditie wordt geboren, mag er niet vrijwillig mee breken.

  Hegener citeert arabist Hans Jansen: ”Zelfs tegen hun beste vrienden en hun ouders durven twijfelaars hun twijfel niet te uiten want ze kennen de regels van de islam over afvalligheid en uittreden: daarop staat de doodstraf.”

  Bron: Trouw

 15. 19

  Jeetje, je hebt me. Er zijn geen cijfers over. Maar:

  “Net als bijvoorbeeld het verlies van maagdelijkheid voor het huwelijk, kan geloofsafval in sommige islamitische kringen tot eerwraak leiden.”

  “Tussen oktober 2004 en maart 2005 speelde in 79 zaken de familie-eer een rol. Bij elf daarvan was er een dodelijke afloop, in 26 zaken was er sprake van geweld en in ongeveer dertig zaken werden mensen bedreigd met fysiek geweld of geestelijk onder druk gezet.”

  “Van de Nederlandse moslims bepleit 24 procent sociale uitsluiting na afvalligheid, zes procent keurt geweld tegen afvalligen goed.”

  “Tweede-Kamerlid Tineke Huizinga (ChristenUnie) vroeg eind vorig jaar in een motie om bekeerde Iraniërs voorlopig niet uit te zetten.”

  http://www.nujij.nl/kinderen-uitgehongerd-vanwege-bekering-moeder.4359300.lynkx

  Gewoon een beetje googelen.

 16. 20

  Nul moorden, veel mitsen en maaren. Ja.. precies wáár ik niet op zat te wachten.

  Anyway, ik zie niet in waarom het ‘moslimprobleem’ groter gemaakt moeten worden dan het lijkt te zijn. Zaken betreffende familie-eer heeft helemaal niks met de islam te maken: het is gewoon een gebruik van niet-moderne samenlevingen. Het komt ook voor in hindoistisch India en katholiek Latijns Amerika. Voor de rest is je gegoogled van het niveau heresay en ‘leugens, grote leugens en statistieken’.

 17. 21

  Het feit dat de meeste moslims in Nederland uit landen rond de mediteranee komen en daardoor uit patriarchale, feodale samenlevingen is geen argument tegen de Islam. Ik heb ook helemaal geen argument tegen de Islam. Het is een argument tegen de mentaliteit van (sommige) mensen die hier zijn komen wonen en die er om-het-even-welk geloof op na houden. En wier moslim-zijn daarin alleen maar een extra belemmering is. En geloof me maar – ik heb die middellandse-zee-mentaliteit uit eigen ervaring. Ooit een vriendinnetje gehad wier roots in tras-os-montes lagen (dat zoek je zelf maar op). Ik mocht niet mee als ze naar oma ging; laten we zeggen dat haar neven niet veel van me over zouden hebben gelaten.

  Maar wat jij met je cultuurrelativisme bereikt, is dat we 22 moorden per jaar onder het karpet schuiven die vanuit een achterlijke mentaliteit worden gepleegd. Dat is pervers. Potverdomme – dat doet alsof we het hier hebben over je vrouw thuishouden of geen handen schudden – het gaat hier over moord ! En welk gedeelte schat jij dat van het ‘eer-gerelateerde geweld’ gaat om apostasie ? Zelfs met vijf procent is dat nog 1 heel lijk per jaar !

 18. 25

  Ik heb ook helemaal geen argument tegen de Islam.

  -en-

  zodat het kristalhelder wordt dat in dit land persoonlijke vrijheid boven de terreur van de gedachtenpolitie van de moskee gaat

  Waarom dan de nadruk op ‘de gedachtenpolitie van de moskee’? Ik bedoel, weet je zelf wel wat je precies vindt?

  Maar wat jij met je cultuurrelativisme bereikt, is dat we 22 moorden per jaar onder het karpet schuiven die vanuit een achterlijke mentaliteit worden gepleegd. Dat is pervers.

  Eh wat? Weet je: discussieren met jou is bijzonder vermoeiend. Ik hou het bij corrigeren in het geval van pertinente onzin – zoals je #15 – voor de rest zit er niet zoveel nuttigs in. Je maakt een analyse die al tientallen keren is gemaakt: de integratie van mensen uit niet-westerse samenlevingen gaat in veel gevallen bijzonder moeilijk, maar je synthetiseert daaruit geen werkbare oplossing.

  Ik heb genoeg gehoord van de religiecritici, islamsceptici en klagende burgermannetjes in het algemeen over de Grote en Gigantische problemen die de multiculturele samenleving met zich mee brengt. Als je iets van een humane oplossing hebt bedacht, let me know.

  @22: true, true

 19. 26

  Jij vroeg me niet om ’n oplossing, je vroeg me om een concreet geval van moord wegens apostasie. Die heb ik je niet kunnen geven. Maar ik heb volgens mij wel aangetoond dat het niet heel onwaarschijnlijk is, dat er tenminste 1 zo’n moord per jaar wordt gepleegd. Dat is er 1 verschrikkelijk veel te veel.

  Luister, die immigranten zijn a) boeren, en b) moslim, in die volgorde. En met ‘boeren’ bedoel ik die van de feodale, geloofsfanatieke soort, zoals je ze zelfs in Nederland nog maar nauwelijks meer aantreft. En het is erger dat ze boeren zijn dan dat ze moslim zijn, maar dat ze moslim zijn draagt niet bij aan hun integratie. Dat komt namelijk omdat er hier niet zoiets was als een al existerende urbane moslim-elite om ze op te vangen toen ze hier werden uitgenodigd. Wat wel het geval is met Poolse landarbeiders bijvoorbeeld, want die zijn voor het overgrote deel katholiek.

  En over katholieken gesproken; wist je dat er tot in de jaren zeventig in Italie geen enkel probleem was als je je vrouw vermoordde omdat je vermoedde dat ze vreemdging ? Zelfde breedtegraad. Zelfde *fucking* mentaliteit.

  Ik ben niet van het soort dat bang is voor een ‘tsunami’ van ‘islamisering’; iemand die anderen voor ‘dhimmi’ uitmaakt. Maar we waren hier in Nederland heel goed op weg met de ontkerkelijking zo na de tweede wereldoorlog. Maar dat weerhield de opeenvolgende regeringen met voornamelijk CDA erin er niet van om de sluizen wijd open te zetten. En daar heb ik wel een probleem mee; niet met een specifieke religie, maar wel met het ‘religiositeits-gehalte’ van deze samenleving. En ik zie geen enkele regerings-partij op dit moment moeite doen om op dat punt een beetje idealistisch te wezen; sterker nog, met zijn door de PvdA gedoogde aanvallen op de vrijheid van meningsuiting is Hirsch Ballin volkomen van de Nederlandse weg afgeraakt, wat mij betreft.

  Nee, ik heb geen oplossing, anders dan een andere regering met allemaal andere partijen, die *wel* de vrijheid van meningsuiting zijn toegedaan, die *wel* eerwraak bij de strot willen pakken en uitknijpen, en die *wel* staan voor de scheiding tussen kerk en staat. Ooit was ik PvdA-er, maar toen Wouter Bos niks zei over Gregorius Nekschot wist ik het al: dit kabinet was niks, is niks, en kan niks worden. Waarom Eddy Terstal zich er nog tussen wil begeven, ik weet het niet. Misschien heeft hij meer geduld dan ik.

  Klagend burgemannetje – bah !

 20. 27

  @KJ:
  Jij vroeg me niet om ‘n oplossing, je vroeg me om een concreet geval van moord wegens apostasie. Die heb ik je niet kunnen geven.

  Nou, ik zeg dat je me wakker mag maken voor een oplossing. ‘Het Multiculturele Drama’ is zoooo Paul Schaeffer eind jaren ’90. ‘Benoemen en bespreken’ is zoooo verschrikkelijk oudbakken geworden.

  Maar ik heb volgens mij wel aangetoond dat het niet heel onwaarschijnlijk is, dat er tenminste 1 zo’n moord per jaar wordt gepleegd.

  In een land waar per jaar tussen de 150 en 250 mensen op geweldadige wijze de dood vinden, vind ik één volledig ononderbouwde en waarschijnlijk niet bestaande afvalligheidslachtoffer niet iets om wakker van te liggen.

  maar dat ze moslim zijn draagt niet bij aan hun integratie.

  En dat vijf keer per dag (met het hoofd richting Venlo hoogst waarschijnlijk) ‘bespreken en benoemen’, draagt dat *wel* bij aan hun integratie?

  Wat wel het geval is met Poolse landarbeiders bijvoorbeeld, want die zijn voor het overgrote deel katholiek.

  Vraag maar aan een Rotterdamse wethouder, hoe weinig problemen Polen in zijn stad veroorzaken. Of aan een Londonse voor mijn part.

  Voor de rest: emotioneel betoog, en daarom voor mij niet zo boeiend. Want: de grenzen zijn al gesloten voor ongeletterde boeren uit de Rif en Anatolië. De problemen die sommige Marokkaanse en Turkse moslims in NL geven zijn niet verwaarloosbaar, maar objectief gezien lang niet het grootste probleem hier. Of de enige bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting. Wilders is niet de enige die met de dood bedreigd wordt vanwege zijn mening – zie afgelopen week advocaat Spong die op zijn beurt massaal door Wilders-adepten is belaagd.

  Mijn punt is: zaken als bedreigd worden om je mening, geweld tegen vrouwen cq eerwraak, potenrammerij, etc zijn ongetwijfeld oververtegenwoordigd onder Marokkanen en Turken, maar worden toch voor 90% gepleegd door autochtone Nederlanders. Een ‘harde campagne’ en ‘ferme uitspraken’ tegen de Nederlandse moslim zou nauwelijks zoden aan dijk zetten – zelfs als géén enkele Marokkaanse jongere een vinger zou leggen op een homosexueel is er geen deuk geslagen in wat is geweld tegen homo’s. Tegen deze matige opbrengsten staat een grote kostenpost: het vervreemden van 1 miljoen moslims – die nergens naar toe gaan – van de rest van de samenleving.

  Klagend burgemannetje – bah !

  Voeg ‘overdreven emotioneel’ daaraan toe.