Quote du Jour | Een zwak democratisch besef

Serie:

Herman Tjeenk Willink (79), voormalig raadsadviseur van de minister-president, regeringscommissaris, hoogleraar, voorzitter van de Eerste Kamer, en jarenlang vice-president van de Raad van State, wil het nog een keer zeggen in de heruitgave van zijn boek Kan de overheid crises aan?

Zijn antwoord op deze vraag is negatief en klinkt nogal bitter:

 ….omdat de politiek niet bij machte is om op eigen kracht te veranderen (…) De politiek komt steeds tot dezelfde conclusie over overheidsfalen, maar herinnert zich dat niet. En geeft daardoor geen richting aan hoe het wél moet.

Wat volgens Tjeenk Willink ontbreekt is een diep gevoeld besef dat democratie meer is dan alleen de vertegenwoordigende democratie van parlement en gemeenteraden: het zijn ook burgers die zelf initiatieven nemen, het algemeen belang willen dienen, de maatschappij vorm willen geven. Representatieve democratie kan niet zonder maatschappelijke democratie, waarschuwt hij al jaren: dan wordt de democratische rechtsorde uitgehold (…) Nederland heeft altijd een zwak democratisch besef gehad. We vertrouwen erop dat we het door redelijkheid wel opvangen, ondanks een aantal inherente zwaktes in de democratie

Maar je kunt dit de huidige generatie politici niet aanrekenen:

„Je kunt ze niet verwijten dat het democratisch besef onvoldoende aanwezig is, want ze zijn opgegroeid in het managementdenken. Je kan míjn generatie verwijten dat we te weinig hebben gedaan tegen het verdwijnen van dat besef.

En over Rutte als representant van dat denken:

Representant zijn van een denken dat niet tien maar veertig jaar geleden is begonnen, is iets anders dan schuldig zijn. Voor hem geldt hetzelfde als voor andere politici. Waarom zou hij op eigen kracht een omslag maken als niemand in het parlement de inhoudelijke discussie wil voeren? (…) Hele generaties zijn met het bedrijfsmatig denken opgevoed, de hele maatschappij is er doordrongen van geraakt. Het is echt onzin om Rutte als schuldige aan te wijzen voor wat in de afgelopen veertig jaar is gebeurd.

Reacties (3)

#1 Hans Custers

Het is echt onzin om Rutte als schuldige aan te wijzen voor wat in de afgelopen veertig jaar is gebeurd.

Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Natuurlijk komen politici alleen waar ze zijn omdat wij met zijn allen op ze stemmen. Maar van een politiek leider mag je ook verwachten dat die wat meer is dan een willoos slaafje van de publieke opinie en de politieke cultuur. Een klein beetje reflectie is toch niet teveel gevraagd?

Rutte mag dan niet de schuldige zijn voor wat er in de afgelopen 40 jaar is gebeurd, hij is wel in belangrijke mate verantwoordelijk voor wat er de afgelopen 10 jaar is gebeurd.

En, ook dat, Rutte vertegenwoordigt een partij en een ideologie die de afgelopen 40 jaar een groot stempel heeft gedrukt op de Nederlandse politiek. Ook daarom zou de nodige reflectie op zijn plaats zijn.

  • Volgende discussie
#1.1 Daan van der Keur - Reactie op #1

Een pathologisch liegende incapabele incompetente MP vragen om enige zelfreflectie te tonen…….Doe geen vergeefse moeite! Mark Rutte weet niet wat menselijkheid is, de maan heeft geen gevoel een peilloos zwarte ziel.
Lees dit stukje tekst even en je begrijpt dat wat ik schrijf 1000% waar is: “Ik sprak de moeder van het meisje dat op dit moment in een isoleercel zit, Karin van Opstal. Ze is moeder van vier kinderen en student rechten (hbo) als ze in 2006 plotseling door de Belastingdienst op een fraudelijst blijkt te zijn gezet. Ze heeft geen flauw benul waarom, ze heeft als student gewoon recht op kinderopvangtoeslag. Maar ze moet 56 duizend euro terugbetalen. Door het hardvochtige inningsbeleid van de Belastingdienst (men vordert 990 euro per maand) raakt ze haar huis kwijt. In 2009, hoogzwanger, wordt ze uit haar huis gezet en zwerft vervolgens van adres naar adres, verblijft en slaapt bij vrienden en kennissen. Als ze is bevallen en haar baby tien dagen oud, wordt het kindje door ­Jeugdzorg bij haar weggehaald. In de weken erna gebeurt dat ook met haar andere kinderen. Omdat ze geen eigen onderkomen heeft, met dank aan de Belastingdienst. Het is een traumatische ervaring. Je zou verwachten dat hulpverleners die kinderen in zo’n kwetsbaar gezin moeten helpen, náást een moeder gaan staan, en naar de oorzaken van haar armoede gaan vorsen en vervolgens hun pijlen richten op de Belastingdienst. Wat waren veel gezinnen daarmee geholpen geweest. In plaats daarvan wordt Karins gezin uit ­elkaar gerukt. De kinderen komen in verschillende pleeggezinnen en instellingen terecht. Karin mag ze aanvankelijk 1 uur per drie maanden zien, een regeling die een ­aantal jaar geleden wordt opgeschort. Zelfs haar verjaardagskaarten worden niet ­bezorgd. Haar dochter Michelle, nu 17 jaar, is sinds haar uithuisplaatsing, zoals dat zo vaak gaat, van pleeggezin naar pleeggezin naar instelling gestuurd, en komt uiteindelijk terecht in de Jeugdzorginstelling Midgaard. Daar wordt ze slachtoffer van seksueel misbruik door een medewerker. De zaak is landelijk nieuws. Nadat ze een aantal zelfmoordpogingen heeft ondernomen, is ze nu opgesloten in een isoleercel bij Jeugdzorginstelling Pluryn. Ze heeft reuma, maar ligt op een dun matrasje en heeft het vaak koud. Maar vooral de eenzame opsluiting is gekmakend. De bedoeling was dat de isoleercel in de Jeugdzorg al eerder zou worden afgeschaft, maar vanwege de personeelstekorten is dat niet haalbaar.”
Mark Rutte is hier volledig verantwoordelijk voor en alle zelfmoorden die hier het gevolg van zijn doen hem niets. Dat kun je jezelf toch gewoon niet voorstellen.

#2 Joop

Ik hoorde Tjeenk laatst bij Betrouwbare bronnen.

https://dagennacht.nl/serie/betrouwbare-bronnen/

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie