PVV stemde voor toepassing ‘sharia-rechtspraak’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

De PVV steunt het toepassen van shariarechtspraak in Nederland (haar woorden) van harte. De partij stemde recent namelijk voor een wet die die toepassing van buitenlands recht in Nederland eenvoudiger maakt.

Op 19 mei van dit jaar is met algemene stemmen het artikel over conflictrecht in het Burgelijk Wetboek aangepast. Door die aanpassing kan de rechter in de toekomst makkelijker in voorkomende gevallen beslissen om buitenlands recht toe te passen, dus ook Marokkaans, Iraans of Somalisch recht.

Dit staat in scherp contrast met het spoeddebat over de vermeende islamisering van de Nederlandse rechtspraak, dat vanavond op verzoek van PVV’er Joram van Klaveren plaatsvindt. De PVV wil met het debat een onderzoek bespreken waaruit zou blijken dat Nederlandse rechters de sharia toepassen. De PVV weigert overigens om het hele onderzoek vrij te geven. Kamerleden hebben slechts acht vonnissen ontvangen waaruit de vermeende islamisering zou blijken. Volgens Van Klaveren zijn er nog meer vonnissen, maar hebben de Kamerleden ‘om de stukken’ gevraagd en niet ‘om alle stukken’.

In de acht beschikbare vonnissen is geen enkel aanknopingspunt te vinden voor toepassing van shariarechtsspraak (lees onze uitgebreide analyse hier). De rechter heeft telkenmale het internationaal privaatrecht gevolgd, waarbij simpelweg beoordeeld moest worden of een zaak onder Nederlands dan wel buitenlands recht viel.

Het internationaal privaatrecht en in bijzonder het conflictrecht – dat bepaalt welke rechtssysteem van toepassing is – is erg ingewikkeld. De wetswijziging van mei dit jaar is erop gericht om meer uniformiteit en eenvoud te brengen.

PVV-Kamerlid De Roon steunde de wetswijziging van. Uit het Algemeen Overleg van oktober vorig jaar: ,,Het nu voorliggende wetsvoorstel beoogt het tot stand brengen van een systematisch geordend en voor de praktijk gemakkelijk toegankelijk stelsel van regels. De PVV-fractie acht het een goede zaak dat dit recht grotendeels wordt gecodificeerd in het nu voorliggende wetsvoorstel. De toegankelijkheid van het internationale privaatrecht is ermee gediend, evenals de inzichtelijkheid en de rechtszekerheid ervan.”

En niet alleen steunde De Roon de wetswijziging van harte, hij vond het niet ver genoeg gaan: ,,Er is niet gekozen voor een alomvattende regelgeving van het internationale privaatrecht. Boek 10 van het BW zal voornamelijk regels van conflictrecht bevatten. Regels die betrekking hebben op de internationale bevoegdheid van de rechter zijn opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Maar regels met betrekking tot de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken zijn nog niet gecodificeerd in de Nederlandse wetgeving. (…) Ten slotte vraag ik de minister of hij kan aangeven of wordt overwogen om ook die regels te codificeren en te consolideren.”

Met dank aan een oplettende Martijn van Dam, Kamerlid voor de PvdA en met medewerking van Johanna.

Reacties (32)

#1 Kok

Hopen dat Van Dam dit dan ook even aanhaalt in het debat van vanavond. Sla die PVV’ers om de oren met feit na feit na feit.

 • Volgende discussie
#2 aynranddebiel

Normaal hou ik er niet van om de cheerleader uit te hangen, maar ik hoop dat Van Dam en Dibi vanavond mijn vertrouwen in hun respectievelijke partijen wat weten op te vijzelen door de PVV met de grond gelijk te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Prediker - Reactie op #2

Hopelijk wordt Van Klaveren vanavond verbaal gevild en gevierendeeld. Sowieso begrijp ik niet dat ze er zo’n nitwit op afsturen, terwijl ze juristen in de fractie hebben zitten.

 • Volgende reactie op #2
#2.2 Ernest - Reactie op #2

Ik ben bang dat ze dat niet doen, want het zich gedeisd houden bij lulkoek en wangedrag zit ze bij Groenlinks en PvdA in hun genen volgens mij – die hebben zoveel dubbele agenda’s, dat hou je niet bij. Ik heb nog wel hoop op Roemer en Pechtold.

 • Vorige reactie op #2
#3 qwerty

Haha… Leuk, ga zo door!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Sjiek

Is er al een strip over de PVV-figuren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Rob

Nu wordt het toch wel heel pijnlijk! Deze kop zou zo op de voorpagina van de telegraaf kunnen staan (en dat is, hoe vreemd het ook lijkt, een compliment).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 vandyke

Ik heb al vaker het vermoeden dat de PVV eigenlijk niet weet waar ze mee bezig is. Niet dat het H&I -of de PVV zelf- wat uitmaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Paul Jan Petersen

Waarom wordt de ‘Israelisering’ van de Nederlandse regering niet onderzocht…?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Flies4no1

De PVV gaat hier vast een spin aan geven – in de trant van: “we zijn er in getuind/geluisd door al die handige juristen van de andere partijen. Er stond helemaal niks over sharia in dat wetsvoorstel, en moet je nou zien!”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Bismarck - Reactie op #8

Je onbekwaamheid en gebrek aan kennis als argument gebruiken, lijkt me niet echt de sterkste argumentatie. Zeker als je bovendien voorstander bent van het verkleinen van het aantal Kamerleden (waardoor je een keuze zult moeten maken tussen de expertises van je Kamerleden).

#8.2 Flies4no1 - Reactie op #8.1

Hey, bij mij/ons gaat die spin ook niet werken. Maar wij zijn dan ook kritisch!

#9 Terrebel

PVV-kamerleden staan er om bekend dat zij “zelden tijd hebben om de stukken te lezen”/ Met andere woorden: men doet maar wat. Zoals ook nu blijkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Robby

Dit is te gek voor woorden. Per land gelden er toch wetten, wil je daar wonen respecteer je de wetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 vandyke - Reactie op #10

Wat bedoel je? Welke wetten worden er niet (in Nederland?) gerespecteerd?

 • Volgende reactie op #10
#10.2 Johanna - Reactie op #10

Mee eens, maar gek genoeg vindt de PVV nu juist dat we onze eigen wetten, in dit geval ons eigen internationaal privaatrecht, niet moeten respecteren.

 • Vorige reactie op #10
#11 tipo

Oeps, de PVV begrijpt niet dat we in NL onder huwelijkse voorwaarden kunnen trouwen en dat dat een private aangelegenheid is. Wanneer een vers stelletje bij de notaris afspreekt dat de man 2x zo veel vermogen mee mag nemen als de vrouw op het moment van scheiding, dan kan dat gewoon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11.1 Prediker - Reactie op #11

Als zelfs rechtsreaguurders de PVV gaan bashen, dan mag je wel vaststellen dat ze zichzelf ditmaal in de voet hebben geschoten.

 • Volgende reactie op #11
#11.2 KO - Reactie op #11.1

wie zijn de rechts en links reaguurders?

 • Volgende reactie op #11.1
#11.3 tipo - Reactie op #11.1

Heerlijk he, zo een field day? Het zij u gegund.

 • Vorige reactie op #11.1
#11.4 Harm - Reactie op #11.3

Zo is dat, jullie kunnen lullen wat je wilt, maar ik blijf toch lekker op Geert stemmen.
En ik weet best dat hij af en toe onzin uitsçlaat, met uiteindelijk heeft hij gewoon gelijk.
En dat willen jullie gewoon niet snappen.

Waarom hij gelijk heeft? Nou dat kun je toch zo zien? Pasgeleden zat ik nog in de trein, zei zo’n rotjoch tegen mij:”Bemoei je toch met je eigen zaken”. Ze schoppen rotzooi en als je er iets van zegt kun je er eentje op je bek krijgen. Nou, dat was vroeger wel anders.

Tuig zijn het, die nozems.

#11.5 Harry - Reactie op #11

Nee, dat kan niet. Beide partners houden gelijkelijk aanspraak op vermogen dat vergaard is na de huwelijksvoltrekking.
Voorbeeld: je hebt een huis van een ton – je trouwt op huwelijkse voorwaarden, jouw partner heeft niets – je gaat scheiden, het huis is nu twee ton waard – jouw partner krijgt 50.000,-. Moeilijker wordt het als er kinderen in het spel zijn – dan zou je wel eens (tijdelijk) je huis kunnen kwijtraken.

Het is alleen dat een hoop vrouwen dat niet weten en akkoord gaan met een boedelscheiding zoals voorgesteld wordt.

 • Vorige reactie op #11
#13 Nadia

“En ik weet best dat hij af en toe onzin uitsçlaat, met uiteindelijk heeft hij gewoon gelijk.
En dat willen jullie gewoon niet snappen.” LOL xD, die ga ik op een tegeltje zetten hahhahha

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 esgigt

Betekent dit nu dat van stelende PVV’ers de handen afgehakt gaan worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14.1 Bismarck - Reactie op #14

Dat zal wel niet, want dan verliest de regering haar gedoogmeerderheid in stemmingen bij handopheffing.

#15 pedro

Dit is gewoon slimme politiek van de PVV. Je moet eerst zorgen, dat de buitenlandse wetgeving meer en gemakkelijker toegepast kan worden, anders kun je daarna niet klagen dat buitenlandse wetgeving steeds meer en vaker toe wordt gepast.

De achterban slikt het voor het grootste deel toch allemaal wel. De eerste keer verkoop je het alsof daarmee allochtonen strenger gestraft kunnen worden. De tweede keer noem je het sharia, en de achterban is de eerste keer toch al weer vergeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15.1 vandyke - Reactie op #15

Net zoals Wilders in 2003 heeft gestemd voor de massa-immigrtaie uit Oost_Europa om dat nu hard te lopen brullen. Geheel terecht erop vertrouwend dat H&I vandaag al niet meer weten wat er gisteren gebeurde.