Quote du Jour | Acceptabele sterfte

De natuur beleeft ook zo haar recessie. In de Oostvaardersplassen is deze winter ongeveer 30% van de heck-runderen, edelherten en konikpaarden gestorven, 1200 dieren in totaal. Terwijl de Telegraf spreekt van een “ware slachting” is dit cijfer volgens ecologen echter niet opzienbarend. Wat wel opzienbarend is dat na jaren van oeverloze polderdiscussies over wel of niet bijvoeren nu zelfs de partij van het Vissenkom Verbot tot rede is gekomen:

Quote du Jour“Zoals Staatsbosbeheer dit aanpakt is het acceptabel. We vinden wel dat de dieren een groter leefgebied moeten hebben waardoor ze makkelijker aan eten kunnen komen. Dat zal het sterftecijfer omlaag brengen. Dat kan als de dieren de oversteek naar de Veluwe kunnen maken.” (Telegraaf)

Eerste Kamerlid Niko Koffeman (Partij van de Dieren) toont dat hij iets begrijpt van populatiedynamiek en ecosysteembeheer. Hij laat zich niet verleiden tot projectie van menselijke normen en waarden op de natuur en breekt zelfs een lans voor een serieus ecologisch netwerk in Nederland. De drie R-en, die je niet zo vaak meer ziet in de verwilderde mediademocratie: Rust, Ratio en Rede.

 1. 1

  Misschien iets gemist, maar de Partij voor de Dieren heeft altijd al ingestemd met een natuurlijk beheer in de Oostvaardersplassen. Het zijn de jagers die valse emoties in de discussie brengen met hun ‘omgekeerde bambidenken’dat ervoor pleit dieren in de kracht van hun leven te schieten en naar de poelier te brengen, in plaats van natuurlijke selectie na te streven.
  Staatsbosbeheer laat geen jagers toe in de Oostvaardersplassen maar schiet alleen dieren die ten dode zijn opgeschreven als gevolg van natuurlijke omstandigheden. En de dode dieren blijven liggen om de rest van het ecosysteem tot voedsel te dienen, zoals het hoort. De boswachter vervult de rol van de (niet aanwezige) wolf.
  Beetje flauw om de Partij voor de Dieren aan te duiden als de Partij van het Vissenkom Verbot.
  Dat een motie die daarom vroeg (in navolging van Rome, Oostenrijk en delen van Duitsland) de schrijver van di stukje kennelijk meer opviel dan de andere tegelijk ingediende 40 moties over tal van andere dierenonderwerpen, zegt iets over de selectieve waarneming waarmee hij kennelijk kijkt naar de eerste partij uit de wereldgeschiedenis die niet de mens centraal stelt. En ook niet de goudvis trouwens.

 2. 6

  Beste Victor, flauw zijn is mijn rol hier, leuker kan ik het niet maken sorry.
  Verder is mijn beeld van de PvD wellicht wat gekleurd, ooit zat in Den Haag in een goede discussie over ecosystemen, het Braziliaanse Cerrado savanne systeem en de problemen rondom de soja expansie toen Marianne Thieme de discussie in twee zinnen omboog naar zielige varkens in Brabant. Er is een connectie, maar de focus op de zieligheid was niet gepast in die specifieke discussie. Verder was er niks mis met Mariannes aanwezigheid, ik waardeer het altijd zeer als Kamerleden de moeite nemen om met maatschappelijke organisaties van gedachten te wisselen.

 3. 8

  De natuur beleeft ook zo haar recessie. In de Oostvaardersplassen is deze winter ongeveer 30% van de heck-runderen (…)

  Ik zou het geen natuur willen noemen. Er wordt in het kader van “natuurbeheer” wild afgeschoten. Daarmee is het geen natuur meer, maar een tuin, park, landgoed, groenstrook of wat dan ook, maar zeker geen natuur. Natuurbeheer is een contradictio in terminus. Zodra het beheerd wordt, is het natuurlijk geen natuur meer. Althans, niet in de “groene” betekenis van het woord, natuurkundig gezien blijft het natuurlijk natuur.

 4. 9

  @5 gelegenheidscompassie

  Wat heeft het lot van wilde dieren überhaupt te maken met de methode waarop wij gedomesticeerde dieren doden?

 5. 10

  zmc: in de Oostvaardersplassen wordt geen wild afgeschoten, er worden alleen -onder druk van dierenwelzijnorganisaties- dieren die terminaal zijn uit hun lijden verlost. Dat verandert niks aan de dynamiek van de populatie want deze dieren zouden toch al sterven. Het feit dat er een hek om staat zou je niet natuurlijk kunnen noemen, maar op een eiland komt het wild ook niet weg.

 6. 11

  @Carlos, #10: Ik ben vrij principieel in dat soort dingen. Wie zijn wij om vast te kunnen stellen in hoeverre we de dynamiek veranderen? Misschien voorkomen we er wel vieze stinkbuilen epidemien mee. En misschien bieden we aaseters betere kansen doordat we de kadavers geen kans geven zich goed te verstoppen. Je weet het niet.

  Zo’n hek maakt me dan nog niet zoveel uit; ik ben dan ook zeer bereid om een braakliggend stuk stadsgebied natuur te noemen, zolang men er maar met zijn poten vanaf blijft;-) Althans, zolang man maar niet pretendeerd de natuur “te beheren”. Erdoorheen lopen, erin spelen, allemaal heel natuurlijk. Maar zodra je meent de boel aan handje te moeten helpen, is het gewoon geen natuur meer. Vind ik:)

 7. 12

  tot reden is gekomen
  Rust, Ratio en Reden

  Pas dit alsjeblieft even aan, ik erger me dood.

  Verder ben ik het met je eens dat de PvdD nogal eens te ver gaat in de wil om mensenrechten aan dieren toe te kennen. Het voorbeeld dat jij aanhaalt is een verfrissende uitzondering maar er mag wat mij betreft nog niet vanuit gegaan worden dat de PvdD een partij is met een realistische visie. Het gaat hier slechts om een kleine uitzondering. Ik weet niet of je de PvdD nu expres in een gunstig licht wil zetten en dat dit een verkapte commercial is. Je bent zelf toch geen lid hè?

 8. 13

  zmc, de natuur van Delta-Nederland zag er eeuwenlang uit als een braakliggend stuk stadsgebied: kouwe modder, riet, kreken en wilgen: zwaar klote, maar ja een waardeoordeel daarover is opzich waardeloos. Mijn familie is hier pas neergestreken toen men hier de zaakjes een beetje op orde hadden: droge voeten politiek.

  Die kadavers mogen van mij ook blijven liggen (ja ik bedoel van die dieren, nou ja mijn kadaver mag er ook wel bij als mijn tijd is gekomen), de dode edelherten blijven liggen, maar de konikspaarden en heck runderen vallen onder landbouw wetten die moeten weer geruimd worden (en dat gebeurt braaf). Desalniettemin heeft de aanwezigheid van kadavers toch al geleid tot terugkeer van zwarte raven. Een ook gieren die paraglidend vanuit de Pyreneeen over Nederland glijden strijken neer in de Oostvaardersplassen. Helaas vloog er laatst een tegen de Intercity naar Lelystad, want die trein gaat ondanks het in de jaren ’80 felbevochten ‘badkuipbochtje’ in het trace toch rakelings langs het natuurgebied.

 9. 14

  Nee meneer/mevrouw Mekker, wel kan ik melden dat de Telegraaf journalist misschien wel lid is van de PvdD en zich ook misschien wel roert in de radicale knuffelvleugel deze partij en misschien ook wel een vriendin heeft die knuffelige vogelspinnen fokt op haar bovenwoning om ze zomers uit te zetten in stadsparken. Maar dat terzijde.

  Commercials zijn hier nooit verkapt, er staat bij een commercial gewoon “advertentie” boven.

 10. 20

  @Carlos, #13: Ja natuur suks. Het stinkt, prikt, je zakt erin weg en met een beetje pech eet het je op of slaat het je dood met wat ijsklompen. Wat dat betreft moet zelfs ik toegeven dat de Oostvaardersplassen best veel van natuur weghebben:-)

  Maar doe mij maar een goede tuin, park of groenstrook:P

 11. 21

  Los van wat je van natuurbeheer vindt is de aanname dat sterfte minder wordt door het vergroten van het leefgebied onzin. De kudde zal groter worden totdat een zelfde evenwicht is bereikt en in periodes van schaarste in de zelfde percentages afsterven tenzij ze de gelegenheid hebben een ander klimaat te bereiken. De Veluwe of heel Duitsland aan dat gebied toevoegen helpt niet tegen bovenstaand probleem.