Quote du Jour | Businesscase voor kernenergie

Serie:

Quote du Jour
Laten we het ontdoen van de morele component en er heel zakelijk naar kijken. Gelet op de prijsdaling van duurzame energiebronnen als wind en zon, vind ik de businesscase voor kernenergie gewoon niet sterk. Ik hoop dat de voorstanders van kernenergie er even weinig ideologisch en even zakelijk naar kijken als ik nu doe.

Eurocommissaris Frans Timmermans geeft in een interview in het NRC aan dat hij geen ideologische bezwaren heeft tegen kernenergie, maar dat de kostprijs niet in het voordeel pleit van de businesscase van kernenergie. Kernenergie is inderdaad duur in vergelijking met wind- en zonneenergie. De prijsdaling van wind- en zonneenergie is voor een belangrijk deel het gevolg van flinke subsidies en investeringen in innovatie.

Maar stel dat we in de jaren tachtig al serieus werk hadden willen maken van CO2-arme energiebronnen. Als je destijds voor zowel kernenergie, windenergie en zonnenergie een businesscase had gemaakt, dan was kernenergie aanzienlijk rooskleuriger uit de vergelijking gekomen.

Kortom, een slechte businesscase is niet perse een belangrijk argument om iets niet te doen. Zowel wind- als zonneenergie zijn daarvan een voorbeeld.

Reacties (75)

#1 AltJohan
 • Volgende discussie
#2 beugwant

Een tijdlang hebben de tegenstanders ervan nog kunnen stellen dat windmolens meer op subsidie dan op wind draaien, maar dat is inmiddels achterhaald.

Terwijl er nog steeds geen private partij is die het met kernenergie aandurft; na al die decennia moet daar nog steeds gemeenschapsgeld bij. Nog los van het afvalprobleem en de veiligheidsmoraal als ook het aspect bedrijfswinst een rol gaat spelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 AltJohan

@beugwant: je hoeft geen tegenstander van windmolens te zijn om voorstander van kernenergie te zijn.

Geld is een uitdaging, maar zijn wel private
investeerders. (Nuscale)

Merk op op dat men de afgelopen tien jaar niet heeft stilgezeten. 2026 zal de eerste NuScale aan het net gekoppeld worden is nu de planning.

100% veilige kernenergie bestaat niet, maar andere vormen van energie zijn ook niet 100% veilig. Nucleair heeft een goed track-record wat betreft veiligheid (deads per TWh)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 lmgikke

@3 Nucleair heeft absoluut geen goed trackrecord. Elke 10 jaar gebeurt er een (groot) ongeluk.

Verschil tussen Nucleair en andere vormen van Energie is dat je in het geval van een ongeluk klem zit.

Bij andere vormen mogen wellicht meer doden per TwH vallen (al blijft dat discussie m.b.t. de indirecte doden), maar bij andere vormen kan je na het ongeluk opruimen en opnieuw beginnen.

Een windmolen die afbreekt, ruim je op en bouw een nieuwe. Bij kernenergie is het over en uit.

Als in Nederland er een ongeluk gebeurt is Nederland onbewoonbaar. Zie Tsjernobyl, Zie three mile island, zie Fukushima…

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_and_radiation_accidents_and_incidents

Daarnaast is Kernenergie totaal NIET duurzaam. De huidige CO2 uitstoot is niet nul, het delven van Uranium/plutonium is zeer vervuilend. Daar boven op komt dat de huidige CO2 uitstoot bij delven exponentieel omhoog schiet als we massaal overstappen op kern energie. Dit omdat we dan naar erts toe moeten met een veel lager % splijtstof. En dan is het Milieu voordeel compleet weg. Quote:
“Op het ogenblik worden uraniumertsen gewonnen met gemiddeld zo’n 0,1 procent uranium; in 1000 kilo gesteente zit dan een kilo uranium. In deze situatie is de indirecte CO2 uitstoot van een kerncentrale 10 tot 50 % van de totale CO2-uitstoot een gas-gestookte centrale (15% tot 85% van een warmtekracht-installatie op aardgas), blijkt uit de schaarse beschikbare openbare gegevens.

Er is echter slechts een beperkte hoeveelheid van dit erts met 0,1 procent uranium. Wanneer vanwege het broeikaseffect meer kerncentrales gebouwd worden, zal men over tien tot vijftien jaar moeten overgaan op ertsen met een lager gehalte aan uranium. Dan moet veel meer gesteente afgegraven en verwerkt worden voor eenzelfde hoeveelheid uranium. Daardoor stijgt de indirecte CO2 uitstoot. Bij een ertsgehalte van 0,02 procent is de indirecte CO2-uitstoot door een kerncentrale gemiddeld 60% van die van een gascentrale. Bij nog armere ertsen van 0,01 procent is een kerncentrale verantwoordelijk voor meer CO2-emissie dan wanneer dezelfde hoeveelheid elektriciteit verkregen zou zijn door meteen fossiele brandstoffen te verbranden.”

http://www.co2ntramine.nl/informatie/informatie-over-kernenergie/ook-daarom-geen-kernenergie-in-17-argumenten/broeikaseffect-en-uranium/

Nog los van de discussie dat je je als land wederom afhankelijk maakt van discutabele regimes voor het verkrijgen van splijtstof.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 lmgikke

@0: “Kortom, een slechte businesscase is niet perse een belangrijk argument om iets niet te doen. Zowel wind- als zonneenergie zijn daarvan een voorbeeld.”

niet waar. Daar waar wind, zon en water kunnen profiteren van schaalgrootte en massa productie (en daardoor goedkoper worden over tijd), is het bij Kernenergie net andersom.

Bouwkosten, kosten voor veiligheid EN met name kosten voor brandstof zullen stijgen naar mate er meer centrales komen. Met name de brandstof kosten. Uranium is al schaars, laat staan als we massaal overstappen…

De businesscase voor Zon en Wind kon je positief krijgen door de terugverdientijd op te rekken i.c.m. voldoende uitrol/massaproductie (en daar was de subsidie voor nodig: kritieke massa bereiken (no pun intended)). bij Kernenergie gaat dat niet op (langere terugverdientijd wordt teniet gedaan door stijgende kosten voor het delven van Uranium).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 AltJohan

@lmgikke: Het Tsjernobyl-type staat hier niet. Er zijn 2 level 7 kern-ongelukken geweest (1986, 2011) en 1 level 6 (1957).

Nederland onbewoonbaar? Is Japan onbewoonbaar? Nee!
Natuurlijk kan er een catastrofe komen, maar datzelfde kan Nederland ook gebeuren ten gevolge van een grote meteoriet. Alles hangt samen met de kans erop.

Een ongeluk kost mega-veel en daarom wordt er ook zo de nadruk gelegd op inherent veilige ontwerpen (100% bestaat niet, maar ze komen een heel eind). Vooral om economische redenen.

Uranium is niet schaars. Het kan gewonnen worden uit zeewater. En er zijn ontwerpen die draaien op kernafval, maar die waren duurder en nooit echt doorgebroken omdat bleek dat er wel genoeg Uranium beschikbaar was.

En de nieuwe ontwerpen zijn kleiner maar modulair (SMR), en hebben dezelfde potentie wat betreft serieproductie. Sommige investeerders zijn al enthousiast. Overigens hebben landen als Frankrijk ook geprofiteerd van serieproductie in de 20ste eeuw. Daarom konden zij relatief snel overschakelen naar een >80% percentage kernenergie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Michiel de Pooter

Vergelijking nucleair met zon en wind slaat helemaal nergens op.

Nucleair is wel poepduur, maar kan moeiteloos 50 jaar zelfstandig, vraaggestuurd baseload electricteit leveren.
Zon en wind is alleen in staat om aanbodgestuurd wat peakload af te leveren, met behulp van fossiele back-up capaciteit, om netwerken uit te balanceren.

Bovendien maakt de windindustrie gebruik van eindige aardmetalen, zoals koper en neodymium en degradeert bij opschaling de prachtigste landschappen in onbewoonbare industrieterreinen zonder mensen, vogels en vleermuizen.
Ook zullen bij opschaling van wind en zon, transmissienetten voor miljarden moeten worden aangepast om peakloads te kunnen accomoderen.

Energievoorziening is nooit geen free lunch of gratis bier. Elke medaille heeft twee kanten. Het is niet anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 KJH

Wat ik altijd raar aan kernenergie gevonden heb, is dat het afval niet hergebruikt kan worden (en dus nuttig is, en niet weggegooid / opgeborgen hoeft te worden): het straalt toch? Dat betekent energie. Het enige wat je hoeft te doen, is een andere manier verzinnen om dat weer te winnen. Lijkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 AltJohan

@KJH: het straalt maar een beetje. Op een gegeven moment worden het kW’s en dat zet weinig zoden aan de dijk. Ondanks dat het relatief weinig straalt is het wel gevaarlijk.

In China wordt het op een bepaalde plaats wel gebruikt. Maar ik vraag me af hoe groot het rendement daarvan is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Henk van S tot S

@5:

…bij Kernenergie gaat dat niet op (langere terugverdientijd wordt teniet gedaan door stijgende kosten voor het delven van Uranium).

Plus, dat de delving van uranium een behoorlijk smak vervuiling veroorzaakt:

Uitstoot van machines, opraken van schoon schoon water c.q. de vergiftiging van het water.
Ook de grond wordt vergiftigd en over de gezondheid v.d arbeiders zullen we het maar niet hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 AltJohan

@Henk van S tot S: Het gaat om de vervuiling per kWh: Uranium heeft een enorme energiedichtheid en dat is gunstig.

En hoe verhoud dat zich met de vervuiling van windenergie per kWh?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Rigo Reus

1600 vaten afval is 117 miljoen euro. En dan gaat het, over de weg, in vrachtauto’s, naar een doos in Borssele.
https://nos.nl/artikel/2218171-kabinet-trekt-geld-uit-voor-opruimen-gevaarlijk-kernafval-petten.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Henk van S tot S

@11:
Hieronder 2 artikelen over uraniniumwinning:

Artikel 1
en
artikel 2.
Met heel klein beetje moeite moeite kun je zelf nog wat meer vinden.
;-)
Verder:
Wat betreft jouw atoomlobby houd ik het hierbij.
Over en uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 basszje

Tegen de tijd dat men Hinkley Point rendabel heeft moeten we het nog maar ’s hebben over kernenergie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 AltJohan

@14: Hinkley Point zal misschien nooit rendabel worden, maar dat zegt niet alles over kernenergie in het algemeen.

De nieuwere ontwerpen zijn kleiner en zullen seriematig geproduceerd worden. Dit om de prijs per reactor flink omlaag te brengen.

NuScale als voorbeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Kacebee

@15: ”De nieuwere ontwerpen zijn kleiner”

Heb je het dan over gesmoltenzoutreactors?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 AltJohan

@16: NuScale is geen MSR.

Terrestial Energy heeft wel eentje, maar die is een stuk minder ver uitontwikkeld. Is wel een mooi concept vanwege hoge temperaturen en hoge efficiëntie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 basszje

Op zich zijn we het er wel over eens dat een goede nuclaire reactor eentje is met veel beloftes en nog nooit gebouwd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 AltJohan

@18: de bestaande reactoren zijn al succesvol venwege hun lage CO2 uitstoot. En hun lage aantal doden per TWh. Mar het is tijd om voorbij te gaan aan de jaren ’70 ontwerpen.

En we willen voorbij aan de complexe moderne ontwerpen met extreem hoge realisatiekosten.

Klein, modulair, intrensiek veilig en seriematig is de toekomst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Lmgikke

@19 dus gaat dat niet de oplossing bieden. ze bestaan nog niet, klimaatverandering is er nu.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Richard van Emmerik

De enige echte oplossing ligt in een vermindering van het gebruik van energie. De oplossingen die je daar voor kunt bedenken zijn helder en duidelijk te vertalen naar maatregelen. Dat Timmermans geen ideologische bezwaren meer heeft, zoals veel anderen overstag zijn gegaan verbaasd mij niets, idealen zijn belangrijker. Zal het de toekomstige generaties iets uitmaken of ze nu de rekening gepresenteerd krijgen omdat links idealisme voorop stelt of van rechts dat het eigenbelang voorop stelt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Michiel de Pooter

@21: “De enige echte oplossing ligt in een vermindering van het gebruik van energie”.

Ja prachtig, alleen dan kom je als snel uit bij welvaartsniveaus van onze voorouders, die gemiddeld maar 40 of 50 jaar oud werden, 1 kind op 3 stierf bij de geboorte en dood gingen aan de meest verschrikkelijke ziektes. Energie is welvaart, vrede en vooruitgang. Geen of te weinig energie is armoede, oorlog, vuil, stront en ziekte.
Overigens links idealisme eindigt vaak in centralistische, politiestaten zonder democratie als DDR, Cuba, N Korea en China ten tijde van de culturele revolutie. Wat dat betreft ligt Timmerfrans goed op koers zou ik zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 P.J. Cokema

@22: Het treurige is dat je. zo begrijp ik inmiddels, die onzin ook echt gelooft. Het zou voor de welvaart en vooruitgang een heel stuk schelen als dit soort, op niets gebaseerde opvattingen achterwege zouden blijven. Maar ja, de dictatuur van de VvM hè…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Michiel de Pooter

@23: Wat is de VvM ? Met de Vereniging van Mindfulness kom ik niet goed uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 P.J. Cokema

@24: VvM is de ruimte die jij regelmatig bezoedeld met onwaarheden, suggestieve aannames en andere libertair-populistische praat. Het staat in bepaalde kringen ook bekend als “ja maar, hij zegt wel wat wij denken” en varianten op “kan dan wel wetenschappelijk bewezen zijn, maar het is toch niet zo…”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Michiel de Pooter

@25: Jouw default bij een reactie is bijna altijd een waardeoordeel i.p.v. een argument. Ik moet bijna aannemen dat je vaak ook geen argumenten hebt, wat op een gebrek aan kennis, inhoud, niveau en redeneervermogen wijst.
“Onwaarheden, suggestieve aannames en andere libertair-populistische praat” kun je alleen maar weerleggen met argumenten die ze onderuithalen en niet met waardeoordelen die alleen maar op de man spelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 AltJohan

“De enige echte oplossing ligt in een vermindering van het gebruik van energie.”

Mooi vind ik de analyse van Bill Gates in onderstaand filmpje. Hij kijkt ook verder dan wat er lokaal gebeurt en hij heeft echt een globale visie: Innovate to zero

CO2=P x S x E x C
P = People (aantal mensen)
S = aantal services per persoon
E = Energie per service
C = CO2-uitstoot per service

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 majava

@26: Als jij die uitspraken doet, dan is een hard oordeel op die uitspraken niet ‘op de man spelen’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Frank789

@21: [ De enige echte oplossing ligt in een vermindering van het gebruik van energie. ]
Bedoel je dat we dan kunnen doorgaan met fossiel verstoken of dat we het met windmolens en pv-panelen kunnen redden zonder kernenergie?

Uiteraard kunnen we nog wel wat energie besparen, maar bedenk dat investeringen in zuinigere woningen e.d. eerst veel energie kosten. En je kom echt al snel op een niveau waar je dan flink welvaart en gezondheid moet inleveren. In een dikke wollen jas op een bamboefiets naar de minder efficiënte bioboerderij bespaart te weinig energie om dijken te blijven bouwen, MRI scanners te produceren en robots die onze bejaarden verzorgen.

Het moet eerder meer dan minder energie worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Henk van S tot S

@28:
Laat pooter=pootaardappel toch even rustig liggen.
Hij moet nog ontkiemen; met wat mazzel wordt het nog wel wat.
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Michiel de Pooter

@28: Altijd lastig om in een discussie argumenten, waardeoordelen, inhoud en personen gescheiden te houden. Toegegeven, ben er zelf ook niet zo’n kei in, maar doe mijn best. Het menselijk redeneervermogen wordt zwaar overschat, maar is strikt genomen juist zeer beperkt. Het verschil tussen lessenaar en preekstoel is miniem. De meeste meningsverschillen gaan ook niet over verschil in feiten of informatie, maar over verschil in moraal. Amen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Joop

@27.

Hij kan het weten met die energie slurpende digitalisering. Zoals met dat datacenter bij de Eemshaven, gelijk een kolencentrale er naast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Frank789

@32: Delete jij elke dag je niet meer relevante emails in je inbox en sent-box en je whatsappjes die met hun aangehechte afbeeldingen elke dag energie staan te slurpen in de Eemshaven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Joop

@33.

Wat ik doe is niet belangrijk. Dus irrelevante opmerking.

Het is het massale gebruik van elk huishouden en bedrijf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Frank789

@34: [ Wat ik doe is niet belangrijk ]

Oh ja, de ander is altijd de belangrijke ofwel schuldige.
Niet de vliegtuigpassagier, maar de vliegmaatschappij.
Niet de automobilist, maar de oliemaatschappij.
Niet de emailbewaarder, maar de provider.
Niet het individu, maar de massa anderen.
Niet ik als individu moet veranderen, maar juist de massa anderen.
Niet ik.
Nooit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Joop

@35.

Nee, jij vraagt mij wat ik persoonlijk doe, ik zeg dat dat niet relevant is, want het gaat om de massa, waar ik zelf ook deel van uitmaak. Die hysterische reacties van jou kan ik alleen maar om lachen.

Dus les 1: domme opmerkingen, domme reacties.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Frank789

@36: Het gedrag van de massa is het opgetelde gedrag van individuen, dus doe niet alsof jij onbeduidend bent, cijfer jezelf niet weg als het om belangrijke zaken gaat.

Heb je les 1 wel goed begrepen?

Kun je even uitleggen welke reacties van mij hysterisch zijn en waarom? En waarom moet je lachen om die hysterische reactie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Kacebee

”een slechte businesscase is niet perse een belangrijk argument om iets niet te doen. Zowel wind- als zonneenergie zijn daarvan een voorbeeld”

Wat zou er met met molens en panelen gedaan worden als de overheid er niet voor zorgde dat er gegarandeerde minimumprijzen voor de geleverde stroom zijn?

https://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare-Energien-Gesetz

http://www.clepair.net/klimaatalarm.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Frank789

@38: Wat zou er met kerncentrales gedaan worden als de overheid er niet voor zorgde dat er gegarandeerde minimumprijzen voor de geleverde stroom zijn?

Given its commitment to building Hinkley Point C, the government had no choice but to make EDF an offer that was too good to resist. It offered to guarantee EDF a fixed price for each unit of energy produced at Hinkley for its first 35 years of operation. In 2012, the guaranteed price – known as the “strike price” – was set at £92.50 per megawatt hour (MWh) …
The current wholesale price is around £40 per MWh.

https://www.theguardian.com/news/2017/dec/21/hinkley-point-c-dreadful-deal-behind-worlds-most-expensive-power-plant

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Bismarck

@3: “private investeerders. (Nuscale)”
Naja “private investeerders”. Nuscale is voortgekomen uit onderzoek betaald met publiek geld (staatsuniversiteit Oregon) en heeft inmiddels ook nog $288 miljoen aan subsidie gekregen van het Amerikaanse ministerie van Energie. En dat voor alleen nog maar een reactor op papier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Bismarck

@26:“Jouw default bij een reactie is bijna altijd een waardeoordeel “
Ah, jij bent zeker een andere Michiel de Pooter dan die van #22 (“Overigens links idealisme eindigt vaak in centralistische, politiestaten zonder democratie als DDR, Cuba, N Korea en China ten tijde van de culturele revolutie. Wat dat betreft ligt Timmerfrans goed op koers zou ik zeggen.”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Kacebee

@39: Prijssubsidie op kernenergie lijkt me ook geen goed idee. Maar kijk, in ons voorland Duitsland doen ze dat dan ook niet:

Germany’s power surplus on Sunday wasn’t all good news. The system is still too rigid for power suppliers and consumers to respond quickly to price signals. Though gas power plants were taken offline, nuclear and coal plants can’t be quickly shut down, so they went on running and had to pay to sell power into the grid for several hours (bron: qz.com)

Wat zou het gevolg zijn, denk je, als de Duitse overheid leveranciers van zonne- en windstroom hetzelfde zou behandelen als de leveranciers van kolen- en kernstroom?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Hans Custers

@42

Als overheden leveranciers van kernenergie hetzelfde zouden behandelen als leveranciers van andere vormen van energie zou er waarschijnlijk nergens ter wereld een enkele kerncentrale in bedrijf zijn. Zonder de verdragen die een plafond stellen aan het bedrag waarvoor exploitanten van kerncentrales aansprakelijk zijn zouden die centrales namelijk zo goed als onverzekerbaar zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Frank789

@42: De hele denkrichting is verkeerd.
Die gaat nog steeds uit van conventionele energieopwekking en hoe we daar windmolens en zonnepanelen in kunnen voegen.

Het moet omgekeerd zijn.
Als Denemarken tijdens winderige dagen gratis windstroom aanbiedt, moeten we dat wegens de verminderde CO2 met beide handen aangrijpen en eventueel compensatie aan conventionele energieopwekkers geven. Co2 beprijzing zou dat onmiddellijk gangbaar maken.

Als ik in een hutje op de heide wil leven, of op een schip op de oceaan, of in een blokhut in de wildernis in Alaska, dan heb ik een zooi windmolens en pv-panelen nodig. En voor donkere en windstille perioden accu’s. En als noodvoorziening een aggregaat met een tankje diesel. Dat kost een bak met geld, maar ja, als ik daar “off the grid” comfortabel wil leven dan is dat onontkoombaar.

Die denkrichting moet je op de hele planeet toepassen als ware het een schip midden op de oceaan. De basis is groene energie en fossiel en kernenergie uitsluitend als back-up. En ja, dat gaat veel geld kosten. Maar dat gaat toch wel gebeuren als fossiel schaars wordt, dus dan kun je beter nu beginnen, dan hou je meer fossiel over voor de back-up.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Michiel de Pooter

@44: “Het moet omgekeerd zijn”.
“De basis is groene energie en fossiel en kernenergie uitsluitend als back-up”.

Frank, ik wil niet rottig doen en feestjes bederven, maar volgens statistiekjes van het IEA is het aandeel zon, wind en geo in de globale energiemix in 2020 slechts 2% van het totaal en in
2030 3%. Dus je verhaal slaat helemaal nergens op.

https://www.planete-energies.com/en/medias/infographics/global-energy-mix-1990-2035

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Frank789

@45: Michiel, ik ga gewoon rottig doen, want die 2% van jou slaat helemaal nergens op.

Je behoort tot een niet geringe groep die de vergelijking van de planeet aarde in de ruimte met een schip op de oceaan niet (willen/kunnen) snappen.
Alleen maar omdat je denkt dat de grote dieseltank waar je al 100 jaar mee vaart nooit leeg zal raken.
Ook sluit je je ogen voor het feit dat de verouderde motor steeds meer diesel begint te zuipen.
En ondertussen zie je niet dat de dieselgassen je drinkwatertank hebben vervuild tot bijna het niveau dat je geen schoon drinkwater meer hebt.

Wat ik schets is de toekomst, linksom of rechtsom, vandaag, of morgen of overmorgen. Die dieseltank gaat leeg. De “uraniumtank” ook.
Maar je drinkwater is allang vergiftigd voordat de diesel opraakt.

Dus moet je omgekeerd denken en de prioriteit bij fossiel wegnemen en omkeren.
Maar als jij je kop in het zand wil steken, kan ik dat toch niet tegenhouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 kneistonie

@26: @46: u heeft allebei gelijk. Het is niet anders.

Als “de politiek” het wil dan kan er een hoop ten goede veranderen. Als “neoliberalistische pressiegroepen” met aandelen in Monsanto (etc.) dat gaan tegenhouden, dan zal dat niet gebeuren.

Verder the pocks aan hoopvolle linkse plaatjes van kleurrijke Afrikaanse vrouwen die allemaal vrolijk twee vierkante meter van hun landbouwgrond wieden met een grote westerse neo wiedschoffel ™.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Michiel de Pooter

@46: Er is alleen maar een probleem als er een oplossing is. Een probleem benoemen zonder oplossing is een “predicament”, zoals b.v. James Howard Kunstler en John Michael Greer dat graag stipuleren over klimaat en energie. Een predicament wordt alleen opgelost als het werkelijk momentum krijgt. Vandaar ook die 98% en 2%. Jouw 2 procentjes molentjes en paneeltjes zijn deel van het probleem, niet van de oplossing en bedienen (bij gebrek aan essentie en efficientie) uitsluitend een rudimentair bijgeloof, dat me aan bidkapelletjes en totempalen doet denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Kacebee

@39: Maar je kent toch de situatie in Duitsland, waar de overheid elektriciteitsdistributeurs verplicht alle “groene” energie op te kopen tegen vastgestelde prijzen? Mijn vraag was (en is): wat zou er gebeuren als die goudgerande regeling zou stoppen?

Nog even over Hinkley Point C: EDF zou als prijsgarantie het dubbele hebben geëist van wat op dit moment de gemiddelde elektriciteitsprijs in het VK is, met als argument dat kerncentrales bijdragen aan de CO2-doelstelling. Die gemiddelde prijs is zo’n 15 pence, het dubbele dus 30 pence, maar het feed-in tariff voor kleine windparken is vrijwel hetzelfde, namelijk 29 pence. Alleen heb je met windenergie het probleem van het onregelmatige aanbod, dus die vergoeding lijkt me nogal royaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Frank789

@48: [ Er is alleen maar een probleem ]
Je hebt dus de bullshit generator maar aangezet bij gebrek aan argumenten.

@49: [ Mijn vraag was ]
Mijn boodschap was een anders denken over de situatie van onze planeet. Het was geen direct antwoord op jouw wat-als-vraag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Hans Custers

@49

Je vraagt naar de bekende weg. Als wind en zon de steun die ze krijgen kwijtraken en andere vormen van energieopwekking houden hun steun (bijvoorbeeld omdat ze niet aansprakelijk gesteld worden voor een deel van het risico, of voor de gevolgen van hun emissies), dan is dat nadelig voor zon en wind. Dat snapt een kind.

Er is ook helemaal niemand die ontkent dat overheden beleid voeren om de ontwikkeling van zon en wind te stimuleren, en dat ze dat meestel doen in de vorm van financiële steun. Niks nieuws onder de zon. Kernenergie zou nooit van de grond zijn gekomen zonder overheidssteun en zou vermoedelijk nog altijd niet kunnen bestaan zonder het verdrag dat de aansprakelijkheid beperkt.

Zou je eens uit willen leggen waarom jij het nodig vindt dat iemand deze open deuren intrapt in antwoord op jouw vraag?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Michiel de Pooter

@51:
“Er is ook helemaal niemand die ontkent dat overheden beleid voeren om de ontwikkeling van zon en wind te stimuleren, en dat ze dat meestel doen in de vorm van financiële steun”.

Overheden hoeven ontwikkeling zon en wind niet meer te steunen, omdat transmissiecapaciteit ontbreekt, juist in die gebieden die voor ontwikkeling bedoeld waren. Ook de RES-plannen kunnen daardoor voor het grootste gedeelte in de vuilnisbak. Wie zit daar te lachen ?

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2019/06/28/kamerbrief-over-gevolgen-van-het-gebrek-aan-netcapaciteit-voor-duurzame-elektriciteitsprojecten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Hans Custers

@52

Wie zit daar te lachen ?

De meeste lezers van je reactie, vermoed ik. Je dooddoeners zijn namelijk lachwekkend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Kacebee

@51: Bedankt voor je antwoord. Als je gelijk hebt, zijn we het eens dat er zonder feed-in tariffs geen toekomst is voor energie uit zon en wind.

Maar ik zag iets over het hoofd, iets wat ik dankzij jouw antwoord nu snap. Je schijnt namelijk te denken dat wind en zon het zonder steun afleggen tegen kernenergie omdat kernenergie (verkapt) wordt gesteund door aansprakelijkheidsbeperking, en dat zonder die steun wind en zon wél kansrijk zouden zijn. En ongetwijfeld vind je hetzelfde van stoken op kolen, gas en olie, omdat die vanwege de aanstaande klimaatverandering voor enorme kosten en andere narigheid gaan zorgen.

Okee, dat kan ik volgen.

Maar als we al die kosten wél zouden berekenen, dan moeten we die eigenlijk meteen maar in de vorm van belastingen aan de elektriciteitsprijs toevoegen, en de opbrengsten daarvan inzetten om de nare gevolgen te compenseren, vind je niet? Differentiërend naar de opwekkers van die stroom uiteraard. Dit moet dan in de plaats komen van feed-in tariffs, die op dit moment in de praktijk de aanbieders van betrouwbare stroom benadelen.

En dan vraag ik me af of kernenergie er nog wel zo bekaaid vanaf komt. Want behalve een afvalkwestie (waar binnenkort wellicht een antwoord op komt) scoort kernenergie best goed, zowel in termen van milieubelasting als betrouwbaarheid als toekomstvastheid als het lage aantal doden per eenheid energie (https://ourworldindata.org/what-is-the-safest-form-of-energy).

Maar laten we eens appels met appels vergelijken. Mag ik je een confronterende vraag stellen? Als je mocht kiezen tussen het sluiten van een kolencentrale en het sluiten van een kerncentrale, welke zou je dan kiezen en op grond van welke (rationele) afweging?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Hans Custers

@54

Je schijnt namelijk te denken

Probeer nou eerst maar eens te lezen wat ik schrijf, zonder vervolgens vanalles voor me in te vullen. Dat laatste gaat je namelijk niet zo goed af.

Maar als we al die kosten wél zouden berekenen, dan moeten we die eigenlijk meteen maar in de vorm van belastingen aan de elektriciteitsprijs toevoegen, en de opbrengsten daarvan inzetten om de nare gevolgen te compenseren, vind je niet?

Voor zover ik weet is dat volgens de meeste deskundigen inderdaad de beste oplossing.

Want behalve een afvalkwestie (waar binnenkort wellicht een antwoord op komt) scoort kernenergie best goed

Dan negeer je het punt dat ik in #43 noemde, dat een kerncentrale onverzekerbaar zou zijn als overheden de risico’s van een worst-case scenario niet af zouden dekken. Als je alles helemaal eerlijk zou willen vergelijken zouden kerncentrales daarvoor een soort verzekeringspremie aan de belastingbetaler moeten betalen. Omdat die ook opdraait voor de kosten als er iets heel erg misgaat.

Als je mocht kiezen tussen het sluiten van een kolencentrale en het sluiten van een kerncentrale, welke zou je dan kiezen en op grond van welke (rationele) afweging?

Dat is niet zo moeilijk. Bestaande kerncentrales sluiten vind ik geen goed idee. Zolang die centrales in goede staat verkeren, tenminste. We moeten van fossiele brandstof af en steenkool levert de hoogste CO2-emissie van alle fossiele brandstoffen. Dus laten we daar zo snel als het kan mee stoppen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Kacebee

@55: Je antwoord op mijn vraag geeft mij het gevoel dat we qua opvattingen dichter bij elkaar staan dan ik eerder dacht. Blijkbaar – corrigeer me als ik je (opnieuw) verkeerd lees – schat je de nadelen van kernenergie geringer dan die van kolen. Dus als er een nieuwe centrale moet komen en je moet kiezen tussen een kolencentrale of een kerncentrale, wordt het dan een kerncentrale?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Frank789

@56: [ Dus als er een nieuwe centrale moet komen en je moet kiezen tussen een kolencentrale of een kerncentrale, wordt het dan een kerncentrale? ]

Wat speel je weer flauwe klotespelletjes.
Het dilemma van sluiten van oude centrales proberen te projecteren op het totaal andere openen van nieuw centrales
Heb je nu echt niks beters te doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Henk van S tot S

@56:
Heb je proefverlof?
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Hans Custers

@56

Dus als er een nieuwe centrale moet komen en je moet kiezen tussen een kolencentrale of een kerncentrale, wordt het dan een kerncentrale?

Ik geef geen antwoord op die vraag. Omdat zo’n simpele of of vraag zo ver af staat van de realiteit dat het wat mij betreft geen zin heeft om er op in te gaan. Maar vooral omdat ik energiebedrijven helemaal niet voor wil schrijven waar ze wel of niet in zouden moeten investeren. Dat is mijn taak niet en ik vind het ook niet de taak van de overheid.

De overheid kan wel, om het algemeen belang te beschermen, randvoorwaarden stellen. Voor leveringszekerheid, veiligheid of het klimaat, bijvoorbeeld. En ik ben me ervan bewust dat een 100% zekere, veilige en klimaatneutrale energieproductie nog heel ver weg is, als die er al ooit komt. We zullen de komende tijd dus ook minder volmaakte oplossingen nodig hebben: kernenergie, of fossiel met CO2-opslag, of biomassa. Liefst zo weinig mogelijk, maar als het niet anders kan dan moet het maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Kacebee

@57: Wat een bijzonder onvriendelijke reactie!

Aan het eind van de levensduur van een kernreactor ontstaat vanzelf de vraag: gaan we deze vervangen door een nieuwe kerncentrale, of door een centrale op kolen of gas? Dezelfde vraag rijst bij het sluiten van een kolencentrale.

In Duitsland lijken ze beide vragen te beantwoorden met een gascentrale, maar of dat politiek gezien zo’n slimme zet is zal de toekomst leren.

Ik vind het niet onlogisch hier dezelfde vraag te stellen, of dacht je soms dat we voor onze energievoorziening kunnen vertrouwen op wind en zon? Ik hoop dat je weet dat dat er voorlopig niet in zit.

Speciaal voor jou een vraagje in het kader van “reality check”: weet je hoeveel procent van het totale Duitse energieverbruik op dit moment gedekt wordt door zon en wind?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Frank789

@60: Je gaat uiteraard niet in op de kern van #57:
Eerst slijmerig vragen welke centrale zou je sluiten en dan heel suggestief vragen welke centrale je zou openen, alsof dat dezelfde afweging zou zijn. Hans geeft dan ook terecht geen antwoord in @59.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Kacebee

@61: Wel neerbuigend doen, niet met cijfers komen. Zo typisch weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 AltJohan

Duitsland Bah! 1100 doden per jaar door kortzichtig ideologisch beleid!

https://www.wired.com/story/germany-rejected-nuclear-powerand-deadly-emissions-spiked/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Henk van S tot S

@63:
Aantal doden Japanse Kernramp.
Verder:
Houd nu eindelijk eens op met je gedram over kernenergie en ga zand(lucht)kastelen bouwen op een uraniumwinplaats.
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Frank789

@63: Hadden wij maar een zo vooruitstrevende regering.

Ondanks de Duitse nucleaire/kolen/bruinkool ellende daalt hun CO2 uitstoot gestaag sinds 1990, ondanks de uitschakeling van nucleair en extra kolenstook. Per hoofd van de bevolking hadden ze in 2014 al 24% van de CO2 afgeschaafd, in NL nog geen 7%.

Duitsland heeft vorig jaar even 20% minder kolen en 20% minder bruinkool gebruikt en zo 7% minder CO2 uitgestoten waardoor ze nu 35% minder CO2 dan 1990 produceren en dit jaar waarschijnlijk de 40% gaan bereiken. Nederland zat in 2018 op 15% minder CO2 dan 1990.

https://duitslandinstituut.nl/artikel/34975/experts-co2-uitstoot-in-duitsland-flink-gedaald

https://www.cleanenergywire.org/news/drop-coal-use-pushes-germany-closer-2020-climate-target

https://energypost.eu/energiewende-dark-side/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Kacebee

Het Umweltbundesamt laat zien dat die daling niet echt spectaculair was: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/2_abb_thg-emissionen-seit-1990-nach-gasen_2019.png

Natuurlijk, 20% minder over 30 jaar is natuurlijk niet echt niks, maar je moet bedenken dat de winst behaald met zonnepanelen en windturbines steeds langzamer gaat naarmate je er meer bij zet. Beide vormen van energie-opwekking zijn uit de aard der zaak niet schaalbaar en moeten steeds meer wedijveren om steeds schaarser land- en zeeoppervlak. Een reductie van de rest van de 100% over de volgende 30 jaar betekent dus méér dan een verviervoudiging van de inspanningen van de afgelopen 30 jaar. Héél veel meer. Het gaat niet gebeuren.

Met kernenergie kan het wél. Maar ja. Het mag niet. En dus gaan we gewoon nog wat extra lang door met kolen, olie en gas. Je zou bijna denken dat de kernenergiehaters worden betaald door de fossiele industrie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Frank789

@66: [ 20% minder ]
Kun je niet rekenen?
866 gedeeld door 1251 = 69%, een daling van 30% in de broeikasgassen.
Idem als je alleen de pure CO2 neemt.

En dat is dan zonder de daling van 2019.
Wat ik schreef klopt gewoon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Kacebee

@67: Je moet niet de eerste en de laatste bekijken maar de trend over 30 jaar. De lijn gaat niet recht naar beneden maar kent ups en downs (het ene jaar is qua temperatuur, zon en wind het andere jaar niet).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Frank789

@68: Lulkoek.
Heb jij je eigen statistiekdefinities verzonnen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Kacebee

@69: De beschaving komt wel van één kant hier. Jammer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Frank789

@70: Je bedoelt de argumentloze domheid komt van één kant hier.

“Schat? In 1990 woog ik 100 kilo en nu al jaren minder dan 70. Ik ben dus 30% afgevallen”.
Kacebee: “Nee liefje, je moet naar de trend kijken, die schat ik op het oog zonder de cijfers op 20%, dus je weegt gewoon nog dik 80 kilo”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Kacebee

@71: Die 100 kilo was na een weekje vreetvakantie en die 70 na een weekje lijnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Frank789

@72: Hier heb je de grafiek van haar afvallen, niks geen weekje vreten of tijdelijk lijnen:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/2_abb_thg-emissionen-seit-1990-nach-gasen_2019.png

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Kacebee

@73: Heb je ook gezien dat 2014 lager was dan drie jaar erna?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Frank789

@74: Oh, ik zie het nu pas, jij bent dat mannetje dat dode papegaaien verkoopt…

 • Vorige discussie