Quote du Jour | A dime’s worth

Quote du Jour

“Mike Pence could have given the performance of his life tonight and it wouldn’t have made a dime’s worth a difference in terms of convincing the public that Donald Trump is temperamentally fit to be president.”

Hillary Clinton’s running mate Time Kaine hakte lekker in op Donald Trumps man Mike Pence, tijdens het enige debat tussen de beide beoogde vice-presidenten. Pence bleef aardig overeind, zonder expliciet zijn baas te verdedigen. Maar eigenlijk maakte het allemaal ook geen bal uit wat de heren bespraken, analyseerde Clinton-woordvoerder Brian Fallon achteraf.

  1. 1

    “temperamentally fit” een term die de laatste paar maanden vrijwel synchroon in gebruik is geraakt, krijgt de spindoctor een bonus?