Quote du jour | Fascist

Serie:

SargQdJ09

Maar het Nederlandse politieke establishment deed niets. Ze hebben 13 jaar lang de politiek-correcte kop in het zand gestoken. Pim Fortuyn[*] werd vermoord. Theo van Gogh werd vermoord. Er volgden islamitische terreuraanslagen in Londen, Madrid, Bombay, Moskou, Nairobi, maar het laffe beleid werd voortgezet. De regenten in Den Haag sloten de ogen voor de barbaarse ideologie die vandaag de terreur wereldwijd voedt: de islam.

Geert Wilders mag los in de Volkskrant over de dreiging van de islam.

Overigens klopt er niets van dat men dertien jaar lang ‘de politiek-correcte kop in het zand heeft gestoken’. Op 13 juni 2002 nam (nota bene!) de Europese Raad een kaderbesluit aan dat alle lidstaten, waaronder Nederland, verplichtte hun wetgeving aan te passen om zodoende het bestrijden van terreur gemakkelijker te maken. In 2008 werd dit kaderbesluit nog eens verder uitgebreid.

Zijn we trouwens niet jarenlang in Afghanistan geweest met grondtroepen, artillerie en F-16’s om het internationale terrorisme met militair geweld te bestrijden?

Maar volgens Geert is dit niets meer dan ‘kop in het zand steken’ en ‘laf beleid’. Maar wat wil hij dan wel? Simpel:

We schreven dat er een krachtig antwoord moest komen op de dreiging, desnoods met opzijzetting van elementaire rechten voor terroristen.

Met andere woorden: zolang we ons aan de principes van de rechtsstaat houden, is er sprake van ‘laf beleid’. Het gezonde, realistische PVV-beleid doet niet aan dat soort muggenzifterij.

Overigens, wie bepaalt of iemand een terrorist is? Is dat voorafgaand aan, of volgend op een gerechtelijke veroordeling?

Vanzelfsprekend moet dat ‘voorafgaand aan’ zijn, anders is de dreiging immers al weg en heeft het geen zin meer.

Kortom, Wilders wil dat de overheid, zonder tussenkomst van de rechter, mensen kan aanwijzen als terrorist om vervolgens hun grondrechten met voeten te treden.

En wie komt er voor deze behandeling in aanmerking? Niet zo iemand als Breivik, want die is geen terrorist maar een eenzame gek. Dus wat blijft er over? Bruine mensen uit verre, vreemde landen! En natuurlijk nooit een gezonde Hollandsche knaap.

Wat Wilders dus expliciet wil, is de rechtsstaat opzij zetten om een externe, cultureel vreemde vijand collectief verdacht te maken, te kunnen straffen en als algemene zondebok te kunnen gebruiken.

En dat is een wezenlijk kenmerk van een fascist.

[*] Volgens Geert werd dus ook Volkert geïnspireerd door de islam!

Reacties (33)

#1 zmoooc

Zijn we trouwens niet jarenlang in Afghanistan geweest met grondtroepen, artillerie en F-16′s om het internationale terrorisme met militair geweld te bestrijden?

Ik dacht dat we daar juist heen waren gegaan om de Amerikanen te assisteren bij het aanwakkeren van het internationale terrorisme? Hoewel ik dat voor zover het zich in bezette gebieden als Afghanistan en Irak afspeelt toch liever als verzet classificeer; anders wordt het wel erg moeilijk om uit te leggen dat Nederlandse verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog geen terroristen waren.

 • Volgende discussie
#2 Dirk Zeeman

Geert heeft wel een beetje gelijk. Dat terrorisme loopt de spuitgaten uit. Gisteren bij ons in de straat nog. Of misschien was het vorig jaar, of tien jaar geleden, en misschien was het niet bij ons in de straat maar ergens ver weg of zo. Maar in elk geval: je kunt in Nederland niet eens meer veilig over straat zonder voortdurend opgeblazen te worden door zelfmoordterroristen. Goed dat iemand het eens durft te benoemen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Mario

inb4 maar die linksfaxistûh dan, Churchill zei ût zelluf’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Dehnus

Ik word al bijna 15 jaar lastig gevallen door zure zulten als ik in Nederland ben. Ze willen niks, hebben humor van niks, hebben een stront humeur, gevuld met afgunst en stront irritant.

EN dan moet ik er NOG meer naar hun getreiter luisteren? Dacht het niet zeg :D.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Sjors van Beek

@0: En toch vind ik het erg problematisch dat dit geluid (Wilders c.s. = fascist) meermaals per week ongehinderd op Sargasso kan verschijnen, terwijl pogingen tot tegenargumenten stelselmatig worden geweerd. De discussies hier over deze onderwerpen hangen daardoor steeds meer uit het lood – tot het punt van volkomen ongeloofwaardig.
Inhoudelijk: als “gezonde Hollandsche knapen” terroristische of staatsondermijnende activiteiten plegen, worden ze óók aangepakt. Ik noem slechts RaRa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Dirk Zeeman

@5: Kom maar op dan. Aan jou de eer om als eerste een geloofwaardig tegenargument te geven. Ik ben benieuwd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 stoethaspel

@6

Wat dacht je van deze, licht debiele, conclusie?

Met andere woorden: zolang we ons aan de principes van de rechtsstaat houden, is er sprake van ‘laf beleid’.

Het woord “desnoods” wordt met bovenstaand citaat “vertaald”. Dan ben je gewoon een klucht aan het maken van een argument.

@5

Dit soort prutstukjes dragen alleen maar bij aan de populariteit van Wilders. Je zou bijna denken dat ze’n’t erom doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Sjors van Beek

@6: Beter lezen, Dirk. “Tegenargumenten worden geweerd”.
Bovendien heb ik er al één gegeven: RaRa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Jeroen Laemers

@7:

Het woord “desnoods” wordt met bovenstaand citaat “vertaald”. Dan ben je gewoon een klucht aan het maken van een argument.

Dan mag jij bedenken wat een ‘krachtig antwoord’ inhoudt in vergelijking waarmee allerlei wetswijzigingen en zelfs militaire actie als ‘laf’ te karakteriseren zijn.

Het enige ‘krachtige antwoord’ waar Wilders zelf mee komt, is ‘opzijzetting van elementaire rechten’.

Dan hoef je geen genie te zijn om te bedenken wat hij wil.

EDIT: @08: Bij de aanpak van RaRa zijn geen elementaire grondrechten opzij gezet. En bij mijn weten heeft ook geen enkele prominente politicus daarvoor gepleit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 su

@8 Ten tijde van RARA werd er niet opgeroepen om de rechtsstaat in dat geval buiten werking te stellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 euro

@8:

Wat is dat nou, “tegenargumenten worden geweerd” ? Jij kunt hier toch ook je zegje komen doen ? Dat jij met flutargumenten komt (“Rara”) is jouw probleem, maar ga dan niet de martelaar hier uithangen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 stoethaspel

@9

Ik heb inhoudelijk bar weinig interesse in de praatjes van politici in het algemeen, en de rafelrand-politici in het bijzonder. Het gaat me erom dat jij, als schrijver van dit stuk, een weergave geeft die bespottelijk is. Met vijanden als jij komen de vrienden vanzelf…

“Desnoods”, zoek het anders even op, wat de betekenis van dat woord en kijk dan nog eens naar wat jij ervan maakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 zmoooc

Met andere woorden: zolang we ons aan de principes van de rechtsstaat houden, is er sprake van ‘laf beleid’.

Niet dat ik nou zo’n Wilders-adept ben, maar dit is lijkt me een beetje een onzinconclusie. Wilders zegt:

(…) desnoods met opzijzetting van elementaire rechten voor terroristen (…)

Volgens mij is het ook in Nederland een vrij gangbare aanpak om mensen die de wet overtreden enkele elementaire rechten te ontnemen, met name het elementaire recht om vrij rond te lopen. Daar is niks fascistisch aan, dat is een van de principes van onze rechtsstaat. Wilders zegt m.i. niet wat jij graag denkt dat hij zegt teneinde hem voor fascist uit te kunnen maken.

De vraag is wel wie die zogenaamde terroristen dan precies zijn, maar klaarblijkelijk heeft het AIVD daar wel een beeld bij; we spenderen immers ettelijke miljoenen per jaar aan het beveiligen van politici en dergelijke omdat de AIVD aangeeft dat er sprake is van dreiging. Ik vind het niet heel raar om dat “laf” beleid te noemen. Tegelijkertijd moet je je dan ook wel afvragen of er een fatsoenlijk alternatief is. Ik hoor “gebrek aan bewijs!”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 su

@13 Het punt is natuurlijk dat er nog geen sprake is van overtreding van de wet. Waar dat er wel is is in het verleden weldegelijk vervolging en veroordeling toegepast. De moordernaars van Fortuijn en van Gogh en de leden van de Hofstadgroep zijn veroodeeld. Blijkbaar gaat dat Wilders nog steeds niet ver genoeg. Met andere woorden: hij wil vervolging voordat er een strafbare feit is gepleegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 zmoooc

@su, #14 Wilders heeft het expliciet en onmiskenbaar over terroristen. Lijkt me dat die de wet wel hebben overtreden, anders ben je natuurlijk geen terrorist. Nou wordt de definitie van terrorist met de dag vager, maar ondanks dat moet je volgens mij toch echt wel een strafbaar feit hebben gepleegd voordat je een beetje mee kunt komen als “terrorist”.

Maar waar lees je dan dat Wilders vervolging van onschuldigen bepleit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 pedro

@5:

Inhoudelijk: als “gezonde Hollandsche knapen” terroristische of staatsondermijnende activiteiten plegen, worden ze óók aangepakt. Ik noem slechts RaRa

Dat is een inhoudelijk argument tegen het standpunt van Wilders om elementaire burgerrechten in te perken voor bepaalde personen. En dus eerder een argument dat het benoemen van Wilders als fascist ondersteunt, dan dat het daar iets tegen aan voert. Het is geen tegenargument.

Ik vraag me af of je je dat wel realiseert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 pedro

Btw zou Geert ons uit kunnen leggen welke elementaire rechten er voor terroristen in onze wetboeken zijn vastgelegd? We kunnen de elementaire rechten van terroristen alleen inperken, als we weten welke rechten dat specifiek zijn.

PS: dit als hopelijk vrolijk antwoord op de kommaneukers die beginnen te zeuren dat Geert iets niet expliciet en specifiek zus of zo heeft gezegd. Die mensen missen de intentie van de woorden van Geert en houden zich vast aan punten en komma’s om onverdedigbare standpunten te verdedigen. Dat kan dus de andere kant op ook. Vandaar dat ik me afvraag welke elementaire terroristenrechten we zoal kennen in Nederland…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Jeroen Laemers

@15:

Lijkt me dat die de wet wel hebben overtreden, anders ben je natuurlijk geen terrorist.

Als wettig en overtuigend voor een rechter is bewezen dat je je hebt schuldig gemaakt aan een terroristisch misdrijf, ga je gewoon een paar jaar de gevangenis in. Hoeveel strenger wil je het hebben?

Bovendien: als veroordeelde terroristen worden opgesloten, is er natuurlijk geen enkele sprake van ‘opzijzetting van elementaire rechten’.

Wilders heeft het dus over mensen waarvan niet wettig en overtuigend is bewezen dat ze daadwerkelijk terrorist zijn.

Met andere woorden, hij wil een situatie waarin de AIVD mensen gevangen kan zetten. En dat uiteraard zonder dat deze mensen bij een rechter terecht kunnen (want als dat wel zou kunnen, staan ze natuurlijk na drie seconden weer buiten).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 su

@15 Geef mij maar een lijst van strafbare feiten die in Nederland zijn gepleegd door terroristen sinds de eerste Syrieganger is vertrokken? Volgens mij kom je op exact nul uit. Toch wil Wilders dat er nu opgetreden wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 stoethaspel

@18

Tegen mijn zin toch je gelinkte artikel dan maar eens doorgelezen.

Wat ik eruit haal is de redenering: Wie naar Syrië gaat om te vechten, is een terrorist (ik neem aan gebaseerd op het idee van ‘vreemde krijgsdienst’). Bij terugkeer moeten die mensen dan ook als zodanig worden beschouwd en idealiter zou hun de toegang tot het land moeten kunnen worden ontzegd.

Daar kun je het mee eens zijn, of niet, maar het fascistisch element lijkt me nogal vergezocht. Al met al niks nieuws onder de zon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 su

@20 Dienen in vreemde krijgsdienst is in Nederland niet strafbaar. Daar kun je het mee eens zijn, of niet, maar het is onvoldoende om iemand juridisch als terrorist te beschouwen. Anders zijn Nederlanders die in het Belgische leger dienen ook terroristen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 zmoooc

@Jeroen Laemers, #18

Hoeveel strenger wil je het hebben?

Ik hoef het niet strenger te hebben; ik duid enkel wat een terrorist is; die is per definitie niet onschuldig – daar kan geen twijfel over bestaan. Waarom denk je dat ik het ‘strenger’ wil hebben?

Bovendien: als veroordeelde terroristen worden opgesloten, is er natuurlijk geen enkele sprake van ‘opzijzetting van elementaire rechten’.

Natuurlijk wel; de hele essentie van opsluiten is het wegnemen van het elementaire recht om niet opgesloten te worden:p

Wilders heeft het dus over mensen waarvan niet wettig en overtuigend is bewezen dat ze daadwerkelijk terrorist zijn.

Dat is een mogelijkheid. Een andere – veel waarschijnlijker – mogelijkheid is dat de terroristen waar hij het over heeft helemaal niet bestaan en dit enkel loze retoriek is.

@su, #19

Geef mij maar een lijst van strafbare feiten die in Nederland zijn gepleegd door terroristen sinds de eerste Syrieganger is vertrokken.

Als je een lijst wil moet je bij Wilders zijn, niet bij mij. Dikke kans dat er helemaal geen lijst is natuurlijk. Dan wil Wilders dus helemaal geen onschuldigen in het gevang gooien, maar niet-bestaande mensen. Ben je ook een fascist als je niet-bestaande mensen rechten wil ontnemen?:P

Edoch, waar het allemaal om ging: Wilders voor fascist uitmaken op basis het extrapoleren van een op zichzelf al nogal onduidelijke uitspraak gaat natuurlijk helemaal nergens over; dat is net zo dom-populistisch gebrabbel als het gebrabbel van Wilders zelf. In een nog niet zo ver verleden was dat Sargasso onwaardig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 su

@22 Ben je ook een fascist als je niet-bestaande mensen rechten wil ontnemen?:P

Ah, je speelt een woordspelletje. Wilders hanteert natuurlijk zijn eigen interpretatie van terrorist, namelijk: iedereen die zich richting Syrië begeeft om te vechten dan wel deze Syriëgangers steunen. Maar zo werkt onze rechtsstaat nou eenmaal niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 stoethaspel

@21

Ik ben nooit in dienst geweest, dus ik moet afgaan op derden. Het lijkt erop dat je gelijk hebt:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027122/Artikel15/151e/Tekst/geldigheidsdatum_07-04-2011

Waar dan weer tegenover staat:

http://www.moslimvandaag.nl/syriegangers-nederlanders-in-vreemde-krijgsdienst/

Hier wordt gezegd dat de opmerking over vreemde krijgsdienst al zou zijn gedaan bij P&W, door Arthur Docters van Leeuwen.

Kortom: Ik durf er geen conclusie uit te trekken, maar ik ga er van uit dat anderen daar veel minder moeite mee zullen hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Knorretje

@23:

Misschien moet je even het kaderbelsuit lezen. Dan schrik je je waarschijnlijk dood over de staat van jouw rechtsstaat en wat een terrorist is in de definitie die daar gegeven wordt.

Een terrorist hoeft helemaal niet per se zelf geweld te gebruiken, hijz/zji kan al een terrorist zijn wanneer die bijv informatie verschaft…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Bismarck

@5 en mensen die op #5 reageren: Zij gerust, onze huisfascist had al lang een linkje (PDF-alert) opgeduikeld waarin Wilders aan komt zetten met “administratieve detentie” (alsmede afpakken Nederlandse nationaliteit) voor mensen die uit Syrië naar Nederland terugkeren. We weten dus wel waar we het over hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 su

@25 Informatie verschaft aan wie? Dat het beramen van een terroristische aanslag strafbaar is is mij wel bekend. Maar vooralsnog is daar geen sprake van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Knorretje

“Voor de toepassing van dit kaderbesluit wordt onder ter-
roristische groep verstaan een sinds enige tijd bestaande, ge-
structureerde vereniging van meer dan twee personen die in
overleg optreden om terroristische misdrijven te plegen. Met
„gestructureerde vereniging” wordt gedoeld op een vereniging
die niet toevallig tot stand is gekomen met het oog op een on-
verwijldte plegen strafbaar feit en waarbij niet noodzakelijker-
wijs sprake is van formeel afgebakende taken van de leden,
noch van continuïteit in de samenstelling of een ontwikkelde
structuur.edere lidstaat neemt de nodige maatregelen om de hierna
volgende opzettelijke gedragingen strafbaar te stellen:
a) het leiden van een terroristische groep;
b) het deelnemen aan de activiteiten van een terroristische
groep, waaronder het verstrekken van gegevens of middelen
aan de groep of het in enigerlei vorm financieren van de ac-
tiviteiten van de groep, wetende dat deze deelneming bij-
draagt aan de criminele activiteiten van de groep.”

Das best een ruime definitie. Hiermee komen de principes van sommigen hier betreffende de rechtsstaat en haar werking toch ernstig in het geding lijkt mij

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 zmoooc

@23 Het is sowieso een woordspelletje betreffende de betekenis van “terrorist”; Wilders wil waarschijnlijk dat we “Syriegangers” als terroristen aanmerken. Daarbij noemt hij verder geen criteria. De mensen alhier doen de aanname dat hij dat het liefst uberhaupt zonder criteria en dus zonder proces doen en noemen hem op basis daarvan fascist. Dat slaat echter nergens op. Einde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Bismarck

@29: Zie #26. Wilders wil opsluiting zonder proces (administratieve detentie) voor alle terugkeerders uit Syrië die al binnen zijn en ontneming van de Nederlandse nationaliteit (en daarmee toegang tot Nederland) voor iedereen die nog niet terug is. Er is geen sprake van een aanname, Wilders stelt dit als zodanig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 pedro

Ja jongens, nu weten we het wel hoor. Wilders mag met allerlei vage beschuldigingen en verdachtmakingen iedereen voor terrorist en fascist uitmaken, en zijn vrijheid van meningsuiting om dat te doen moeten we tot het uiterste verdedigen, maar Wilders met vage beschuldigingen en verdachtmakingen een fascist noemen, nee dat mag niet hoor. Dan moeten er concrete bewijzen op tafel komen.

Mag ik even een teiltje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Joop

Wat Wilders dus expliciet wil, is de rechtsstaat opzij zetten om een externe, cultureel vreemde vijand collectief verdacht te maken, te kunnen straffen en als algemene zondebok te kunnen gebruiken.

Dit is Wilders een etiket opplakken wat niet klopt. Hij zegt toch heel vaak dat er veel foute Marokkanen zijn, maar ook goede. Dus ziet hij ze niet als geheel. Dus wil hij ze niet allemaal collectief straffen. Of zie ik dat verkeerd? Zijn achterban komen waarschijnlijk niet verder dan de wanliners. Wilders’ nuancering is alleen nog maar om politiek correct bevonden te worden, zie je wel, ik ben alleen maar kritisch en meer witte voetjes halen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 sigma

@25: Nee. Het is alleen strafbaar om een groep zoals omschreven wetens hulp te verschaffen. Het kaderbesluit definieert alleen “opzettelijke gedragingen”, geen personen, als terroristisch.

Wiens rechtsstatelijke principes komen hier in het gedrang, en hoe?

Verder bevat het kaderbesluit nog andere passages die hier expliciet over gaan, zoals:

De Europese Unie is gegrondvest op de universele waar-
den menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en soli-
dariteit, eerbiediging van de rechten van de mens en van
de fundamentele vrijheden. Zij berust op het beginsel
van de democratie en het beginsel van de rechtsstaat,
welke beginselen de lidstaten gemeen hebben.

en:

2. Dit kaderbesluit kan niet tot gevolg hebben dat de ver-
plichting tot eerbiediging van de grondrechten en van de funda-
mentele rechtsbeginselen, zoals die zijn neergelegd in artikel 6
van het Verdrag betreffende de Europese Unie, wordt aangetast.

 • Vorige discussie